Fotografowie rzadko zapuszczali się w żydowskie rejony Lublina. Te wojenne zdjęcia to często ich jedyna pamiątka

Fotografie wojennego Lublina nie są jednolitym zbiorem - nie powstały w ramach jednego zlecenia, nie zostały wykonane przez jedną osobę, różna jest także data i miejsce wykonania poszczególnych fotografii. Nie jest nawet pewne, czy wszystkie zdjęcia faktycznie zostały zrobione w Lublinie. Łączy je jedno: zakupiono je na aukcjach internetowych, gdzie figurowały jako kadry przedstawiające dzielnicę żydowską w Lublinie. Fotografie publikujemy dzięki uprzejmości Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".
Lublin, ulica Cyruliczna Lublin, ulica Cyruliczna Fot. Fotografie wojennego Lublina ze zbiorów prywatnego kolekcjonera. Zdjęcia zostały zdigitalizowane i udostępnione przez Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'

Fotografowie rzadko zapuszczali się w żydowskie rejony Lublina. Te wojenne zdjęcia to często ich jedyna pamiątka

Fotografie wojennego Lublina nie są jednolitym zbiorem - nie powstały w ramach jednego zlecenia, nie zostały wykonane przez jedną osobę, różna jest także data i miejsce wykonania poszczególnych zdjęć. Nie jest nawet pewne, czy wszystkie kadry faktycznie zostały zrobione w tym mieście. Łączy je jedno: zakupiono je na aukcjach internetowych, gdzie figurowały jako fotografie przedstawiające dzielnicę żydowską w Lublinie. Bez względu na ich pochodzenie stanowią one unikalny materiał dla osób zainteresowanych historią miasta, a zwłaszcza historią społeczności żydowskiej.

Zbiór ponad 130 zdjęć pochodzi z prywatnej kolekcji, której właściciel pragnie pozostać anonimowy. Fotografie zostały zdigitalizowane i udostępnione przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" - za jego uprzejmością publikujemy kilka kadrów.

Cały zbiór można obejrzeć na stronie teatru >>>

Na zdjęciu ulica Cyruliczna w Lublinie.

Lublin. Ulica Szeroka, w tle widoczny budynek synagogi Maharszala Lublin. Ulica Szeroka, w tle widoczny budynek synagogi Maharszala Fot. Fotografie wojennego Lublina ze zbiorów prywatnego kolekcjonera. Zdjęcia zostały zdigitalizowane i udostępnione przez Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'

Fotografowie rzadko zapuszczali się w żydowskie rejony Lublina. Te wojenne zdjęcia to często ich jedyna pamiątka

Na zdjęciach widzimy różne fragmenty miasta - pojawiają się ulice Starego Miasta, Krakowskie Przedmieście, Wieniawa. Jednak większość fotografii przedstawia nieistniejącą już obecnie dzielnicę żydowską na Podzamczu.

Na zdjęciu ulica Szeroka. W tle widoczny budynek synagogi.

Lublin, ulica Szeroka Lublin, ulica Szeroka Fot. Fotografie wojennego Lublina ze zbiorów prywatnego kolekcjonera. Zdjęcia zostały zdigitalizowane i udostępnione przez Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'

Fotografowie rzadko zapuszczali się w żydowskie rejony Lublina. Te wojenne zdjęcia to często ich jedyna pamiątka

W kadrach historycy rozpoznali ulicę Szeroką, najważniejszą ulicę miasta żydowskiego, ulicę Krawiecką, najbiedniejszą w tej dzielnicy, czy ulicę Jateczną, słynną z powodu położonej przy niej Wielkiej Synagogi. Paradoksem jest, że są to często jedyne widoki tych ulic i obiektów, ponieważ przed wojną fotografowie rzadko zapuszczali się w te rejony miasta.

Na zdjęciu ulica Szeroka w Lublinie.

Lublin. Widok ze wzgórza Czwartek Lublin. Widok ze wzgórza Czwartek Fot. Fotografie wojennego Lublina ze zbiorów prywatnego kolekcjonera. Zdjęcia zostały zdigitalizowane i udostępnione przez Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'

Fotografowie rzadko zapuszczali się w żydowskie rejony Lublina. Te wojenne zdjęcia to często ich jedyna pamiątka

Jedno jest pewne: fotografie stanowią unikalny materiał źródłowy dla wszystkich zainteresowanych historią Lublina, a zwłaszcza historią społeczności żydowskiej współtworzącej przez blisko 600 lat  dzieje tego miasta.

Na zdjęciu targ przy ulicy Świętoduskiej.

Lublin. Targ przy ulicy Świętoduskiej Lublin. Targ przy ulicy Świętoduskiej Fot. Fotografie wojennego Lublina ze zbiorów prywatnego kolekcjonera. Zdjęcia zostały zdigitalizowane i udostępnione przez Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'

Fotografowie rzadko zapuszczali się w żydowskie rejony Lublina. Te wojenne zdjęcia to często ich jedyna pamiątka

Nie wiadomo, czym kierowali się właściciele materiałów wystawiając je na licytację. Nie wiemy również, czy byli nimi potomkowie autorów fotografii, pozbywający się kłopotliwych pamiątek rodzinnych, czy też zwyczajni handlarze, którzy wyczuli świetny interes w zdjęciach pochodzących z czasów II wojny światowej.

Na zdjęciu targ przy ulicy Świętoduskiej.

Lublin. Targ przy ulicy Świętoduskiej Lublin. Targ przy ulicy Świętoduskiej Fot. Fotografie wojennego Lublina ze zbiorów prywatnego kolekcjonera. Zdjęcia zostały zdigitalizowane i udostępnione przez Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'

Fotografowie rzadko zapuszczali się w żydowskie rejony Lublina. Te wojenne zdjęcia to często ich jedyna pamiątka

Część zdjęć została wykonana przez żołnierzy niemieckich, którzy udokumentowali m.in. zniszczenia wojenne po bombardowaniu Lublina we wrześniu 1939 roku, a także ruiny Podzamcza.

Na zdjęciu targ przy ulicy Świętoduskiej.

Lublin, ulica Lubartowska Lublin, ulica Lubartowska Fot. Fotografie wojennego Lublina ze zbiorów prywatnego kolekcjonera. Zdjęcia zostały zdigitalizowane i udostępnione przez Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'

Fotografowie rzadko zapuszczali się w żydowskie rejony Lublina. Te wojenne zdjęcia to często ich jedyna pamiątka

Niektóre zdjęcia w kolejki posiadają na rewersach informacje o tym, gdzie je zrobiono; część jest też datowana. Brakuje jedynie informacji o autorach.

Na zdjęciu ulica Lubartowska w Lublinie.

Lublin, ulica Lubartowska Lublin, ulica Lubartowska Fot. Fotografie wojennego Lublina ze zbiorów prywatnego kolekcjonera. Zdjęcia zostały zdigitalizowane i udostępnione przez Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'

Fotografowie rzadko zapuszczali się w żydowskie rejony Lublina. Te wojenne zdjęcia to często ich jedyna pamiątka

Zdigitalizowany zbiór to zdjęcia luźne, większość ma format półpocztówkowy. Kadry trafiły do Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" dzięki kolekcjonerowi starej fotografii, który postanowił podzielić się swoimi zbiorami i udostępnić je szerokiej publiczności.

Na zdjęciu ulica Lubartowska w Lublinie.

Lublin, nowy plac targowy Lublin, nowy plac targowy Fot. Fotografie wojennego Lublina ze zbiorów prywatnego kolekcjonera. Zdjęcia zostały zdigitalizowane i udostępnione przez Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'

Fotografowie rzadko zapuszczali się w żydowskie rejony Lublina. Te wojenne zdjęcia to często ich jedyna pamiątka

"Należy zaznaczyć, że właściciel kolekcji postanowił pozostać anonimowy. Tym bardziej należy docenić Jego gest, uczyniony nie dla poklasku, a dla wspólnego dobra wszystkich mieszkańców Lublina na 700-lecie miasta" - czytamy na stronie teatru.

Na zdjęciu nowy plac targowy.

Lublin. Widok ze wzgórza Czwartek Lublin. Widok ze wzgórza Czwartek Fot. Fotografie wojennego Lublina ze zbiorów prywatnego kolekcjonera. Zdjęcia zostały zdigitalizowane i udostępnione przez Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'

Fotografowie rzadko zapuszczali się w żydowskie rejony Lublina. Te wojenne zdjęcia to często ich jedyna pamiątka

Już jutro, 19 kwietnia, w całej Polsce obchodzony jest także Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości. W ten dzień Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" organizuje po raz kolejny akcję "Listy do Henia" - jej jest ukazanie mieszkańcom miasta, a w szczególności uczniom lubelskich szkół, zagłady miejscowych Żydów na przykładzie losów jednego dziecka. Więcej informacji na temat akcji można przeczytać tutaj >>>

Lublin panorama Lublina widoczna ze wzgórza Czwartek.

Więcej o: