Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce

Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce

 • pitek, 06 lutego 2015
 • Dzisiejszy dzie w polityce min pod znakiem konwencji antyprzemocowej i Rady Krajowej PO.

  Ustawa ws. ratyfikacji konwencji przesza wikszoci gosw, jednak koalicja nie bya jednomylnie.

  Sejm uchwali ustaw ws. ratyfikacji konwencji o zapobieganiu przemocy. Ale cz koalicji si wyamaa

  Ustawa o konwencji przeciw przemocy wobec kobiet zostaa uchwalona. Nie obyo si jednak bez burzliwej dyskusji. Przeciwko ustawie o ratyfikacji konwencji zagosowao 22 posw koalicji.

  Chwil po zakoczeniu gosowania obya si (dosy krtka) Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, ktra rozpocza kampani Bronisawa Komorowskiego. Jutro natomiast czeka nas konwencja kandydata PiS Andrzeja Dudy.

  "Bronku, za te pi lat cikiej pracy serdecznie dzikuj". PO popara kandydatur Komorowskiego na prezydenta

  - Stoimy za panem murem - powiedziaa premier Ewa Kopacz na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej. Partia udzielia poparcia prezydentowi Bronisawowi Komorowskiemu, ktry w majowych wyborach chce si ubiega o reelekcj.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Bronisaw Komorowski kreuje si na prezydenta obywatelskiego, wic postanowi odci si od symboli Platformy. Podczas przemwie Hanny Gronkiewicz-Waltz i Ewy Kopacz na telebimie wywietlao si logo PO, ktre znikno na czas wystpienia prezydenta.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Powrmy do kwestii konwencji antyprzemocowej. Moemy si spodziewa, e przez cay dzie bd pojawia si liczne komentarze przeciwnikw konwencji.

  Gos postanowi zabra m.in. kandydat PiS na prezydenta RP Andrzej Duda, ktry zaapelowa do prezydenta Komorowskiego, aby nie ratyfikowa konwencji.

  "Dokument ten tylko z nazwy jest dokumentem odnoszcym si do problemw kobiet, ktre doznaj przemocy. W swej istocie jest przede wszystkim manifestem ideologicznym rodowisk feministycznych i lewicowych.

  Apeluj do Pana Prezydenta, aby nie ratyfikowa Pan Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ten dokument niesie ze sob ogromne szkody spoeczne, nie dajc jednoczenie adnej nowej ochrony dla ofiar przemocy. Prezydent Rzeczypospolitej nie moe pozwoli, aby byy wprowadzane tak skraje, ideologiczne regulacje, ktre s sprzeczne z polskim porzdkiem prawnym i spoecznym"

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • PILNE

  - Posiedzenie Rady Krajowej uwaam za zamknite - zakoczya Gronkiewicz-Waltz.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Po przemwieniu Bronisawa Komorowskiego, na scen wrcia Hanna Gronkiewicz-Waltz.

  Kampania prezydencka ju si rozpocza i niewtpliwie nasz kandydat jest faworytem tych wyborw. Ale pamitajmy, e bycie faworytem jeszcze nie gwarantuje zwycistwa i Polki i Polacy oczekuj, e bdziemy prowadzili z nimi dialog i przekonywali ich, e Bronisaw Komorowski jest najlepszym z kandydatw. Nie zapominajmy te, e wygrana Bronisawa Komorowskiego jest kapitaem na przysz kampani parlamentarn na jesieni tego roku, a od jej wynikw zaley, czy spotkamy si w tym gronie za rok - mwi.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Przemwienie prezydenta dosy monotonne. Na sali wida senne twarze dziaaczy, nawet w pierwszych rzdach, ktre zajmuj najwaniejsi ludzie PO.

  Internauci artuj, e prezydent moe zasn podczas wasnego przemwienia.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Bronisaw Komorowski: Wyobracie sobie t scen, kiedy przywdcy pastw czonkowskich NATO spotkaj si tu w Warszawie, w Paacu Prezydenckim, tam gdzie kiedy podpisano Ukad Warszawski. Nie ukrywam, e dla realizacji takiego zamysu, warto kandydowa jeszcze raz na prezydenta.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Bronisaw Komorowski: Pi lat temu byem kandydatem Platformy Obywatelskiej, dzisiaj pragn by kandydatem obywatelskim z poparciem Platformy Obywatelskiej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Bronisaw Komorowski: Mgbym powiedzie tylko jedno sowo - dzikuj, ale nie ukrywam, e mam wiele do powiedzenia.

  - Musz Wam powiedzie, kochani, e to bya niesychana satysfakcja i rado, rzadka w sumie w yciu prezydenta, kiedy mona spotka tak wiele osb, tak samo mylcych, radonie umiechnitych i yczliwych, z ktrymi przeszo si kawa nieatwej Polskiej drogi - mwi prezydent o wejciu na sal, w ktrej odbywa si Rada.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Ewa Kopacz: Polsk musz rzdzi ludzie, ktrzy Europy si nie boj i ktrzy j rozumiej. Jestemy gotowi i szybk drog, po kolejne zwycistwa.

  Platforma Obywatelska

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Ewa Kopacz: Panie Prezydencie, Bronku - za te 5 lat dzikujemy. Gratulujemy sukcesw, stoimy za Panem murem

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Hanna Gronkiewicz-Waltz: Dzi po raz drugi poprzemy kandydatur Bronisawa Komorowskiego na urzd prezydenta RP. A trudno uwierzy, e mino pi lat od kampanii prezydenckiej. By to smutny i skomplikowany czas, bo byo to tu po katastrofie smoleskiej. Potrzeba byo wyjtkowego czowieka, ktry potrafi stawi czoa tej sytuacji.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Rada Krajowa to przede wszystkim start kampanii Bronisawa Komorowskiego. Platforma Obywatelska w mediach spoecznociowych promuje dzi hashtag "popieramKomorowskiego".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Za chwil rozpocznie si Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • W trakcie debaty nad przyjciem ustawy o ratyfikacji konwencji pado wiele absurdalnych argumentw.

  - Panie pole Niesioowski, zgodnie z zapisami tej konwencji jeeli idzie o pe spoeczno-kulturow, wyrzucamy biologi i jak pan za cztery dni poczuje, e chce pan by kobiet, to moe si pan nazywa Stefania Niesioowska. I podobnie inni. Takie s realia tej konwencji - grzmiaa Beata Kempa.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • PiS uznaje decyzj ws. ratyfikacji konwencji o przeciwdziaaniu przemocy za "niezaistnia" - powiedzia pose PiS Krzysztof Szczerski po tym, gdy Sejm wyrazi zgod na ratyfikacj. Ma to zwizek m.in. z wtpliwociami m.in. PiS co do tumaczenia tekstu konwencji.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Liderzy PSL i troje posw PO przeciw [KTO JAK GOSOWA WS. KONWENCJI]

  Jednomylnie za ratyfikacj gosowali posowie Twojego Ruchu i SLD. Przeciwko byli wszyscy paralamentarzyci prawicy, a take 3 czonkw klubu PO. Najbardziej podzieleni byli w tej sprawie ludowcy - "za" byo 11 z nich, a "przeciw" 19.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Po ogoszeniu wynikw gosowania posowie prawicy zaczli krzycze "haba".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Jarosaw Gowin gratuluje posom PO, ktrzy "zachowali sumienie".

  Liczba 12, to prawdopodobnie drobna pomyka w obliczeniach. Z klubu Platformy obywatelskiej nie gosowao siedmiu posw, wstrzymao si piciu, a przeciwko byo troje. To daje czn sum 15 posw.

  Przeciwko:

  Wstrzymali si:

  Nie gosowali:

  Marek Biernacki

  Marian Cyco

  Boenna Bukiewicz

  Jerzy Budnik

  Joanna Fabisiak

  Iwona Guzowska

  Lidia Staro

  Andrzej Gut-Mostowy

  Teresa Hoppe

  Mirosaw Pluta

  Renata Janik

  Wiesaw Suchowiejko

  Mirosaw Kolakiewicz

  Stanisaw Lamczyk

  Jacek Tomczak

  Byy minister sprawiedliwoci mg nie wzi pod uwag, e kto z posw PO zagosuje przeciwko konwencji.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Troje posw PO gosowao przeciwko ratyfikacji: Lidia Staro, Jerzy Budnik i Marek Biernacki.

  Wstrzymali si: Marian Cyco, Joanna Fabisiak, Andrzej Gut-Mostowy, Mirosaw Pluta, Wiesaw Suchowiejko.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Tak jak PiS (przeciwko ratyfikacji konwencji) gosowa m.in. wicepremier Janusz Piechociski.

  Tak gosowali posowie:

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • PILNE

  Sejm uchwali ustaw o ratyfikacji konwencji.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Beata Kempa pytaa wczeniej, czy Niemcy ratyfikoway konwencj. - Niemcy pracuj nad bardzo rozleg zmian swojego porzdku prawnego, aby dostosowa go do wymogw konwencyjnych - odpowiedzia Nowak-Far.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • - Czy konwencja jest potrzebna? Tak, jest ona wanym impulsem do obecnie prowadzonych zmian - mwi dalej Nowak-Far. Chodzi o kwesti przemocy ekonomicznej i izolacj ofiary od oprawcy.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Im bliej gosowania tym goniej na sali obrad.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Artur Nowak-Far z ministerstwa spraw zagranicznych mwi o tumaczeniu sowa "gender", ktre wywoao wiele emocji wrd posw.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Robert Kropiwnicki, sprawozdawca: To jest dokument czysto prawny.

  Z sali okrzyki: Nie! Nie!

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Wanda Nowicka: Gdyby udao si to przyj wczeniej, tysice kobiet by nie zgino, zostaoby uratowanych przed przemoc. Wierz, e cho czekalimy dugo na ratyfikacj, to szybko zostanie ona wdroona. Przypominam - kto dzi jest przeciwko konwencji, opowiada si po stronie sprawcw przemocy!

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Ludwik Dorn: Czy przyjcie tej konwencji spowoduje wprowadzenie jakichkolwiek zmian w prawodawstwie? Jeeli nie, to po co? Czy przyjcie tej konwencji wpynie na rozdysponowanie rodkw publicznych? Czy zwikszy si pula rodkw przyznawanych organizacjom zajmujcym si walk z niestereotypowymi rolami pciowymi?

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Zbigniew Giyski mwi o "mordowaniu naszej cywilizacji", na sali jest coraz wikszy haas.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Marzena Wrbel: Te zapisy s skandaliczne. Dzieci maj poznawa niestereotypowe role spoeczne i w domyle ma si je popiera. To w sposb naturalny wie si z innym dokumentem ze standardami edukacji seksualnej WHO. W tym standardach dzieci w wieku 4-6 lat miay uzyskiwa informacje na temat innych form rodziny!

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Tadeusz Iwiski: To nie jest dokument ideologiczny ani anty-religijny, to jest dokument prawno-organizacyjny!

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Beata Kempa: W Szwecji 45 proc. osb nie jest odbieranych po mierci, 70 proc. gospodarstw to gospodarstwa jednoosobowe, 40 tys. dzieci ma rodzica homoseksualnego. Do tego chcecie doprowadzi!

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • W ostatnim gosowaniu posowie zdecyduj o przyjciu konwencji.

  Na mwnic znw wesza pose Magorzata Sadurska. Mwi o "zamachu na nasz cywilizacj".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • PILNE

  Kolejne gosowanie za odrzuceniem ustawy. Poprawka zostaa odrzucona.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Minister sprawiedliwoci Cezary Grabarczyk: Zjawisko przemocy w rodzinie nie jest w Polsce zjawiskiem teoretycznym. W 2007 roku wyrokiem skazujcym zakoczyo si ponad 16 tysicy spraw dotyczcych przemocy. Od 2007 roku liczba przypadkw zakoczonych skazaniem zmniejsza si. To znaczy, e jako spoeczestwo coraz skuteczniej dziaamy z tym zjawiskiem . Konwencja jest potrzebna, bo nadal jest to kilkanacie tysicy spraw rocznie.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Podobnie jak przy poprzedniej poprawce gos zabray te Marzena Wrbel i Magorzata Sadurska.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Zbigniew Giyski: Polska jest jednym z tych krajw w Europie, gdzie odnotowuje si najmniej przypadkw przemocy.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Pierwsza poprawka zostaa odrzucona. W drugiej poprawce do art. 1 ustawy wnioskodawcy proponuj, aby Sejm nie wyrazi zgody na dokonanie ratyfikacji konwencji.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • PILNE

  Wynik gosowania nad poprawk, ktra miaa zablokowa ratyfikacj konwencji

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Beata Kempa: Ten potworek legislacyjny nie walczy z przemoc. On spenia postulaty rodowisk LGBT, rodowisk homoseksualnych i dzisiaj przy ich rechocie, przy rechocie pani Fuszary, waszymi rkami bdzie to wprowadzone pod paszczykiem walki z przemoc domow i przemoc wobec kobiet! A zapomnielicie, e jest jeszcze przemoc wobec dzieci i przemoc w szkole, na ulicy?

  A jeeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o to, eby zamiesza ludziom w gowach!

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Marzena Wrbel: Jeli dwch panw w zwizku homoseksualnym si pobije, a jeden z nich owiadczy, e w tym zwizku peni rol kobiety, to czy w wietle tej konwencji sd nie bdzie musia uzna, e zostaa pobita kobieta?

  Przecie do takich absurdw chcecie doprowadzi. To jest zbrodnia jeli idzie o porzdek naszego spoeczestwa i naszego wiata. Nie wolno przyj tej konwencji!

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Marzena Wrbel: - Ta konwencja sprawi, e przemoc wobec kobiet ulegnie zwikszeniu, a nie zmniejszeniu. To, co mwia pani Nowicka jest skandalem. Tu nie chodzi o przemoc, tu chodzi o przemodelowanie naszego spoeczestwa. Chodzi o wprowadzenie do naszego porzdku prawnego pojcia pci spoeczno-kulturowej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Magorzata Sadurska, PiS: Posowie platformy, pytam was: "Dlaczego idziecie na wojn z polsk kultur, polsk tradycj i polsk religi? Dlaczego wam to przeszkadza? Czy naprawd uwaacie, e rodziny, w ktrych zostalicie wychowani, s rdem za i przemocy?"

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • "Co 40 sekund w Polsce ma miejsce akt przemocy wobec kobiet. Co trzecia kobieta w Polsce co najmniej raz doznaa przemocy", cytuje Wanda Nowicka. "Pamitajmy, e procesy o przemocy cign si latami, a w tym czasie kobiety nadal s ofiarami przemocy. Apeluj o gosowanie za konwencj. Kto dzisiaj jest przeciw konwencji w rzeczywistoci opowiada si za sprawcami przemocy"

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Za chwil gosowanie nad poprawk o niewyraenie zgody na ratyfikacj konwencji. Najpierw jednak pytania od posw, pierwsza wypowie si Wanda Nowicka.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Krzysztof Szczerski z PiS wystpi z wnioskiem o przerw i nie gosowanie nad konwencj. Zgasza on potrzeb korekty tumaczenia oryginalnego tekstu konwencji.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Trwa ju cz posiedzenia majca na celu rozstrzygnicie sporu ws. konwencji o przeciwdziaaniu przemocy wobec kobiet. Posowie wystpuj z wnioskami formalnymi.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Trwa dyskusja i gosowanie nad poprawkami do Kodeksu karnego dotyczcymi kierowcw.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Wczoraj wieczorem w "Kropce nad i" o konwencji antyprzemocowej dyskutowa Zbigniew Ziobro i Ryszard Kalisz.

  Ziobro ws. konwencji antyprzemocowej: Najmniej przemocy tam, gdzie dominuje tradycyjny model rodziny

  - Tam, gdzie jest najwyszy poziom praktykujcych, jest najniszy poziom przemocy wobec kobiet - przekonywa w programie ?Kropka nad i? w TVN 24 Zbigniew Ziobro. - Polskie spoeczestwo jest patriarchalne. Tradycja katolicka przewiduje dominacj mczyzny - odpowiada Ryszard Kalisz.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • W Sejmie zaczo si tymczasem posiedzenie. Na razie rozpatrywane s inne punkty porzdku dziennego.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Na wczorajszych obradach o poprawkach do konwencji ds. przeciwdziaania przemocy wobec kobiet wybucha awantura. Posowie prawicy midzy innymi zgaszali wtpliwoci w sprawie tumaczenia treci konwencji.

  Awantura na obradach nad konwencj o przemocy. Posowie PiS: ?Nie jestemy maszynkami!?, ?To kpina!?

  Awantura midzy przewodniczcym obrad a posami PiS wybucha podczas dyskusji nad poprawkami do konwencji o przemocy. ?Te obrady to kpiny! Nie jestemy maszynkami do gosowania!? - krzyczeli posowie prawicy. Nie zgadzaj si z tumaczeniem sowa ?gender? na jzyk polski. Poprawki zostay ostatecznie odrzucone.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
 • Witamy w politycznej relacji na ywo. Dwa gwne wydarzenia zaplanowane na dzi to gosowanie nad konwencj Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a take Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Gosowanie nad konwencj antyprzemocow i Rada Krajowa PO. Gorcy dzie w polityce
Nie znaleziono tabeli dla tego wydarzenia

Trwa wczytywanie...
Nie znaleziono terminarza dla tego wydarzenia