Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami

Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami

 • piątek, 26 kwietnia 2019
 • W ramach obrad okrągłego stołu edukacyjnego przedstawiciele kolejnych środowisk zabierają głos. Całość transmitowana jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  My tymczasem kończymy naszą relację. Po więcej informacji zapraszamy na Gazeta.pl.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • - Szkodliwe jest oszczędzanie na oświacie, ale szkodliwa jest też nieuzasadniona rozrzutność. Przyszłość naszego kraju zależy od tego, czego dzieci się nauczą i czego się nie nauczą - zakończył Marek Zawadzki.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Marek Zawadzki, prezes Fundacji Nauki Polskiej im. inż. Witolda Zglenickiego, reprezentuje rodziców. - Płace nauczycieli powinny być powyżej średniej krajowej, aby przyciągać do zawodu nauczycieli - powiedział.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Jesteśmy w ten sposób wręcz zniechęcani do naszej pracy, a nie zachęcani, aby się rozwijać - podkreśliła Elżbieta Kokowska-Piasecka.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • - Mam wątpliwości, czy należałoby wzmocnić pozycję dyrektorów, ponieważ oni podlegają pod samorządu. To dyrektorzy decydują o dodatkach motywacyjnych. Mój dodatek motywacyjny wynosi około 60 zł brutto - opowiada nauczycielka. - Kryteria nie są jasno określone - podkreśla. Zaznacza, że takie dodatki nie motywują, a odnoszą odwrotny skutek.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Elżbieta Kokowska-Piasecka, nauczycielka z Gliwic, zaznacza, że reprezentuje grupę, która nie strajkowała. - Nie oznacza, że nie popieram postulatów nauczycieli, ale nie wyobrażam sobie, aby opuścić uczniów w najważniejszych dla nich chwilach - mówi.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Mikołaj Pawlak podziękował za zawieszenie strajku. - Dzięki temu dzieci przestały być zakładnikami - powiedział.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak, przypomina art. 70 Konstytucji: "Każdy ma prawo do nauki". - Wypowiadam się jako adwokat dzieci, ich głos - mówi. - Ważne jest, aby wolne miejsca przy tym stole się zapełniły - dodał.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Monika Ćwiklińska przekazuje stanowisko NSZZ "Solidarność", która oczekuje, że rząd niezwłocznie zacznie prace legislacyjne nad wdrażaniem ustaleń z podpisanego 7 kwietnia porozumienia.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Prof. Andrzej Waśko zakończył serię przemówień. Teraz głos może zabrać każdy chętny. Mówi Monika Ćwiklińska, które reprezentuje Krajową Sekcję Oświaty NSZZ "Solidarność": - Wyrażamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie to zaledwie początek wielkiej debaty na temat polskiej oświaty - mówi. - Konieczna jest zmiana systemu wynagradza, bo dziś wiele dodatków ma charakter uznaniowy i wcale nie trafia do najlepszych nauczycieli - dodała.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • - Szkoła staje się bardziej wymagająca dla uczniów i nauczyciela, ale właśnie o to chodziło - mówi prof. Andrzej Waśko o reformie edukacji wprowadzonej przez rząd.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Można powiedzieć, że prof. Andrzej Waśko wytknął błędy poprzednich rządów, a teraz wymienia sukcesy obecnego rządu. Mówi m.in. o ruchu "Ratujmy maluchy" i daniu możliwości wyboru, kiedy dzieci idą do szkoły oraz o zmianie listy lektur na lekcjach języka polskiego, które "przybliżyły przedmiot do kultury polskiej".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Prof. Andrzej Waśko z Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie zabiera głos. Przypomina on o problemach edukacji które pojawiły się przed 2018 rokiem. - Masowa likwidacja szkół w mniejszych miejscowościach, elitarne szkoły, które kształciły pod kątem drenażu mózgów i wyjazdu z Polski najzdolniejszej młodzieży, problemy z redukcjami programowymi i profilowanie szkół ponadgimnazjalnych - wymienia prof. Andrzej Waśko.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Piotr Wasilewski wyraził nadzieję, że nauczyciel nie będzie w przyszłości osobą, która jedynie naucza, ale będzie "kierownikiem procesu uczenia się ucznia", aby zdjąć nieco obowiązków z uczniów i przywrócić im radość uczenia się.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • - Rozmawiając o edukacji, powinniśmy brać pod uwagę, że zmiana pokoleniowa następuje coraz szybciej - powiedział Piotr Wasilewski. - W związku z tym uczeń powinien wiedzieć, jak się uczyć - dodał.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Przedstawiciele uczniów zabiorą teraz głos. Piotr Wasilewski z Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN: - Wielu uczniów czekało na możliwość porozmawiania o przyszłości edukacji.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • - Trzeba spróbować nadać nowy wymiar szkołom publicznym. Szkoły nie muszą być nadzorowane przez samorządy. Trzeba ułatwić przejmowanie szkół publicznych podmiotom niepublicznym - twierdzi przedstawiciel UJ. - Jeśli nie zaczniemy w ten sposób rozmawiać, strajki i protesty będą trwały nieustannie - uważa.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Według Jerzego Lackowskiego, reforma Gowina może "bardzo roztropnie załatwić" kwestię kształcenia nauczycieli, ale należy doprowadzić do tego, aby nauczyciel miał szansę na dobre wynagrodzenie. - Bez zmienienia sposobu myślenia o nauczycielach, będziemy się kręcić w kółko - mówi.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • - Nie zagraliśmy o dobrego nauczyciela - twierdzi Jerzy Lackowski. - Z naszych szkół odchodzą znakomici absolwenci bardzo dobrych szkół, którzy chcą uczyć, bo w systemie, który mamy, mają podcinane skrzydła - dodaje.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Jerzy Lackowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego: Dwa obszary nie zostały dotknięte zmianami - kwestia nauczycielska i kwestia finansowania edukacji - podkreślił przedstawiciel środowiska akademickiego. I dodaje, że w Polsce marnujemy pieniądze na edukacje na elementy, które nie są nauczycielom potrzebne.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • - Chciałbym zaproponować, żeby w tym pierwszym stoliku stworzyć podstolik, w którym byśmy rozmawiali o miejscu o roli rodziców w polskim systemie edukacji - zakończył Wojciech Starzyński.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • - Wszyscy w Polsce zdajemy sobie sprawę z tego, że nie da się budować szkoły na miarę marzeń społeczeństwa bez współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego, a przede wszystkim nauczycieli, uczniów i rodziców - powiedział Wojciech Starzyński.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Wojciech Starzyński, prezes fundacji Rodzice Szkole: Cieszę się, że przy tym stole zgromadzili się licznie przedstawiciele rodziców - zaznaczył. - Rodzice są jednymi z twórców nowoczesnego systemu edukacji - dodał.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Rozpoczynają się wypowiedzi rodziców. Głosu nie zabrała Anna Zalewska, minister edukacji narodowej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Przedstawiciel prezydenta podziękował zebranym podczas obrad, ale również wszystkim, którzy umożliwili przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty. - Deklarujemy pełne wsparcie w uzyskaniu dobrego porozumienia dla polskiej oświaty - zakończył Paweł Mucha.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Paweł Mucha, w imieniu Andrzeja Dudy, podkreślił, że decyzja o zawieszeniu strajku była dobra i odpowiedzialna, bo niedokonanie klasyfikacji uczniów wiązałoby się m.in. z wielkimi kosztami.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Głos zabrał przedstawiciel prezydenta Andrzeja Dudy, Paweł Mucha. - Najistotniejsze jest wypracowanie porozumienia i rozwiązań dla polskiej edukacji - mówi o obradach okrągłego stołu.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • - Chcemy, aby ta debata skończyła się konkretnym, wymiernym efektem, który będziemy mogli przełożyć na przyszłość polskiej szkoły - zakończyła wicepremier.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Beata Szydło powtórzyła zaproszenie premiera, aby ci, którzy nie zdecydowali się na udział w obradach, do nich dołączyli. - Wierzę, że oni dołączą - zaznaczyła.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Według Beaty Szydło, rząd ma pełną świadomość odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa, jeśli chodzi o zmiany w szkolnictwie. - Obecny system wyczerpał swoje możliwości. (...) Chcemy, żeby nauczyciele godnie zarabiali, żeby to był zawód, do którego będą aspirowali najlepsi - powiedziała wicepremier.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Według Beaty Szydło każda ze stron jest przy stole potrzebna, "bo o przyszłości polskiej szkoły nie sposób rozmawiać bez nauczycieli, bez rodziców".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Wicepremier przyznaje, że rozmowy toczone ze związkowcami z Centrum Dialogu Społecznego nie były łatwe. - I pewnie jeszcze wiele niełatwych rozmów przed nami. (...) Jednak zrobiliśmy krok naprzód, bo wczorajsza decyzja o zawieszenia strajku to dobra decyzja - powiedziała i podziękowała związkowcom.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Głos zabiera Beata Szydło. - Rozmowa, którą dziś rozpoczynamy, ma wytyczyć kierunek na przyszłość. Pokazać wyzwania, z którymi powinna się mierzyć polska szkoła - mówi.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • - Rząd zostawia otwarte drzwi dla wszystkich, którzy zostali zaproszeni, a jeszcze się tutaj nie zjawili - zaznaczył Mateusz Morawiecki. - Od tej dyskusji bardzo wiele zależy - podkreślił.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Premier opowiada o tym, czym będą zajmować się kolejne podstoliki. Jedną z kwestii będzie innowacyjność polskiej szkoły - jak zmienić system, aby odpowiadał na współczesne potrzeby.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • - Wierzę, że efekty naszej pracy będą zadowalające nie tylko dla nauczycieli, ale przede wszystkim przyszłych pokoleń - twierdzi Mateusz Morawiecki.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Na Twitterze również zauważono dowcip premiera.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • - Dokąd ma iść polska szkoła? Kogo ma kształcić? Jakich ludzi? Jakich kompetencji i jakiej wiedzy trzeba uczniom? Jaka szkoła odpowie na wyzwania współczesnego świata, współczesnej gospodarki? - premier wymienia pytania, na które odpowiedzi ma zapewnić okrągły stół.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Mateusz Morawiecki twierdzi, że najpierw trzeba naprawić system, żeby zacząć dopłacać do niego.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Premier przyznał, że rozumie żądania płacowe, ale państwo "nie może dopłacać do źle funkcjonującego systemu".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • - Dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty, którzy pracują z rozżarzonymi sercami z młodymi ludźmi. (...) W XXI wieku o sile państwa decydują gospodarczy rozwój, nowoczesne technologie i poziom wykształcenia społeczeństwa - dodał.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • - Spotykamy się przy tym stole, aby kontynuować zmiany - zapowiedział Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że osoby i instytucje, które nie zdecydowały się wziąć udziału w debacie, mogą do niej dołączyć.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Obecny jest również Rzecznik Praw Dziecka.

  Co ciekawe, pracownikowi Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich odmówiono udziału w rozmowach. Więcej tutaj:

  Przedstawiciele RPO chcieli wziąć udział w edukacyjnym "okrągłym stole". Usłyszeli, że nie ma miejsc

  Przedstawiciele RPO chcieli wziąć udział w edukacyjnym "okrągłym stole". Usłyszeli, że nie ma miejsc

  Biuro Adama Bodnara nie dostało zaproszenia na rządowy "okrągły stół" edukacyjny. Gdy przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich sami wysłali zgłoszenie, okazało się, że nie ma dla nich miejsca. Zapytaliśmy o sprawę biuro prasowe MEN.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Mateusz Morawiecki wymienia, kogo zaproszono do rozmów. Są wśród nich m.in. szkoły niepubliczne, organizacje reprezentujące rodziców, uczniów, a także nauczycieli.

  Uniwersytet Warszawski, Jagielloński, PAN - to kolejne instytucje zaproszone do rozmów.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Premiera nie opuszcza dobry humor. Właśnie przyznał, że kiedy był dzieckiem, jego rodzicom bardziej zależało na jego edukacji niż jemu.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Na sali jest m.in. Janusz Korwin-Mikke.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Jak powiedział Mateusz Morawiecki, do rozmów zgłosiło się setki, a nawet tysiące nauczycieli. - Obiektywnym algorytmem wybraliśmy kilku - poinformował.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • - Rozmowa o polskiej szkole to jedna z najważniejszych rozmów, jakie musimy my Polacy, między sobą przeprowadzić - powiedział premier i podziękował nauczycielom za zawieszenie strajku. - Zawieszenie strajku nie zawiesza naszych starań o lepszą szkołę - zaznaczył.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Głos zabiera Mateusz Morawiecki. Premier na początku zażartował: zaznaczył, że stół jest prostokątny, ale traktowany jest jako okrągły.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Spotkanie moderuje Anna Ostrowska, rzecznik prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Ruszają obrady edukacyjnego okrągłego stołu. - Celem naszych obrad jest wypracowanie założeń zmian w edukacji - powitano uczestników.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Transmisja debaty jeszcze się nie rozpoczęła, ale na Twitterze pojawiają się już pierwsze zdjęcia ze Stadionu Narodowego.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • W zasadność debaty w tym kształcie wątpią nie tylko związkowcy z ZNP i FZZ. W to, czy będzie ona merytoryczna, wątpi również m.in. Łukasz Warzecha.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • Okrągły stół edukacyjny rozpocznie się wystąpieniem premiera Mateusza Morawieckiego. Po szefie rządu głos zabierze wicepremier Beata Szydło. Następnie przewidziane są wypowiedzi nauczycieli, uczniów, ekspertów i polityków.

  Później, jak mówi minister Michał Dworczyk zebrani podzielą się na cztery stoliki. "Jeden dotyczy jakości edukacji prowadzącą będzie wiceminister edukacji Marzena Machałek. Drugi będzie dotyczył ucznia w systemie edukacji - poprowadzi go wiceminister Piotr Muller. Trzeci podstolik, który zajmie się tematem - nauczyciel w systemie edukacji - poprowadzi go wiceminister Maciej Kopeć i czwarty podstolik - nowoczesna szkoła, którego pracę będzie koordynował wiceminister Marcin Ociepa", mówił w trakcie konferencji prasowej Michał Dworczyk, cytowany przez IAR.

  Fot. Agencja Gazeta

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
 • W południe na Stadionie Narodowym rozpocznie się okrągły stół edukacyjny. Z założenia ma to być szeroko zakrojona debata na temat jakości polskiej edukacji i jej przyszłości. Miał to być również sposób na dojście do porozumienia z nauczycielami. W okrągłym stole nie wezmą jednak udział ZNP ani Forum Związków Zawodowych, którzy nie wierzą w taką formę toczenia debaty.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Trwają obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Rzecznik Praw Dziecka: Dzieci przestały być zakładnikami
Redagowane przez:
 • Lena Gontarek