ORP Kormoran rozpoczyna sub. Macierewicz odbudowuje Marynark. Dziki umowie z... 2013 roku

ORP Kormoran to nowy okrt wojenny, ktry zosta wanie wcielony do suby. Minister obrony Antoni Macierewicz podkrela w trakcie uroczystoci, e otwiera w ten sposb nowy okres w historii Marynarki Wojennej i zamyka czas beznadziei. Nie wspomnia, e umowa w sprawie nowoczesnych niszczycieli min podpisana zostaa przez jego poprzednika.
Uroczysto podniesienia bandery na ORP Kormoran Uroczysto podniesienia bandery na ORP Kormoran Renata Dbrowska/ Agencja Gazeta

Macierewicz przywraca Marynark morzu

ORP Kormoran wcielono do suby nagdyskim Skwerze Kociuszki. W uroczystoci bra udziaszef MON Antoni Macierewicz.

Minister obrony zapowiedzia, e Marynarka Wojenna jako osobny rodzaj si zbrojnych zostanie przywrcona morzu i Gdyni.

Uroczysto podniesienia bandery na ORP Kormoran Uroczysto podniesienia bandery na ORP Kormoran Renata Dbrowska/ Agencja Gazeta

"Pocztek odbudowy polskiej floty"

Minister mwi, e nie ma lepszej gwarancji bezpieczestwa ni wasna silna armia, w tym szczeglnie Marynarka Wojenna.

- Dowd temu dajemy dzi, wcielajc do suby nowy okrt ORP Kormoran. To pocztek odbudowy polskiej floty wojennej - powiedzia Macierewicz.

Uroczysto podniesienia bandery na ORP Kormoran Uroczysto podniesienia bandery na ORP Kormoran Renata Dbrowska/ Agencja Gazeta

Okrtw bdzie wicej

Szef MON powiedzia, e zostay podjte decyzje o budowie kolejnych okrtw, midzy innymi okrtu Ratownik. Zapada take decyzja, e w cigu najbliszych kilkunastu dni zostanie wybrany partner do budowy co najmniej trzech nowoczesnych okrtw podwodnych wyposaonych w rakiety manewrujce.

Wszystko po to - jak tumaczy Antoni Macierewicz - "by nikomu si nie nio o tym, by zagrozi polskim granicom i polskiemu morzu".

Uroczysto podniesienia bandery na ORP Kormoran Uroczysto podniesienia bandery na ORP Kormoran Renata Dbrowska/ Agencja Gazeta

"ORP Kormoran dum Marynarki"

- To pierwszy okrt, z ktrego moe by dumna Rzeczpospolita, z ktrego moe by dumna Marynarka Wojenna, moe by dumna stocznia Shipbuilding, ktra pokazaa jak skutecznie mona budowa okrty - mwi szef MON podczas ceremonii wcielenia do suby okrtu wojennego ORP Kormoran.

- Mielimy dzisiaj zaszczyt podnie bander na najnowoczeniejszym okrcie Marynarki Wojennej, otwierajc nowy okres w jej historii - zaznaczy w Gdyni minister.

Uroczysto podniesienia bandery na ORP Kormoran Uroczysto podniesienia bandery na ORP Kormoran Renata Dbrowska/ Agencja Gazeta

"Koniec beznadziei i niezdolnoci do chway"

Wcigniciem bandery na ORP Kormoran koczy si okres beznadziei i koczy si okres niezdolnoci do chway orazskutecznego dziaania polskiej Marynarki Wojennej - podkreli minister.

Uroczysto podniesienia bandery na ORP Kormoran Uroczysto podniesienia bandery na ORP Kormoran Renata Dbrowska/ Agencja Gazeta

Kolej na przekopanie Mierzei

Szef MON mwi, e na popraw bezpieczestwa Polski ogromny wpyw bdzie miao przekopanie Mierzei Wilanej.

- Dziki temu nikt z zewntrz nie bdzie decydowa czy moemy, czy te nie korzysta z polskiego morza' - powiedzia Macierewicz.

Uroczysto podniesienia bandery na ORP Kormoran Uroczysto podniesienia bandery na ORP Kormoran Renata Dbrowska/ Agencja Gazeta

Dowdztwo Marynarki Wojennej wrci do Gdyni

Oklaskami zostay przyjte sowa ministra o przywrceniu w Gdyni dowdztwa Marynarki Wojennej. Ta formacja ma by osobnym rodzajem si zbrojnych. Decyzje w tej sprawie zostay ju podjte - mwi Macierewicz

Uroczysto podniesienia bandery na ORP Kormoran Uroczysto podniesienia bandery na ORP Kormoran Renata Dbrowska/ Agencja Gazeta

"Decydenci nie wiedzieli czy chc rozwija Marynark"

- Marynarka Wojenna przez wiele lat nie moga dobi si tego, eby decydenci rozstrzygnli czy chc, czy nie chc jej rozwija. Tymczasem zagroenia, jakie s przed Rzeczpospolit, rozstrzygaj t spraw jednoznacznie: Polska musi by na Batyku, Polska musi mie zdolnoci obronienia si na Batyku - owiadczy szef MON.

2015 rok, wczesny szef MON Tomasz Siemoniak podczas wodowania niszczyciela min 'Kormoran II' 2015 rok, wczesny szef MON Tomasz Siemoniak podczas wodowania niszczyciela min 'Kormoran II' Rafa Malko / Agencja Gazeta

"Sabotayci z MON nie skasowali zdjcia z wrzenia 2013"

Na sowa Macierewicza szybko zareagowa jego poprzednik Tomasz Siemoniak. Zamieci wymownego tweeta z komentarzem: "Sabotayci z MON nie skasowali ze swojej strony zdjcia z wrzenia 2013, gdy z Donaldem Tuskiemrujnujemy Marynark Wojenn podpisaniem umowy na nowoczesne niszczyciele min:) Pierwszy Kormoran od dzi w subie!"

2015 rok, wczesna premier Ewa Kopacz podczas wodowania niszczyciela min 'Kormoran II' 2015 rok, wczesna premier Ewa Kopacz podczas wodowania niszczyciela min 'Kormoran II' Rafa Malko / Agencja Gazeta

Siemoniak: czy Macierewicz podpisze jakkolwiek umow na nowy okrt?

Siemoniak zastanawia si te czy za Macierewicza podpisana bdzie jakakolwiek umowana budow nowego okrtu dla Marynarki Wojennej (poza kontynuacj Kormorana). "Na razie 2 lata zmarnowane" - pisze b. szef MON.

Uroczysto podniesienia bandery na ORP Kormoran Uroczysto podniesienia bandery na ORP Kormoran Renata Dbrowska/ Agencja Gazeta

ORP Kormoran - nowoczesny niszczyciel min

ORP Kormoran jest pierwszym z serii trzech nowoczesnych niszczycieli min, ktre trafi do 13. Dywizjonu Traowcw wchodzcego w skad 8. Flotylli Obrony Wybrzea. Wybudowany zosta przez konsorcjum, ktrego trzon tworz: gdaska stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. oraz gdyski Orodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Do jego gwnych zada nalee bd poszukiwanie, klasyfikacja, identyfikacja i zwalczanie min morskich, rozpoznanie torw wodnych, przeprowadzanie jednostek przez rejonyzagroenia minowego, stawianie min oraz zdalne sterowanie samobienymi platformami przeciwminowymi.

Budowa ORP Kormoran rozpocza siw 2014 r., oficjalny chrzest i wodowanie odbyo si 4 wrzenia 2015 r.

ORP Kormoran ma wyporno 830 ton, dugo 58,5 metra,szeroko 10,3 metra i 2,7 metra zanurzenia.

Matk chrzestn okrtu jest Maria Karweta, ona byego dowdcy Marynarki Wojennej admiraa floty Andrzeja Karwety, ktry zgin wkatastrofie lotniczej pod Smoleskiem.

Pierwszym dowdc okrtu zostanie kmdr ppor. Micha Dziugan.

Marynarka Wojenna wituje 99. rocznic powoania.