Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]

Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]

 • środa, 20 grudnia 2017
 • - Szkoda, że prezydent zdecydował się na taki krok. W ten sposób nie dał sobie szansy na to, by być tym, kim powinien być: gwarantem Konstytucji. Prezydent podpisuje ustawy, które w przynajmniej sześciu miejscach łamią Konstytucję. Ubolewam, że prezydent zszedł z tej drogi, na którą przez moment wydawało się, że wchodzi. Zszedł z drogi praworządności na rzecz drogi, która prowadzi w kierunku podważenia niezależności sądownictwa i w konsekwencji podważenia niezawisłości sędziów - komentuje na gorąco w TVN24 senator PO Bogdan Klich.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • - Uważam, że wprowadzamy bardzo dobre rozwiązania, które będą służyły usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości i będą służyły temu, że wreszcie ludzie odzyskają wiarę w sprawiedliwość, polskie sądy, wymiar sprawiedliwości. Niezwykle ważnym elementem jest także rzetelna odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów. To nie jest tak, że sądy i sędziowie są same dla siebie. Są przede wszystkim dla obywateli. Sędziowie nie są nadzwyczajną kastą, są sługami polskiego społeczeństwa i polskiego państwa. I takiego właśnie poczucia służby oczekuję od środowiska sędziowskiego. Wszyscy służymy państwu, ludziom, każda władza w Polsce: ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Wszyscy mamy służyć obywatelom, to jest nasza podstawowa i najważniejsza rola. Mamy dbać o to, żeby ludzie żyli w godnych warunkach i mieli poczucie sprawiedliwości. I o to apeluję, także do środowisk sędziowskich, o taką właśnie refleksję. Mam nadzieję, że te ustawy pomogą w tej refleksji - podsumował Andrzej Duda.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • - Moment, w którym jedna z władz sama decyduje o sobie i nie ma na to wpływu nikt, to jest oligarchizacja - mówił prezydent. - Taką decyzję podjąłem. Głosy takiej krytyki, jaką słyszę z wielu stron, zdumiewają mnie głęboko. W 1998 r. dokonywano głębokiej reformy, jeżeli chodzi o europejski system ochrony praw człowieka. Stworzono wtedy Europejski Trybunał Praw Człowieka, który zastąpił komisję i trybunał, który był do tamtego momentu. Jednym aktem prawnym usunięto wszystkich sędziów, którzy zasiadali w poprzednim trybunale i wybrano trybunał od nowa, w całości. Jakoś wtedy nie było słychać w Polsce, że to jest niedemokratyczne, że to narusza niezawisłość sędziowską - dodał Duda.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • - Zmiany następują również w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Z niesmakiem słucham gromkich głosów, zwłaszcza ze strony przedstawicieli elit, w tym elit sędziowskich, o tym, jak to straszliwy system zostaje wprowadzony, który będzie powodował naruszenie niezawisłości sędziowskiej, upolitycznienie. Proszę sprawdzić, w ilu krajach egzekutywa ma wpływ na wybór sędziów. W Stanach Zjednoczonych prezydent wskazuje sędziów Sądu Najwyższego, a opiniuje ich Senat. Środowiska sędziowskie nie mają w tych sprawach nic do powiedzenia. Nie widzę problemu, że takie rozwiązanie jest przyjęte. Zwłaszcza, że nie tylko jedno ugrupowanie, ale także inne ugrupowania będą miały możliwość wskazania kandydatów przy tym wyborze. Będą mieli swoich przedstawicieli wśród sędziów KRS. Zostają wprowadzone niezwykle demokratyczne rozwiązania. Następuje pogłębienie demokracji, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości - stwierdził prezydent.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • - Wzrośnie liczba sędziów SN, liczę na to, że sprawy będą rozpatrywane szybciej. Powstają dwie nowe izby SN. Skarga nadzwyczajna będzie pozwalała na odwoływanie się od prawomocnych orzeczeń. To ma pomóc w wyeliminowaniu niesprawiedliwości, omyłek. Jeśli czyjeś podstawowe prawa zostały naruszone, będzie mógł zwrócić się m.in. do prokuratora generalnego, RPO o to, żeby w jego imieniu taką skargę nadzwyczajną wniósł. Te podmioty będą rozważały, czy wniesienie skargi jest zasadne - dodał Andrzej Duda.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • - Dziwi mnie stawianie tak nieprzyzwoitej tezy o tym, że tamte ustawy i te ustawy to to samo. Są bardzo istotne różnice, m.in. jeśli chodzi o kompetencje ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego i jego możliwości oddziaływania na Sąd Najwyższy, które wcześniej były proponowane. Obecnie takich nie ma. Również chodzi o kwestie obsady Sądu Najwyższego, administracyjne związane z konstrukcją ustrojową SN, są w odmienny sposób uregulowane w tych ustawach, które zostały teraz uchwalone przez Sejm. Poprzednia ustawa przewidywała, że wszyscy sędziowie będą musieli odejść z SN i tylko ci, których zaakceptuje minister sprawiedliwości, będą mogli orzekać. Teraz tego postanowienia nie ma, został wprowadzony wiek przejścia w stan spoczynku - 65 lat - z możliwością wystąpienia do prezydenta o sprawowanie urzędu sędziowskiego jeszcze przez 3 lata - kontynuował prezydent.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • PILNE

  - Podjąłem decyzję w kwestii ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. To były prezydenckie projekty ustaw. Złożyłem je do laski marszałkowskiej w Sejmie 24 września, tak jak się wcześniej zobowiązałem, kiedy zdecydowałem się zawetować poprzednie ustawy, z którymi się w istotnych punktach nie zgadzałem jako prezydent. Podjąłem decyzję o podpisaniu obu tych ustaw - powiedział Andrzej Duda.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Jest już prezydent.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Oświadczenie Andrzeja Dudy opóźnia się już o ok. 10 minut. Na prezydenckim fanpage'u transmisja:

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Są już pierwsze spekulacje na temat tego, co ogłosi prezydent. Za mównicą stoją tylko biało-czerwone flagi.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Czekamy na oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy. Tymczasem Senat wznowił prace nad zmianami w Kodeksie Wyborczym, chociaż dyskusja miała odbyć się dopiero jutro.

  Przygotowana przez PiS i uchwalona przez Sejm ustawa wydłuża między innymi kadencję samorządów z 4 do 5 lat, wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast począwszy od 2018 roku, pozostawia okręgi jednomandatowe w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Zmienia się też sposób wyłaniania sędziów do Państwowej Komisji Wyborczej. Siedmiu na dziewięciu z nich ma być powoływanych przez Sejm. Po jednym przez Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Za kilka minut oświadczenie wygłosi prezydent Andrzej Duda. Wróbelki z Pałacu Prezydenckiego ćwierkają, że chodzi o podpis pod ustawami o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Jest też ostateczna linia Prawa i Sprawiedliwości.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Nowy przekaz:

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • PILNE

  Mateusz Morawiecki spotka się 9 stycznia z przewodniczącym Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker zaprosił polskiego premiera do Brukseli, by omówić temat rozpoczęcia wobec Polski procedury przewidzianej przez artykuł 7 unijnego traktatu.

  Rzecznik rządu potwierdziła przywiązanie rządu zarówno do idei praworządności, jak i dialogu. - Nie możemy obciążać wzajemnych relacji, jesteśmy gotowi do rozmów - zapewniła Joanna Kopcińska.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Dramatyczny Patryk Jaki:

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Nadchodzi odsiecz: Węgry obronią Polskę - zapewnił wicepremier Węgier Zsolt Semjen po decyzji Komisji Europejskiej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Był premier, to jeszcze była premier

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Jeszcze jeden dopieszczony na dzisiejszą okoliczność pasek TVP Info

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Jest reakcja prezydenta

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Stanisław Janecki przemyślał i postanowił nie odpuszczać:

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • I trzeba przyznać, że reporter się przygotował

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • W rzeczywistości równoległej jest tak:

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Cezary Gmyz już się obudził, ale chyba jeszcze nie wie, co wydarzyło się w Brukseli

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • "Donosicielom brukselskim" przypomniał się Rafał Ziemkiewicz

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • A teraz garść komentarzy prawicowych publicystów. Zaczynamy od bolesnego zderzenia z rzeczywistością, którego doświadczył wczesnym popołudniem Stanisław Janecki.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Do decyzji KE odniósł się już polski MSZ. Oto fragmenty komunikatu:

  Polska z ubolewaniem przyjmuje uruchomienie przez Komisję Europejską procedury przewidzianej w art. 7 TUE, która z istoty swojej ma charakter polityczny, nie zaś prawny. Obciąża ona niepotrzebnie nasze wzajemne relacje, co może utrudniać budowanie porozumienia i wzajemnego zaufania między Warszawą i Brukselą.

  Dlatego jesteśmy zawsze gotowi do rozmów - podczas ostatniego szczytu europejskiego, premier M. Morawiecki potwierdził naszą wolę kontynuowania dialogu na najwyższym szczeblu z Komisją, co spotkało się z pozytywnym odzewem z jej strony. Liczymy, że wkrótce będziemy mogli przedstawić nasze stanowisko w sposób bezpośredni i otwarty.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Jest też pierwszy komentarz premiera Mateusza Morawieckiego.

  "Polska jest przywiązana do zasady praworządności tak samo jak UE. Reforma wymiaru sprawiedliwości jest w Polsce konieczna. W dialogu między Warszawą, a Komisją potrzebujemy otwartości i uczciwości. Wierzę w to, że podmiotowość Polski da się pogodzić z ideą Zjednoczonej Europy"

  - napisał na Twitterze.

  Czyli dużo słów i mało konkretów.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Jest i komentarz Donalda Tuska, szefa Rady Europejskiej.

  - Ta decyzja wynika z głębokiej zmiany, jaką zaproponowała większość parlamentarna, więc PiS. Zmiany polegającej na tym, że to władza będzie ponad prawem, a nie prawo ponad władzą. Tak to oceniają instytucje europejskie - mówi były polski premier, który przebywa w Krakowie.

  - Głęboko liczę na to, że polski rząd pójdzie po rozum do głowy i nie będzie szukać za wszelką cenę konfliktu w sprawie, w której najzwyczajniej w świecie nie ma racji - dodał.

  - Zrobię wszystko, żeby żadne kary nie spotkały Polski. Ale konsekwencje już są. Z dużym zdziwieniem patrzy się w Brukseli na to, co dzieje się w Warszawie - mówił.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • TVP Info długo nie wiedziała, jak poradzić sobie z decyzją Komisji Europejskiej.

  W końcu doczekaliśmy się "odpowiednich" pasków:

  "Suwerenna polityka Polski przeszkadza Berlinowi, Brukseli i totalnej opozycji"

  "Unijna procedura przeciwko Polsce to także próba zmuszenia nas do przyjęcia islamskich imigrantów"

  "Po tym, jak Warszawa upomniała się o reperacje, Berlin i Bruksela podjęły ofensywę przeciwko Polsce"

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna): Działania polityków PiS prowadzą do osłabienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

  Rafał Trzaskowski, były wiceminister spraw zagranicznych (PO): Rząd PiS jest na marginesie integracji europejskiej. KE jasno mówi o naruszeniach praworządności. Jest jeszcze ostatni moment, by wycofać się z reformy sądownictwa.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • - Nie wiem, czy rząd planuje jakieś zmiany dotyczące reformy sądownictwa. To pytania do rzecznika rządu - ucina krótko Mazurek.

  - Jesteśmy za tym, żeby nadal być w Unii Europejskiej. Nie znaleźliśmy się na jej obrzeżach - mówi, dopytywana przez sejmowych reporterów.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Beata Mazurek (PiS): Należy za to podziękować totalnej opozycji. Decyzja KE uderza w Polki i Polaków, a nie w rząd. Nasze rozwiązania nie różnią niczym od tych stosowanych w innych krajach UE.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • - Czy Polska nas posłucha? Poczekamy, zobaczymy. Jest jeszcze czas, by zmienić te ustawy. W styczniu spotkamy się z premierem Mateuszem Morawieckim i zobaczymy, co to spotkanie przyniesie - komentuje Timmermans.

