Gabinet cieni Danuty Huebner - kobiety u steru

Stowarzyszenie Kongres Kobiet powołało gabinet cieni, który ma doradzać politykom i komentować bieżące wydarzenia. Na jego czele stanęła europosłanka Danuta Huebner, która na konferencji prasowej przedstawiła swój gabinet
Danuta Huebner Danuta Huebner Fot. Michał Mutor / Agencja Wyborcza.pl

Danuta Huebner

- Nasza perspektywa jest długookresowa. Postrzegamy naszą rolę jako inspiratora kolejnych rządów. Chcemy odpowiadać najlepszymi rozwiązaniami w tych dziedzinach, na których się znamy. Każda z nas, która zgodziła się przyjąć tę wymagającą rolę, ma za sobą lata doświadczeń. Nie przychodzimy znikąd - mówiła Huebner, premier kobiecego gabinetu cieni

Henryka Bochniarz

Gabinet cieni składa się z przedstawicielek Rady Programowej Kongresu Kobiet. Oprócz Huebner, weszły do niego także: prezydent PKPP "Lewiatan" Henryka Bochniarz jako wicepremier oraz minister rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności

Teresa Kamińska - prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej strefy ekonomicznej Teresa Kamińska - prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej strefy ekonomicznej Fot. Piotr Wójcik / Agencja Wyborcza.pl

Teresa Kamińska

Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teresa Kamińska jako wicepremier i minister rozwoju regionalnego i spraw wewnętrznych

Małgorzata Fuszara

Prof. Małgorzata Fuszara jako minister ds. równości płci i przeciwdziałania dyskryminacji

Jolanta Kwaśniewska. Jolanta Kwaśniewska. Forum

Jolanta Kwaśniewska

Jolanta Kwaśniewska jako minister spraw zagranicznych

Prof. Magdalena Środa Prof. Magdalena Środa Fot. Piotr Wójcik / Agencja Wyborcza.pl

Magdalena Środa

Prof. Magdalena Środa w roli ministra edukacji, nauki i sportu

Lena Kolarska-Bobińska

Eurposłanka Lena Kolarska-Bobińska jako minister energii, środowiska i rolnictwa

Henryka Krzywonos-Strycharska

Henryka Krzywonos-Strycharska w roli ministra pracy i spraw socjalnych

Wanda Nowicka

Szefowa Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Wanda Nowicka jako minister zdrowia