Wyniki matur 2017. Ponad 20 proc. uczniów nie zdało. A ilu złapano na ściąganiu? Tu spore zaskoczenie!

Ośmiu na dziesięciu tegorocznych maturzystów może już myśleć o wakacjach, co siódmy musi szykować się do sierpniowej sesji poprawkowej. Siedmiu procentom absolwentów nie będzie przysługiwała możliwość poprawki. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznych matur.
Wyniki matur 2017 Wyniki matur 2017 Marta Kondrusik / Gazeta.pl

Wyniki matur 2017. Ponad 20 proc. uczniów nie zdało. Jak poszły tegoroczne egzaminy?

Ośmiu na dziesięciu tegorocznych maturzystów może już myśleć o wakacjach, co siódmy musi szykować się do sierpniowej sesji poprawkowej. Siedmiu procentom absolwentów nie będzie przysługiwała możliwość poprawki. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznych matur.

Zdający rozwiązywali zadania w około 1,3 mln arkuszy, które zostały sprawdzone przez 25 268 egzaminatorów, pracujących w 1 418 zespołach. Przeprowadzono ponad pół miliona egzaminów ustnych.

Do egzaminu maturalnego przystąpiło w tym roku 258 030 osób (165 903 w liceach, 165 903 w technikach).

Według MEN tegoroczne wyniki nie odbiegają od tych z lat ubiegłych.

Wyniki ogółem Wyniki ogółem Marta Kondrusik / Gazeta.pl

Wyniki matur 2017. Ponad 20 proc. uczniów nie zdało. Jak poszły tegoroczne egzaminy?

Szczegółowe dane przedstawiają się następująco: 78,5 proc. maturzystów zdało, 14,8 proc. ma prawo do poprawki, a 6,7 proc. nie zdało.

Wyniki w liceach Wyniki w liceach Marta Kondrusik / Gazeta.pl

Wyniki matur 2017. Ponad 20 proc. uczniów nie zdało. Jak poszły tegoroczne egzaminy?

Jeśli chodzi o absolwentów liceów: 84,4 zdało, 10,7 proc. ma prawo do poprawki, a
4,9 proc. nie zdało.

Wyniki w technikach Wyniki w technikach Marta Kondrusik / Gazeta.pl

Wyniki matur 2017. Ponad 20 proc. uczniów nie zdało. Jak poszły tegoroczne egzaminy?

W przypadku absolwentów techników: 67,9 proc. maturę zdało, 22,4 proc. ma prawo do poprawki, a 9,7 proc. nie zdało.

Wyniki matur Wyniki matur Marta Kondrusik / Gazeta.pl

Wyniki matur 2017. Ponad 20 proc. uczniów nie zdało. Jak poszły tegoroczne egzaminy?

Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych wyniosły kolejno: 56 proc. z języka polskiego, 54 proc. z matematyki, 71 proc. z języka angielskiego i 65 proc. z języka niemieckiego.

Wyniki matur Wyniki matur Marta Kondrusik / Gazeta.pl

Wyniki matur 2017. Ponad 20 proc. uczniów nie zdało. Jak poszły tegoroczne egzaminy?

W czasie trwania matury stwierdzono tylko jeden przypadek niesamodzielnego rozwiązywania zadań. 56 osób wniosło lub też korzystało z urządzenia telekomunikacyjnego, a 1 osoba zakłócała przebieg egzaminu. Już po egzaminie stwierdzono 157 naruszeń przepisów przeprowadzania. Było też 9 zagadkowych innych przypadków, które doprowadziły do unieważnienia egzaminu.
Wyniki matur Wyniki matur Marta Kondrusik / Gazeta.pl

Wyniki matur 2017. Ponad 20 proc. uczniów nie zdało. Jak poszły tegoroczne egzaminy?

W tym roku doszło do niewielu unieważnień. Egzaminatorzy stwierdzili niesamodzielność tylko 61 maturzystów, a ogółem unieważniono 285 egzaminów.

Pełne wyniki matur, uwzględniające trzy sesje egzaminacyjne w 2017 r., będą udostępnione 12 września.

Więcej o: