Matura 2015, WOS - poziom rozszerzony - nowa matura. Publikujemy PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI!

Dzisiaj o godzinie 14:00 maturzyści zaczęli rozwiązywać maturę z WOS-u na poziomie rozszerzonym. Mieli 3 godziny na rozwiązanie maturalnego arkusza. Publikujemy OFICJALNE ARKUSZE nowej matury 2015 z WOS-u na poziomie rozszerzonym!
Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 1

Zadanie 1. - B (kontrola społeczeństwa)

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 2

Zadanie 2.

A. wielkość grupy, B. charakter członkostwa, ograniczenie liczby członków, C. typ więzi społecznej, D. stopień sformalizowania

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 3

Zadanie 3. - ruchliwość pionowa

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 4

Zadanie 4. - D (wprowadzenie reformy emerytalnej)

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 5

Zadanie 5.

- przemoc w rodzinie (przemoc domowa)
- obojętność społeczna (znieczulica społeczna)

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 6

Zadanie 6. - B (nomenklatura)

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Beata Dżumaga

Strona 7

Zadanie 7. - wojewoda

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 8

Zadanie 8. - C (zbierać składki członkowskie)

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 9

Zadanie 9.

Rozstrzygnięcie - opinia jest nietrafna

Uzasadnienie - Badania wskazują, że odsetek ludności z wysokim kapitałem społecznym (w każdym z jego trzech rodzajów) jest na wsi wyższy - a nawet znacznie wyższy - niż w mieście. Niższy jest zaś na wsi, w stosunku do miasta, odsetek ludności z niskim kapitałem społecznym, ponownie w każdym z jego trzech typów.

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 10

Zadanie 10. - bezrobocie

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 11

Zadanie 11. - lubuskie, podkarpackie

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 12

Zadanie 12. - Litwini

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 13

Zadanie 13.

A. Gruzja, 2
B. Afganistan, 4
C. Irak, 5


Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 14

Zadanie 14.

Nazwa teorii - teoria umowy społecznej
Nazwisko twórcy teorii - Jean Jacques Rousseau

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 15

Zadanie 15. - zgromadzenie ludowe

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 16

Zadanie 16.

zaleta - zapewnia jednostce bezpośredni wpływ na podejmowanie najważniejszych decyzji w państwie

wada - korzystanie z tej formy demokracji staje się niemożliwe w dużych
społecznościach

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 17

Zadanie 17.

referendum (ogólnokrajowe, lokalne)

obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 18

Zadanie 18. - legitymizacja charyzmatyczna

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 19

Zadanie 19. - C (Michaił Bakunin, anarchizm)

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 20

Zadanie 20. - A. prawda, B. fałsz, C. prawda

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 21

Zadanie 21. - system większościowy z jednomandatowymi okręgami wyborczymi

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 22

Zadanie 22.

zaleta - mandaty uzyskują tylko kandydaci cieszący się największym poparciem społeczności w okręgach wyborczych
wada - system ten prowadzi do wyników nieodzwierciedlających rzeczywistego poparcia społecznego dla poszczególnych partii

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 23

Zadanie 23. -  A (dwupartyjny)

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 24

Zadanie 24.

A. Szwajcaria, 4
B. Wielka Brytania, 5
C. Rosja, 1

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 25

Zadanie 25.

A. Sejm
B. Prezes Rady Ministrów
C. Prezydent

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 26

Zadanie 26. - B (200)

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 27

Zadanie 27.

Opis A. Trybunał Konstytucyjny
Opis B. Naczelny Sąd Administracyjny
Opis C. Sąd Najwyższy

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 28

Zadanie 28. - B (wykroczenie)

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 29

Zadanie 29.

W państwie prawa nie można przedłużyć wymiaru kary pozbawienia wolności nawet szczególnie niebezpiecznym przestępcom, bowiem musiałoby to godzić w zasadę lex retro non agit (po dokonaniu czynu wydłuża się maksymalny okres pozbawienia wolności za dany czyn) lub zasadę powagi rzeczy osądzonej (zgodnie z którą prawomocne wyroki, co do zasady, nie mogą być już kwestionowane).


Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 30

Zadanie 30. - A. fałsz, B. prawda, C. fałsz

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 31

Zadanie 31.

A. Powód
B. Cywilny
C. Pozwany
D. 15000 złotych
E. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 15000 złotych tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu powoda w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 października 2008 roku

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 32

Zadanie 32. - Amnesty International

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 33

Zadanie 33. - A. fałsz, B. prawda, C. fałsz

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 34

Zadanie 34.

Przepis A. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Przepis B. Sekretarz Generalny
Przepis C. Rada Bezpieczeństwa

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 35

Zadanie 35. - Partnerstwo Wschodnie

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 36

Zadanie 36.

Rozstrzygnięcie - tak

Uzasadnienie - Zgodnie z wynikami badań w 2008 roku 73% ankietowanych popierało dążenie przez Polskę w ramach Unii Europejskiej do zacieśniania stosunków UE z krajami dawnego ZSRR (a narzędziem do realizacji tego celu może być właśnie Partnerstwo Wschodnie); w 2009 odsetek ten wzrósł nawet do 77%.

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 37

Zadanie 37.

A. Rady Europejskiej
B. Lizbony
C. Herman Van Rompuy

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 38

Zadanie 38. - 3, 5, 6, 9, 10

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 39

Zadanie 39.

Tekst uwidocznia, że na współczesne stosunki między państwami wpływają czynniki polityczne, ekonomiczne, kulturalne, a każdy z nich może być środkiem do realizacji innego - tak jak promowanie Chin i ich kultury ma pomóc w osiągnięciu przez ChRL celu politycznego, jakim jest wykreowania obrazu państwa pokojowego. Państwa współczesne nie ograniczają się do jednego wymiaru wzajemnych relacji (np. ekonomicznego), a rozwijają swoje stosunki w wielu różnorakich płaszczyznach.

Więcej o: