Sondaż. Millward Brown zapytał Polaków o dwa zbliżające się referenda

Polacy raczej wybierają się na referendum. Z badania wynika jednak, że bardziej zdeterminowani są, aby oddać swój głos w referendum, które może zostać ogłoszone z inicjatywy Andrzeja Dudy.
Andrzej Duda, Bronisław Komorowski Andrzej Duda, Bronisław Komorowski Agencja Wyborcza.pl

Sondaż. Millward Brown zapytał Polaków o dwa zbliżające się referenda

Polacy raczej wybierają się na referendum. Z badania wynika jednak, że bardziej zdeterminowani są, aby oddać swój głos w referendum, które może zostać ogłoszone z inicjatywy Andrzeja Dudy.

Millward Brown zrealizował swoje badanie na zlecenie TVN i TVN 24. Wzięła w nim udział reprezentatywna próba 1003 osób pełnoletnich.

Frekwencja - sondaż Frekwencja - sondaż Infogr.am / Gazeta.pl

Sondaż. Millward Brown zapytał Polaków o dwa zbliżające się referenda

W pierwszym referendum, ogłoszonym na 6 września z inicjatywy Bronisława Komorowskiego, chce wziąć udział 55 proc. Do urn nie zamierza wybrać się 38 proc. respondentów. 7 proc. ankietowanych nie podjęło jeszcze decyzji, czy wybierze się na referendum.

Pytania referendalne Pytania referendalne Infogr.am / Gazeta.pl

Sondaż. Millward Brown zapytał Polaków o dwa zbliżające się referenda

62 proc. respondentów jest zwolennikami jednomandatowych okręgów wyborczych - tyle właśnie odpowiedziałoby "tak" na pytanie "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?".

Przeciwnych JOW-om jest 28 proc. ankietowanych. Niezdecydowany jest prawie co dziesiąty ankietowany: 9 proc. nie wie, jaki oddałaby głos. 1 proc. respondentów odmówił odpowiedzi na to pytanie.

Pytania referendalne Pytania referendalne Infogr.am / Gazeta.pl

Sondaż. Millward Brown zapytał Polaków o dwa zbliżające się referenda

Na pytanie "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?" odpowiedź twierdzącą udzieliłoby 90 proc. respondentów.

Przeciwnych tej zasadzie jest 4 proc. ankietowanych.

Również 4 proc. nie wie, jakiej odpowiedzi udzieliłoby na to pytanie.

2 na 100 ankietowanych odmówiło udzielenia odpowiedzi na to pytanie lub oddałoby głos nieważny.

Pytania referendalne Pytania referendalne Infogr.am / Gazeta.pl

Sondaż. Millward Brown zapytał Polaków o dwa zbliżające się referenda

Na pytanie " Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?" odpowiedziałoby "tak" tylko 19 proc.

Zdecydowana większość - 75 proc. - jest przeciwny utrzymaniu obecnego sposobu finansowania partii politycznych.

Niezdecydowanych jest 6 proc. ankietowanych.

Frekwencja 25.10 Frekwencja 25.10 Infogr.am

Sondaż. Millward Brown zapytał Polaków o dwa zbliżające się referenda

Udział w referendum proponowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę 25 października deklaruje 66 proc. ankietowanych. Przy czym "na pewno tak" odpowiedziało 45 proc., a "raczej tak" - 21 proc.

Raczej nie pójdzie na referendum 7 proc., a na pewno nie - 23 proc.

Nie wie, czy pójdzie na referendum 4 proc. badanych.

Pytania referendalne Pytania referendalne Infogr.am / Gazeta.pl

Sondaż. Millward Brown zapytał Polaków o dwa zbliżające się referenda

Na pytanie "Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?" twierdząco odpowiedziało 79 proc. badanych.

Zmiany funkcjonowania oczekuje 8 proc. badanych.

Odpowiedzi "nie wiem" udzieliłoby 13 proc.

Pytania referendalne Pytania referendalne Infogr.am / Gazeta.pl

Sondaż. Millward Brown zapytał Polaków o dwa zbliżające się referenda

Aż 75 proc. badanych jest za przywróceniem obowiązku szkolnego dla siedmiolatków.

18 proc. badanych nie chciałoby tej zmiany.

Odpowiedzi "nie wiem" udzieliło aż 13 proc. badanych.

Pytania referendalne Pytania referendalne Infogr.am / Gazeta.pl

Sondaż. Millward Brown zapytał Polaków o dwa zbliżające się referenda

Za obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień emerytalnych ze stażem pracy jest 87 proc. badanych. Przeciwko - 9 proc.

Odpowiedzi "nie wiem" udzieliło 4 proc. badanych.

Więcej o: