Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]

Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]

 • czwartek, 04 lutego 2016
 • Koczmy relacj i dzikujemy pastwu za uwag. Wicej o czonkach nowej komisji moecie pastwo przeczyta w zaczonym tekcie.

  Macierewicz poda skad nowej komisji smoleskiej

  Antoni Macierewicz powoa dzi now komisj ds. zbadania okolicznoci katastrofy smoleskiej. - Nie lkajcie si, nie lkajcie si mwi prawd - apelowa do jej nowych czonkw na konferencji prasowej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • Maciej Lasek, przewodniczcy Pastwowej Komisji Badania Wypadkw Lotniczych: Nie przedstawiono przekonujcych dowodw wskazujcych na konieczno wznowienia bada.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • Politolog dr Bartomiej Biskup dla TVP Info: Nie bdzie duego narracyjnego skutku powoania nowej podkomisji. Opinia publiczna na wiecie traktuje t spraw politycznie.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • Rafa Grupiski, pose PO i byy przewodniczcy klubu: Antoni Macierewicz nie przestaje uprawia polityki na grobach ofiar.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • @Platforma_org
  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • Zakoczya si konferencja prasowa resortu Antoniego Macierewicza.

  Agencja Gazeta
  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • Macierewicz przedstawi jeszcze ekspertw spoza Polski. S to Glenn Joergenssen, Frank Taylor, Michael Baden i Andriej Iarionow.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • - Raz jeszcze wszystkim dzikuj. A wic - nie lkajcie si, nie lkajcie si mwi prawd! - mwi w kocowym przemwieniu Macierewicz.

  Agencja Gazeta
  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • PILNE

  - Wiem na pewno, e prace komisji MAK, powtrzone przez Komisj Millera, ominy wiele fragmentw, posuwajc si rwnie do faszerstwa - mwi Berczyski i dodaje: Mog przyrzec uczciwo i brak wstpnych hipotez.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • PILNE

  Gos zabiera przewodniczcy komisji Wacaw Berczyski. - Jako naukowiec musz szuka prawdy - rozpoczyna.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • - Jeli chcemy by pastwem suwerennym i zajmowa nalene nam miejsce w spoecznoci midzynarodowej musimy ukaza ca prawd o tragicznym 10 kwietnia 2010 roku - przekonuje.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • - Dzi nasta dla nas dzie wielkiej nadziei! Jest nim powoanie nowej komisji do zbadania przyczyn tragedii smoleskiej. Wierz, e dziki niej polskie pastwo wreszcie wypeni swoj powinno - mwi Basik.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • - Rodziny ofiar traktowano w sposb haniebny. Omieszano nas, gdy przypominalimy urzdnikom o ich obowizkach. Przedstawiciele polskiego rzdu, zamiast broni honoru mojego ma, powielali kamstwa - kontynuuje Basik.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • Do mikrofonu poproszono przedstawicielk rodzin ofiar smoleskich, Ew Basik. - Niebawem minie 6 lat od tragicznego dnia. Dnia, kiedy wydarzyo si co, co nie miao prawa si wydarzy. (...) Polskie wadze nie chciay wyjani przyczyn, zamiast tego powtarzano napisane w Moskwie kamstwa - stwierdzia Basik.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • PILNE

  Szef MON, Antoni Macierewicz, podpisa rozporzdzenie o nowej komisji smoleskiej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • - ycz komisji, eby wypenia oczekiwania, ktre wi si z jej powstaniem. A my bdziemy dziaania komisji wspiera i sprawdza, czemu wczeniej nie dopeniono obowizkowych zada - koczy Zieliski i dodaje: - Kto mwi prawd, w prawdzie ma obron.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • - To jest nasza, polska racja stanu. Nie bdzie dobrej przyszoci, jeeli tej sprawy do koca nie wyjanimy - twierdzi Zieliski.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • - Pyta jest wci wiele. I odpowiedzi na te pytania trzeba znale. Cay nard czeka na prawd! Dlatego z wielkim uznaniem przyjmujemy decyzj pana Macierewicza - mwi Zieliski.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • - Kto nie mwi prawdy, nie ma nic na swoj obron. Kamstwo nikogo nie obroni - mwi Zieliski. - Pamitamy te opowieci: o brzozie, winie pilotw, pana generaa, pana prezydenta... Z wielkim blem i sprzeciwem te tumaczenia przyjmowalimy.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • Gos zabiera Jarosaw Zieliski, sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewntrznych.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • Antoni Macierewicz zakoczy swoje wystpienie.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • - Jestem gboko przekonany, e ta decyzja i praca, jak podkomisja bdzie realizowaa, oraz ostateczne stanowisko komisji, pozwol nam dowiedzie si nie tylko, co si zdarzyo, ale take - kto jest za to odpowiedzialny - mwi Macierewicz.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • PILNE

  Zastpcami bd: Bogdan Gajewski oraz Kazimierz Nowaczyk. Sekretarzem za - Jan Obrbski

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • PILNE

  Na czele komisji stanie Wacaw Berczyski. Wedug niego, przyczyn katastrofy by wybuch lub seria wybuchw w kokpicie.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • - To wanie z tych powodw podjem decyzj o nowym rozporzdzeniu - tumaczy Macierewicz.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • - Trzeba jednoznacznie stwierdzi, i zostay ukryte podstawowe fakty i informacje, ktre w sposb zasadniczy zmieniaj ogld wydarze - twierdzi szef MON i dodaje: wrd nich s zniszczenie ponad 400 kart informacji i meldunkw z 10 kwietnia, ktre zostay dostarczone do Wojska Polskiego. Trzeba te wskaza na meldunki instytucji pastwowych, pokazujce przygotowanie przez suby operacji majcej uniemoliwi dojcie do prawdy. I przede wszystkim - trzeba wskaza na odnalezienie penego, cigego zapisu przebiegu tego tragicznego lotu.

  Agencja Gazeta
  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • PILNE

  - Podjem decyzj o podpisaniu rozporzdzenia ministra obrony narodowej, nowelizujcego dotychczasowe rozporzdzenie z roku 2012. Na tej podstawie podjem decyzj o rozszerzeniu skadu komisji, a nastpnie spord nowego skadu, zawierajcego wikszo dotychczasowych czonkw, o powoaniu nowej komisji, ktra na nowo zbada okolicznoci tragedii smoleskiej - mwi Macierewicz.

  TVP Info
  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • - Skala tych zaniecha bya olbrzymia i uniemoliwiaa dojcie do prawdy - mwi szef MON i dodaje: Poprzednia wadza bierze pen odpowiedzialno za wyniki, ktre opublikowano w Raporcie Millera.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • - Dzi wiemy ju bardzo duo o rzeczywistym przebiegu wydarze. Wiemy, e zaniechano nawet powoania komisji, tak jak nakazuje prawo, czyli natychmiast. Zwlekano pi dni, po to, by ostatecznie powoa j niezgodnie z przepisami prawa polskiego, pod obce dyktando - mwi Macierewicz.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • - Poprzednia wadza odwrcia si. Oddaa ledztwo w obce rce - twierdzi Macierewicz.

  TVP Info
  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • - Wszyscy w jednej chwili stracili ycie, a Polska stracia swoich przywdcw. Nie byo takiej tragedii w dotychczasowych dziejach, eby jedno pastwo zostao pozbawione niemal wszystkich swoich przywdcw - kontynuuje szef MON.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • - Mija blisko sze lat od momentu, ktry nazwano najwiksz tragedi po II wojnie wiatowej w dziejach spoeczestwa polskiego. Bya to te najwiksza tragedia w ogle w historii wiatowego lotnictwa - mwi Macierewicz.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • PILNE

  Antoni Macierewicz ju na miejscu. Zacza si konferencja prasowa MON.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • Wedug nieoficjalnych informacji PAP, podkomisj wspiera bdzie czterech zagranicznych doradcw.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • W sali zebraa si cz rodzin ofiar smoleskich. To w ich obecnoci Antoni Macierewicz poda do wiadomoci skad komisji smoleskiej.

  Konferencja MON
  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • Zesp zajmie si katastrof smolesk. PAP: w skadzie m.in. Binienda i Nowaczyk

  Zesp zajmie si katastrof smolesk. PAP: w skadzie m.in. Binienda i Nowaczyk

  Podkomisja do ponownego zbadania katastrofy smoleskiej bdzie liczya 21 czonkw. Jej szefem zostanie dr in. Wacaw Berczyski, ktremu pomog prof. Kazimierz Nowaczyk i dr in. Bogdan Gajewski. Komisji doradza bd te cztery osoby z zagranicy - dowiedziaa si PAP w MON.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • Konferencja prasowa szefa MON powinna si wanie zaczyna.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • PILNE

  Do skadu nowej komisji dotara Polska Agencja Prasowa. - Czonkami zostanie 21 osb: Wacaw Berczyski (przewodniczcy), Wiesaw Binienda, Janusz Bujnowski, Wiesaw Chrzanowski, Szczepan Cierniak, Marek Dbrowski, Bogdan Gajewski (sekretarz), Zdzisaw Gosiewski, Kazimierz Grono, Ewa Anna Gruszczyska-Zikowska, Marcin Gugulski, Jacek Koota, Beata Majczyna, Bogdan Nienatowski, Kazimierz Nowaczyk (zastpca przewodniczcego), Jan Obrbski, Piotr Stepnowski, Grzegorz Szuladziski, Janusz Wickowski, Krystyna Zieniuk i Andrzej Zikowski - czytamy w PAP.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
 • Nowa komisja smoleska powstaje w ekspresowym tempie. Jej projekt zaprezentowano tydzie temu, dzi za poznamy ju szczegy, m.in. list czonkw komisji, ktra zostanie przedstawiona w obecnoci rodzin ofiar katastrofy.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Macierewicz zaprezentowa czonkw nowej komisji smoleskiej [RELACJA NA YWO]
Nie znaleziono tabeli dla tego wydarzenia

Trwa wczytywanie...
Nie znaleziono terminarza dla tego wydarzenia