Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]

Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]

 • czwartek, 11 wrzenia 2014
 • To ju koniec relacji na dzi; dzikujemy, e bylicie z nami! Jeeli wydarzy si co wanego, na pewno o tym poinformujemy:

  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [PODSUMOWANIE]

  - Rosjanie zapewnili, e od jutra dostawy gazu bd realizowane w wysokoci zamwie polskiego kontrahenta - poinformowa wicepremier Janusz Piechociski. Do Polski w cigu ostatnich dni trafiao mniej gazu ni PGNiG zamawiao; dzi byo to blisko 45 proc. surowca mniej. Unia Europejska zapowiedziaa te wdroenie od jutra nowych sankcji wobec Rosji.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • PILNE

  - Rosjanie zapewnili, e od jutra dostawy gazu bd realizowane w wysokoci zamwie polskiego kontrahenta - poinformowa wicepremier Janusz Piechociski. Do Polski w cigu ostatnich dni trafiao mniej gazu ni PGNiG zamawiao.

  - Informuj, e mamy dzisiaj, po kilku godzinach milczenia z tamtej strony potwierdzenie czy te deklaracj, e jutrzejsze dostawy bd zgodne z zamwionym harmonogramem - poinformowa Piechociski. Zapewni on te, e "nie ma potrzeby, aby w tak alarmistycznym tonie komentowa te wydarzenia".

  Fot. Marek Podmoky / Agencja Gazeta

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • - Ukraina potrzebuje dodatkowych piciu miliardw metrw szeciennych gazu ziemnego, aby przejcie przez sezon zimowy nie stanowio dla niej trudnoci - owiadczy wicepremier Woodymyr Groisman. Jak doda, rzd bdzie stara si zrwnoway niedobr poprzez obnienie temperatury ogrzewania gospodarstw domowych, ograniczenie dostaw dla przemysu i zastpowanie gazu innymi rdami energii.

  Dostawy rosyjskiego gazu na Ukrain zostay wstrzymane w poowie czerwca, bo oba pastwa nie doszy do porozumienia w sprawie cen surowca. Rzd w Kijowie zwrci si wtedy do krajw Unii Europejskiej z prob o pomoc w zrekompensowaniu brakw. Od tego czasu w dostawach rewersowych surowca na Ukrain uczestnicz Polska, Sowacja i Wgry.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • Rosyjski Gazprom poinformowa, e jego eksport gazu do Europy wyniesie w tym roku 157 miliardw metrw szeciennych "lub nieco mniej". Jest to niewielka redukcja wczeniejszej prognozy.

  Wczeniej przewidywania Gazpromu dotyczce wielkoci eksportu do Europy w tym roku mwiy o 158,4 mld metrw szeciennych. W 2013 roku Gazprom wyeksportowa do Europy 162 mld metrw szeciennych gazu.

  Fot. Alexei Nikolsky/ AP Photo

  Prezydent Rosji Wadimir Putin i szef Gazpromu Alex Miller

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • - Podczas dyskusji ambasadorw nad sankcjami byo kilka pastw, ktre odnotoway sygnay o zawieszeniu broni na Ukrainie, take pozytywne wypowiedzi prezydenta Ukrainy, dotyczce wycofywania rosyjskich wojsk. Byo kilka krajw, ktre wyraay wtpliwoci, czy ten zmieniajcy si kontekst nie powinien spowodowa odoenia decyzji o naoeniu sankcji. Dzisiaj jednomylnie zapada jednak decyzja, e cho s pozytywne sygnay, s one niewystarczajce - powiedzia minister ds. europejskich Piotr Serafin.

  - W wietle dalszego rozwoju sytuacji na Ukrainie, moliwa bdzie dalsza dyskusja nad odejciem od czci instrumentw - podkreli.

  Zdaniem ministra ds. europejskich wypowiedzi przedstawicieli wadz Rosji wskazuj, e w odpowiedzi na unijne sankcje Moskwa zamierza m.in. ograniczy loty nad Syberi i wprowadzi obostrzenia, ktre uderz w europejski przemys motoryzacyjny.

  Fot. Sawomir Kamiski / Agencja Gazeta

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • "Nie ma zagroe dla systemu gazowego Polski. System przesyowy jest w peni zbilansowany, a dostawy gazu do odbiorcw w Polsce realizowane s zgodnie z zapotrzebowaniem klientw" - zapewnia w komunikacie Ministerstwo Gospodarki.

  "Operator Gazocigw Przesyowych GAZ-SYSTEM S.A. w cigu ostatniej doby gazowej odbiera w punktach wejcia do systemu przesyowego na granicy polsko-biaoruskiej i polsko-ukraiskiej mniejsze iloci gazu w stosunku do zwikszonych zamwie zoonych przez klienta (PGNiG S.A.)" - czytamy.

  "Obecnie w peni wykorzystywana jest przepustowo na punkcie wejcia w Lasowie na granicy polsko-niemieckiej, w Cieszynie na granicy polsko-czeskiej oraz w ramach wirtualnego rewersu na gazocigu jamalskim na poziomie okoo 90 proc. Przez te poczenia transportowany jest do Polski gaz z kierunku zachodniego i poudniowego" - dodaje ministerstwo.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • - Rosja moe w odpowiedzi na unijne sankcje wprowadzi zakaz importu samochodw, gwnie uywanych, a take niektrych towarw przemysu lekkiego - owiadczy gwny doradca ekonomiczny Wadimira Putina Andriej Bieousow. Jego wypowied z kuluarw forum gospodarczego w Samarze przekazaa agencja RIA-Nowosti.

  - Jest wiele towarw nierolniczych, w przypadku ktrych nasi partnerzy - gwnie europejscy - zaleni s bardziej od Rosji ni Rosja od nich. Dotyczy to przede wszystkim importu samochodw, gwnie uywanych oraz niektrych towarw przemysu lekkiego, jakie moemy ju produkowa sami - powiedzia Bieousow. Jako przykad tych ostatnich poda niektre rodzaje odziey.

  Doradca Putina wskaza, e spis takich towarw przygotowao ju rosyjskie ministerstwo rozwoju gospodarczego. - Jednak mam nadziej, e zwyciy zdrowy rozsdek i nie bdziemy zmuszeni do wprowadzania tych krokw w odpowiedzi na sankcje UE - doda.

  Fot. Alexei Nikolski/ AP Photo

  Prezydent Rosji Wadimir Putin

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • PILNE

  - Unia Europejska wprowadzi jutro nowe sankcje wobec Rosji - potwierdzi szef Rady Europejskiej. Herman Van Rompuy doda te po spotkaniu ambasadorw krajw unijnych, e przed kocem wrzenia Unia rozway, czy sankcje mog by zawieszone.

  - Pakiet dziaa przyjty w poniedziaek, wejdzie w ycie w pitek 12 wrzenia 2014 r. - poinformowa Van Rompuy w komunikacie.

  Szef RE zaznaczy rwnie, przed kocem wrzenia ambasadorowie dokonaj oceny, czy plan pokojowy dla wschodniej Ukrainy jest wdraany. Opini w tej sprawie ma przygotowa Europejska Suba Dziaa Zewntrznych.

  Fot. ERIC VIDAL/ REUTERS

  Szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • - Sowacja ju drugi dzie z rzdu rejestruje ok. 10-proc. spadek dostaw gazu ziemnego z Rosji, pyncego rurocigami przez Ukrain - poda sowacki pastwowy dystrybutor paliwa, firma SPP. Jej przedstawiciele nie wyjanili jednak, jakie byy powody spadku dostaw bkitnego paliwa.

  - SPP take i dzi zarejestrowa niewielki spadek objtoci dostaw o okoo 10 proc. - poinformowa rzecznik przedsibiorstwa, Peter Bednar. Podkreli on te, e zaistniaa sytuacja nie ma adnego wpywu na odbiorcw, zarwno przemysowych, jak i detalicznych. Bednar doda take, e obecnie trwa napenianie sowackich podziemnych magazynw gazu i w najbliszych dniach zostan one zapenione w 100 procentach.

  Gazprom zaprzeczy jednak, aby dostawy gazu na Sowacj ulegy obnieniu. - Objto dostaw rosyjskiego gazu dla sowackiej kompanii SPP we wrzeniu utrzymuje si na dziennym poziomie 12 mln m3 na dob - owiadczy rzecznik rosyjskiego koncernu, Siergiej Kuprijanow.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • Co tak naprawd oznacza wprowadzenie nowych sankcji wobec Rosji? - Zakaz importu zachodniej ywnoci podbije inflacj w Rosji, zwikszajc problemy po wprowadzeniu przez Zachd sankcji gospodarczych wobec Rosji - oceni amerykaski bank Morgan Stanley.

  W kryzysie pogra si ju rosyjska brana motoryzacyjna, a notowania rubla w stosunku do dolara s najnisze w historii. W dodatku PKB Rosji ma w tym roku wzrosn tylko o 0,6 proc., a w przyszym roku skurczy si o 0,5 proc:

  UE wprowadza nowe sankcje wobec Rosji. Cios w rubla, banki i giedy

  - Unia Europejska wdroy zaostrzone sankcje wobec Rosji. Ambasadorowie pastw unijnych zdecydowali w czwartek, e nastpnego dnia decyzja o zaostrzeniu sankcji zostanie opublikowana w Dzienniku Urzdowym UE. Sankcje wejd w ycie od jutra.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • - Bezpieczestwo energetyczne jest dla PO tylko kwesti propagandow, a nie rzeczywistym problemem - mwi na konferencji prasowej Jarosaw Kaczyski. Prezes PiS mwi te o potrzebie budowy gazoportu w winoujciu i uniezalenieniu si od dostaw rosyjskiego gazu:

  Kaczyski: Tusk odchodzi na stanowisko redniego znaczenia. Przeprowadzimy audyt jego rzdu

  - Podsumujemy rzdy Donalda Tuska, pokaemy, jak to naprawd wygldao - zapowiedzia dzi na konferencji prasowej Jarosaw Kaczyski. Prezes PiS zarzuci obecnemu rzdowi podjcie bdnych decyzji w kwestii bezpieczestwa energetycznego i stwierdzi, e premier zostawia kraj w trudnej sytuacji.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • - Kwestia ograniczenia dostaw gazu z Rosji do Polski moe by omawiana na trjstronnym spotkaniu KE, Ukrainy i Rosji 20 wrzenia w Berlinie, jeli powody tej sytuacji s inne ni techniczne - wynika z wypowiedzi rzeczniczki KE ds. energii Marlene Holzner.

  - Zostalimy poinformowali przez polskie wadze, e nastpia redukcja przepywu gazu z Rosji, zostalimy rwnie poinformowali, e polskie wadze sprawdzaj jaka jest tego przyczyna - powiedziaa na konferencji prasowej w Brukseli Holzner.

  Rzeczniczka podkrelia te, e KE rozmawia z polskimi wadzami i firmami z naszego kraju, by dowiedzie si wicej na temat obecnej sytuacji. - Nasza ocena i kroki, ktre moemy podj w tej sprawie, bd zaleay od powodw zmniejszenia dostaw - owiadczya.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • O tym, e zawirowania z dostawami gazu nie wpyn na polskich odbiorcw, przekonywa te byy prezes PGNiG Marek Kossowski:

  B. prezes PGNiG: Na razie nie powinno by komplikacji. Chyba e pogoda spata psikusa

  - W tej chwili nasz system powinien da rad. Nie powinno by komplikacji w perspektywie najbliszych dni, a nawet tygodni - tak byy prezes PGNiG Marek Kossowski komentowa w TOK FM informacje o mniejszych dostawach gazu z Rosji. Ekspert jest przekonany, e przykrcenie kurka to cena za dostarczanie gazu z Polski na Ukrain.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • - Mamy zabezpieczone w caoci kontraktami dostawy gazu do wasnych instalacji od rnych dostawcw - poinformowa PKN Orlen. Spka zapewnia przy tym, e krajowi odbiorcy otrzymuj gaz, a magazyny s pene.

  "W chwili obecnej PKN Orlen zabezpieczy w caoci kontraktowo dostawy gazu do wasnych instalacji od zdywersyfikowanego portfela dostawcw" - podao biuro prasowe PKN Orlen. Jak zaznaczy pocki koncern, aden z dostawcw gazu do tej spki "nie poinformowa o trudnociach w dostarczaniu paliwa wynikajcych ze zmniejszonego poboru gazu na Wschodzie".

  PKN Orlen podkreli jednoczenie, e zakady tej spki nie odnotoway dostaw mniejszych iloci gazu ni planowane. Wedug pockiego koncernu, w przypadku ewentualnego otrzymania informacji od ktrego z dostawcw o zmniejszeniu dostaw spka jest "w stanie uzupeni brakujce dostawy gazu z innego rda zaopatrzenia".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • PILNE

  Rosyjskie MSZ owiadczyo, e sankcje Unii Europejskiej przeciwko Rosji s posuniciem nieprzyjaznym. Ministerstwo zapowiedziao te, e Moskwa w odpowiedzi podejmie adekwatne kroki, wspmierne do dziaa UE.

  - Jest to absolutnie nieprzyjazna polityka, sprzeczna z interesami Unii Europejskiej - oznajmi rzecznik ministerstwa Aleksandr ukaszewicz, komentujc decyzj UE o wdroeniu w pitek zaostrzonych sankcji wobec Rosji. - Wadze Rosji na rnych szczeblach daway do zrozumienia, e poczynimy adekwatne kroki i e nasza odpowied bdzie wspmierna do dziaa UE - powiedzia na spotkaniu z dziennikarzami w Moskwie.

  Fot. IVAN SEKRETAREV/ AP

  Minister sparw zagranicznych Rosji Siergiej awrow

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • - Absolutnie chodzi o Ukrain. O to, ebymy nie mogli toczy gazu na Ukrain. Po stronie rosyjskiej nie ma biznesowych decyzji, s tylko polityczne - tak w Radiu TOK FM dziaania Rosji ocenia dr Magorzata Starczewska-Krzysztoszek z Konfederacji Lewiatan i Rady Gospodarczej przy Premierze.

  Rosja przykrca kurek z gazem. "Po stronie rosyjskiej nie ma decyzji biznesowych, s tylko polityczne"

  PGNiG informuje, e dostawy rosyjskiego gazu w rod byy nisze o 45 proc. Wg ekspertw magazynu ?EKG? przykrcanie kurka z gazem to nic innego jak rozgrywki polityczne. - Chodzi o to, ebymy nie mogli toczy gazu na Ukrain - uwaa dr Magorzata Starczewska-Krzysztoszek z Konfederacji Lewiatan.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • W 2013 roku przez Ukrain do Polski wpyno 3,8 mld m szec. gazu, co stanowi okoo 24 proc. krajowego zuycia. W przypadku wstrzymania dostaw z tego kierunku Polska jest w stanie sprowadzi dodatkowe 2,3 mld m szec. surowca z Niemiec dziki tzw. rewersowi na gazocigu jamalskim. Teoretycznie moliwe jest te sprowadzenie dodatkowych 2 mld m szec. przez terytorium Biaorusi.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • - Na Ukrainie wci jest okoo 1000 onierzy rosyjskich ze znaczn iloci sprztu; dalszych 20 tys. skoncentrowano wzdu rosyjskiej granicy z Ukrain - poinformowao rdo w NATO, cytowane przez agencj AFP.

  Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko mwi wczoraj, e zgodnie z najnowszymi danymi wywiadu ze wschodniej Ukrainy wycofao si ok. 70 proc. si rosyjskich. - Nie mamy informacji na ten temat - powiedziao rdo w NATO.

  Fot. SERGEI GRITS/ AP

  Prezydent Petro Poroszenko

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • PILNE

  - Eksport do Polski odbywa bez jakichkolwiek zmian, dokadnie w takich ilociach, co w poprzednich dniach, tj. 23 mln metrw szeciennych na dob - owiadczy rzecznik rosyjskiego koncernu Siergiej Kuprijanow, ktrego cytuje agencja RIA-Nowosti.

  RIA-Nowosti dodaje, e wczeniej wadze Polski zawiadomiy Komisj Europejsk o zmniejszeniu dostaw gazu przez Gazprom.

  Fot. AP Images/ AP Photo

  Siergiej Kuprijanow

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • Tymczasem Rada Bezpieczestwa Narodowego i Obrony Ukrainy powiadomia, e separatyci i rosyjskie wojska kontroluj ju obszar sigajcy a do Morza Azowskiego.

  - Odcinek granicy pastwowej od Morza Azowskiego na pnoc, w kierunku Doniecka, znajduje si pod kontrol rebeliantw - powiedzia rzecznik RBNiO Andrij ysenko na briefingu prasowym.

  Jest to pierwsze potwierdzenie ze strony wadz ukraiskich, e separatyci przejli kontrol nad wschodnim odcinkiem granicy z Rosj do Morza Azowskiego - zauwaa agencja AFP.

  Fot. MSTYSLAV CHERNOV/ AP

  Prorosyjscy rebelianci na Ukrainie

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • Rosyjskie ministerstwo energetyki poinformowao, e nie otrzymao od Komisji Europejskiej zaproszenia na trjstronne konsultacje z UE i Ukrain w sprawie dostaw gazu.

  Wedug KE do spotkania ma doj 20 wrzenia w Berlinie.

  Fot. Alexei Nikolsky/ AP Photo/

  Prezydent Rosji Wadimir Putin i szef Gazpromu Aleks Miller

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • - Od ubiegego tygodnia rosyjski Gazprom "realizuje zadanie stabilizowania strumienia eksportowego na poziomie minimalnych zobowiza kontraktowych" - informuje agencja Interfax, powoujc si na rdo w brany gazowej.

  Rosyjska agencja podaje, e wczoraj jedynym krajem, do ktrego Gazprom zwikszy dostawy, bya Turcja. Interfax przekazuje te, e tranzyt przez Sowacj wzrs we wtorek o 1 mln metrw szeciennych gazu; jednoczenie o taki sam wolumen zmala przepyw surowca przez gazocig Jama-Europa.

  Dostawy w kierunku punktu odbioru w Orowce, zaopatrujcej gwnie kontrahentw w zachodniej Turcji, wzrosy o 4 mln metrw szec. Kontrakty Gazpromu z partnerami w Europie s sformuowane w taki sposb, e zmniejszenie dostaw rosyjski koncern moe zrekompensowa ich zwikszeniem w innym terminie.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • PILNE

  Unia Europejska wdroy zaostrzone sankcje wobec Rosji. Ambasadorowie pastw unijnych zdecydowali dzi, e jutro decyzja o zaostrzeniu sankcji zostanie opublikowana w Dzienniku Urzdowym UE.

  W poniedziaek kraje UE przyjy nowe sankcje wobec Rosji, ale postanowiy wstrzyma ich wdroenie, by oceni czy zawieszenie broni na wschodniej Ukrainie jest przestrzegane.

  Wedug nieoficjalnych informacji lista objtych sankcjami wizowymi i finansowymi miaaby zosta rozszerzona o 24 osoby i firmy. Sankcje gospodarcze miayby obejmowa m.in. zakaz pozyskiwania funduszy na europejskich rynkach kapitaowych dla firm z przemysu obronnego oraz pastwowych przedsibiorstw naftowych z Rosji.

  Wedug przeciekw sankcje miayby dotkn rwnie Gazprom Bank, Gazprom Nieft, ktry jest naftow fili Gazpromu oraz koncerny Rosnieft i Transnieft.

  Unia wdroy kolejne sankcje wobec Rosji

  Unia Europejska wdroy zaostrzone sankcje wobec Rosji. Ambasadorowie pastw unijnych zdecydowali, e jutro decyzja o zaostrzeniu sankcji zostanie opublikowana w Dzienniku Urzdowym UE.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • Pierwszy zastpca przewodniczcego Komisji Przemysu Dumy Pastwowej zaproponowa ograniczenie lub cakowite wstrzymanie toczenia gazu przez terytorium Ukrainy do pastw zaangaowanych w dostawy zwrotne z Rosji do tego kraju. Jednym z takich pastw jest Polska.

  - Jeli Europejczykom potrzebny jest gaz, to jako odbiorcy nie mog dyktowa, ktr tras chc go otrzymywa. Proponowane kroki mog powanie zmotywowa europejskich partnerw do realizacji projektu South Stream - podkreli deputowany Jednej Rosji.

  Propozycj t Wadimir zawarto w interpelacji deputackiej do prezesa Gazpromu Aleksieja Millera. Do dokumentu dotar dziennik "Izwiestija", ktry w dzisiejszym wydaniu informuje o jego treci.

  W dostawach rewersowych na Ukrain uczestnicz Polska, Sowacja i Wgry. Polska cz gazu z Rosji otrzymuje przez terytorium Ukrainy - w punkcie odbioru w Drozdowiczach.

  Rosja cakowicie wstrzyma toczenie gazu przez Ukrain m.in. do Polski? Jest propozycja deputowanego

  Ograniczenie lub cakowite wstrzymanie toczenia gazu przez terytorium Ukrainy do pastw zaangaowanych w dostawy zwrotne z Rosji do tego kraju zaproponowa I zastpca przewodniczcego Komisji Przemysu Dumy Pastwowej. Jednym z takich pastw jest Polska.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
 • - Rosyjski koncern Gazprom nie dostarczy dzi a 45 proc. gazu zamwionego przez PGNiG - poinformowa polski dostawca.

  Dostawy do gazocigw na granicy Polski z Biaorusi i Ukrain malej ju od pocztku tygodnia. W poniedziaek rosyjski koncern nie zrealizowa 20 proc. zamwienia PGNiG, a wczoraj - 24 proc.

  PGNiG: Dostawy gazu ze wschodu ju 45 proc. nisze. Gazprom egna rzd Tuska

  Rosyjski koncern coraz bardziej przykrca kurek z gazem dla Polski. Polskie Grnictwo Naftowe i Gazownictwo ratuje si, importujc gaz jamalsk rur z Niemiec. W czwartek PGNiG poinformowao, e dostawy ze wschodu s ju 45 proc. nisze

  wiadomosci.gazeta.pl
  Rosja zmniejsza dostawy gazu do Polski, UE wdraa nowe sankcje [NA YWO]
Nie znaleziono tabeli dla tego wydarzenia

Trwa wczytywanie...
Nie znaleziono terminarza dla tego wydarzenia