10. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II [KALENDARIUM PONTYFIKATU]

Mija dziesięć lat od śmierci papieża Jana Pawła II. Kiedy w 1978 r. Karol Wojtyła został wybrany na papieża nikt nie spodziewał się, że stanie się najważniejszym papieżem dla Polski i dla Polaków. Oto najważniejsze momenty z jego pontyfikatu.

1978-1980

Rok 1978

16 października - wybór Karola Wojtyły na papieża
22 października - uroczysta inauguracja pontyfikatu na placu Św. Piotra

Rok 1979

25 stycznia - 1 lutego - I podróż apostolska (Dominikana, Meksyk, Bahamy)
4 marca - encyklika Redemptor hominis
2-10 czerwca - II podróż apostolska (Podróż Apostolska Jana Pawła II do Polski (I))
29 września - 7 października - III podróż apostolska (Irlandia, Stany Zjednoczone)
2 października - przemówienie w ONZ
16 października - adhortacja apostolska Catechesi Tradendae
28-30 listopada - IV podróż apostolska (Turcja)

Rok 1980

2-12 maja - V podróż apostolska (Afryka)
30 maja - 2 czerwca - VI podróż apostolska (Francja)
30 czerwca - 12 lipca - VII podróż apostolska (Brazylia)
26 września - 25 października - V zgromadzenie generalne Synodu Biskupów poświęcone problematyce rodziny
15-19 listopada - VIII podróż apostolska (Republika Federalna Niemiec)
30 listopada - encyklika Dives in Misericordia
30 grudnia - list apostolski Egregiae virtutis

1981-1983

Rok 1981

16-27 lutego - IX podróż apostolska (Daleki Wschód)
13 maja - zamach na placu św. Piotra
14 września - encyklika Laborem exercens
22 września - adhortacja apostolska Familiaris Consortio

Rok 1982

12-19 lutego - X podróż apostolska (Afryka)
12-15 maja - XI podróż apostolska (Portugalia, nawiedzenie Fatimy i dziękczynienie Matce Boskiej za cudowne ocalenie życia)
20 maja - utworzenie papieskiej Rady ds. Kultury
28 maja - 2 czerwca - XII podróż apostolska (Wielka Brytania)
10-13 czerwca - XIII podróż apostolska (Brazylia, Argentyna)
15 czerwca - XIV podróż apostolska (Szwajcaria)
29 sierpnia - XV podróż apostolska (San Marino)
10 października - kanonizacja Maksymiliana Marii Kolbego
31 października - 9 listopada - XVI podróż apostolska (Hiszpania)

Rok 1983

25 stycznia - konstytucja Sacrae Disciplinae Leges
2 lutego - konsystorz i nominacja kardynalska abpa Józefa Glempa
2-10 marca - XVII podróż apostolska (Ameryka Łacińska)
25 marca - otwarcie Świętych Drzwi i inauguracja Jubileuszu Odkupienia
16-23 czerwca - XVIII podróż apostolska (Podróż Apostolska Jana Pawła II do Polski (II))
14-15 sierpnia - XIX podróż apostolska (Francja)
10-12 września - XX podróż apostolska (Austria)
29 września - 31 października - VI sesja nadzwyczajna Synodu Biskupów
11 grudnia - kazanie w kościele ewangelickim w Rzymie

Jan Paweł II w Sandomierzu Jan Paweł II w Sandomierzu Fot. PIOTR WOJCIK /Agencja Wyborcza.pl

1984-1986

Rok 1984

11 lutego - list apostolski Salvifici Doloris
25 marca - adhortacja apostolska Redemptionis Donum
20 kwietnia - list apostolski Redemptionis Anno
2-12 maja - XXI podróż apostolska (Daleki Wschód)
12-17 czerwca - XXII podróż apostolska (Szwajcaria)
9-21 września - XXIII podróż apostolska (Kanada)
10-13 października - XXIV podróż apostolska (Ameryka Łacińska)
2 grudnia - adhortacja apostolska Reconciliato et Poenitentia

Rok 1985

26 stycznia - 6 lutego - XXV podróż apostolska (Ameryka Łacińska)
31 marca - list apostolski do młodzieży całego świata
11-21 maja - XXVI podróż apostolska (Holandia, Luksemburg, Belgia)
25 maja - konsystorz i nominacje kardynalska abpa Henryka Gulbinowicza i abpa Andrzeja Deskura
2 czerwca - encyklika Slavorum apostoli
8-20 sierpnia - XXVII podróż apostolska (Afryka)
8 września - XXVIII podróż apostolska (Liechtenstein)
24 listopada - 8 grudnia - sesja nadzwyczajna Synodu Biskupów

Rok 1986

31 stycznia - 11 lutego - XXIX podróż apostolska (Indie)
13 kwietnia - wizyta w rzymskiej synagodze
18 maja - encyklika Dominum et vivificant
1-8 lipca - XXX podróż apostolska (Kolumbia)
4-7 października - XXXI podróż apostolska (Francja)
27 października - Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu z udziałem 47 delegacji kościołów chrześcijańskich i 13 religii niechrześcijańskich
18 listopada - 1 grudnia ? XXXII podróż apostolska (Bangladesz, Singapur, Fidżi, Nowa Zelandia, Australia, Seszele)

1987-1989

Rok 1987

25 marca - encyklika Redemptoris Mater
31 marca - 13 kwietnia - XXXIII podróż apostolska (Urugwaj, Chile, Argentyna)
30 kwietnia - 4 maja - XXXIV podróż apostolska (Republika Federalna Niemiec)
8-14 czerwca - XXXV podróż apostolska (Podróż Apostolska Jana Pawła II do Polski (III))
1-30 października - VII sesja nadzwyczajna Synodu Biskupów
3-7 grudnia - wizyta w Watykanie patriarchy Konstantynopola Dimitriosa I
30 grudnia - encyklika Sollicitudo rei socialis

Rok 1988

25 stycznia - list apostolski Euntes in mundum
7-18 maja - XXXVII podróż apostolska (Urugwaj, Boliwia, Peru, Paragwaj)
23-27 czerwca - XXXVIII podróż apostolska (Austria)
28 czerwca - konsystorz (papież mianował 24 nowych kardynałów)
2 lipca - Motu Proprio Ecclesia Dei
15 sierpnia - zakończenie Roku Maryjnego
10-19 września - XXXIX podróż apostolska (Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Suazi, Mozambik)
30 września - list apostolski Mulieris Dignitatem - o godności kobiety
8-11 października - XL podróż apostolska (Francja)
30 grudnia - adhortacja apostolska Christifideles Laici - o misji i powołaniu świeckich

Rok 1989

1 stycznia - Orędzie na XXII Światowy Dzień Pokoju - Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju.
17 stycznia Audiencja dla premiera Iranu Amira Hoseina Musavi.
22 lutego - List do biskupów amerykańskich na temat życia zakonnego.
19 marca - Światowy Dzień Młodzieży - Jezus Chrystus naszą Drogą, Prawdą i Życiem.
26 marca - Orędzie Wielkanocne - Bóg przechodzi i wyzwala w dniu Paschy Zmartwychwstania i błogosławieństwo Urbi et Orbi.
11 kwietnia - IV List do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski kardynała Józefa Glempa w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Polską.
20 kwietnia - IV Audiencja dla delegacji NSZZ Solidarność
28 kwietnia - 6 maja - XLI Podróż apostolska Afryka: Madagaskar, Zambia, Reunion, Malawi
7 maja - Orędzie z okazji XXIII Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu obchodzonego pod hasłem: Religia w środkach społecznego przekazu.
15 maja - Apel do Sekretarza Generalnego ONZ oraz szefów państw w sprawie Libanu.
1-10 czerwca - XLII Podróż apostolska do krajów skandynawskich: Norwegia, Islandia, Finlandia, Dania, Szwecja.
17 lipca - Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy PRL a Watykanem.
15 sierpnia - Adhortacja apostolska Redemptoris Custos
19-20 sierpnia - XLIII podróż apostolska: Hiszpania (Santiago de Compostela)
27 sierpnia - List apostolski z okazji pięćdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej
7-16 października - XLIV Podróż apostolska: Daleki Wschód (Korea, Indonezja, Mauritius).
12 listopada - kanonizacja Adama Chmielowskiego

