Matura 2015, biologia - poziom rozszerzony - nowa matura. Publikujemy PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI!

Dzisiaj o godzinie 14:00 maturzyści zaczęli rozwiązywać maturę z biologii na poziomie rozszerzonym. Mieli 3 godziny na rozwiązanie maturalnego arkusza. Publikujemy OFICJALNE ARKUSZE nowej matury 2015 z biologii na poziomie rozszerzonym!
Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 1

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Zadanie 1.1. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Grupa C: rekin, tuńczyk

Grupa E: żółw

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 2

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Zadanie 1.2. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

D (płazy), E (gady, ptaki), F (ssaki)

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 3

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Zadanie 1.3. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ: D

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 4

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Zadanie 2. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Siateczka śródplazmatyczna: sygnał się pojawił, bo zachodzi synteza białek hormonalnych, zaczął słabnąć, bo prohormon zaczął się przemieszczać do diktiosomu.

Aparat Golgiego: wzrost radioaktywności, ponieważ w diktiosomach następuje zmodyfikowanie cząsteczek proinsuliny do insuliny (wzrost koncentracji prohormonu), spadek - pęcherzyki Golgiedo przemieszczają aktywny hormon do błony komórkowej.


Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 5

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Zadanie 3. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ: 1 - T; 2 - N; 3 - T

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 6

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 4.1. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Obecność dwóch błon - obecność błony zewnętrznej świadczy o zajściu procesu endosymbiozy w przeszłości (pozostałość pęcherzyka endocytarnego).

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 7

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 4.2. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Nieprawdziwe, ponieważ występuje synteza ATP (czyli pośrednia).

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 8

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 4.3. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Aktywny, bo konieczny jest system przenośników łańcucha elektronów.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 9

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 Zadanie 4.4. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Ponieważ synteza ATP ulegnie denaturacji w wyniku działania wysokiej temperatury (enzym to białko).

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 10

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 4.5. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Powstaje w fazie jasnej, jest następnie wykorzystywany do redukcji fotosyntetycznej dwutlenku węgla.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 11

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 4.6. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Produkt uboczny fotosyntezy (O2, tlen) jest wykorzystywany w mitochondriach jako akceptor H+, w wyniku czego powstaje H20.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 12

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 5.1. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

1 P; 2 F; 3 F

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 13

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 5.2. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Bakterie nitryfikacyjne II przekształcają azotany (III) do piątego, a one mogą być bezpośrednio wykorzystywane przez rośliny do syntezy aminokwasów i w konsekwencji białek.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 14

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 5.2. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Grupa bakterii: Bakterie denitryfikacyjne

Nazwa procesu: denitryfikacja

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 15

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 6.1. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ: 1 P; 2 F; 3 F

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 16

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 6.2. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Wzrost ilości przeciwciał świadczy o wcześniejszym kontakcie z wirusem.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 17

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 6.3. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

III PCR to technika diagnostyczna umożliwiająca namnożenie małych ilości kwasu nukleinowego wirusa.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 18

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 7.1. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Bakterie są rozmieszczone równolegle, ponieważ światło było równomierne i fotosynteza zachodziła jednakowo w całym chloroplaście, przez co tlen uwalniał się równomiernie.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 19

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 7.2. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Problemy badawcze: 1; 3

Wnioski: 2; 5

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 20

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 7.3. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Można stwierdzić, że jej nie wykazują - dzięki doświadczeniu z zestawu A, gdzie bakterie gromadziły się tylko tam, gdzie wytwarzany był tlen, a drugim oświetlonym miejscu - nie.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 21

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 8.1. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

1) Wytwarza ssawki korzeniowe - haustoria pobierające wodę i sole mineralne.

2) Wykształca sinozielone liście.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 22

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 8.2. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Nazwa tkanki: drewno = ksylem

Nazwa komórek: naczynia i cewki

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 23

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 9.1. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 24

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 9.2. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

 

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 25

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 9.3. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

- dyfuzji

- wyższe

- wyższe

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 26

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 9.4. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Prężność tlenu 40 mm HG - w tętnicy płucnej 95 mm HG - w żyle płucnej.  Ponieważ nastąpił proces utlenowania hemoglobiny w erytrocytach, a w tkankach następuje oddawanie tlenu.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 27

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 10. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

A Humoralna; B Komórkowa; C Nieswoista; D Swoista

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 28

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 11.1. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Współczulny - rozszerzenie oskrzeli powoduje dostarczenie tlenu do mięśni szkieletowych.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 29

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 11.2. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Dostarczenie energii w poziomie komórkowym (np. glukoza) - plastyczne dostosowanie się do aktualnego stanu organizmu, mobilizacja organizmu w reakcji stresowej.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 30

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 12.1. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

DD + dd, DD + Dd, dd + DD, Dd + DD

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 31

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 12.2. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

B, ponieważ konflikt występuje jedynie w sytuacji nieobecności antygenu D (Rh-) u matki.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 32

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 13. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ: A

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 33

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 14.1. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Resynteza barwnika po jego rozłożeniu przez promienie słoneczne.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 34

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 14.2. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Przy niedoborze witaminy A, która jest prekursorem retinalu absorbującego światło, następuje pogorszenie widzenia o zmierzchu, kiedy intensywność światła jest niska. W takich warunkach funkcjonowanie pręcików jest upośledzone (warunki = niedobór witaminy A).

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 35

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 15.1. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Batat należy do roślin dwuliściennych - świadczy o tym:

- liść wcinany,

- liść o nerwacji pierzastej.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 36

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 15.2. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Bataty wykształcają bulwy korzeniowe - zgrubiałe korzenie boczne gromadzące materiały spichrzowe - węglowodany, białka, witaminy i składniki mineralne.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 37

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 16.1. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Transpiracja

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 38

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 16.2. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Żeby sprawdzić, czy wilgotność powietrza wokół rośliny się zmienia.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 39

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 16.3. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

IV A

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 40

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 17. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Roślina dnia długiego zaszczepiona na kwitnącej roślinie dnia krótkiego zakwitła mimo warunków dnia krótkiego. Możliwą przyczyną jest istnienie substancji (hormonu roślinnego - giperelizy), która stymuluje kwitnienie.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 41

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 18.1. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

aabBb; aaBB; aaBb; AAbb; Aabb

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 42

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 18.2. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

 

Fenotypy w pokoleniu F2: różowe i białe

Stosunek liczbowy fenotypów F2: 9:7 (różowe:białe)

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 43

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 18.3. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

1 F; 2 P; 3 P

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 44

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 19.1. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Struktura III-rzędowa: Występują u niej mostki dwusiarczkowe stabilizujące łańcuchy polipeptydowe.

Struktura IV-rzędowa: Jest złożona z dwóch łańcuchów polipeptydowych.


Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 45

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 19.2. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Polipeptyd 2., ponieważ powstał przez delecję 9 nukleotydów, co daje możliwe zmiany nawet w 3 aminokwasach.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 46

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 19.3. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Polipeptyp prawidłowy: metionina

Polipeptyd 1: seryna

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 46

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 19.4. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Nie, ponieważ nie jest to mutacja na poziomie całych genomów (jakie powoduje kolchicyna).

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 48

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 20.1. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Konkurencja powoduje zwężenie się niszy zrealizowanej u Chthamalus, nisza podstawowa jest szersza, jeżeli nie występuje konkurent.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 49

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 20.2. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

1 T; 2 N; 3 N

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 50

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 20.3. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Skupiska ułatwiają zapłodnienie krzyżowe.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 51

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 21.1. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

1. drapieżnictwo 2. mutualizm

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 52

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 21.2. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Są przykładem konwergencji - ponieważ niespokrewnione gatunki wytworzyły niezależnie podobne organy pułapkowe.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 53

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 21.3. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Ponieważ nie otrzymują wtedy dostatecznej dawki azotu do syntezy białek.

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 54

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 22.1. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

W ograniczonej liczebnie populacji zwiększa się prawdopodobieństwo nagromadzenia genów letalnych, wzrasta śmiertelność, wzrasta depresja wsobna (inbred).

Matura 2015 biologia nowa Matura 2015 biologia nowa Fot. CKE

Strona 54

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. Rozwiązania przygotowali eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Zadanie 22.2. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Korytarze migracyjne - bo umożliwiają krzyżowanie się ze sobą różnych populacji szympansów.

Więcej o: