Co si wydarzyo 10 kwietnia? Oto najwaniejsze ustalenia w sprawie katastrofy Tu-154

- Mielimy do czynienia ze zbrodni, z zabiciem pana prezydenta i polskiej elity, za co jest odpowiedzialna strona rosyjska - powiedzia w zeszym roku Antoni Macierewicz w internetowym programie "Tu jest Polska". Czas zderzy teorie o zamachu z faktami. Dlatego przypominamy najwaniejsze ustalenia rzdowych komisji Jerzego Millera oraz Macieja Laska.
Smolesk, wrak TU-154 Smolesk, wrak TU-154 Wikipedia, CC BY-SA 2.5

Piloci prezydenckiego tupolewa nie mieli uprawnie do pilotowania tego samolotu

- Mielimy do czynienia ze zbrodni, z zabiciem pana prezydenta i polskiej elity, za co jest odpowiedzialna strona rosyjska - powiedzia w zeszym roku Antoni Macierewicz w internetowym programie "Tu jest Polska". Czas zderzy teorie zamachu z faktami. Dlatego przypominamy najwaniejsze ustalenia rzdowych komisji Jerzego Millera oraz Macieja Laska.

Kady pilot musi systematycznie odnawia swoje uprawnienia np. regularnie zalicza ldowanie w trudnych warunkach atmosferycznych.

- Wojskowy regulamin lotw, czyli wojskowa biblia latania, mwi wprost: niewykonanie kontroli techniki pilotau skutkuje zawieszeniem wszystkich uprawnie. Z caej zaogi tupolewa 10 kwietnia 2010 r. tylko technik pokadowy mia prawidowo nadane i wane uprawnienia do wykonywania lotu - mwi w 2012 roku "Gazecie Wyborczej" Maciej Lasek, przewodniczcy Pastwowej Komisji Badania Wypadkw Lotniczych.

- Z formalnego punktu widzenia reszta nie miaa prawa polecie do Smoleska - doda.

TU-154, Okcie TU-154, Okcie Franciszek Mazur, Agencja Gazeta

Samolot w ogle nie powinien wystartowa z Okcia do Smoleska

Zgodnie z instrukcj wykonywania lotw, zaoga samolotu podczas przygotowania do lotu musi otrzyma prognoz ostatni (czyli najnowsz). Taka prognoza zostaa sporzdzona w Centrum Meteorologicznym Si Zbrojnych RP jeszcze przed startem samolotu.

Prognoza mwia o podstawie chmur 60 m, czyli o warunkach poniej minimum do ldowania. Zapowied tak zych warunkw na smoleskim lotnisku bya wystarczajcym powodem, by od razu lecie na lotnisko zapasowe.

Wbrew przepisom prognoz wasn na krytyczny lot wyda Dyurny Meteorolog Lotniska. Napisa w niej, e podstawa chmur wyniesie 200 do 300 m, a widzialno od 3 do 5 km.

Przez zaniedbanie i zamanie procedur waciwa prognoza nigdy nie trafia jednak do zaogi.

Smolesk, fragment wraku TU-154 Smolesk, fragment wraku TU-154 -

Ze przygotowanie lotu: nieczynne lotnisko zapasowe

Nawet gdyby z powodu zej pogody piloci zdecydowali si polecie na lotnisko zapasowe w Witebsku na Biaorusi, okazaoby si to niemoliwe.

Jak wynika z zapisu czarnej skrzynki, piloci byli przekonani, e Witebsk wchodzi w gr jako lotnisko zapasowe.

W rzeczywistoci mieli bdne informacje. Lotnisko w Witebsku czynne byo tylko w dni robocze (10 kwietnia bya sobota). Drugim lotniskiem zapasowym by port lotniczy w Moskwie i to tam powinni skierowa samolot piloci.

Dowodzi to, jak le przygotowany by lot prezydenckiego samolotu. Lotnisko w Witebsku w ogle nie powinno by wybrane jako lotnisko zapasowe w planie lotu.

Smolesk Smolesk -

Kapitan zdecydowa si zniy samolot do niedopuszczalnej wysokoci

Samolot rzdowy zniajc si przed lotniskiem w Smolesku znalaz si ostatecznie na wysokoci zaledwie 20 metrw nad ziemi nim rozpocz prb poderwania.

Przy istniejcym wwczas w Smolesku systemie nawigacyjnym, samolot moe tam podchodzi do ldowania przy widocznoci pionowej nie mniejszej ni 100 metrw, i poziomej nie mniejszej ni 1000 metrw.

Tymczasem widoczno pionowa (podstawa chmur) wynosia wwczas 50 metrw, pozioma, ok. 300 metrw.

Co wicej, uprawnienia kapitania Protasiuka okrelay te minima dla niego na 120 metrw widocznoci pionowej i 1800 poziomej. Zatem ju bdc na wysokoci 100 metrw nad ziemi kapitan prezydenckiego samolotu zama przepisy.

Prezentacja raportu Millera Prezentacja raportu Millera Sawomir Kamiski, Agencja Gazeta

Zaoga nie zareagowaa na alarmy systemu TAWS

W trakcie zniania do ldowania system alarmowy TAWS zacz wydawa komunikaty: "Terrain ahead" i "Pull up". Zaoga samolotu zignorowaa jednak to ostrzeenie.

Zdaniem komisji Millera brak prawidowej znajomoci urzdzenia TAWS u pilotw puku doprowadzi"do wyrobienia nieprawidowego nawyku ignorowania generowanych przez system TAWS ostrzee".

Lotnicy z 36 puku nie wiczyli na symulatorach sytuacji kryzysowych. W Polsce nie byo takich urzdze, a do Moskwy czy do Kijowa, gdzie s symulatory TU-154, dowdcy ich nie wysyali.

Prezentacja raportu Millera Prezentacja raportu Millera Sawomir Kamiski, Agencja Gazeta

Komisja jednoznacznie wykluczya wariant wybuchu

- Badania laboratoryjne prbek pobranych z wraku przeprowadzone przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji jednoznacznie wykluczyy, by na wraku byy pozostaoci materiaw wybuchowych -powiedzia Maciej Lasek w rozmowie z PAP (8 kwietnia 2016).

- Teorii wybuchu zaprzecza te sekcja zwok ministra Wassermanna przeprowadzona po ekshumacji w 2011 r. Nie wykazaa pknicia bony bbenkowej ucha (to oczywicie informacja z mediw, bo nie miaem dostpu do wynikw tych bada), a musiaoby do tego doj podczas eksplozji - powiedzia Maciej Lasek "Gazecie Wyborczej" w listopadzie 2012 roku.

- Gdyby wybuchy nastpiy w kadubie wzrost cinienia powinna zarejestrowa czarna skrzynka. aden rejestrator (a byy dwa od siebie niezalene) nie zanotowa problemw z hermetyzacj kaduba. Do samego koca system dziaa prawidowo, a cinienie w kabinie w ostatnich minutach lotu jest rwne cinieniu zewntrznemu. Rwnie rejestrator dwikw w kokpicie nie nagra odgosu wybuchu - mwi Maciej Lasek.