Jan Paweł II w Sandomierzu Jan Paweł II w Sandomierzu Fot. PAWEL MALECKI / Agencja Wyborcza.pl

1990-1991

Rok 1990

1 stycznia - Orędzie na XXIII Światowy Dzień Pokoju - Pokój ze Stworzycielem, pokój ze wszystkim co stworzone.
25 stycznia - 1 lutego - XLV Podróż apostolska: Afryka
28 stycznia - Orędzie na Światowy Dzień Chorych na Trąd
20 lutego - Orędzie na wielki post
15 marca - Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy ZSRR a Watykanem
6 kwietnia - Audiencja dla Jasira Arafata
8 kwietnia - Światowy Dzień Młodzieży, obchodzony pod hasłem Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami.
15 kwietnia - Orędzie wielkanocne i błogosławieństwo Urbi et Orbi.
19 kwietnia - Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Czechosłowacją i Watykanem
21-22 kwietnia - XLVI Podróż apostolska: Czechosłowacja
6-14 maja - XLVII Podróż apostolska: Ameryka Południowa
25-27 maja - XLVIII podróż apostolska: Malta
1-10 września - XLIX Podróż apostolska - Afryka (Tanzania, Burundi, Rwanda, Wybrzeże Kości Słoniowej)
30 września - 28 października - VIII Zwyczajne Zgromadzenie Generalne Synodu Biskupów
18 listopada - Audiencja dla prezydenta ZSRR - Michaiła Gorbaczowa
7 grudnia - Encyklika Redemptoris missio
14 grudnia - List apostolski z okazji 400-lecia śmierci św. Jana od Krzyża

Rok 1991

15 stycznia - Listy do prezydentów USA i Iraku wzywające do zażegnania niebezpieczeństwa wybuchu konfliktu zbrojnego.
22 stycznia - Encyklika Redemptoris missio
2 lutego - Audiencja dla patriarchów Bliskiego Wschodu
3-10 lutego - VII eksterytorialny Synod Biskupów Katolickiego Kościoła Ukraińskiego w Watykanie.
10 marca - List do kapłanów na Wielki Czwartek.
21 marca - List do Sekretarza Generalnego ONZ Javiera Péreza de Cuéllara w sprawie wojny w Zatoce Perskiej.
4-7 kwietnia - Nadzwyczajny konsystorz kardynałów poświęcony zagrożeniom życia ludzkiego i problematyce sekt.
1 maja - Encyklika Centesimus annus
10-13 maja - Podróż apostolska: Portugalia
19 maja - List do biskupów w sprawie zagrożeń życia ludzkiego.
31 maja - List do biskupów na temat stosunków między katolikami a prawosławnymi w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej.
1-9 czerwca - podróż apostolska do Ojczyzny
13-16 sierpnia - podróż apostolska do Polski.
16-20 sierpnia - Podróż apostolska: Węgry
8 września - Ogłoszenie dnia modlitwy o pokój w Jugosławii.
9 października - List do biskupów Europy o specjalnym zgromadzeniu Synodu Biskupów, poświęconym Europie w nowej sytuacji historycznej.
10 października - List do biskupów Chorwacji.
12-21 października - Podróż apostolska: Brazylia
8 listopada - Audiencja dla prezydenta USA George'a Busha.
28 listopada - 14 grudnia - Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie.

<i><b>Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie moglibyśmy unieść, ani nie stawia nam wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać, jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą. (Książka
NA ZDJĘCIU: Jan Paweł II błogosławi dziecko w czasie wizyty we Włocławku" title="Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie moglibyśmy unieść, ani nie stawia nam wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać, jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą. (Książka "Wstańcie, chodźmy!", 2004 r.)
NA ZDJĘCIU: Jan Paweł II błogosławi dziecko w czasie wizyty we Włocławku" width="1197" height="983" /> Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie moglibyśmy unieść, ani nie stawia nam wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać, jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą. (Książka "Wstańcie, chodźmy!", 2004 r.)
NA ZDJĘCIU: Jan Paweł II błogosławi dziecko w czasie wizyty we Włocławku Fot. Krzysztof Miller / Agencja Wyborcza.pl

1992-1993

Rok 1992

16 stycznia - Dokument Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego Rozwój duszpasterstwa powołaniowego w Kościołach lokalnych.
19-26 lutego - Podróż apostolska: Afryka
25 marca - Zmiana struktur diecezji w Polsce.
25 marca - Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis
12 kwietnia - VII Światowy Dzień Młodzieży
4-10 czerwca - Podróż apostolska: Ameryka Południowa
9 czerwca - Dokument Kongregacji Nauki Wiary Instrukcja o niektórych aspektach stosowania środków społecznego przekazu w szerzeniu nauki wiary.
12-28 lipca - Pobyt w poliklinice Gemelli.
9-14 października - Podróż apostolska: Dominikana
11 października - Konstytucja apostolska Fidei Depositum
1 grudnia - Spotkanie przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy.
7 grudnia - Oficjalna prezentacja Katechizmu Kościoła Katolickiego

Rok 1993

9-10 stycznia - Dzień Modlitwy o Pokój: Asyż
12 stycznia i 15 stycznia - Audiencja dla biskupów polskich przybyłych z wizytą ad limina.
15 stycznia - List apostolski Europae Orientalis
3-11 lutego - Podróż apostolska: Afryka
19 marca - List z okazji 600-lecia śmierci św. Jana Nepomucena
4 kwietnia - VIII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Rzymie i Kościołach lokalnych pod hasłem Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.
8 kwietnia - List do kapłanów na Wielki Czwartek.
25 kwietnia - Wizyta w Albanii (Tirana, Szkodra).
8-10 maja - Wizyta na Sycylii.
29 maja - List z okazji XLVI Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu.
8 kwietnia - Dokument Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu.
12-17 czerwca - Podróż apostolska - Hiszpania
28 lipca - Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską podpisany przez nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Józefa Kowalczyka i ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego.
6 sierpnia - Encyklika Veritatis splendor
9-16 sierpnia - Podróż apostolska - Ameryka (Jamajka, Meksyk, USA)
4-10 września - Podróż apostolska: Litwa, Łotwa i Estonia
26 grudnia - Orędzie na XXXI Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Jan Paweł II w czasie mszy w cerkwi prawosławnej w Białymstoku w 1999 roku Jan Paweł II w czasie mszy w cerkwi prawosławnej w Białymstoku w 1999 roku Fot. Krzysztof Miller / Agencja Wyborcza.pl

1994-1995

Rok 1994

23 stycznia - Światowy Dzień Modlitwy o Pokój na Bałkanach
1 lutego - Orędzie na wielki post
2 lutego - List do rodzin z okazji Roku Rodziny
2 lutego - Dokument Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego Congregavit nos in unum Christi amor o problematyce życia braterskiego we wspólnocie zakonnej
11 lutego - Obchody II Światowego Dnia Chorego
13 marca - List do kapłanów na Wielki Czwartek
19 marca - List do przywódców państw: Rodzina należy do dziedzictwa ludzkości.
27 marca - IX Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Rzymie i Kościołach lokalnych pod hasłem Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.
3 kwietnia  Orędzie wielkanocne Ludzkość potrzebuje Chrystusa
9 kwietnia - Telegram do biskupów i wiernych Kościoła w Rwandzie w związku z wojną domową w tym kraju
11 kwietnia - 8 maja - Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone sytuacji kościoła w Afryce
14 kwietnia - List do przywódców wszystkich państw świata oraz do Sekretarza Generalnego ONZ w związku z Międzynarodową Konferencją w Kairze na temat zaludnienia i rozwoju Rodzina należy do dziedzictwa ludzkości
29 kwietnia - 27 maja - Pobyt w poliklinice Gemelli
18 maja - Orędzie z okazji 50 rocznicy bitwy o Monte Cassino Polska broniła chrześcijańskiej przyszłości Europy
22 maja - List apostolski Ordinatio sacerdotalis o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom
28 maja - Orędzie na Światowy Dzień Misyjny Rodzina uczestniczy w życiu i misji Kościoła
9 czerwca - List w obronie ludności Rwandy
1 sierpnia - Przesłanie papieża w 50. rocznicę powstania warszawskiego
7 września - Przesłanie do uczestników Dnia Modlitw o Pokój w Asyżu
10-11 września - Podróż apostolska: Chorwacja
2-29 października - IX Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów w Rzymie
18 października - Orędzie na XXXII Światowy Dzień Modlitw o Powołania
4-6 listopada - Wizyta na Sycylii
10 listopada - List apostolski Tertio millenio adveniente w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000
21 listopada - Orędzie na III Światowy Dzień Chorego
13 grudnia - List do dzieci w Roku Rodzin

Rok 1995

11-21 stycznia - Podróż apostolska na Filipiny, do Papui-Nowej Gwinei,
Australii i Sri Lanki
20-22 maja - Podróż apostolska do Czech
22 maja - krótka wizyta papieża w Skoczowie, Bielsku-Białej i w Żywcu
30 czerwca - 3 lipca - Podróż apostolska na Słowację
9-10 września - spotkanie z młodzieżą w Loreto
14-20 września - Podróż apostolska do Afryki (RPA, Kamerun, Kenia)
4-8 października - Podróż apostolska do USA
5 października - przemówienie na forum ONZ

<i><b> Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opinią większości. Słucha on głosu sumienia, a nie siły, i w ten sposób broni ubogich i pogardzanych. (Adhortacja Familiaris Consortio, 1981 r.)</b></i>
<br>
NA ZDJĘCIU: Jan Paweł II w Kielcach w czasie pielgrzymki do Polski w 1991 roku Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opinią większości. Słucha on głosu sumienia, a nie siły, i w ten sposób broni ubogich i pogardzanych. (Adhortacja Familiaris Consortio, 1981 r.)
NA ZDJĘCIU: Jan Paweł II w Kielcach w czasie pielgrzymki do Polski w 1991 roku Fot. Tomasz Wierzejski / Agencja Wyborcza.pl

1996-1998

Rok 1996

5-12 lutego - podróż apostolska do Gwatemali, Nikaragui, Salwadoru i Wenezueli
14 kwietnia - podróż apostolska do Tunezji
7-19 maja - podróż apostolska do Słowenii
21-23 czerwca - podróż apostolska do Niemiec
6-7 września - podróż apostolska na Węgrzech
19-23 września - podróż apostolska do Francji
6-15 października - pobyt w klinice Gemelli w Rzymie
15 listopada - ukazała się książka pt. Dar i tajemnica
19 listopada - spotkanie z Fidelem Castro w Watykanie

Rok 1997

23-25 stycznia - wizyta w Watykanie ormiańskiego katolikosa Cylicji Arama Keszisziana
7 kwietnia - wizyta prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w Watykanie
12-13 kwietnia - podróż apostolska do Bośni i Hercegowiny
25-27 kwietnia - podróż apostolska do Czech
31 maja - 10 czerwca - podróż apostolska do Polski (Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Kraków, Dukla, Krosno)
2-6 października - podróż apostolska do Brazylii

Rok 1998

21-26 stycznia - podróż na Kubę
21-23 marca - podróż apostolska do Nigerii
12 czerwca - wizyta Jasera Arafata w Watykanie
19-21 czerwca - podróż apostolska do Austrii
2-4 października - podróż apostolska do Chorwacji
11 października - kanonizacja siostry Teresy Benedykty od Krzyża

<i><b> Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.(Homilia, Sopot, 1999 r.) </b></i>
<br>
NA ZDJĘCIU: Papież Jan Paweł II podczas uroczystej mszy w Bratysławie w 2003 roku Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.(Homilia, Sopot, 1999 r.)
NA ZDJĘCIU: Papież Jan Paweł II podczas uroczystej mszy w Bratysławie w 2003 roku Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

1999-2001

Rok 1999

22-27 stycznia - podróż apostolska do Ameryki Północnej (Meksyk i USA)
2 maja - beatyfikacja Pio z Pietrelciny
7-9 maja - podróż apostolska do Rumunii
5-17 czerwca - podróż apostolska do Polski (Gdańsk, Pelplin, Elbląg, Licheń, Warszawa, Wadowice, Bydgoszcz, Toruń)
5-9 listopada - podróż apostolska do Indii i Gruzji
24-25 grudnia - o północy w Wigilię Bożego Narodzenia Jan Paweł II otwiera Święte Drzwi w Bazylice św. Piotra na znak początku Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

Rok 2000

18 stycznia - nabożeństwo ekumeniczne w Bazylice św. Pawła za Murami z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
24-26 lutego - pielgrzymka na górę Synaj
12 marca - Dzień Przebaczenia. Wyznanie win popełnionych przez ludzi Kościoła, Jan Paweł II przeprasza m.in. Żydów za prześladowania
20-26 marca - podróż apostolska do Ziemi Świętej
12-13 maja - beatyfikacja Franciszka i Hiacynty Marto
18 czerwca - otwarcie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego

Rok 2001

6 stycznia - Jan Paweł II zamyka uroczystości Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
4-9 maja - podróż apostolska do Grecji, Syrii i na Maltę
23-27 czerwca - podróż apostolska na Ukrainę
12 września - Jan Paweł II potępia ataki terrorystyczne w USA z 11 września
22-27 września - podróż apostolska do Kazachstanu i Armenii

<i><b>Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! (Homilia, Warszawa 1979 r.) </b></i>
<br>
NA ZDJĘCIU: Jan Paweł II w Przemyślu w czasie pielgrzymki do Polski w 1991 roku Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! (Homilia, Warszawa 1979 r.)
NA ZDJĘCIU: Jan Paweł II w Przemyślu w czasie pielgrzymki do Polski w 1991 roku Fot. Tomasz Wierzejski / Agencja Wyborcza.pl

2002-2003

Rok 2002

22-26 maja - podróż apostolska do Azerbejdżanu i Bułgarii
24 lipca - 2 sierpnia - podróż apostolska do Kanady, Gwatemali, Meksyku
16 czerwca - kanonizacja bł. Pio z Pietrelciny
16-19 sierpnia - podróż apostolska do Polski (Kalwaria Zebrzydowska, Kraków)
6 października - kanonizacja Jose Marii Eskrivy de Balaguera, założyciela Opus Dei
16 października - list apostolski Rosarium Virginis Mariae
31 października - Jan Paweł II otrzymuje tytuł honorowego obywatela Rzymu

Rok 2003

13 lutego - spotkanie z głównym rabinem Rzymu Riccardem Di Segnia
22 marca - Jan Paweł II potępił wojnę w Iraku
3-4 maja - podróż apostolska do Hiszpanii
6-9 czerwca - podróż apostolska do Chorwacji
22 czerwca - podróż apostolska do Bośni i Hercegowiny
28-29 czerwca - spotkanie z delegacją Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I w Rzymie
11-14 września - podróż apostolska na Słowację

Okładka książki Okładka książki "Święty Jan Paweł II. Pontyfikat Świętego" Fot. Robert Robaszewski / Agencja Wyborcza.pl

2004-2005

Rok 2004

16 stycznia - rozmowa papieża z Rabinami Izraela, w trakcie której Jan Paweł II mówi, że antysemityzm jest grzechem ciężkim
11 marca - Jan Paweł II potępia zamach terrorystyczny w Madrycie
5-6 czerwca - podróż apostolska do Szwajcarii
15-16 sierpnia - Jan Paweł II odwiedza sanktuarium maryjne w Lourdes

Rok 2005

9 lutego - Jan Paweł II nie wziął udziału w uroczystościach Środy Popielcowej
23 lutego - publikacja książki pt. Pamięć i Tożsamość
6 marca - papież pobłogosławił wiernych z okna swojego apartamentu w Watykanie przed drugim powrotem do kliniki Gemelli
16 marca - papież pojawił się w oknie w Watykanie
27 marca - Jan Paweł II udzielił w Wielką Niedzielę milczącego błogosławieństwa Urbi et Orbi
31 marca - Jan Paweł II przeszedł w nocy ciężki zawał, po reanimacji odmówił przewiezienia do kliniki Gemelli
2 kwietnia - Jan Paweł II o godzinie 21.37 zmarł w Watykanie

Więcej o: