Kiedy żołnierze lądowali w Normandii, cały Nowy Jork wstrzymał oddech. Tak przeżywano D-Day

Tłumy zgromadzone w najważniejszych miejscach w Nowym Jorku, ludzie modlący się w kościołach i synagogach. Tak wyglądał 6 czerwca 1944 r.

Właśnie wtedy doszło lądowania wojsk alianckich w Normandii. Rozpoczęty 6 czerwca 1944 roku desant stanowił część operacji "Overlord", otwierającej drugi front w Europie. Była to największa akcja desantowa w historii wojen.

Na zdjęciu: Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r.
Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r. Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r. Library of Congress; The Crowley Company

Kiedy żołnierze lądowali w Normandii, cały Nowy Jork wstrzymał oddech. Tak przeżywano D-Day

Tłumy zgromadzone w najważniejszych miejscach w Nowym Jorku, ludzie modlący się w kościołach i synagogach. Tak wyglądał 6 czerwca 1944 r.

Właśnie wtedy doszło lądowania wojsk alianckich w Normandii. Rozpoczęty 6 czerwca 1944 roku desant stanowił część operacji "Overlord", otwierającej drugi front w Europie. Była to największa akcja desantowa w historii wojen.

Na zdjęciu: Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r.

Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r. Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r. Library of Congress

Kiedy żołnierze lądowali w Normandii, cały Nowy Jork wstrzymał oddech. Tak przeżywano D-Day

Po zrzuceniu dwóch dywizji powietrzno-desantowych, bombardowaniu lotniczym i ostrzale z okrętów wojennych, o godzinie 6.30 w Normandii wylądowali alianci. Utworzono pięć przyczółków na plażach: Utah, Omaha, Gold, Juno i Sword, na których w pierwszym dniu inwazji znalazło się ponad 150 tysięcy żołnierzy.

Do najcięższych walk doszło na plaży "Omaha", gdzie lądowali Amerykanie. Choć siły niemieckie w Normandii były zbyt słabe, by skutecznie przeciwstawić się inwazji, zadały wojskom sprzymierzonym poważne straty.

Na zdjęciu: Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r.

Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r. Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r. Library of Congress; The Crowley Company

Kiedy żołnierze lądowali w Normandii, cały Nowy Jork wstrzymał oddech. Tak przeżywano D-Day

Do powodzenia operacji "Overlord" w dużej mierze przyczyniło się panowanie aliantów w powietrzu. Pod koniec lipca, gdy alianci mieli już do dyspozycji we Francji około miliona żołnierzy, przeszli od walk pozycyjnych do wojny manewrowej.

Klęska pod Falaise, z jedyną drogą ewakuacyjną, blokowaną przez polską 1. Dywizję Pancerną generała Stanisława Maczka, zmusiła Niemców do odwrotu. Przekroczenie Sekwany przez aliantów 19 sierpnia zakończyło operację "Overlord".

Na zdjęciu: Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r.

Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r. Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r. Library of Congress

Kiedy żołnierze lądowali w Normandii, cały Nowy Jork wstrzymał oddech. Tak przeżywano D-Day

25 sierpnia wojska sprzymierzone weszły do Paryża, a do końca września wyzwoliły całą Francję. Siły zbrojne alianckich państw zachodnich, pod dowództwem generała Dwighta Eisenhowera, liczyły 1 milion 450 tysięcy żołnierzy. Ich główną część stanowiły oddziały amerykańskie, brytyjskie i kanadyjskie.

Alianci dysponowali ponad 11 tysiącami samolotów bojowych i 2 tysiącami transportowych, a także 7 tysiącami różnego rodzaju jednostek pływających. W walkach brały też udział polskie dywizjony RAF i nasze okręty wojenne. Przeciwko nim zmobilizowano 380 tysięcy żołnierzy niemieckich pod naczelnym dowództwem feldmarszałka Gerda von Rundstedta. Podczas stu dni walk zginęło i zostało rannych blisko 210 tysięcy żołnierzy niemieckich, po stronie aliantów - ponad 226 tysięcy osób. Szacuje się, że ofiarami było również ponad 14 tysięcy francuskich cywilów.

Na zdjęciu: Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r.

Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r. Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r. Library of Congress; The Crowley Company

Kiedy żołnierze lądowali w Normandii, cały Nowy Jork wstrzymał oddech. Tak przeżywano D-Day

Początkowo D-Day, czyli termin desantu morskiego o kryptonimie "Neptun", będącego pierwszą częścią operacji "Overlord", wyznaczono na 5 czerwca. Jednak w przeddzień planowanej inwazji z powodu złych warunków atmosferycznych generał Eisenhower podjął decyzję o przesunięciu początku operacji o 24 godziny.

Lądowanie sił sprzymierzonych poprzedzone zostało wielomiesięcznymi bombardowaniami, które w dużym stopniu zdezorganizowały ruch kolejowy we Francji. Paraliż komunikacyjny powiększały akcje sabotażowe organizowane przez francuski ruch oporu. Dużym sukcesem sił koalicji była kampania dezinformacyjna, której celem było przekonanie dowódców niemieckich o tym, że desant nastąpi w rejonie Calais.

Na zdjęciu: Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r.

Nowy Jork, msza w kościele Saint Vincent de Paul, 6 czerwca 1944 r. Nowy Jork, msza w kościele Saint Vincent de Paul, 6 czerwca 1944 r. Library of Congress

Kiedy żołnierze lądowali w Normandii, cały Nowy Jork wstrzymał oddech. Tak przeżywano D-Day

Na zdjęciu: Nowy Jork, msza w kościele Saint Vincent de Paul, 6 czerwca 1944 r.

Nowy Jork, Madison Square, 6 czerwca 1944 r. Nowy Jork, Madison Square, 6 czerwca 1944 r. Library of Congress; The Crowley Company

Kiedy żołnierze lądowali w Normandii, cały Nowy Jork wstrzymał oddech. Tak przeżywano D-Day

Na zdjęciu: Nowy Jork, Madison Square, 6 czerwca 1944 r.

Burmistrz Nowego Jorku Fiorello La Guardia na Madison Square, 6 czerwca 1944 r. Burmistrz Nowego Jorku Fiorello La Guardia na Madison Square, 6 czerwca 1944 r. Library of Congress

Kiedy żołnierze lądowali w Normandii, cały Nowy Jork wstrzymał oddech. Tak przeżywano D-Day

Na zdjęciu: Burmistrz Nowego Jorku Fiorello La Guardia na Madison Square, 6 czerwca 1944 r.

Nowy Jork, Madison Square, 6 czerwca 1944 r. Nowy Jork, Madison Square, 6 czerwca 1944 r. Library of Congress

Kiedy żołnierze lądowali w Normandii, cały Nowy Jork wstrzymał oddech. Tak przeżywano D-Day

Na zdjęciu: Nowy Jork, Madison Square, 6 czerwca 1944 r.

Nowy Jork, msza w kościele Saint Vincent de Paul, 6 czerwca 1944 r. Nowy Jork, msza w kościele Saint Vincent de Paul, 6 czerwca 1944 r. Library of Congress

Kiedy żołnierze lądowali w Normandii, cały Nowy Jork wstrzymał oddech. Tak przeżywano D-Day

Na zdjęciu: Nowy Jork, msza w kościele Saint Vincent de Paul, 6 czerwca 1944 r.

Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r. Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r. Library of Congress

Kiedy żołnierze lądowali w Normandii, cały Nowy Jork wstrzymał oddech. Tak przeżywano D-Day

Na zdjęciu: Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r.

Nowy Jork, Madison Square, 6 czerwca 1944 r. Nowy Jork, Madison Square, 6 czerwca 1944 r. Library of Congress; The Crowley Company

Kiedy żołnierze lądowali w Normandii, cały Nowy Jork wstrzymał oddech. Tak przeżywano D-Day

Na zdjęciu: Nowy Jork, Madison Square, 6 czerwca 1944 r.

Nowy Jork, Madison Square, 6 czerwca 1944 r. Nowy Jork, Madison Square, 6 czerwca 1944 r. Library of Congress

Kiedy żołnierze lądowali w Normandii, cały Nowy Jork wstrzymał oddech. Tak przeżywano D-Day

Na zdjęciu: Nowy Jork, Madison Square, 6 czerwca 1944 r.

Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r. Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r. Library of Congress

Kiedy żołnierze lądowali w Normandii, cały Nowy Jork wstrzymał oddech. Tak przeżywano D-Day

Na zdjęciu: Nowy Jork, Times Square, 6 czerwca 1944 r.

Nowy Jork, msza w kościele Saint Vincent de Paul, 6 czerwca 1944 r. Nowy Jork, msza w kościele Saint Vincent de Paul, 6 czerwca 1944 r. Library of Congress; The Crowley Company

Kiedy żołnierze lądowali w Normandii, cały Nowy Jork wstrzymał oddech. Tak przeżywano D-Day

Na zdjęciu: Nowy Jork, msza w kościele Saint Vincent de Paul, 6 czerwca 1944 r.