8 najczęściej popełnianych błędów na maturze z fizyki na poziomie podstawowym

Matura z fizyki to jeden z trudniejszych egzaminów maturalnych. Jeśli zatem marzysz o medycynie lub biotechnologii musisz nabyć umiejętności, które pomogą ci przejść przez ten egzamin bez zbędnego stresu. Zapoznajcie się z listą najczęściej popełnianych błędów na maturze z fizyki przez ostatnie trzy lata. Wyciągnijcie wnioski, a fizyka nie będzie taka straszna, jak ją malują!

Obliczanie wielkości fizycznych

Zadanie 12.2 na egzaminie maturalnym 2011 sprawdzało umiejętność obliczenia masy planetoidy na podstawie parametrów orbity satelity. Było to zadanie wieloetapowe, które wymagało analizy zjawiska, a następnie na tej podstawie powiązania odpowiednich zależności fizycznych. Tego rodzaju analiza połączona z koniecznością wykonania przekształceń algebraicznych jest słabą stroną zdających egzamin maturalny. Poziom wykonania zadania wynosił jedynie 0,18.

Odczytanie i analiza informacji przedstawionej w formie wykresu

W 2012 roku najtrudniejsze okazało się zadanie 15.3 w którym należało wyznaczyć masę ciała na podstawie wykresu zależności przyspieszenia od siły ciągnącej, z uwzględnieniem działającej także siły tarcia. Ze względu na połączenie kilku elementów (uwzględnienie siły tarcia, analiza nachylenia wykresu, obliczenie) zadanie rzeczywiście było trudne. Poziom wykonania zadania - tylko 0,14.

Analiza wyniku doświadczenia

W zadaniu 21.2 pytano o przyczynę ustabilizowania się ładunku płytki mimo stałego jej naświetlania i trwania zjawiska fotoelektrycznego. Odpowiedź nie wymagała zaawansowanej ani szczegółowej wiedzy, a jedynie zastosowania informacji znanych z gimnazjum w niezupełnie typowych okolicznościach.

Interpretacja informacji przedstawionej w formie tekstu

W zadaniach dotyczących interpretacji informacji przedstawionej w formie tekstu, uczniowie muszą wyjaśnić, dlaczego np. będące do dyspozycji dane nie wystarczają do dokładnego obliczenia siły oddziaływania grawitacyjnego dwóch ciał.

W tym przypadku wystarczy wiedzieć, że podawane w podręcznikach i na karcie wzorów dołączonej do arkusza egzaminacyjnego prawo powszechnego ciążenia dotyczy tylko ciał o uproszczonym kształcie. Poziom wykonania tego zadania w 2012 wynosił 0,06.

Zaplanowanie prostego doświadczenia

W zadaniu 20.3 trzeba było napisać, w jaki sposób można zwiększyć dokładność pomiaru ogniskowej.

Nieumiejętność wykonania zadania może wynikać stąd, że na wszystkich poziomach nauczania fizyki bądź przyrody doświadczenia i pokazy stały się rzadkością, a praktyczne metody postępowania nie są omawiane nawet werbalnie.

Wyjaśnienie działania urządzeń technicznych

Na egzaminie maturalnym z fizyki przez ostatnie trzy lata, zdający mieli problem z wyjaśnieniem działania urządzeń technicznych.

Do rozwiązania zadań nie wystarczało samo odtworzenie zapamiętanych wiadomości, konieczne było także ich właściwe zastosowanie. Poziom wykonania zadań sprawdzających umiejętność wyjaśnienie działania urządzeń technicznych w 2011 roku wynosił 0,20.

Przedstawienie eksperymentalnych dowodów istnienia fal materii

Trudność zadania polegała na konieczność samodzielnego rozpoznania zjawiska opisanego w zadaniu i wyszukania niezbędnego wzoru. Stąd wniosek, że uczniowie mają problem z analizą informacji przedstawionych w formie rysunku.

Matura z matematyki to jeden z trudniejszych egzaminów maturalnych. Czy maturzyści udzielą poprawnych odpowiedzi? Matura z matematyki to jeden z trudniejszych egzaminów maturalnych. Czy maturzyści udzielą poprawnych odpowiedzi? Fot. Michał Łepecki / Agencja Wyborcza.pl

Dokonywanie analizy zjawisk i procesów fizycznych

Żeby dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego z fizyki istotne jest nabycie umiejętności dokonywania analizy zjawisk i procesów fizycznych oraz dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych, budowania modeli i formułowania wniosków. Oprócz znajomości karty wzorów dołączanej do arkusza niezbędna jest też wiedza innego rodzaju, np. jakościowa znajomość związków i zależności między wielkościami fizycznymi.

Więcej o: