Sejm pracuje nad budżetem. Fundusz Kościelny z dodatkowymi 8 mln?

Sejm pracuje nad budżetem. Fundusz Kościelny z dodatkowymi 8 mln?

  • czwartek, 25 lutego 2016
  • Sejm zajmuje się poprawkami Senatu do budżetu na 2016 r. - zapewne będzie też je głosował w zaplanowanym na wieczór bloku głosowań. Senat zgłosił w zeszłym tygodniu 20 poprawek do tegorocznej ustawy budżetowej. Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się za ich przyjęciem.

    Senat zaproponował m.in. - wbrew stanowisku rządu - zwiększenie o 8 mln zł dotacji na Fundusz Kościelny. Dodatkowe pieniądze na FK miałyby pochodzić ze zmniejszonych środków na finansowanie wyborów i referendów przez Krajowe Biuro Wyborcze, a mają być przeznaczone m.in. na remonty zabytkowych obiektów sakralnych.

    Inna senacka poprawka zwiększa o 2,5 mln zł wydatki bieżące Kancelarii Senatu, kosztem wydatków na nową siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa. Inna poprawka zakłada zwiększenie o ponad 5,4 mln zł wydatków pionu archeologicznego Instytutu Pamięci Narodowej. O tyle samo niższe miałyby być natomiast wydatki majątkowe Krajowej Rady Sądownictwa.

    wiadomosci.gazeta.pl
    Sejm pracuje nad budżetem. Fundusz Kościelny z dodatkowymi 8 mln?