Alfabet studenta - co musisz wiedzieć zanim zaczniesz studiować?

Styl życia zmienia się diametralnie po ukończeniu szkoły średniej i przekroczeniu progu uniwersytetu. Kończą się kartkówki, zaczyna sesja. Niby jest więcej wolnego czasu, ale przed sesją doba powinna mieć przynajmniej 60 godzin. Jak odnaleźć się w studenckim świecie? Zapoznaj się z alfabetem!

A, B, C, D

Akademik - drugi dom studenta. Nawet jeśli sam w nim nie zamieszkasz, na pewno znajdziesz tu mieć znajomych.

Aula - największa i najbardziej reprezentacyjna sala, w której odbywają się wykłady. Co jakiś czas utytułowane osoby w gronostajach obchodzą tutaj bardzo poważne uroczystości.

Biblioteka - przyda ci się karta biblioteki uczelnianej i wydziałowej (ew. kierunkowej). Lepiej załatw to, kiedy tylko dostaniesz legitymację.

Czesne - opłata za studia zaoczne i wieczorowe, na prywatnych uczelniach także za dzienne.

Doktor - to tytuł osoby, z którą możesz mieć zajęcia, wykłady i egzaminy. Doktorzy najczęściej są w trakcie pisania habilitacji, więc mają mało czasu. Lepiej pilnuj terminów konsultacji.

Doktor - to tytuł osoby, z którą możesz mieć zajęcia, wykłady i egzaminy. Doktorzy najczęściej są w trakcie pisania habilitacji, więc mają mało czasu. Lepiej pilnuj terminów konsultacji.

Doktorant - to też student, tylko że na studiach doktoranckich. Prowadzi ćwiczenia. Niewiele starszy od Ciebie, więc albo wprowadza swojską i miłą atmosferę, albo stara się być bardziej wymagający od profesora.

Dziekan - kieruje wydziałem szkoły wyższej, jego zastępcą jest prodziekan.

Dziekanat - biuro dziekana, skarbnica pieczątek. Miejsce, w którym studenci bywają co najmniej co pół roku. Tutaj składasz podania, po każdej sesji oddajesz indeks i podstemplowujesz legitymację.

E, F, G, H, I, J

Egzamin - pisemny lub ustny. Zdajesz w większości obowiązkowych przedmiotów. Jeśli nie uda Ci się za pierwszym razem, czeka Cię poprawka.

Fakultatywne zajęcia - nieobowiązkowe, ale z reguły najciekawsze.

Fuksówka - kierunkowa albo wydziałowa impreza zapoznawcza studentów pierwszego roku.

Grupa - na najliczniejszych kierunkach studentów trzeba dodatkowo podzielić na grupy, w których odbywają się ćwiczenia. Najczęściej są kilkunastoosobowe.

Habilitacja - pisemna rozprawa i egzamin. Konieczne, aby zostać doktorem habilitowanym.

Indeks - studencki dzienniczek ucznia. Książeczka, do której wpisywane są uzyskane oceny i zaliczenia.

Immatrykulacja - zapewne już wiesz, co to jest. Uroczyste zaliczenie w poczet studentów.

Juwenalia - majowe studenckie święto: imprezy, tańce, koncerty.

K, L, M

Kampania wrześniowa - jesienna sesja poprawkowa, czyli toczysz batalię o oceny lepsze niż dwóje.

Karta egzaminacyjna - co semestr otrzymasz nową kartę i będziesz zbierać wpisy, takie same jak w indeksie. Pamiętaj! Karta + indeks = mniej kłopotów w dziekanacie.

Kolokwium - (łac. colloqium - znaczy "rozmowa") jak sama nazwa wskazuje, jest to rozmowa weryfikująca Twój poziom wiedzy. Z reguły rozmowa przyjmuje postać szkolnej kartkówki. Minus - czasem bywa równie trudna jak egzamin. Plus - ocena negatywna nie jest wpisywana do indeksu. Poprawiasz do skutku.

Koło naukowe - jako członek koła możesz pogłębiać zainteresowania, brać udział w konkursach, wyjeżdżać na wycieczki itd.

Konsultacje - terminy, w których prowadzący zajęcia może dopytać, wyjaśnić albo nawet przeegzaminować.

Konwersatorium - zajęcia, które opierają się na rozmowie między prowadzącym a studentami. Najczęściej wymagają mnóstwa pracy, bo żeby dyskutować, trzeba poczytać.

Legitymacja - dowód twojej studenckiej tożsamości. Pilnuj, bo jeśli zgubisz, będziesz musiał kupować normalne bilety.

Lektorat - zajęcia z języka obcego. Tego, który zadeklarowałeś podczas egzaminów wstępnych.

Magisterska praca - napiszesz ją podczas piątego roku (na niektórych kierunkach także czwartego) pod opieką promotora, czyli doktora lub profesora wykładającego interesującą cię tematykę.

P, R, S

Praktyki - przyuczenie do zawodu, zajęcia poza uczelnią, w firmach lub w instytucjach zawiązanych z przyszłym zawodem studenta.

Profesor - tytuł naukowy, jaki otrzymują doktorzy habilitowani, nadawany przez prezydenta RP. Profesorowie prowadzą wykłady, seminaria magisterskie, bywają kierownikami katedr.

Przerwa międzysemestralna - ferie w zimie i letnie wakacje (aż trzy miesiące!).

Rekrutacja - nabór nowych studentów. Najczęściej połączony z egzaminami lub konkursem świadectw.

Rektor - przełożony szkoły wyższej. Kieruje nią i reprezentuje na zewnątrz. Oczywiście na uroczystości wkłada gronostaje.

Rektorat - biuro rektora.

Rewers - mała karteczka, którą wypełniasz w bibliotece. Wpisujesz sygnaturę (numer książki nadawany przez bibliotekę), autora i tytuł oraz swoje dane. Wrzucasz do urny. potem odbierasz książkę w wypożyczalni.

Sekretariat - miejsce spotkań urzędowych. Tutaj poznasz plan, dowiesz się o terminach konsultacji, odbierzesz kartę egzaminacyjną. Dobra rada: lepiej bądź miły dla pań z sekretariatu.

Seminarium magisterskie - spotkania (na czwartym i piątym roku) z promotorem pracy magisterskiej. Omawianie prac i konsultacje.

Sesja egzaminacyjna - najczęściej trwa dwa tygodnie. W jej trakcie powinieneś zdać egzaminy i uzyskać zaliczenia.

Socrates Erasmus - program wymiany studentów. Semestr nauki na twoim kierunku w jednej z uczelni europejskich. Dla najlepszych.

Stypendium - socjalne otrzymują studenci o złej sytuacji finansowej, naukowe - ci, którzy osiągnęli najlepsze średnie ocen (zależy od kierunku, ale na pewno powyżej cztery).

U, W, Z

Urlop dziekański - można wziąć raz w trakcie studiów. Przerywasz naukę i wracasz za rok. Świetne rozwiązanie dla planujących wyjazdy zagraniczne. Tylko kolegów szkoda.

Warsztaty - zajęcia praktyczne, na których rozwiązywane jest konkretne zadanie.

Wieczorowe studia - płatne, zajęcia odbywają się popołudniami.

Wydział - dział uczelni wyższej obejmujący kilka kierunków o podobnej specjalizacji, np. wydział mechaniczny, filozoficzno - historyczny, prawa i administracji.

Wykład - zajęcia w formie odczytu. Na większości kierunków nie są obowiązkowe. Jednak wiele zależy od wykładowcy - niektórzy odnotowują w pamięci buzie pilnych studentów. Trzeba mieć czystą kartkę A4 (przejrzyście zapisana ułatwi ci naukę do egzaminu), dobrze piszący długopis, wprawną rękę i chłonną pamięć. Są wykłady i wykładowcy, na których studenci czekają z utęsknieniem.

Zaliczenie - wpis do indeksu (czasami z oceną). Najłatwiejszy do uzyskania (tzw. ZAL.).

Zaoczne studia - płatne, zajęcia odbywają się w weekendy. Rozwiązanie dla pracujących.

Zerówka - egzamin, który możesz zdać przed sesją egzaminacyjną. Wbrew pozorom "zerówki" nie są dla kujonów.

Więcej o: