Weterani ze stepów. Zdjęcia radzieckich żołnierzy w dniu zakończenia wojny i dziś

Związek Radziecki był jednym z głównych wygranych II wojny światowej, mimo że zginęło w niej ok. 20 milionów obywateli radzieckich. Fotografowie Reutersa sfotografowali radzieckich weteranów w przededniu obchodów 70. rocznicy zakończenia wojny. Zdjęcia 80-, 90-letnich dziś weteranów zestawili z ich wizerunkami z okresu wojny.
WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE SHAMIL ZHUMATOV / REUTERS / REUTERS

Weterani ze stepów. Zdjęcia radzieckich żołnierzy w dniu zakończenia wojny i dziś

Związek Radziecki był jednym z głównych wygranych II wojny światowej, mimo że zginęło w niej ok. 20 milionów obywateli radzieckich. Fotografowie Reutersa sfotografowali radzieckich weteranów w przededniu obchodów 70. rocznicy zakończenia wojny. Zdjęcia 80-, 90-letnich dziś weteranów zestawili z ich wizerunkami z okresu wojny.

Na zdj. Kustawlet Tasybajew. Tasybajew - dziś 90-letni - służył w piechocie od września 1943 r. do października 1950. Pochodzącego z Kazachstany Tasybajewa koniec wojny zastał w odległym Port Arthur.

WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE VASILY FEDOSENKO / REUTERS / REUTERS

Weterani ze stepów. Zdjęcia radzieckich żołnierzy w dniu zakończenia wojny i dziś

Pomysł sesji zrodził się w zeszłym roku. - Ja i moi koledzy fotografowie nie mogliśmy nie wziąć udziału w obchodach tej rocznicy - mówi Grigorij Dukor z agencji Reuters. Mimo że pomysł zrodził się zimą zeszłego roku, to jego realizacja była możliwa dopiero w kwietniu. - To była logistyczna żonglerka: wiosenne opady śniegu, znalezienie weteranów, namówienie ich na zdjęcia i czekanie na ich dobre samopoczucie - wspomina Dukor.

Na zdj. Nikołaj Mazanik. 92-latek pozuje w Mińsku na Placu Zwycięstwa. Udział w II wojnie światowej Mazanik rozpoczynał jako dowódca plutonu strzelców w piechocie sowieckiej armii. Służył od czerwca 1941 r. do maja 1945 r. Pochodzi z Białorusi. Koniec wojny zastał go pod Koenisbergiem.

WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE INTS KALNINS / REUTERS / REUTERS

Weterani ze stepów. Zdjęcia radzieckich żołnierzy w dniu zakończenia wojny i dziś

Fotografowie chcieli pokazać weteranów z 15 republik, które w czasie II wojny światowej tworzyły Związek Radziecki. Ich celem było stworzenie panoramy zwyczajów, tradycji i narodowości, które tworzyły Związek Radziecki aż do jego rozpadu w 1991 r.

Na zdj. Karl Rammus. Rammus, dziś 92-latek, pochodzi z Estonii. Służył w oddziałach rekonesansu piechoty Armii Czerwonej od sierpnia 1942 r. do maja 1945 r. Koniec wojny zastał go na Łotwie.

WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE STRINGER / REUTERS / REUTERS

Weterani ze stepów. Zdjęcia radzieckich żołnierzy w dniu zakończenia wojny i dziś

Dzięki pomocy lokalnych związków weteranów udało się znaleźć kilkunastu byłych żołnierzy Armii Czerwonej, którzy chcieli wziąć udział w projekcie. Niestety, ze względu na podeszły wiek, nie wszyscy mogli w nim uczestniczyć.

Na zdj. Georgij Parul. Parul, dziś 89-letni, służył w piechocie od grudnia 1943 r. do maja 1945 r. Pochodzi z Mołdawii. W dniu zakończenia wojny służył w bułgarskim Burgas.

WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE GLEB GARANICH / REUTERS / REUTERS

Weterani ze stepów. Zdjęcia radzieckich żołnierzy w dniu zakończenia wojny i dziś

W projekcie brało udział 12 fotografów. Każdy został zaopatrzony w specjalną instrukcję, jak mają wyglądać zdjęcia i jakie informacje powinni zebrać od fotografowanych weteranów.

Na zdj. Walentyna Kucinich. 94-letnia dziś Walentyna była pielęgniarką w oddziale czołgistów od grudnia 1941 do kwietnia 1946 r. Koniec wojny zastał Ukrainkę w Niemczech.

Wider Image: Soviet WWII Veterans Wider Image: Soviet WWII Veterans SERGEI KARPUKHIN / REUTERS / REUTERS

Weterani ze stepów. Zdjęcia radzieckich żołnierzy w dniu zakończenia wojny i dziś

Zdjęcia pierwszego z weteranów zostały natychmiast rozesłane do pozostałych 11 fotografów. - Chcieliśmy, by wszyscy zrozumieli, co jest naszym celem - tłumaczy Dukor. - Szukaliśmy też najpiękniejszych kadrów z miejsc, w których aktualnie mieszkają weterani - dodaje.

Na zdj. Borys Runow. 89-letni dziś Runow pozuje na Placu Czerwonym. W czasie, gdy robiono zdjęcie, plac był zamknięty, ale strażnicy pozwolili na zrobienie zdjęć, gdy zobaczyli odznaczenia weterana.

Podczas II wojny światowej Runow był saperem w Armii Czerwonej. Zaciągnął się w 1943 roku. Zwycięstwo radzieckiej Rosji zastało go w Niemczech.

WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE VALERY KHARITONOV / REUTERS / REUTERS

Weterani ze stepów. Zdjęcia radzieckich żołnierzy w dniu zakończenia wojny i dziś

Fotografowie byli pod ogromnym wrażeniem opowieści weteranów, mimo że nie wszyscy chcieli ze szczegółami opowiadać o wojnie i swoich dokonaniach.

Na zdj. Uzokboj Achrajew. 90-latek służył w artylerii od stycznia 1943 r. do maja 1950 r. Pochodzącego z Uzbekistanu żołnierza koniec wojny zastał w Berlinie.

WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE DAVID MDZINARISHVILI / REUTERS / REUTERS

Weterani ze stepów. Zdjęcia radzieckich żołnierzy w dniu zakończenia wojny i dziś

Weterani byli bardzo skromni i nieśmiali w porównaniu do swoich zasług. Np. Borys Runow początkowo nie chciał pozować na Placu Czerwonym ze wszystkimi swoimi medalami. Mniejszym problemem było namówienie go na zdjęcia w jego domu. Runowa przekonała dopiero informacja, że będzie jedynym weteranem z Rosji.

Na zdj. Rozalia Abgarjan. 91-letnia dziś Rozalia jest Ormianką. Służyła od października 1941 r do grudnia 1945 r. w piechocie. Gdy kończyła się wojna, jej oddział stacjonował w Pradze.

WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE INTS KALNINS / REUTERS / REUTERS

Weterani ze stepów. Zdjęcia radzieckich żołnierzy w dniu zakończenia wojny i dziś

Praca nad tym projektem była z jednej strony wielkim wyzwaniem i niesamowitym doświadczeniem, a z drugiej wspaniałym ćwiczeniem pracy zespołowej - przyznaje Dukor. - Jestem bardzo zadowolony z efektu współpracy 12 fotografów. Podoba mi się to, co zrobiliśmy: portret zwycięskich weteranów państwa, które już nie istnieje - mówi.

Na zdj. Julius Deksnis. Deksnis ma dziś 88 lat. Służył w piechocie od sierpnia 1944 r. do maja 1945 r. Pochodzącego z Litwy Deksnisa koniec wojny zastał na Łotwie.

WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE INTS KALNINS / REUTERS / REUTERS

Weterani ze stepów. Zdjęcia radzieckich żołnierzy w dniu zakończenia wojny i dziś

Na zdj. Fricis Ceplis. 98-letni dziś Fricis Ceplis pochodzi z Łotwy. Służył od marca 1942 r do maja 1945 r. w piechocie. 9 maja 1945 roku stacjonował na Łotwie.

WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE VLADIMIR PIROGOV / REUTERS / REUTERS

Weterani ze stepów. Zdjęcia radzieckich żołnierzy w dniu zakończenia wojny i dziś

Na zdj. Abla Begalijew. Był kawalerzystą od lutego 1942 do kwietnia 1947 roku. Obecnie ma 91 lat. Pochodzący z Kirgistanu Begalijew walczył na terenie Ukrainy, a tuż przed końcem II wojny światowej przeniesiono go na granicę z Afganistanem.

WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE NOZIM KALANDAROV / REUTERS / REUTERS

Weterani ze stepów. Zdjęcia radzieckich żołnierzy w dniu zakończenia wojny i dziś

Na zdj. Cholik Chodżajew. Chodżajew, dziś 91-letni, służy w piechocie radzieckiej od października 1942 r. do stycznia 1946 r. Chodżajew pochodzi z Tadżykistanu. Gdy ogłoszono koniec wojny, służył na Węgrzech.

WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE ELMAR MUSTAFAZADEH / REUTERS / REUTERS

Weterani ze stepów. Zdjęcia radzieckich żołnierzy w dniu zakończenia wojny i dziś

Na zdj. Allachwerdi Alijew. Allachwerdi Alijew kończy w tym roku 102 lata. Był żołnierzem piechoty od jesieni 1941 do 1944 roku. Pochodzącego z Azerbejdżanu Alijewa koniec wojny zastał w szpitalu w Warszawie.

WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE WW2-ANNIVERSARY/WIDERIMAGE DAVID MDZINARISHVILI / REUTERS / REUTERS

Weterani ze stepów. Zdjęcia radzieckich żołnierzy w dniu zakończenia wojny i dziś

Na zdj. Giorgi Gozaliszwili. Pochodzący z Gruzji Gozaliszwili służył od kwietnia 1944 r do kwietnia 1946 r. w piechocie Armii Czerwonej. Pod koniec II wojny światowej stacjonował w Niemczech.

Więcej o: