Te piękne pocztówki pochodzą sprzed stu lat. Zobacz, jak wyglądała Warszawa, Lwów i modne kurorty

W zasobach Biblioteki Narodowej znajdują się tysiące pięknych pocztówek. My wybraliśmy kilkanaście - z terenów dzisiejszej Rzeczpospolitej, Ukrainy i Białorusi, jednak wszystkie związane Polską.
Pocztówki sprzed lat Pocztówki sprzed lat Polona / domena publiczna

Te piękne pocztówki pochodzą sprzed stu lat. Zobacz, jak wyglądała Warszawa, Lwów i modne kurorty

Dziś rzadko już wysyłamy pocztówki, choć jeszcze nie tak dawno wybór odpowiedniej kartki był nieodłącznym punktem każdej wycieczki.

Te pocztówki sprzed wieku to małe dzieła sztuki, ale przede wszystkim przypominają o historii Polski i naszych wschodnich sąsiadów. Wybraliśmy dla was najciekawsze kartki z zasobów Biblioteki Narodowej.

Warszawa Warszawa Polona - Biblioteka Narodowa / domena publiczna

Te piękne pocztówki pochodzą sprzed stu lat. Zobacz, jak wyglądała Warszawa, Lwów i modne kurorty

Ulica Marszałkowska w Warszawie wyglądała tak w 1912 roku. Piękna zabudowa ulicy została w dużej mierze zniszczona w czasie II wojny światowej.

Warto zwrócić uwagę na szyldy sklepowe pisane cyrylicą - jest to związane z rusyfikacją prowadzoną po upadku powstania styczniowego.

Sopot Sopot Polona - Biblioteka Narodowa / domena publiczna

Te piękne pocztówki pochodzą sprzed stu lat. Zobacz, jak wyglądała Warszawa, Lwów i modne kurorty

Zdjęcie Sopotu pochodzi sprzed 1915 roku, a więc z czasów, gdy należał do Cesarstwa Niemieckiego. Sopot był znanym i cenionym w Europie kąpieliskiem, nazywanym "Riwierą Północy".

Lwów Lwów Polona - Biblioteka Narodowa / domena publiczna

Te piękne pocztówki pochodzą sprzed stu lat. Zobacz, jak wyglądała Warszawa, Lwów i modne kurorty

Lwów, choć na przełomie wieków wchodził w skład Rusi, Królestwa Polskiego, Królestwa Węgier, Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Austro-Węgier, do II wojny światowej był zamieszkany głównie przez Polaków.

Pocztówka (powstała około 1910 roku) przedstawia Plac Mariacki z pomnikiem Adama Mickiewicza. Plac znajduje się na lwowskim Starym Mieście i obecnie nosi imię Mickiewicza. Kolumnę wzniesiono w latach 1902-1904.

Tuskawiec Tuskawiec Polona - Biblioteka Narodowa / domena publiczna

Te piękne pocztówki pochodzą sprzed stu lat. Zobacz, jak wyglądała Warszawa, Lwów i modne kurorty

Truskawiec, dziś w granicach Ukrainy, w okresie II RP był bardzo modnym polskim uzdrowiskiem. W międzywojniu zbudowano tam niemal 300 wilii, hoteli i pensjonatów, a miasto trzykrotnie otrzymało złoty medal dla najlepszego uzdrowiska Polski.

W Truskawcu bywali m.in. Józef Piłsudski, Stanisław Wojciechowski, Adolf Dymsza, Julian Tuwim i wysocy politycy z innych krajów.

Bydgoszcz Bydgoszcz Polona - Biblioteka Narodowa / domena publiczna

Te piękne pocztówki pochodzą sprzed stu lat. Zobacz, jak wyglądała Warszawa, Lwów i modne kurorty

W 1911 roku powstała w Bydgoszczy Królewsko-Pruska Szkoła Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego. Była wówczas jedyną w Prowincji Poznańskiej szkołą artystyczną.

Po włączeniu Bydgoszczy do państwa polskiego, szkoła została przemianowana na Państwową Szkołę Przemysłu Artystycznego, jednak niedługo później władze zdecydowały, że w czasie odbudowy kraju bardziej od artystów potrzebni są rzemieślnicy. Wówczas uczelnia została Państwową Szkołą Przemysłową.

Dziś w tym miejscu znajduje się Zespół Szkół Mechanicznych.

Kalisz Kalisz Polona - Biblioteka Narodowa / domena publiczna

Te piękne pocztówki pochodzą sprzed stu lat. Zobacz, jak wyglądała Warszawa, Lwów i modne kurorty

Kalisz w XIX wieku i do I wojny światowej był miastem wielonarodowościowym. Większość mieszkańców stanowili Polacy, ponad 30 proc. Żydzi, a 19 proc. Niemcy. W 1914 roku do Kalisza bez walki wkroczyły wojska niemieckie i dokonały niemal całkowitego zniszczenia miasta.

Pocztówkę stworzono w 1911 roku.

Wilno Wilno Polona - Biblioteka Narodowa / domena publiczna

Te piękne pocztówki pochodzą sprzed stu lat. Zobacz, jak wyglądała Warszawa, Lwów i modne kurorty

Pocztówka z Wilna pochodzi z 1932 roku. Miasto znajdowało się wówczas w granicach II Rzeczpospolitej.

Połączone fotografie ukazują: Górę Zamkową, budynek, w którym mieszkał Napoleon, Górę Trzykrzyską, katedrę, Ostrą Bramę, kościół św. Anny, widok na Wilię, ulicę A. Mickiewicza i widok na Wilno.

Bieszczady Bieszczady Polona - Biblioteka Narodowa / domena publiczna

Te piękne pocztówki pochodzą sprzed stu lat. Zobacz, jak wyglądała Warszawa, Lwów i modne kurorty

Majestatyczna budowla na zdjęciu to most kolejowy w Oporcu, w obrębie Parku Narodowego "Beskidy Skolskie".

Sianki Sianki Polona - Biblioteka Narodowa / domena publiczna

Te piękne pocztówki pochodzą sprzed stu lat. Zobacz, jak wyglądała Warszawa, Lwów i modne kurorty

Fotografia została wykonana w miejscowości Sianki - według opisu pocztówki - na ówczesnej granicy polsko-czeskiej.

Od 1945 roku polska część Sianek jest wyludniona, po ukraińskiej stronie znajduje się około 100 domów.

Polesie Polesie Polona - Biblioteka Narodowa / domena publiczna

Te piękne pocztówki pochodzą sprzed stu lat. Zobacz, jak wyglądała Warszawa, Lwów i modne kurorty

Pocztówka przedstawia przeprawę na Polesiu w 1938 roku.

Lwów Lwów Polona - Biblioteka Narodowa / domena publiczna

Te piękne pocztówki pochodzą sprzed stu lat. Zobacz, jak wyglądała Warszawa, Lwów i modne kurorty

Pocztówka przedstawia plac Akademicki we Lwowie, w 1918 roku. Taką nazwę plac nosił w latach 1871-1944. Obecnie jest to Prospekt Szewczenki.

Ojców Ojców Polona - Biblioteka Narodowa / domena publiczna

Te piękne pocztówki pochodzą sprzed stu lat. Zobacz, jak wyglądała Warszawa, Lwów i modne kurorty

Pocztówka z Ojcowa została wykonana między 1927 a 1936 rokiem. Miejscowość miała wówczas (do 1966 roku) status uzdrowiska posiadającego charakter użyteczności publicznej.

Na zdjęciu widać Dolinę Zakładu Leczniczego.

Poznań Poznań Polona - Biblioteka Narodowa / domena publiczna

Te piękne pocztówki pochodzą sprzed stu lat. Zobacz, jak wyglądała Warszawa, Lwów i modne kurorty

W 1911 roku, gdy wykonano pocztówkę, region ten należał do pruskiej Prowincji Poznańskiej. Na zdjęciu przedstawiono domy wypoczynkowe w Puszczykowie.

Brześć nad Bugiem Brześć nad Bugiem Polona - Biblioteka Narodowa / domena publiczna

Te piękne pocztówki pochodzą sprzed stu lat. Zobacz, jak wyglądała Warszawa, Lwów i modne kurorty

Pocztówka powstała po 1918 roku, gdy Brześć, wraz z zachodnim Polesiem, znajdował się w granicach odrodzonej Polski. Po II wojnie światowej wszedł w skład Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Warszawa Warszawa Polona - Biblioteka Narodowa / domena publiczna

Te piękne pocztówki pochodzą sprzed stu lat. Zobacz, jak wyglądała Warszawa, Lwów i modne kurorty

Na koniec warszawska pocztówka, stworzona po 1927 roku. Na fotografiach widać ulicę Sienkiewicza, pomnik Dowborczyków, aleje Ujazdowskie i ulicę Marszałkowską.

Więcej o: