TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja

TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja

 • środa, 28 kwietnia 2021
 • RPO Adam Bodnar na Twitterze: Dziękuję dr Pawłowi Filipkowi za reprezentowanie Biura RPO na dzisiejszej rozprawie przed TK (P 7/20). Wnioski RPO o odroczenie rozprawy zostały uwzględnione. Kolejny termin rozprawy to 13 maja br.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • Tym samym Krystyna Pawłowicz przychyliła się do wniosku złożonego na początku rozprawy przez przedstawiciela biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • Krystyna Pawłowicz: TK dopuścił przedstawienie stanowiska przez przedstawiciela SN tylko dlatego, że jest ono powszechnie znane wszystkim uczestnikom postępowania. Jeśli chodzi o wniosek złożony przez przedstawiciela RPO, to w celu umożliwienia przedstawicielom RPO zapoznania się z pismami [chodzi o stanowisko Sejmu, które wpłynęło wczoraj do RPO - red.], jak również umożliwienia drugiemu pełnomocnikowi udziału w rozprawie, TK ogłasza przerwę do 13 maja do godz. 12. Uznajemy uczestników postępowania za powiadomionych.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • Rozprawa wznowiona.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • Przerwa miała się skończyć blisko 10 minut temu.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • Krystyna Pawłowicz zarządziła 15 minut przerwy.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • Małgorzata Bednarek: Istotą tego pytania jest stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny, jaki jest zakres kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • - Czy można zwięźlej? - pyta w pewnym momencie Krystyna Pawłowicz, zwracając się do przedstawicielki Izby Dyscyplinarnej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • Przedstawicielka Izby Dyscyplinarnej: Pytanie jest pytaniem o sposób zastosowania prawa, gdyż chodzi o określenie relacji zgodności przepisów traktatowych z przepisami Konstytucji RP.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • Bednarek: Pytanie prawne dotyczy wątpliwości co do zgodności z Konstytucją normy prawnej wywiedzionej z postanowień Traktatu o UE i Traktatu o funkcjonowaniu o UE. Jest pytaniem o konstytucyjność przepisów aktów normatywnych obowiązujących na terytorium RP.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • Małgorzata Bednarek z Izby Dyscyplinarnej przedstawia uzasadnienie wniosku.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • Krystyna Pawłowicz: Nie musimy odraczać rozprawy, bo być może nie przeszkodzi to w przedstawieniu przez uczestników postępowania ich stanowiska. Wniosek zostanie rozpatrzony później. Za chwilę zarządzę przerwę po przedstawieniu przez państwa stanowisk.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • Przedstawiciel biura Rzecznika Praw Obywatelskich Paweł Filipek wnosi o odroczenie sprawy co najmniej do jutra. Chodzi m.in. o to, by w rozprawie mógł wziąć udział drugi pełnomocnik RPO, a została wpuszczona tylko jedna osoba. Ponadto, dopiero wczoraj do RPO trafiło stanowisko Sejmu.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • fot. TK

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • Rozprawa rozpoczyna się.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • Pięć minut opóźnienia.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • Tymczasem kolejny komentarz środowiska prawniczego. "Mając na uwadze dzisiejsze orzeczenie "TK" napiszę, że nasz system prawny (tak samo jak inne) nie ma żadnego narzędzia obronnego przed uczynieniem z danej instytucji atrapy. Obecny "TK" nie jest organem mającym cechy o których mowa w Konstytucji. Stąd też chaos prawny" - pisze na Twitterze dr Wojciech Górowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • Rozprawa lada moment powinna się rozpocząć.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • "Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej będzie w tej sprawie orzekał w składzie z powołanym na już obsadzone miejsce tzw. dublerem [mowa o Justynie Piskorskim - red.], co czyni nieważnym ewentualny wyrok" - zwraca uwagę inicjatywa Wolne Sądy. "Co więcej w składzie zasiadają byli posłowie PiS Krystyna Pawłowicz (przewodnicząca) i Stanisław Piotrowicz, którzy jako posłowie na Sejm RP, aktywnie współtworzyli ustawodawstwo wprowadzające niekonstytucyjne zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości, łącznie z utworzeniem tzw. Izby Dyscyplinarnej, a następnie jako członkowie neo-KRS uczestniczyli w procesie nielegalnego nominowania do Sądu Najwyższego prawie 50 osób" - dodano.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • Poglądy sędzi TK i byłej posłanki PiS Krystyny Pawłowicz przypominał w ostatnim komunikacie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. "O UE mówiła zaś w wywiadzie prasowym z 2013 r.: "ja osobiście w ogóle nie akceptuję naszego członkostwa w UE (?). Traktat akcesyjny narusza naszą konstytucję, a wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie był polityczny. (?) Jestem z gruntu przeciwna Unii. Czekam i modlę się, żeby to się po prostu samo rozwaliło". (...) Stosunek sędzi do UE jednoznacznie obrazuje również nazwanie unijnej flagi "szmatą" - "Naprawdę jest szmatą, to dla mnie szmata, bo kojarzy mi się z czymś bardzo złym, niedobrym, brudnym". "Wynika z tego wysoce negatywny stosunek do UE i prawa UE, które ma oceniać" - dodał Adam Bodnar.

  fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • Rzecznik rządu Piotr Müller stwierdził dziś w radiowej Trójce, że spodziewa się potwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny, że polska Konstytucja stoi ponad prawem europejskim.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • "To dobrze, że na czele antyunijnej szarży PiS stoi ktoś taki, jak Krystyna Pawłowicz. Trudniej ludziom wmówić, że chodzi tu o poważne, prawne rozstrzygnięcie, a nie o zwyczajny hejt, tyle że wygłaszany w todze" - komentuje na Twitterze prof. Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • W kwietniu ub.r. nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna skierowała pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie dotyczyło tego, czy Polska zobowiązana jest do natychmiastowego wykonania postanowienia zabezpieczającego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytanie zostało zadanie dzień po tym, jak Wielka Izba TSUE zawiesiła funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
 • Trybunał Konstytucyjny orzeknie dziś, czy Polska powinna respektować decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zawieszeniu nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej. Rozprawę wyznaczono na godzinę 13:00.

  wiadomosci.gazeta.pl
  TK orzeka ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Przerwa do 13 maja
Redagowane przez:
 • mk, IAR