Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK

Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK

 • wtorek, 18 stycznia 2022
 • W środę odbędzie się kolejne posiedzenie komisji - o 10:30 rozpocząć ma się wysłuchanie senatora Krzysztofa Brejzy, a następnie ekspertów prawnych - : prof. dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej (Uniwersytet Jagielloński), dr. Adama Behana (Uniwersytet Jagielloński) oraz dr. Macieja Fingasa (Uniwersytet Gdański).

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • PILNE

  Przewodniczący komisji podsumowuje drugą część komisji:

  • - Banaś potwierdził, że zakup systemu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości jest nielegalny

  • - zapowiedział kontrolę doraźną w sprawie tego funduszu i nadzoru nad służbami specjalnymi

  • - zapowiedział wezwanie wicepremiera Jarosława Kaczyńśkiego, który pierwszy przyznał, że Pegasus jest na wyposażeniu polskich służb

  • - Jednoznacznie stwierdził, że obecny stan prawny nie gwarantuje skutecznej kontroli nad służbami specjalnymi

  • - Banaś postuluje nadanie NIK uprawnień oskarżyciela publicznego

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Senatorowie dopytują, czy NIK planuje kontrolę w CBA pod kątem celowości wydawania środków. Chodzi o zakup licencji do Pegasusa (jedna kosztowała około miliona złotych). - Środki, które nie są środkami operacyjno-rozpoznawczymi, są przez nas kontrolowane w kontroli budżetowej - odpowiada Banaś.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Banaś mówi o tym, że stał się wrogiem PiS, gdy został prezesem NIK. Senator Michał Kamiński dopytuje, po co więc służby podejmowały działania przeciwko niemu, zanim został szefem NIK. - To były działania służb specjalnych, a konkretnie Mariusza Kamińskiego, który chciał mieć monopol na informacje, na przekaz do Jarosława Kaczyńskiego, chodziło o to, by mnie skompromitować i przekonać Kaczyńskiego, że jestem przestępcą. To bardzo łatwo zmontować - stwierdza Banaś. Dalej wyjaśnia, że Kamiński nie miał odwagi, by przeciwstawić się Kaczyńskiemu, gdy powstała koncepcja, by został szefem NIK, dlatego "postanowiono go skompromitować".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Senatorowie dopytują, czy Kaczyński może odmówić stawienia się przed kontrolerami NIK - Banaś wyjaśnia, że absolutnie nie.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • - Podjąłem decyzję o niezwłocznym wszczęciu pilnej kontroli doraźnej w zakresie nadzoru państwa nad służbami specjalnymi. W pewnym sensie pan Jarosław Kaczyński jest inicjatorem tej kontroli (...). Osobiście uważam, że jako wicepremier ds. bezpieczeństwa pan Jarosław Kaczyński powinien na wezwanie kontrolerów stawić się w NIK i złożyć obszerne zeznania pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Powinien odpowiedzieć na pytania dotyczące nielegalnej masowej inwigilacji Polek i Polaków - mówi dalej Banaś.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Zdaniem szefa NIK chodzi o pozbawienie go funkcji prezesa, by na czele NIK stanął "komisarz polityczny".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Banaś mówi dalej, że inwigilację prowadzono też później - fragmenty wiadomości pochodzą np. z 2020 roku. Jego zdaniem podsłuchiwanie może trwać nadal.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • - Najważniejszy przejaw nielegalnej inwigilacji jest dostępny dla posłów sejmowej komisji regulaminowej i spraw poselskich. Chodzi o tendencyjne przygotowanie wiadomości pozyskanych z naruszeniem przepisów o immunitecie prezesa NIK. Wniosek o uchylenie mi immunitetu wskazuje na fragmenty pociętych i zmanipulowanych wiadomości, które miałem wysyłać (...). Mnie i moim pełnomocnikom odmawia się dostępu do akt postępowania. Być może dlatego, że mógłbym łatwo porównać kontekst i treść wiadomości, z których prokuratura formułuje konkretne zarzuty wobec mojej osoby. W skrócie - być może dlatego nie mam dostępu do tych akt, abym nie odkrył nieprawidłowości pogrążających postępowanie toczących się przeciwko mojej osobie - mówi dalej Banaś.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • PILNE

  Dopytywany przez Michała Kamińskiego szef NIK oświadcza: - Tak, uważam, że padłem ofiarą nielegalnej inwigilacji. Po raz pierwszy taka sytuacja miała miejsce w 2017 roku, kiedy podczas remontu mieszkania służby Krajowej Administracji Skarbowej zauważyły, że znajdują się tam kable, które służą do ewentualnego podsłuchu mojego mieszkania. Drugi incydent miał miejsce w 2018 roku, kiedy to podjęto próbę włamania się do mojego prywatnego telefonu, by przejąć z niego wszystkie treści, oczywiście ten telefon został całkowicie zniszczony, a moi informatycy z KAS stwierdzili w sposób jednoznaczny, że była to próba włamania się do mojego telefonu przez służby specjalne.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • PILNE

  - Ofiarą nielegalnej inwigilacji może być każdy obywatel, polityk. Przykładem wykorzystania materiałów z nielegalnej inwigilacji jest wniosek o uchylenie mi immunitetu, który wkrótce będzie rozpatrywany przez komisję sejmową. Wniosek zawiera fragmenty tendencyjnie cytowanych wiadomości z mojej prywatnej skrzynki mailowej - mówi Banaś.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Dalej szef NIK przedstawia proces przekazania środków finansowych, który wcześniej zreferował już Kwiatkowski.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Banaś wyjaśnia, że w trakcie kontroli nie przedstawiono informacji, jakiego rodzaju oprogramowanie zakupiono, zasłaniając się tajemnicą związaną z zasadami kontroli rozpoznawczej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Wznowiono posiedzenie komisji. Szef NIK jest obecny i wygłosi na początek krótkie oświadczenie.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Po krótkiej przerwie na pytania senatorów odpowie obecny szef NIK Marian Banaś.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • PILNE

  Przewodniczący komisji przedstawia wnioski z wysłuchania Krzysztofa Kwiatkowskiego i Marka Bieńkowskiego:

  • - sfinansowanie systemu Pegasus spoza środków budżetu państwa było jednoznacznie nielegalne, o czym mówiły wnioski z kontroli NIK

  • - wnioski zostały potwierdzone, mimo sprzeciwów organów kontrolowanych, przez Kolegium NIK

  • - wniosek został potwierdzony co do części merytorycznej przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych Piotra Patkowskiego

  • - Patkowski stwierdził jednak, że czyn (przekazanie 25 mln zł) był szkodliwy w stopniu niewielkim

  • - gdyby nie chciano czegoś ukryć, możliwe byłyby inne metody nabycia systemu Pegasus

  • - zostanie zorganizowane niejawne posiedzenie komisji, na którym senatorowie zapoznają się z dokumentami opatrzonymi klauzulą tajności

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • PILNE

  Kwiatkowski podkreśla rolę obecnego Rzecznika Praw Dziecka w całej sprawie. Przedstawia dokument z 17 września 2017 roku, który Pawlak, dyrektora dep. spraw rodzinnych i nieletnich w Ministerstwie Finansów, skierował do Jana Paziewskiego, dyrektora budżetu i efektywności finansowej. W mailu wnosi on o przeprowadzenie zmiany planu finansowego Funduszu Sprawiedliwości w związku ze zmianą, która rozszerzyła katalog podmiotów tak, że środki mogły być przekazywane również na jednostki sektora finansów publicznych. Pawlak pisał w dokumencie o "innych 25 mln zł" i to tym tropem poszli kontrolerzy NIK.

  Później odkryli także mail od Pawlaka do sejmowej komisji finansów z informacją o konieczności uzupełnienia porządku obrad komisji tak, by można było przeprocedować zmiany w Funduszu Sprawiedliwości.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • - Gdyby nie kontrola NIK, nikt nie dowiedziałby się, że nastąpiła taka operacja finansowa. Jej nigdzie nie było. Niezgodnie z ustawą o finansach publicznych, chociaż miano tysiącprocentowy obowiązek, nie dokonano zmian w planie finansowym - mówi Bieńkowski dalej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Bieńkowski informuje, że księgowa w Ministerstwie Sprawiedliwości, księgując tę umowę, nie miała dostępu do informacji niejawnej, dokonała rozliczenia, nie czytając materiałów księgowych, a jedynie w oparciu o pisemne polecenie swoich przełożonych. Można więc stwierdzić, że księgowa nie wiedziała, że MS przekazało pieniądze na zakup Pegasusa.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Podsumujmy nazwiska, które padły dotychczas: Daniel Art, Ernest Bejda, Michał Woś, Jarosław Wyrzykowski, Mikołaj Pawlak, Zbigniew Ziobro, Teresa Czerwińska, Maciej Tomczak, Leszek Skiba, Piotr Patkowski.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Dalej w dokumencie Patkowskiego: "Okoliczności postawione przez zawiadamiającego (NIK) nakazują jednak rozważyć, czy w sprawie nie zachodzą przesłanki odmowy wszczęcia postępowania ze względu na znikomą szkodliwość czynu dla finansów publicznych". Mówimy - przypomnijmy - o 25 mln zł.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • PILNE