  Zakończyła się konferencja prasowa wiceszefa KE.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • - Jestem do pewnego stopnia zły, że nie udało się nam dojść do porozumienia w ciągu tych ostatnich dwóch lat - przyznaje Timmermans.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • PILNE

  "To trudny dzień dla Polski, ale także dla UE" - pisze na Twitterze szef Komisji Europejskiej.

  "W takich chwilach szczególnie potrzebny jest dialog. Dlatego zaprosiłem premiera Mateusza Morawieckiego do Brukseli, aby kontynuować naszą rozmowę rozpoczętą na Radzie Europejskiej" - dodał.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • - Czy ta decyzja nie rozpali antyeuropejskich nastrojów? - to pierwsze pytanie od dziennikarzy.

  - Robimy to dla Polski, dla jej obywateli - odpowiada Timmermans. - Każdy obywatel UE ma prawo do niezależnego sądu. Musimy działać już dzisiaj - stwierdza.

  - Nie odbieramy nikomu prawa do reformy wymiaru sprawiedliwości. Ale jeśli się to robi, trzeba szanować własną konstytucję oraz prawo unijne - tłumaczy.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Timmermans bardzo wyraźnie podkreśla, że jest gotowy do dialogu z polskim rządem.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • - Istnieje poważne ryzyko naruszenia praworządności w Polsce. W związku z tym KE wydała czwartą rekomendację dla Warszawy - mówi Timmermans.

  - Po drugie, uruchomiliśmy artykuł 7 traktatu o Unii Europejskiej. Polska nie zostawiła nam wyboru, robimy to z ciężkim sercem - dodał.

  - Po trzecie, w związku z naruszeniem prawa wspólnotowego złożyliśmy też pozew do Trybunału Sprawiedliwości UE - zaznaczył.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • - Mandat sędziowskich członków KRS zostanie wygaszony przed czasem, a nowi zostaną wybrani przez partię rządzącą - kontynuuje, wymieniając swoje zastrzeżenia.

  - Poszanowanie państwa prawa jest podstawowym warunkiem do ochrony wszystkich wartości UE - mówi Timmermans. - Do skutecznego stosowania prawa, działania jednolitego rynku, czy wreszcie także dla wzajemnego zaufania - dodał.

  - Jeśli ogranicza się trójpodział władzy i praworządność, narusza się też działanie całej Unii - podkreślił wiceszef KE.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • - Prawie 40 procent sędziów Sądu Najwyższego będzie zmuszonych do przejścia na wcześniejszą emeryturę. O ich pozostawieniu będzie mógł decydować według własnego uznania wyłącznie prezydent - wylicza Timmermans.

  - Ten nowo ukształtowany Sąd Najwyższy będzie później decydował na przykład o ważności wyborów - tak wiceszef KE tłumaczy decyzję Komisji.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • PILNE

  Zaczyna się konferencja wiceszefa KE Fransa Timmermansa.

  - Z przykrością stwierdzam, że nasze troski pogłębiły się. Przez dwa lata przyjęto w sumie 13 ustaw, które naruszają niezależność sędziów. Wspólnym mianownikiem jest polityczna kontrola jednej partii nad całym sądownictwem - mówi wiceszef Komisji Europejskiej.

  - Komisja robiła wszystko, aby poznać sytuację w Polsce. W tym roku dialog z Warszawą w ogóle nie miał miejsca. My jesteśmy gotowi do takiego dialogu. 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu - dodał.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Spojrzałem na chwilę na ekran z TVP Info. Nie był to najlepszy pomysł.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Ciekawe, co na to wszystko prezydent. Andrzej Duda będzie dziś wieczorem gościem Polsat News o 21.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Zbigniew Ziobro na gorąco, ale bez emocji: Przyjmuję tę decyzję ze spokojem, jest polityczna. Polska jest krajem praworządnym.

  W trakcie konferencji prasowej sprawie trochę wrażenie znużonego całą sprawą. To pierwszy rządowy komentarz.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • To, co jeszcze dwa lat temu wydawało się niemożliwe, na naszych oczach staje się faktem.

  Przypomnijmy, jeśli informacje o uruchomieniu artykułu 7 się potwierdzą, będzie to pierwszy taki przypadek w historii Unii Europejskiej.

  Czekamy na konferencją prasową wiceszefa KE Fransa Timmermansa. Bardzo możliwe, że doniesienia z Brukseli skomentuje wkrótce premier Mateusz Morawiecki.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Są już pierwsze polityczne komentarze.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Będzie też pozew do Trybunału Sprawiedliwości UE ws. ustawy o ustroju sądów powszechnych.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • PILNE

  Źródło PAP: KE zdecydowała o uruchomieniu art. 7.1 traktatu UE wobec Polski!

  To jednak wciąż nieoficjalne informacje. Czekamy na konferencję wiceszefa KE.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Przypomnijmy - nawet jeśli KE zdecyduje się dziś uruchomić artykuł 7, do sankcji jest jeszcze daleko.

  Kolejny etap to Rada Unii Europejskiej ds. ogólnych. A ta najprawdopodobniej zbierze się dopiero w lutym.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Zostawiam to bez komentarza.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • PILNE

  Frans Timmermans zaproponował uruchomienie procedury art. 7 wobec Polski - podaje nieoficjalnie RMF FM.

  Wiceszef KE zapowiedział też złożenie pozwu do Trybunału Sprawiedliwości UE ws. sądów powszechnych i czwarte rekomendacje dla polskich władz.

  Debata za zamkniętymi drzwiami w Brukseli trwa.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Frans Timmermans spotka się z dziennikarzami za mniej więcej godzinę - donosi korespondentka TVP.

  A to zdjęcia fotoreporterów sprzed środowego spotkania komisarzy europejskich.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Sądny dzień dla Polski w Unii. Bruksela może uruchomić "opcję atomową"

  Sądny dzień dla Polski w Unii. Bruksela może uruchomić "opcję atomową"

  W Brukseli trwa kolegium Komisji Europejskiej, w trakcie którego komisarze dyskutują o praworządności w Polsce. Wiele wskazuje na to, że wobec Warszawy zostanie uruchomiona - po raz pierwszy w historii - polityczna "opcja atomowa", czyli słynny artykuł 7 unijnego traktatu. W arsenale Brukseli to broń o największej sile rażenia.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • A w TVP Info dzień jak co dzień. Ciekawe, czego dowiemy się z telewizji publicznej o 19:30.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • - Nie ma żadnych różnic między premier Beatą Szydło a premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie podejścia do kwestii praworządności - mówi Timmermans.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Frans Timmermans przekonuje, że trwający od dwóch lat dialog z Polską nie przynosi żadnego rezultatu - relacjonuje brukselska korespondentka RMF FM.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • PILNE

  Dyskusja komisarzy europejskich poświęcona Polsce już się rozpoczęła.

  Spotkanie odbywa się w Brukseli za zamkniętymi drzwiami. Do czasu konferencji prasowej możemy liczyć jedynie na przecieki.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Ewentualna decyzja Komisji Europejskiej to zaledwie początek całej procedury. Tu tłumaczymy, co dzieje się dalej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • PILNE

  Tomasz Setta, Gazeta.pl - dzień dobry!

  Choć to wcale nie musi być dobry dzień dla Polski. Komisja Europejska może dzisiaj zdecydować, by uruchomić wobec Warszawy słynny artykuł 7 unijnego traktatu.

  Przepis ten w swym najbardziej radykalnym wariancie przewiduje ukaranie danego kraju sankcjami - np. odebraniem prawa głosu na szczytach w Brukseli.

  Nic dziwnego, że KE jeszcze nigdy w historii go nie wykorzystała. Polska może więc być pierwsza, choć w tym przypadku nie mamy powodów do dumy.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
Redagowane przez:
 • Tomasz Setta, Gazeta.plTomasz Setta, Gazeta.pl
 • Marcin Kozłowski