"Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska

"Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska

 • poniedziaek, 20 padziernika 2014
 • Na tym koczymy nasz relacj z konferencji smoleskiej. Pozostao jeszcze kilka minut ostatniego wystpienia, po ktrym nastpi dyskusja generalna.

  Dzikujemy za uwag.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Wojtanowska: Miller pozbawi stron polsk koronnego dowodu w ledztwie - oryginau czarnych skrzynek.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Tymczasem na Twitterze...

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Rozpoczyna si ostatni referat, Natalia Wojtanowska: "Aspekty prawne katastrofy smoleskiej - problemy wybrane"

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Przybylska-Wendt: W protokoach sekcyjnych opisywano narzdy, ktrych w ciele nie byo, bo byy wczeniej usunite operacyjnie. W jednym przypadku nie opisano 14 zama, ktre potem stwierdzono ekshumacyjnie, w innym - opisano zamania, ktrych w ciele nie byo.

  Informacje dot udziau polskich lekarzy w czynnociach majcych na celu wyjanienie katastrofy smoleskiej s przekamane, polskich lekarzy przy czynnociach sdowo-medycznych w Moskwie nie byo.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Przybylska-Wendt: Wniosek po wgldzie do dokumentacji, ktra bya chaotyczna i nieprecyzyjna: uwzgldniajc nieprawidowoci dotyczce protokow, majc na uwadze zasady, jakimi kieruj si polskie placwki medycyny sdowej, w ktrej takie odchylenia od normy s niedopuszczalne, naleaoby poza czci formaln protokow naleaoby zakwestionowa wiarygodno cz opisow.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Przybylska-Wendt: Nie ma adnego podpisu ani innego dowodu, ktry wiadczyby o tym, e Ewa Kopacz uczestniczya w jakiejkolwiek sekcji zwok.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Pani Przybylska-Wendt zacza od skrytykowania dwch informacji podawanych przez wczeniejszych prelegentw. Chodzi o rzekomy fakt przeycia trzech osb oraz zdjcia, z ktrego miaoby wynika, e jedna z ofiar zostaa postrzelona w gow. Wedug niej przeycie byo absolutnie niemoliwe, a ze zdjcia ani jego opisu nie mona wycign wniosku o tym, e osoba na nim widoczna bya postrzelona.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Kolejny referat to "Wiarygodno dokumentacji sdowo-lekarskiej na tle protokow sekcyjnych ofiar Katastrofy Smoleskiej" Grayny Przybylskiej-Wendt.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Oto pierwsze wnioski z prezentacji prawnej:

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Pszczkowski tumaczy, e niewykonanie sekcji i ogldzin cia w Polsce byo wielk nieprawidowoci.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Pszczkowski: "Tu po katastrofie polskie organy cigania nie wykorzystay moliwoci udziau i kontrolowania przebiegu rosyjskich czynnoci ledczych - ogldzin miejsca zdarzenia, ogldzin i sekcji zwok"

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Pszczkowski: "Nie wykorzystano moliwoci stworzonych przez Rosjan tu po katastrofie w ramach porozumienia z 14 grudnia 1993 roku"

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Rozpoczo si wystpienie Piotra Pszczkowskiego o korzystaniu z midzynarodowej pomocy prawnej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Binienda: "Mona powiedzie, e autorka artykuu w 'GW' z 17 wrzenia 2013 popenia przestpstwo, piszc na podstawie niejawnych zezna". Chodzi o tekst Agnieszki Kublik nagrodzony Grand Pressem 2013 za news roku.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Binienda przypomina wypowiedzi Lecha Kaczyskiego sprzed katastrofy, ktre miay jakoby sugerowa, e zamach by przygotowywany od dawna.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Czas na kolejny referat. Maria Szonert Binienda: "Socjotechnika zastosowana do tragedii smoleskiej"

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Rozpoczyna si czwarta cz konferencji, prowadzona przez prof. Piotra Gliskiego. Bdzie dotyczy "zagadnie pozatechnicznych", czyli midzy innymi spraw medycznych i socjologicznych. Pierwszy referat, autorstwa Andreasa Wielgosza, dotyczy wnioskw na podstawie informacji medycznych ze rde rosyjskich. Prelegent nie jest obecny, referat jest odtwarzany z nagrania.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Marek Dbrowski: Drobna fragmentacja jest najczciej wystpujcym typem zniszczenia, 82 proc. szcztkw ma mniej ni 20 cm2.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Trwa prezentacja Marka Dbrowskiego pt. "Prba sformuowania alternatywnych hipotez zdarze poniej minimalnej wysokoci zniania na podstawie zapisw rejestratorw parametrw lotu". To ostatnie wystpienie III czci konferencji.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Joergensen twierdzi, powoujc si na badania prof. Cieszewskiego, dra. Nowaczyka i prof. Biniendy, e prezydencki tupolew nie tylko nie uderzy w brzoz, ale przelecia okoo 30 metrw nad miejscem, gdzie staa.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Jorgensen przedstawia, jak odrzut z silnikw samolotw przenosi na wiele metrw autobus i minivana. - Bardzo trudno sobie wyobrazi, by w tym miejscu (przy brzozie, o ktr zahaczy prezydencki tupolew - red.) przelecia samolot. To wszystko by byo zdmuchnite - stwierdzi naukowiec.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Czas na III cz konferencji, oznaczon w programie jako "Najbardziej prawdopodobna hipoteza wydarze". Na mwnicy ponownie Glenn Joergensen. Bdzie mwi o wpywie siy napdowej silnikw samolotu na przecienia. Dodaje, e uszkodzenia skrzyda samolotu wskazuj na "si dziaajc od rodka". - To, co jest wane i jasne, to kierunek uszkodzenia - od rodka na zewntrz - dodaje. Zapowiada, e to, co za chwil przedstawi, to spojrzenie inyniera na to, jak on by ten samolot uziemi. - Gwarantuj, e po tej prezentacji nikt ju w Polsce nie bdzie wierzy, e ten samolot uderzy w drzewo - mwi.

  fot. Konferencja Smoleska

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Cieszewski przyznaje, e w jego ustalenia sprzed roku, dotyczce brzozy, o ktr rozbi si prezydencki samolot, wkrad si istotny bd: "w stosunku do stojcego pnia wynoszcy 6 m, a w stosunku do lecego pnia 4 m". Rwnoczenie jednak podtrzymuje swoj tez - o tym, e brzoza bya zamana przed 10 kwietnia 2010 r. Jako argumenty podaje tu cykl rozwojowy tej odmiany brzozy - brodawkowatej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Po przerwie obiadowej czas na referat prof. Chrisa Cieszewskiego. W swoich badaniach koncentruje si na brzozie, o ktr - jego zdaniem - tupolew si nie rozbi.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • - Stworzono mit o katastrofie smoleskiej, w ktrym pijany genera zmusza pilotw do ldowania, pancerna brzoza rozbia skrzydo, za sprawny samolot wykona pbeczk i na podmokym terenie rozbi si na tysice czci - stwierdzi Gajewski.

  Zaznaczy, e "celowe przedstawienie przeinaczonych faktw dyskwalifikuje prace (pastwowej - dop. red.) komisji". Zaznaczy te, e metody pracy komisji Millera i Laska s niezgodne z midzynarodowymi standardami.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Gajewski wskazuje na pi gwnych rde "manipulacji" w rzdowych raportach dot. katastrofy smoleskiej:

  1. Ukrywanie odczytu TAWS 38 (ostatniego zdarzenia zarejestrowanego przez pokadowy system ostrzegania TAWS).

  2. Wielorakie nagrania zaogi samolotu (zdaniem analityka nie wskazano choby oryginalnego nagrania z kokpitu, poszczeglne nagrania rni si m.in. dugoci).

  3. Zagadkowa przebudowa saloniku III (wg Gajewskiego nie wiadomo, jak liczb miejsc dysponowa Tupolew po remoncie, raporty NIK i komisji Millera s tu rozbiene. - adna komisja nie policzya iloci foteli na wrakowisku - przekonywa).

  4. Dokumenty na wrakowisku (jak relacjonowa analityk, znalezione na miejscu certyfikaty zdolnoci do lotu, w tym certyfikat samolotu, ktry znajdowa si w remoncie. - Na wrakowisku znaleziono dwa dokumenty, ktrych obecno wydaje si zagadkowa - mwi Gajewski).

  5. Pancerna brzoza (- Brak bada laboratoryjnych wskazujcych na kontakt skrzyda z brzoz - mwi Gajewski).

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Bogdan Gajewski z kanadyjskiej firmy Blue Sky Consulting niemal w pierwszych sowach swego referatu zarzuca autorom rzdowego raportu ws. katastrofy smoleskiej kamstwa i manipulacje. Mwi o "selektywnym doborze materiau dowodowego", "celowym zatajaniu dowodw" i "manipulacjach prowadzcych do przedstawiania zakamanej rzeczywistoci".

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Prof. Krystyna Kamieska-Trela i prof. Sawomir Szymaski z Instytutu Chemii Organicznej PAN zakwestionowali badania na obecno ladw materiaw wybuchowych szcztkw ze Smoleska wykonane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Wskazali na liczne bdy metodologiczne i stwierdzili, e w przebadanych prbkach, wbrew wnioskom policyjnych analitykw, znajdoway si "pochodne rozkadu" materiaw wybuchowych.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Prof. Binienda w kolejnej analizie w programie LS Dyna dowodzi, e brzoza przy lotnisku w Smolesku nie moga zniszczy skrzyda tupolewa. Zauwaa te, e w czerwcu 2014 lejszy samolot An-2T zderzy si z drzewem, co nie spowodowao jednak oderwania skrzyda.

  - Brak duych odksztace poszycia skrzyda wskazuje na odcicie kocwki przy pomocy eksplozji w skrzydle - mwi o katastrofie smoleskiej Binienda.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Po przerwie kawowej prof. Wiesaw Binienda z Uniwersytetu w Akron ze swoj "Analiz uderzenia w brzoz lewego skrzyda z wypuszczonym slotem". Inynier czy si z Warszaw przez internet.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Jorgensen przedstawia trajektori lotu Tupolewa na podstawie wasnych oblicze.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • - Piloci mogli z atwoci unikn kolizji samolotu przez skorygowanie kta natarcia - mwi Jorgensen, przedstawiajc swoje analizy.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Jorgensen polemizuje z ustaleniami komisji Millera. Przekonuje, e jeli samolot dozna uszkodze opisanych w oficjalnych raportach, nie powinien w ogle uderzy w ziemi.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Na mwnicy Glenn Arthur Jorgensen, inynier zwizany z Duskim Uniwersytetem Technicznym. Jego wystpienie dotyczy "aerodynamicznej degradacji skrzyda" samolotu.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Dr Jan Baszczyk, emerytowany pracownik WAT, mwi o "drganiach wasnych samolotu" i prezentuje wyniki swoich oblicze.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Prof. Anna Gruszczyska-Zikowska z Instytutu Muzykologii UW analizuje rejestry dwikowe z kokpitu rozbitego samolotu. - W transkrypcjach nagra z kokpitu a rejestrami dwikowymi s rnice - ocenia, wielokrotnie odtwarzajc zapis dramatyczne nagrania z wntrza maszyny. Jej zdaniem fragmenty zarejestrowanych dwikw s przyspieszone. Gruszczyska-Zikowska okrelia to manipulacj i porwnaa wrcz z bezczeszczeniem ofiar.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • - Szcztki tupolewa s rozrzucone w taki sposb, e wykluczone jest, aby do katastrofy doszo w wyniku uderzenia o ziemi - oceni prof. Witakowski.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • Pierwszy referat, zaraz po godz. 9, wygosi prof. Piotr Witakowski, przewodniczcy komitetu organizacyjnego konferencji. Przekonywa, e 'akademickie ledztwo' ws. katastrofy jest niezalene od organw pastwowych i musi by nadal prowadzone. - W Konferencji Smoleskiej bior udzia biegli o kompetencjach ogarniajcych wszystkie aspekty katastrofy smoleskiej - podkreli.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
 • - Poprzednie Konferencje przyniosy olbrzymi dorobek, ktry umoliwia opisanie w kategoriach naukowych tego, co si stao 10 kwietnia 2010 r. nad Smoleskiem, a take wykazanie, e znane z rosyjskich i oficjalnych rzdowych wersji scenariusze wydarze nie mogy zaistnie - mwi Antoni Macierewicz, pose PiS, "Gazecie Polskiej Codziennie". - Konferencja to grono niezalenych uczonych, zreszt osb wybitnych i o niekwestionowanym autorytecie naukowym, zebranych wok zespou organizacyjnego prof. dr hab. Piotra Witakowskiego - przekonuje.

  wiadomosci.gazeta.pl
  "Stworzono mit o katastrofie smoleskiej. Manipulacje, zatajanie dowodw". III Konferencja Smoleska
Nie znaleziono tabeli dla tego wydarzenia

Trwa wczytywanie...
Nie znaleziono terminarza dla tego wydarzenia