Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]

Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]

 • środa, 14 września 2022
 • "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Polska nie otrzymała dotychczas stosownej kompensaty finansowej i zadośćuczynienia za straty materialne i niematerialne poniesione

  przez państwo polskie podczas II wojny światowej w wyniku agresji Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Straty te wymagają określenia i przedstawienia niezbędnego szacunku,

  który będzie podstawą podjęcia odpowiednich działań wobec Federacji Rosyjskiej" - zapisano również w uchwale.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Co znajduje się w przyjętej przed chwilą uchwale? Dotyczy ona "dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej". Posłowie stwierdzili w tym dokumencie m.in., że Sejm "wzywa Rząd Republiki Federalnej Niemiec do jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką". Dodano także, że "Rzeczpospolita Polska nigdy nie otrzymała rekompensaty za straty osobowe oraz materialne spowodowane przez państwo niemieckie" i "należycie reprezentowane państwo polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec państwa niemieckiego".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Z klubu KO wstrzymał się Krzysztof Mieszkowski, z klubu Lewicy Maciej Gdula, Maciej Kopiec, Katarzyna Kotula i Anita Sowińska, wstrzymało się całe koło Polski 2050 (poza Wojciechem Maksymowiczem, który nie brał udziału w głosowaniu) i wstrzymało się koło PPS - Robert Kwiatkowski, Andrzej Rozenek, Joanna Senyszyn.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Cztery głosy przeciw pochodziły z klubu KO: Tomasz Aniśko, Klaudia Jachira, Małgorzata Tracz i Urszula Zielińska.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Głosowanie nad całością projektu uchwały. Za jej przyjęciem było 418, 4 przeciw, wstrzymało się 15.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Sejm przyjmuje za to poprawki PiS, w związku z którymi m.in. w tytule uchwały zamieniono słowo "reparacje" na "zadośćuczynienie".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Sejm odrzuca też poprawkę PSL-u dotyczącą tytułu uchwały. PSL chciał, by w tytule Sejm "wzywał Rząd RFN" do wypłaty odszkodowania.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Sejm odrzucił projekt uchwały Koalicji Obywatelskiej. Za jej przyjęciem było 188 posłów, 234 przeciw, 15 się wstrzymało.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Za chwilę głosowanie ws. uchwały dotyczącej reparacji.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Posłowie przyjmują przez aklamację uchwałę ws. upamiętnienia Elżbiety II.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Obrady zostały wznowione.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • PiS wprowadził poprawkę do projektu uchwały. W tytule zamiast o "reparacjach" ma być mowa o "zadośćuczynieniu".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Dyskusja została zakończona, głosowanie odbędzie się po dostarczeniu posłankom i posłom poprawek. Wicemarszałek Ryszard Terlecki ogłosił 5 minut przerwy.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Wiceszef MSZ: W kwestii przekonywania Niemców oczywiście jeszcze długa droga przed nami. Już odnieśliśmy jeden sukces, skutecznie przekonaliśmy PO do zmiany stanowiska.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Szynkowski vel Sęk: Argumentacja prawna strony niemieckiej rozszczelnia się, jest w wielu elementach wątpliwa.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Wiceszef MSZ: Wybory odbędą się za ponad rok, nie uczestniczymy w tej chwili w kampanii wyborczej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Szynkowski vel Sęk: Już w tej chwili ta kwestia jest podejmowana w licznych rozmowach ze stroną niemiecką.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Wiceszef MSZ: Tylko w ostatnim tygodniu pan premier Mateusz Morawiecki dla tygodnika "Spiegel", opublikował artykuł w "Frankfurter Allgemeine Zeitung", był szereg pomniejszych wywiadów, także moje wywiady w tygodnikach, które na poziomie regionalnym docierają do całej masy odbiorców. Czy to było skuteczne? Skoro wywołało reakcję niemieckiego MSZ pierwszego dnia, a po kilku dniach reakcję kanclerza Niemiec i było jednym z pierwszym dwóch, trzech tematów dyskutowanych w Niemczech, to wydaje się, że podejmowanie tego tematu w niemieckiej przestrzeni było skuteczne.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Szynkowski vel Sęk: Nota dyplomatyczna jest w trakcie przygotowania, w nieodległym czasie zostanie złożona. To działanie niespieszne, z państwa punktu widzenia, ale na pewno odpowiedzialne.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk: Apeluję do państwa, by tak, jak w 2004 r., Sejm potrafił wznieść się ponad polityczne podziału. (..) Uchwała Sejmu może być dodatkowym argumentem i narzędziem do dochodzenia tych roszczeń. (...) Przygotowanie raportu rzeczywiście trwało długo, ci z państwo, którzy zapoznali się z nim, wiedzą, że to bardzo poważne opracowanie nie polityków, a historyków, wykazujących, skąd wynika to wyliczenie ponad 6 bln zł roszczeń.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Mularczyk: Ta sprawa, o jakiej rozmawiamy, wymyka się bieżącej polityce, będzie miała oddziaływanie na kolejne miesiące i latach w naszych relacjach z Niemcami. (..) Rząd oczekuje mocnego mandatu ze strony Sejmu i ten mandat będzie wykorzystany.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Arkadiusz Mularczyk, PiS: Bardzo dziękuję za debatę. (...) To nie jest tak, że przedstawiciele ugrupowań, które występowały, mają czystą kartę. (...) Uchwała podjęta w 2004 r. zobowiązywała ówczesny rząd SLD do oszacowania strat wojennych. Zarówno premier Belka, jak i minister spraw zagranicznych Cimoszewicz odcięli się od tej uchwały. Panie pośle Zandberg, to pan powinien uderzyć się w pierś, bo pan jest ich spadkobiercą.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Jan Mosiński, PiS: Jak słucham polityków opozycji, to mam wrażenie, że nad salą krąży duch sprawy niemieckiej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Anna Wojciechowska, KO: Nie wolno oszukiwać, mamić, obiecywać, to nieludzkie dawać obietnice na wyrost. Złóżcie dokumenty, rozpocznijcie procedowanie.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Piotr Borys, KO: Co zrobiliście łącznie przez 9 lat rządów, mając do dyspozycji uchwałę z 2004 r., dającą mandat rządowi? (...) Jak skutecznie mamy walczyć o to, co Polsce jest należne, jeżeli nie mamy ambasadora w Niemczech?

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Klaudia Jachira, KO: To strasznie przykre, że tak wielką tragedią, jaką była II wojna światowa, która dotknęła każdego z naszych przodków, wykorzystują teraz państwo do bieżącej polityki, chcecie zbijać na tym kapitał polityczny. Tak samo robicie, jak zrobiliście z katastrofą smoleńską, wykorzystując ją do kapitału politycznego.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Anna Maria Siarkowska, PiS: Nawet jeśli czeka nas długa, polityczna droga, to ten rachunek wystawić należało. To samo trzeba zrobić w stosunku do Rosji.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Gabriela Lenartowicz, KO: Widać, że nie chodzi tu o reparacje, które należą się Polsce. Chodzi o wojnę wewnętrzną. Słuchając państwa sobie myślę, że nie chodzi o reparacje od Niemiec, tylko o reparacje od PO.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Wanda Nowicka, Lewica: Po co wam kolejna uchwała, skoro już w 2004 r. dostaliście wsparcie od Sejmu?

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Cezary Grabarczyk, KO: Nie będzie drugiego podejścia, jeżeli to zostanie zmarnowane, to kolejne pokolenia nam tego nie wybaczą. Dlaczego trzeba skwitować wszystkie strony, wszystkich agresorów, nie wiadomo dlaczego boicie się mówić o odszkodowaniach od Rosji, która jest prawnym sukcesorem Związku Radzieckiego. Polsce należą się też reparacje na podstawie traktatu ryskiego z 1921 r., należą się nam reparacje, które na mocy tego traktatu zostały potwierdzone przez Rosję radziecką. Egzekwujmy to.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Radosław Fogiel, rzecznik PiS: Nasi opozycyjni koledzy i koleżanki sami sobie nawzajem przeczą, jedni pytają, dlaczego teraz, sugerując, że miałoby to związek z nadchodzącymi wyborami, drudzy mówią: "dlaczego nie kiedy indziej", wszyscy pomijacie podstawowy fakt, że zespół został powołany w 2017 r.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Maciej Gdula, Lewica: Czuję gniew, bo ta sprawa jest wykorzystywana w kampanii wyborczej, żeby podkręcić emocje, żeby można było wskazać wroga. Dziś tym wrogiem są Niemcy, to wybrzmiało w przemówieniu Radosława Fogla, który łączył Niemcy z Putinem. (...) Nie wyobrażam sobie poparcia tej uchwały.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Kazimierz Smoliński, PiS: Skala hipokryzji, którą totalna opozycja prezentuje, jest niewyobrażalna. Mówicie o uchwale z 2004 r., wtedy nikt nie mówił, że to okres kampanii wyborczej. Powinniście przystąpić do działań. Co zrobiliście do końca roku? Nic. Co PO zrobiła przez 8 lat? Nic nie zrobiliście. My w 2017 r. przystąpiliśmy do prac, które zostały zakończone. (...) Nie oczekujcie tego, że minister przedstawi wam scenariusz, co będziemy robić. Jesteście naiwni? Ktoś tak postępuje w polityce międzynarodowej, że pisze scenariusz: "jutro publikujemy w prasie taką informację, a pojutrze będziemy rozmawiali z tym politykiem"?

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Andrzej Szejna, Lewica: Czy przygotowaliście ofensywę dyplomatyczno-polityczną, bo nie widzę? Jakie instrumenty prawne przygotowaliście? Nie widzę żadnych. Skoro już mamicie społeczeństwo tymi 6 bilionami, dlaczego nie chcecie sięgnąć po środki unijne, po KPO?

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Krzysztof Tuduj, Konfederacja: Chwała PiS-owi, że ten temat został podjęty, przy czym smutne jest to, że tak ważny temat wpisujecie w bieżący kontekst polityczny. (...) Jeśli 7 lat zajmuje państwu liczenie, ile wysokości odszkodowania się należy, to dlaczego nie są jednocześnie liczone od strony rosyjskiej?

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Jarosław Sachajko z koła Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia pyta posła PiS Arkadiusza Mularczyka, czy w Niemczech będzie organizowana kampania społeczna dotycząca wojny i reparacji.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Mirosław Suchoń, Polska 2050: Jest niezwykłą bezczelnością, że ta bolesna dla Polaków sprawa została partyjną wydmuszką PiS, wykorzystaną po to, by przeprowadzić ją w formie elementu kampanii wyborczej. (..) Dlaczego nie podjęto żadnych starań, by pozyskać do tej sprawy różne państwa, które były członkami koalicji antyhitlerowskiej?

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Dariusz Klimczak, PSL-Koalicja Polska: Rząd PiS-u nie gwarantuje profesjonalnego podejścia, proponujemy powołanie komisji nadzwyczajnej, która kontrolowałaby ten proces. (..) Byłaby złożona ze wszystkich stronnictw.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Jan Szopiński, Lewica: Uchwała nawiązuje do uchwały Sejmu z 2004 r. (...) Otwarte pozostaje pytanie, dlaczego PiS dopiero po 7 latach stawia tę kwestię?

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Witold Zembaczyński, KO: Mamy do czynienia z odgrzewanym kotletem. Drodzy Polacy, nie macie pieniędzy z KPO, nie stać was na zapłacenie rachunków za nośniki energii, ponieważ zarabiają spółki skarbu państwa. (...) To mają być reparacje sondażowe dla PiS-u. Zadajmy pytanie, czy raport Mularczyka jest równie merytoryczny i autentyczny jak raport Macierewicza [ws. katastrofy smoleńskiej]?

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Posłowie będą teraz zadawać pytania w kwestii uchwał.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Zbigniew Ajchler (poseł niezrzeszony): Niemcy są naszym partnerem gospodarczym w bardzo dużym procencie, ale to nie może być w żadnym razie powód niedochodzenia tych reparacji.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Senyszyn: Reparacje się Polsce i Polakom należą, ale PiS idzie dalej, twierdzi, że kto ma wątpliwości, kto zastanawia się i chce dyskutować o tym, czy należy występować o reparacje, czy może o zadośćuczynienie i odszkodowanie, to ukryta opcja niemiecka. (...) W tak ważnej sprawie nie może być przekłamań i oszustw. (...) Raport, którym się tak chwalicie, oczywiście ma bardzo wiele zalet, ale nie jest prawdą, że odkrywa coś nadzwyczajnie nowego. To wszyscy wiedzą, uczyłam się o stratach Polski w PRL-owskiej szkole.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Joanna Senyszyn, Polska Partia Socjalistyczna: Nie czarujmy się, z braku pieniędzy na kiełbasę wyborczą PiS udaje, że da suwerenowi reparacje. Na wierzbie, za to hojną ręką, bo płacić mają Niemcy.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Sachajko: Jeżeli zwrócimy się do społeczeństwa niemieckiego, rząd niemiecki będzie musiał ustąpić. Apeluję, abyśmy nie mówili o tym, że to będzie trwało latami. Jeżeli zwrócimy się do społeczeństwa niemieckiego, to znajdują się ugrupowania polityczne, które to będą popierały, ale z polskiej strony musi być jedność.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Jarosław Sachajko, koło Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia: To historyczna chwila, to polska racja stanu, a może nawet europejska i światowa racja stanu, żeby totalitarni dyktatorzy, różne państwa wiedziały, że każda zbrodnia, każde barbarzyństwo będzie osądzone, będą wypłacone reparacje. (..) Szuka się różnych argumentów "ale", co uderza w naszą polską rację stanu, bo już w prasie międzynarodowej są artykuły, że polska klasa polityczna jest podzielona.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Iwona Michałek, Porozumienie: Temat reparacji nie pojawiał się nigdy w uzgodnieniach programowych zawieranych w ramach Zjednoczonej Prawicy. Przez 7 lat rządów PiS polskie państwo nie podjęło żadnych kroków dyplomatycznych zmierzających do wyegzekwowania odszkodowań od Niemiec. Jeżeli jednak tym razem byłoby inaczej i rząd przedstawiłby realny plan działań dyplomatycznych, to my, Porozumienie, deklarujemy gotowość poparcia dla nich.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Zalewski wskazuje, że Polska 2050 w głosowaniu nad uchwałą PiS wstrzyma się od głosu.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Zalewski: Sytuacja polityczna jest taka, że nie ma możliwości uzyskania reparacji od Niemiec. Państwo to doskonale wiecie, gdybyście tego nie wiedzieli, zaczęlibyście to zaraz po przejęciu władzy w 2015 r. (...) Dlaczego podnieśliście tę kwestię dzisiaj, mając 7 lat zmarnowanych, sami mówicie, że to nie jest sprawa na rok, czy dwa lata? Dlatego, że zaczęła się kampania wyborcza, tą sprawą chcecie przykryć gigantyczną drożyznę, ubożenie polskich rodzin, niepewność, czy będą mogły ogrzać mieszkanie, złodziejstwo waszych ludzi, nepotyzm, ogólną nieudolność.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Paweł Zalewski, Polska 2050: Sprawa reparacji pozostaje w dalszym ciągu otwartą i bolesną kartą polskiej historii. Polska ma moralne prawa do reparacji, nie zrzekła się do nich prawa. (...) Dzisiaj z tym postulatem jesteśmy sami, żaden z naszych sojuszników w II wojny światowej go nie popiera.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Kamiński: Uchwała to teatr, żeby przykryć problemy wewnętrzne, inflacja, brak węgla, drożyzna, wysokie raty kredytów. Nie potrzebujemy nowej uchwały, mamy tamtą (z 2004 r. - red.).

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Krystian Kamiński (Konfederacja): Wszyscy zgadzamy się, że zadośćuczynienie Polsce się należy. Naszym moralnym obowiązkiem jest przypomnieć niemieckim hipokrytom od pojednania, polityki moralności, wartości, że bezwzględnie realizują politykę wyczekiwania, aż sprawa ucichnie.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Bartoszewski: Raport ws. reparacji jest dobrym punktem wyjścia do rozpoczęcia negocjacji, ale żeby te negocjacje były bardziej skuteczne, trzeba w to włączyć też inne siły polityczne w kraju.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski: Nie chodzi o to, żeby z kwestii reparacji, odszkodowań, pieniędzy robić wewnętrzną rozgrywkę, trzeba się skoncentrować na grze polityczno-dyplomatycznej, żeby otrzymać od strony niemieckiej jakiekolwiek odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Jest to możliwe na drodze bilateralnej, dyskretnie prowadzonych rozmów i negocjacji z rządem, niekoniecznie w mediach, a jeżeli już, to nie w polskich, a niemieckich.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Poseł Lewicy zwraca uwagę, że "otwieranie tak ważnego tematu, kiedy Polska nie ma ambasadora w Berlinie, to dyplomatyczne partactwo".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Zandberg: Gdzie jest zaplanowana operacja dyplomatyczna w tej sprawie? Gdzie są sojusznicy? Gdzie są artykuły w niemieckich gazetach, przedstawiające nasze oczekiwania?

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Poseł Lewicy Adrian Zandberg przypomina, że w 2004 r. Sejm podjął już uchwałę ws. reparacji i od tego momentu "nie zrobiono nic". - Pytam więc, dlaczego teraz, skoro przez tyle lat nie zrobiliście nic, to dlaczego teraz, w przededniu kampanii wyborczej, zdjęto reparacje z zakurzonej półki? Skąd ten pośpiech? Dotąd w kuluarach od posłów prawicy można było usłyszeć, że nie ruszacie tego tematu, bo uważacie, że jest nie do wygrania. Co się zmieniło? - mówi Zandberg.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Poseł KO: Ta dyskusja nie może być zamiast kampanii wyborczej, większość Polaków popiera reparacje. Ludzie mówią, a słucham ludzi, że wy sobie z tym rady nie dacie, bo tego nie umiecie. W przyszłym roku rząd stworzą inne siły polityczne, poważnie podchodzące do racji stanu, wszystkie kwestie związane z właściwym reprezentowaniem interesu prawnego RP będą prowadzone we właściwy sposób.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Kowal: To nie jest kwestia na dyskusję przed najbliższymi wyborami, to kwestia dyskusji na miarę historii. To kwestia dobrze funkcjonującej ambasady w Berlinie, dzisiaj tam nie ma ambasadora, a ten ambasador, który tam był, wiecie sami, sami to mówicie po cichu - pożal się Boże. To kwestia konsultacji z sojusznikami. Nauczcie się jednego słowa: odpowiedzialność.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska: Obiecane Polsce reparacje nie zostały wypłacone, jest to fakt niepodlegający dyskusji, nie ma też co toczyć dyskusji nad racjami historycznymi czy moralnymi. Polsce reparacje się bezwzględnie należą. Wysoka izba już w 2004 r. głosami niemal wszystkich posłów podjęta w tej sprawie historyczną uchwałę. (...) Wszyscy jednym głosem powinniśmy powiedzieć "tak". (...) Wystąpienie ws. reparacji musi być przygotowane w sposób właściwy, niepodlegający dyskusji, muszą być przeprowadzone koniecznie analizy prawne na bardzo dobrym poziomie, konieczne analizy historyczne.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Fogiel: Musimy dać MSZ potężne narzędzie dyplomatyczne, jakim jest uchwała Sejmu RP.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Rzecznik PiS Radosław Fogiel na sejmowej mównicy: Przedstawiciele KO na posiedzeniu komisji wstrzymali się od głosu, mam nadzieję, że naprawią to niedobre głosowanie na sali. Konieczne jest, żeby wszyscy Polacy mówili jednym głosem. Niemcy próbują unikać odpowiedzialności, odszkodowań za swoje dzieła, co nie przeszkadzało im przez lata pozować na moralne mocarstwo.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Arkadiusz Mularczyk: Odrzuciliśmy na komisji propozycję, by tekst uchwały dotyczył reparacji od Niemiec i Rosji, bo uznaliśmy, że na obecnym etapie te dwie sprawy należy rozdzielić. (...) Wymowa takiej uchwały, która łączyłaby te dwie kwestie, nie służyłaby sprawie zasadniczej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Poseł PiS wskazuje, że PO zaproponowała, by uchwała dotyczyła również kwestii reparacji od Rosji. - W wyniku dyskusji odrzuciliśmy koncepcję, by uchwała dotyczyła reparacji wojennych od Rosji. Na dzień dzisiejszy nie ma dokumentu, sprawozdania, który dokonałby szacunku strat wojennych opartych o agresję rosyjską. W wyniku poprawki zgłoszonej znalazło się rozwiązanie w uchwale, na podstawie którego Sejm stwierdza, że nie doszło do rekompensaty, odszkodowania ze strony Rosji i te kwestie powinny być zbadane i oszacowane - mówi Arkadiusz Mularczyk.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Mularczyk: Po 14 dniach od publikacji raportu [ws. reparacji - red.] nie słyszymy głosów merytorycznej krytyki.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Poseł PiS twierdzi, że "rzekome zrzeczenie się reparacji" w 1953 r. jest "fikcją".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Arkadiusz Mularczyk: Wydźwięk uchwały [PiS - red.] jest jednoznaczny. Wzywa ona rząd Republiki Federalnej Niemiec do wzięcia odpowiedzialności, nie tylko moralnej, ale także politycznej, prawnej i finansowej za skutki II wojny światowej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk w Sejmie: Rozpoczynamy działania o charakterze politycznym i dyplomatycznym. Nie jest to element gry politycznej, nie jest to jakiś teatr polityczny, to konkretne, realne działania, które zostaną podjęte w najbliższych tygodniach poprzez skierowanie noty dyplomatycznej do Niemiec. (...) Podjęcie uchwały ma niezwykle mocny wymiar, jeśli będzie podjęta jednogłośnie przez wszystkie ugrupowania. Da to państwu niemieckiemu informację, że działania polityczne, dyplomatyczne mają mocny mandat polityczny i są wynikiem konsensusu w Polsce.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Polska Agencja Prasowa podaje, że Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do swojego projektu uchwały ws. reparacji poprawkę dotyczącą strat wyrządzonych przez ZSRR.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk: Komisja spraw zagranicznych rozpatrzyła wszystkie trzy projekty, przyjmując za projekt bazowy projekt poselski [PiS - red.}, jako projekt, który został złożony najwcześniej (...). Trzeba podkreślić, trzeba mieć świadomość, że dzisiejsze prace nad projektem są historyczne, bo opierają się o przygotowany przez zespół parlamentarny raport zaprezentowany 1 września.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Posłowie zajmą się teraz kwestią projektów uchwał ws. reparacji. Parlamentarzyści będą składać oświadczenia w imieniu klubów i kół. Według harmonogramu ten punkt miał rozpocząć się ponad 20 minut temu.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Co znalazło się w uchwale posłów PSL? Parlamentarzyści domagają się konkretów. "Sejm RP wzywa Radę Ministrów do podjęcia działań dyplomatycznych i politycznych zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia od strony niemieckiej za wyrządzone krzywdy. Moralna wina i odpowiedzialność Niemiec za te krzywdy jest niepodważalna. Ponadto Sejm oczekuje od Rządu przedstawienia harmonogramu działań dyplomatycznych w tym zakresie" - czytamy w projekcie.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Z kolei Koalicja Obywatelska w swojej uchwale chce, by Polska domagała się reparacji nie tylko od Niemiec, ale również od Rosji. "Rzeczpospolita Polska w najbliższym czasie przygotuje raport dotyczący rozmiaru szkód materialnych i niematerialnych oraz krzywd ludzkich dokonanych w latach 1939-1941 przez ZSRR oraz zwróci się do Rosji, jako następcy prawnego o pełne ich zadośćuczynienie" - napisano w projekcie KO.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • W projekcie uchwały złożonym przez klub PiS można przeczytać m.in., że Sejm "wzywa Rząd Republiki Federalnej Niemiec do jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej na skutek rozpętania II wojny światowej przez

  III Rzeszę Niemiecką". Napisano również, że "należycie reprezentowane Państwo Polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec Państwa Niemieckiego".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Przypomnijmy: do Sejmu trafiły trzy uchwały ws. reparacji wojennych. Jedna złożona przez posłów PiS, druga - posłów KO, a trzecia - posłów PSL.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • O 14:30 Sejm ma zająć się projektami trzech uchwał dot. reparacji wojennych - wówczas wrócimy z relacją.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • - Chciałem uświadomić posłów z centrolewicy i lewicy, że to nie jest tak, że PiS uprawiał kłamstwo smoleńskie. Oni w to naprawdę wierzyli, że (...) Ruskie nawiozły tysiąc cystern z helem i w tę dziurę z helem ten samolot spadł. To trudno uwierzyć, ale oni w to naprawdę wierzyli. Zapewniam państwa - mówi Janusz Korwin-Mikke.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Przed Jarosławem Kaczyńskim wypowiadał się jeszcze Andrzej Rozenek. - Kłamstwo ma krótkie nóżki. To, co Antoni Macierewicz robi od 12 lat jest po prostu kłamstwem smoleńskim. Inaczej się tego nazwać nie da. To, co robicie, to dzielenie Polaków. Ten podział służy naszym wrogom, służy Kremlowi. Apeluję: ukróćcie szaleństwo Antoniego Macierewicza! Zakończcie tę farsę! Przestańcie tańczyć na grobach 96 osób - mówił Rozenek.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Marszałkini Sejmu ogłosiła pięciominutową przerwę. Po niej posłowie zajęli się zmianą prawa oświatowego. Co ciekawe, ławy sejmowe zajmowane przez polityków PiS są niemal puste.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • "Jarosław!" - skandują posłowie PiS. Opozycja natomiast krzyczy: "Będziesz siedział!".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Parlamentarzyści PiS wstają i biją brawo Jarosławowi Kaczyńskiemu.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Głos zabiera także Jarosław Kaczyński. - Wiedziałem, że tutaj jest agentura Putina, ale że tak liczna, to nie - mówi.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • - Ten absolutny kłamca - pokazuje Krzysztof Gawkowski na Antoniego Macierewicza - obraża Polskę! Miał być marszałek senior, jest marszałek obłudy! Tańczy na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej. Koniec z tą hańbą. Zginęli tam wszyscy, z każdej strony politycznej, ale nikomu nie przyszło do głowy uprawiać polityki na tym, panie Macierewicz. Wstyd i hańba! Kim pan jest? - dodaje.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • - Oni krzyczą ze strachu, broniąc Tuska, który oddał wszystkie badani stronie rosyjskiej. (...) Chcę powiedzieć, że te krzyki wynikają stąd, że oni się boją, że opinia publiczna dowie się, jaka jest prawda. Wszystkie wyniki są opublikowane. To TVN ukrywa wyniki badań symulacji pokazujące, że samolot rozbija się zupełnie inaczej, niż wynika to z badań pana [Jerzego - red.] Millera - mówi Macierewicz.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Barbarze Nowackiej odpowiada Antoni Macierewicz. - Ja spokojnie mogę poczekać, aż ci, którzy doprowadzili do oddania Rosji wszystkich dokumentów [dot. Smoleńska - red.] skończą krzyczeć - mówi Macierewicz. Na sali okrzyki: "oszust".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • "Kłamstwa!" - skandują posłowie.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • - A do pana, panie Kaczyński, mam tylko jedno pytanie: jak pan może patrzeć w lustro po tym, jak pan na tragedii zrobił politykę? Na trumnie brata, bratowej, waszych przyjaciół i mojej matki zbudował imperium kłamstwa, które pozwoliło wam doprowadzić do podziału Polski - dodała Nowacka.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Głos zabrała Barbara Nowacka. - Panie premierze, zwracam się o natychmiastowe rozwiązanie podkomisji smoleńskiej i ukaranie tego kłamcy smoleńskiego [wskazuje na Antoniego Macierewicza - red.] za fałszerstwa dokumentów - mówi posłanka, odnosząc się do ustaleń dziennikarzy, że podkomisja Macierewicza miała ukrywać część dowodów ws. katastrofy smoleńskiej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • W porządku obrad jest też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Chodzi w nim między innymi o stworzenie spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów, który ma zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Sejm ma też powołać członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Posłowie zajmą się też poprawkami Senatu do ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze oraz o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (IAR).

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • Izba zajmie się też projektem uchwały na temat dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Projekt złożył PiS. Swoją propozycję zgłosili we wtorek również przedstawiciele PO. W projekcie opozycja domaga się reparacji nie tylko od Niemiec, lecz także od Rosji.

  Posłowie rozpatrzą też projekt uchwały w sprawie apelu do Komisji Europejskiej o podjęcie działań systemowych w zakresie stabilizacji cen energii w celu ochrony wszystkich obywateli państw Unii Europejskiej. (IAR/paz)

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
 • O godzinie 10 rozpocznie się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się na nim między innymi rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydłuża on działanie tarczy antyinflacyjnej do końca tego roku. Na mocy ustawy utrzymane mają zostać czasowe obniżenia stawek VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą.

  Sejm będzie też kontynuował prace nad zmianami w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Rządowy projekt nowelizacji zmienia sposoby określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. Rozwiązania te mają być stosowane przy nabywaniu nieruchomości pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. (IAR)

  wiadomosci.gazeta.pl
  Reparacje wojenne. W Sejmie trzy uchwały w tej sprawie [NA ŻYWO]
Redagowane przez:
 • Magdalena Bojanowska
 • Marcin Kozłowski