Matura z matematyki. Najczęściej popełniane błędy

Matura z matematyki co roku stanowi postrach większości zdających. W zeszłym roku egzamin z matematyki na poziomie podstawowym maturzyści napisali średnio na 55 proc. Jakie błędy są najczęściej popełniane na maturze z matematyki?
Fragment z arkusza maturalnego Fragment z arkusza maturalnego źródło: CKE

Przeprowadzenie dowodu geometrycznego

W 2012 roku najtrudniejsze okazało się zadanie 30., w którym należało przeprowadzić dowód geometryczny. W zadaniu tym należało wywnioskować i udowodnić, że trójkąt APB jest kątem rozwartym. Poziom wykonania zadania - 0,10.

Fragment z arkusza maturalnego Fragment z arkusza maturalnego źródło: CKE

Uzasadnienie prawdziwości nierówności algebraicznej

Bardzo trudne również okazało się zadanie 27., które polegało na uzasadnieniu prawdziwości nierówności algebraicznej. Wskaźnik łatwości zadania to 0,18.

Fragment z arkusza maturalnego Fragment z arkusza maturalnego źródło: CKE

Wykorzystanie własności symetralnej odcinka

W zadaniu 29. należało wykorzystać własność symetralnej odcinka do wyznaczenia jej równania. Zadanie to uplasowało się na 3 miejscu pod względem trudności ( wskaźnik łatwości tego polecenia to - 0,27).

Fragment z arkusza maturalnego Fragment z arkusza maturalnego źródło: CKE

Rozwiązanie zadania w praktycznym kontekście

Następnym poleceniem, które przysporzyło maturzystom trudności, było polecenie 34. Należało w nim rozwiązać zadanie, które umieszczone zostało w kontekście praktycznym i prowadziło do równania kwadratowego. Polegało ono na obliczeniu czasu drogi pokonanego przez pociąg pośpieszny. Poziom wykonania zadania - 0,35.

Fragment z arkusza maturalnego Fragment z arkusza maturalnego źródło: CKE

Obliczenie objętości wielościanu

Mniej niż połowa maturzystów poprawnie rozwiązała także zadanie numer 33, które polegało na obliczeniu objętości wielościanu, który pokazaliśmy na rysunku. Poziom wykonania zadania przez uczniów - 0,42.

Fragment z arkusza maturalnego Fragment z arkusza maturalnego źródło: CKE

Zbadanie czy dany punkt spełnia równanie okręgu

Zadaniem zamkniętym, które sprawiło dużą trudność było zadanie 23., polegające na sprawdzeniu czy współrzędne danego punktu spełnią równanie okręgu. Wskaźnik łatwości zadania - 0,45.

Fragment z arkusza maturalnego Fragment z arkusza maturalnego źródło: CKE

Wykonanie obliczeń procentowych

Trudne dla zdających było w ubiegłym roku również zadanie 1., wymagające nieskomplikowanych obliczeń procentowych. Wskaźnik łatwości wyniósł tylko 0,45.

Fragment z arkusza maturalnego Fragment z arkusza maturalnego źródło: CKE

Obliczenie prawdopodobieństwa zdarzenia

Zadaniem otwartym, któremu również nie podołała większość zdających, okazało się zadanie numer 31. Należało w nim dokonać obliczeń prawdopodobieństwa zdarzenia z zastosowaniem klasycznej definicji prawdopodobieństwa. Poziom wykonania zadania to 0,47.

Więcej o: