Kiedy spaliście, PiS mocno przyspieszył prace nad sądami. Zostało ostatnie głosowanie

To był kolejny, bardzo długi dzień w polskim Sejmie. Posłowie PiS znów pod osłoną nocy - podobnie jak w lipcu - pracowali nad zmianami w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydenckie projekty w tej sprawie doczekały się serii nowych poprawek partii rządzącej. Nic tym razem nie wskazuje jednak na to, by zmienione przez PiS ustawy doczekały się weta Andrzeja Dudy.
Nocne obrady sejmowej komisji Nocne obrady sejmowej komisji Fot. Adam Stepien / Agencja Wyborcza.pl

Nocna komisja Piotrowicza

Sejmowa komisja sprawiedliwości pod wodzą Stanisława Piotrowicza (PiS) pracowała nad ustawami Andrzeja Dudy od godziny 22:00 aż do 1:30.

Jej obrady były dość burzliwe - posłowie mieli mocno ograniczony czas wypowiedzi, a posiedzenie komisji opuścił w trakcie przedstawiciel KRS sędzia Waldemar Żurek. - Co takiego dzieje się w tym tygodniu, że tak ważne ustawy muszą być procedowane w nocy? - pytał Żurek. Odmawiano mu jednak prawa głosu.

W rezultacie pod osłoną nocy przyjęto w sumie 10 poprawek autorstwa PiS do prezydenckiego projektu ustawy o KRS oraz 36 poprawek PiS do drugiej z ustaw - o Sądzie Najwyższym. Przeszła też jedna poprawka opozycji - o skreśleniu przepisu przejściowego, odnoszącego się do kwestii dodatkowego zatrudnienia sędziów SN i sądów powszechnych.

Prezydenckie projekty są tym samym gotowe do ostatniego, trzeciego czytania w Sejmie. Ostateczne głosowanie nad nimi - w piątek. 

53 Posiedzenie Sejmu VIII Kadencji 53 Posiedzenie Sejmu VIII Kadencji Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl

Piotrowicz: Nie oskarżałem w stanie wojennym

Nocne prace komisji poprzedziła debata na sali plenarnej Sejmu. Nieoceniony dla partii Stanisław Piotrowicz nie był sprawozdawcą projektów, ale wygłaszał oświadczenia w imieniu PiS. Przekonywał, że zarzuty o upolitycznianiu sądów są nieuprawnione, mówi też o trosce prezydenta, rządu i całej partii o reformę wymiaru sprawiedliwości i o krzywdzie, którą obywatelom ów wymiar wyrządzał.

Poseł był obiektem krytyki opozycji, która nieustannie przypominała o jego komunistycznej przeszłości. Po jednym z wystąpień nie wytrzymał. - Dość. Miarka się przebrała. Nie reagowałem dotychczas na fałszywe oskarżenia. Składam wniosek o skierowanie wystąpienia posła Roberta Kropiwnickiego do komisji etyki! Nigdy nikogo w stanie wojennym przed sądem nie oskarżałem. Zostałem w stanie wojennym zdegradowany! - grzmiał.

Krystyna Pawłowicz Krystyna Pawłowicz Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl

Pawłowicz obraża posła mniejszości

Krystyna Pawłowicz była tak aktywna w trakcie obrad, że przywoływać ją do porządku musiał sam marszałek Sejmu. W chwili największego wzmożenia posłanka PiS zarzuciła reprezentantowi mniejszości niemieckiej, że przynosi wstyd Polsce.

Pawłowicz miała krzyczeć do Ryszarda Galli 'do Berlina!' i 'wstyd!'. - Zapewniam panią, że to ja bronię polskiego honoru, a jak pani inaczej uważa, to niech to pani udowodni. Ja na razie Polsce wstydu nie przyniosłem, a pani tak - odpowiadał poseł. - Przynosi pan! Przynosi pan! - brnęła wyraźnie rozbawiona Pawłowicz. 

53 Posiedzenie Sejmu VIII Kadencji 53 Posiedzenie Sejmu VIII Kadencji Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl

Pustki w ławach PiS

Ujęcie na zdjęciu nie pochodzi z debaty nad prezydenckimi ustawami. Ławy partii rządzącej były niemal puste, podobnie jak miejsca rządu. Zapełniły się niedługo po zakończeniu dyskusji, dopiero podczas głosowań.

Sejm Sejm Agencja Wyborcza.pl

"Wszyscy utracimy prawo do niezależnego sądu"

W debacie brali również udział m.in. pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar oraz przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski. Bodnar wysłał list do prezydenta, w którym wezwał głowę państwa do wycofania swoich projektów. Oto fragment:

W mojej ocenie stopień ingerencji dokonanej przez komisję sejmową, która w istotny sposób wpłynęła na ostateczny kształt zaproponowanych przez Pana Prezydenta rozwiązań legislacyjnych, wymaga rozważenia skorzystania przez Pana Prezydenta z możliwości przewidzianej przez art. 119 ust. 4 Konstytucji RP, tj. możliwości wycofania projektu ustawy do czasu zakończenia drugiego czytania projektu.
Jestem przekonany, że z uwagi na postanowienia polskiej Konstytucji RP, wskazany projekt o SN nie powinien zostać uchwalony w obecnym kształcie. Jego podpisanie przez Pana Prezydenta skutkować będzie osłabieniem niezależności władzy sądowniczej oraz autonomii Sądu Najwyższego. W konsekwencji doprowadzi to również do ograniczenia prawa każdego człowieka do sądu i rzetelnego procesu. Istota zawodu sędziego jest to, iż powinien być on niezawisły w swych decyzjach oraz bezstronny. W sytuacji podporządkowania politycznego sędziego i lęku sędziego przed możliwymi represjami ze strony władzy wykonawczej, w przypadku niepodporządkowania się woli władzy politycznej, wszyscy utracimy prawo do niezależnego sądu.
53 Posiedzenie Sejmu VIII Kadencji 53 Posiedzenie Sejmu VIII Kadencji Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl

Nie będzie wycofania projektów

Na sali byli też obecni przedstawiciele Andrzeja Dudy. Zofia Romaszewska, która miała być sprawczynią prezydenckiego weta, jedynie przysłuchiwała się poselskiej debacie.

Jako wnioskodawca wypowiadał się z kolei wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha. Przekonywał on, że ustawy nie są niezgodne z Konstytucją, są natomiast wypełnieniem zobowiązań wyborczych Andrzeja Dudy.

Twierdził również, że zmiany są 'powszechnie oczekiwane' przez polskie społeczeństwo. Dał też do zrozumienia, że prezydent akceptuje ten kształt ustaw:

Nie będzie wycofania projektów. Te projekty są zgodne z Konstytucją, są potrzebne i nie ulega wątpliwości, że Wysoka Izba, jeżeli podejmie decyzję o poparciu projektów, podejmie dobrą decyzję, służącą interesowi Rzeczpospolitej, polskich obywateli i podnoszącą jakość funkcjonowania Sądu Najwyższego i wymiaru sprawiedliwości. Potrzebna jest izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. Ta izba i skarga nadzwyczajna, to rzecz oczekiwana i pożądana. Potrzebni są ławnicy w Sądzie Najwyższym, potrzebna jest odpowiedzialność sędziów, tą odpowiedzialność dyscyplinarną konstytuujemy. Otwarci jesteśmy na merytoryczną dyskusję, jeżeli chodzi o poprawki.
Demonstracja przy Sejmie Demonstracja przy Sejmie +Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Wyborcza.pl

Fortyfikacje wokół Sejmu

Sejm jest od kilku dni szczelnie otoczony przez policję z każdej strony w obawie przed protestami. Te, stosunkowo nieliczne, rozpoczęły się w środę późnym wieczorem. Demonstrujący ustawili się wzdłuż barierek przy ulicy Wiejskiej i uderzali w nie, by zrobić hałas. Policja apelowała przez megafony: 'Obywatele, tu policja. Wzywamy do zachowywania się zgodnie z prawem'. W odpowiedzi słyszeli: 'Policja, tu obywatele. Przestańcie łamać prawo'. 

Więcej o: