Polski sprzęt wraca z Afganistanu. Kilkadziesiąt rosomaków już w kraju [DUŻE ZDJĘCIA]

Kilkadziesiąt kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, które służyły polskim żołnierzom w Afganistanie, powróciło do kraju. Jak podał zastępca rzecznika prasowego DOSZ mjr Marek Pietrzak, pojazdy wypłynęły z portu Salalah w Omanie na początku kwietnia i w drodze do Gdyni przebyły 6500 mil morskich. Do Polski samochodowiec Kilkadziesiąt kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, które służyły polskim żołnierzom w Afganistanie, powróciło do kraju. Jak podał zastępca rzecznika prasowego DOSZ mjr Marek Pietrzak, pojazdy wypłynęły z portu Salalah w Omanie na początku kwietnia i w drodze do Gdyni przebyły 6500 mil morskich. Do Polski samochodowiec "Asian Breeze", na którego pokładzie transportowano sprzęt, dotarł na początku maja Fot. Archiwum Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
To pierwszy morski transport sprzętu wycofywanego z Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie i jak do tej pory największe przegrupowanie sprzętu wracającego do kraju To pierwszy morski transport sprzętu wycofywanego z Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie i jak do tej pory największe przegrupowanie sprzętu wracającego do kraju Fot. Archiwum Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
Przed transportem wozy zostały specjalnie przygotowane, począwszy od dokładnego mycia poprzez demontaż uzbrojenia i systemów łączności, po dezynfekcję Przed transportem wozy zostały specjalnie przygotowane, począwszy od dokładnego mycia poprzez demontaż uzbrojenia i systemów łączności, po dezynfekcję Fot. Archiwum Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
 Na straży pieniędzy wydawanych na modernizację armii stanie specjalny zespół. Na straży pieniędzy wydawanych na modernizację armii stanie specjalny zespół. Fot. Archiwum Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
W Dowództwie, któremu podlegają siły wydzielone do operacji zagranicznych, prace nad powrotnym transportem sprzętu w związku z planowanym zakończeniem misji trwały od blisko roku. Przedsięwzięcie podzielono na trzy etapy. Największa partia sprzętu powróci do kraju między lipcem b.roku a kwietniem 2014 W Dowództwie, któremu podlegają siły wydzielone do operacji zagranicznych, prace nad powrotnym transportem sprzętu w związku z planowanym zakończeniem misji trwały od blisko roku. Przedsięwzięcie podzielono na trzy etapy. Największa partia sprzętu powróci do kraju między lipcem b.roku a kwietniem 2014 Fot. Archiwum Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
Zgodnie z założeniami nie cały sprzęt PKW wróci do kraju - przywiezione zostanie uzbrojenie oraz nowoczesne wyposażenie ważne z punktu widzenia obronności - łącznie ok. 65 proc. wyposażenia kontyngentu. Przewidziano, że część sprzętu zużyje się na miejscu. Sprzęt wyeksploatowany, którego transport i remonty byłyby nieopłacalne, zostanie zutylizowany na miejscu w Afganistanie. Do utylizacji na miejscu zakwalifikowano ok. jednej piątej wyposażenia Zgodnie z założeniami nie cały sprzęt PKW wróci do kraju - przywiezione zostanie uzbrojenie oraz nowoczesne wyposażenie ważne z punktu widzenia obronności - łącznie ok. 65 proc. wyposażenia kontyngentu. Przewidziano, że część sprzętu zużyje się na miejscu. Sprzęt wyeksploatowany, którego transport i remonty byłyby nieopłacalne, zostanie zutylizowany na miejscu w Afganistanie. Do utylizacji na miejscu zakwalifikowano ok. jednej piątej wyposażenia Fot. Archiwum Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
Część mienia - ok. 14 proc. wyposażenia PKW - zostanie przekazana organizacjom charytatywnym i władzom lokalnym w Afganistanie - będzie to sprzęt kwaterunkowy, kulturalno - oświatowy, sportowy, łącznie ok. 750 ton i wartości ok. 11 mln zł. Transportery, które wróciły do kraju, trafią teraz do batalionu remontowego, gdzie przejdą przegląd i obsługę. Następnie zostaną przekazane użytkownikom. Zgodnie z decyzją NATO misja ISAF, w ramach której służą polscy żołnierze w Afganistanie, zakończy się w 2014 roku
Część mienia - ok. 14 proc. wyposażenia PKW - zostanie przekazana organizacjom charytatywnym i władzom lokalnym w Afganistanie - będzie to sprzęt kwaterunkowy, kulturalno - oświatowy, sportowy, łącznie ok. 750 ton i wartości ok. 11 mln zł. Transportery, które wróciły do kraju, trafią teraz do batalionu remontowego, gdzie przejdą przegląd i obsługę. Następnie zostaną przekazane użytkownikom. Zgodnie z decyzją NATO misja ISAF, w ramach której służą polscy żołnierze w Afganistanie, zakończy się w 2014 roku Fot. Archiwum Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
Kilkadziesiąt kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, które służyły polskim żołnierzom w Afganistanie, powróciło do kraju. Kilkadziesiąt kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, które służyły polskim żołnierzom w Afganistanie, powróciło do kraju. Fot. Archiwum Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
Jeden z rosomaków, które powróciły do kraju Jeden z rosomaków, które powróciły do kraju Fot. Archiwum Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
Pojazdy wypłynęły z portu Salalah w Omanie na początku kwietnia i w drodze do Gdyni przebyły 6500 mil morskich Pojazdy wypłynęły z portu Salalah w Omanie na początku kwietnia i w drodze do Gdyni przebyły 6500 mil morskich Fot. Archiwum Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
To pierwszy morski transport sprzętu wycofywanego z Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie To pierwszy morski transport sprzętu wycofywanego z Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie Fot. Archiwum Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych