• wtorek, 10 grudnia 2019
 • Konferencja zakończyła się.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Bieńkowski: Z urzędującym prezesem nie mam żadnych tajemnic i byłoby dużą niegrzecznością, gdybym prezesa nie powiadomił [o zawiadomieniu do prokuratury - red.].

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Bieńkowski: Odcinam się od tezy, że praca kontrolerów może być przez kogokolwiek korygowana. To przestępstwo.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Bieńkowski o kontroli w Ministerstwie Sprawiedliwości i Centralnym Zarządzie Służby Więziennej: To są naturalne podmioty, które musimy skontrolować. Gdybyśmy je ominęli, mieliby państwo pretensje. Wynikami kontroli podzielimy się pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Bieńkowski: To nie jest tak, że dyrektor Bieńkowski wymyślił sobie jakąś kontrolę. To jest cały proces dochodzenia do tego, czy taka kontrola jest zasadna.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Bieńkowski: Jeśli nie wystąpiłbym do prokuratury, naraziłbym się na zarzuty. Wypełniłem swoją rolę jako dyrektor departamentu.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Marek Bieńkowski: Krytyczne ustalenia nigdy nie mają dobrego czasu.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • "W związku z wynikami kontroli NIK podjęła decyzję o skierowaniu 16 zawiadomień do prokuratury (8 zawiadomień wysłano, 8 jest jeszcze przygotowywanych)" - informuje Izba w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej. 15 dotyczy budowy hal, a jedno inwestycji w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Stefaniak: To nie są odosobnione przypadki.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • W przypadku hali w zakładzie karnym we Włocławku czynsz za m2 wynosił 1 zł brutto, a powinien był wynosić 10 zł.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Marcin Stefaniak mówi też o zaniżaniu stawek czynszów dla przedsiębiorców w wynajmowanych halach. - W przypadku zakładu karnego w Stargardzie hala była wynajmowana za 4,5 zł brutto za m2. Ta stawka powinna wynosić 12,3 zł za m2 - wylicza. Dodaje, że straty w związku z pomniejszeniem dochodów państwa wyniosły w tym przypadku ponad 800 tys. zł.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Marcin Stefaniak: Z naruszeniem prawa, ominięciem ustawy o zamówieniach publicznych, wydatkowano 115,36 mln zł.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • NIK: Przy powstawaniu hal pracowała znikoma liczba więźniów.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • - Schemat był następujący: w momencie podpisania umowy z zakładem karnym przedsiębiorstwo przywięzienne podzlecało większość prac podwykonawcom, w niektórych przypadkach zdecydowaną większość - mówi przedstawiciel szczecińskiej delegatury NIK.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Marcin Stefaniak: Wszystkie inwestycje były realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj", czyli prace zlecano przedsiębiorstwu przywięziennemu, przedsiębiorstwo zobowiązywało się do wykonania całej inwestycji, ale jednocześnie nikt nie sprawdził, czy to przedsiębiorstwo było zdolne do samodzielnego wykonania inwestycji.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • NIK oceniła pozytywnie to, że wprowadzono procedury związane z udzielaniem dotacji, warunkami technicznymi, które miały spełniać hale. W latach 2016-2018 utworzono 1223 nowe miejsca pracy. - Uznajemy to za pozytywny efekt tego programu - mówi Stefaniak.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • wiadomosci.gazeta.pl
 • Marcin Stefaniak: Chcieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy finansowanie z funduszu celowego inwestycji i remontów było prawidłowe i przyniosło zakładane efekty.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Stefaniak przypomina, że program zakładał budowę 40 hal przemysłowych, w których mieli pracować więźniowie na terenie zakładów, rozszerzenie podmiotów uprawnionych do nieodpłatnego zatrudniania więźniów i wprowadzenia ulg dla przedsiębiorców.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Marcin Stefaniak ze szczecińskiej delegatury NIK: NIK zdecydowała się o skierowaniu 15 zawiadomień do prokuratury i rozważamy kolejne kroki w tym zakresie. Kontrola dotyczy programu realizowanego przez Ministra Sprawiedliwości, który wykonywała Służba Więzienna - "Praca dla więźniów". Ten program ma słuszne założenia.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Bieńkowski: Zdecydowaliśmy się na kontrolę u pana Ministra Sprawiedliwości, w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, jak również w przywięziennym zakładzie pracy i tych podmiotach, które korzystały z przywięziennych zakładów pracy, a później ich zlecenia zostały przekazane podwykonawcom.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • "NIK ustaliła również, że tor przeszkód przez prawie 10 miesięcy od momentu oddania do użytku nie był w ogóle wykorzystywany" - czytamy w komunikacie NIK.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Bieńkowski: NIK podpisała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dot. wyrządzenia znacznej szkody majątkowej.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Dyrektor departamentu pokazuje slajd - że koszt budowy toru przeszkód w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu to ok. 65 tys. zł. Koszt inwestycji wyniósł jednak ponad 300 tys. zł więcej.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Bieńkowski: Kontrola skończyła się pod koniec lipca. Proces odwoławczy zakończył się miesiąc temu.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Dyrektor departamentu podkreśla, że jedną z nieprawidłowości jest to, że brak jest w umowach gwarancji zatrudnienia osadzonych, a z drugiej strony jest ograniczony zakres zatrudnienia osadzonych.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Bieńkowski: Te nieprawidłowości to powierzenie zamówień podmiotom prywatnym, tzw. podwykonawcom, co mocno podkreślamy, przy braku jasnych zasad wyboru podwykonawców przez przywięzienne zakłady pracy.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Marek Bieńkowski mówi o nieprawidłowościach w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Na konferencji nie pojawił się prezes NIK Marian Banaś.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • - Pytania tylko w temacie konferencji - zaznacza rzeczniczka NIK Ksenia Maćczak.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Biorą w niej udział dyrektor departamentu porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego gen. Marek Bieńkowski i Marcin Stefaniak ze szczecińskiej delegatury NIK.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Rozpoczęła się konferencja prasowa.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Tytuł konferencji to "Gospodarowanie środkami publicznymi przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej?".

  wiadomosci.gazeta.pl
 • "Konferencja będzie dotyczyć najnowszych wyników kontroli" - informuje NIK. Według nieoficjalnych informacji, Izba ma przedstawić wnioski z kontroli rządowego programu "Praca dla więźniów". Dziennik "Rzeczpospolita" podaje, że NIK miała skierować 15 zawiadomień do prokuratury w sprawie funkcjonowania programu.

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Transmisję z konferencji będzie można śledzić na YouTube

  wiadomosci.gazeta.pl
 • Dzień dobry! Rozpoczynamy relację na żywo z konferencji prasowej w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. Konferencja rozpocznie się o godz. 10.

  wiadomosci.gazeta.pl