  Kwiatkowski cytuje dokument zmieniający zaskarżone postanowienie pierwszej instancji. Pismo sporządził i podpisał Piotr Patkowski - stwierdza w nim, że "trudno nie zgodzić się z zażalającym" i "wniosek dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji, który odmówił wszczęcia postępowania, w ocenie rzecznika drugoinstancyjnego nie jest zasadny". - Wiceminister Piotr Patkowski tym stwierdzeniem potwierdził naruszenie przepisów prawa - podsumowuje Kwiatkowski.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • NIK złożył następnie zażalenie do głównego rzecznika dyscypliny finansów publicznych, którym był Leszek Skiba, obecny wiceminister finansów. Decyzja była podejmowana prawie dwa lata. Finalnie podjęto ją we wrześniu 2020 roku.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Rzecznik odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Pod decyzją podpisał się rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy premierze, Maciej Tomczak.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Uszczegółowię - jest to zawiadomienie z 18 lipca 2018 do Rzecznika dyscypliny finansów publicznym ws. ujawnienia okoliczności wskazujących na złamanie dyscypliny finansów publicznych.

  Minister Woś "niezgodnie z upoważnieniem udzielonym przez ministra finansów i opiniom sejmowej komisji finansów publicznych podjął decyzję skutkującą przekazaniu środków w wysokości 25 mln zł CBA na zadania inne niż wynikające z tego upoważnienia, pomimo tego, że jednostka ta może być finansowana wyłącznie z budżetu państwa".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • NIK złożył po kontroli wniosek dot. Michała Wosia ws. złamania dyscypliny finansów publicznych w MS. Złożono też wniosek dotyczący CBA, jednak ma on klauzulę państwową i komisja może się z nim zapoznać, ale na posiedzeniu niejawnym.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Ocenę tego materiału potwierdziło najwyższe ciało NIK - Kolegium NIK, oddalając zastrzeżenia kontrolowanych podmiotów. Ciało jest powoływane w porozumieniu z marszałkiem Sejmu, a więc w tym przypadku z Markiem Kuchcińskim.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Transakcja miała też autoryzację ministerstwa finansów. Decyzję o zmianie planu finansowego podpisywała wiceminister Teresa Czerwińska.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Kolejny dokument: Szef CBA Ernest Bejda pisał do ministra Ziobry, że "nawiązując do wcześniejszych ustaleń, zwraca się z wnioskiem o przekazanie uzgodnionej kwoty w celu realizacji zadania polegającego na zakupie środków techniki specjalnej, służących do wykrywania i zapobiegania przestępczości". Pismo przekazano do wiadomości ministra Mariusza Kamińskiego, koordynatora służb specjalnych. - To pokazuje, że o tej transakcji byli poinformowani najważniejsi funkcjonariusze publiczni - mówi Kwiatkowski.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Bieńkowski mówi o tym, że argumentem koronnym Ziobry jest to, że w ustawie, która mówi o finansowaniu CBA z budżetu państwa, nie zapisano "w szczególności z budżetu państwa".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Generał Bieńkowski, doradca w Departamencie Administracji Publicznej NIK mówi, że był to niespotykany ani wcześniej, ani później przelew środków do służby specjalnej. - Chcę bardzo mocno zaakceptować: potraktowaliśmy to nie jako zwykłe ustalenie (...). Potraktowaliśmy to jako sprawę ustrojową. Nie może być tak, że od decyzji tego, czy innego szefa CBA, zależało, że budżet tej formacji będzie wzmocniony niezgodnie z ustawą przez jakiekolwiek środki publiczne - mówi.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Kolejne pismo do Wyrzykowskiego - podpisane przez Mikołaja Pawlaka, ówczesnego dyrektora spraw rodzinnych i nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości (dziś jest on Rzecznikiem Praw Dziecka). Pismo zostało wysłane trzy dni po piśmie od ministra Wosia. "Informuję, że przekazanie środków z Funduszu Sprawiedliwości nie miała charakteru dotacji celowej" - napisał Pawlak.

  - Nie mam wątpliwości, że powstało to w związku z trwającą już wówczas kontrolą NIK, która dokonywała oceny od strony formalnej prawidłowości podjętej decyzji - mówi Kwiatkowski.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Kwiatkowski pokazuje też Pismo z 15 lutego podpisane przed podsekretarza stanu w MS Michała Wosia, kierowane do Jarosława Wyrzykowskiego, dyrektora biura administracyjno-finansowego. "Uprzejmie informuję, że dotacja celowa z otrzymanych środków z Funduszu Sprawiedliwości w związku z umową zawartą z CBA, została rozliczona w całości" - zapisano tam.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Senator pokazuje też fakturę od firmy Matic. "Faktura dotyczy zakupu systemu współfinansowanego z Funduszu pomocy pokrzywdzonym, czyli tzw. Funduszu Sprawiedliwości i została uregulowana w całości" - odczytuje jej opis.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Kwota, jaka widnieje na dokumentach, to 25 milionów złotych.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Wszystkie dokumenty, które pokazuje Kwiatkowski - o tym, że środki wyszły z rachunku Ministerstwa Sprawiedliwości, że zostały otrzymane i wykorzystane - zostały przedstawione dzięki temu, że były prezes NIK został zwolniony z tajemnicy kontrolerskiej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • PILNE

  Kwiatkowski pokazuje dokument, na którym widnieje zapis: "My niżej podpisany poświadczamy, że informacje zawarte w tym sprawozdaniu finansowym zostały podniesione zgodnie z zasadami wynikającymi z właściwych podpisów krajowych".

  Podpisy złożyli tam Daniel Art, dyrektor biura finansów CBA oraz Ernest Bejda, szef CBA.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Senator pokazuje polecenie przelewu z biura rachunku Ministerstwa Sprawiedliwości na rachunek CBA i opis na co przekazane zostaną środki. W dokumentach nie pojawia się nazwa Pegasus - jak twierdzi Kwiatkowski, próbowano to ukryć.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • - Chciałbym bez żadnej wątpliwości, ostatecznie i definitywnie rozstrzygnąć kwestię, czy do przekazania tych środków, a także ich oceny formalnej doszło. Chciałbym państwu teraz pokazać kopię z rachunku z NBP, która poświadcza, że doszło do przelewu środków finansowych na konto CBA z opisem, że była to realizacja umowy zawartej między Funduszem Sprawiedliwości a CBA. Opis tej faktury stanowi, że faktura ta stanowi realizację, potwierdzenie zakupu środków techniki specjalnej służących do wykrywania i zapobiegania przestępczości - mówi Kwiatkowski.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Senator wyjaśnia, że zmiana ustawy o Funduszu Sprawiedliwości nie zmienia tego faktu, bo to w innych ustawach zapisano, że CBA jest finansowane z budżetu państwa.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Senator Kwiatkowski: Przeprowadziliśmy kontrolę z wykonania budżetu państwa (...) za rok 2017. W konkluzji stwierdziliśmy, że środki z Funduszu Sprawiedliwości nie mogły zostać przekazane CBA, gdyż zgodnie z ustawą działalność CBA jest finansowana wyłącznie z budżetu państwa.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • PILNE

  Kwiatkowski poinformował, że wraz z Bieńkowskim wystąpili o zwolnienie z tajemnicy kontrolerskiej i otrzymali zgodę.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Dziś przed komisją pojawią się: były szef NIK Krzysztof Kwiatkowski, doradca w Departamencie Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli Marek Bieńkowski oraz obecny szef NIK Marian Banaś.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
 • Dzień dobry! Rozpoczyna się drugi dzień posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Komisja Nadzwyczajna ds. Pegasusa. Senatorowie przesłuchują szefów NIK
Redagowane przez:
 • Wiktoria Beczek