Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw

Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw

 • wtorek, 01 grudnia 2015
 • PILNE

  Komisja pozytywnie zaopiniowaa wszystkie pi kandydatur zgoszonych przez klub PiS. Za gosowali posowie PiS i Kukiz'15.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • Komisja pozytywnie zaopiniowaa pierwszy wniosek - kandydaturze Henryka Ciocha.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • Trwa bardzo ostra dyskusja posw Nowoczesnej i PO z przewodniczcym komisji. Pose Piotrowicz mimo to przechodzi do gosowa. Ogldaj nasz transmisj na ywo z posiedzenia komisji>>>

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • Komisja zdecydowaa o przejciu do gosowania nad kandydaturami bez moliwoci zadawania dalszych pyta. - Pastwo mielicie czas zadawania pyta, wolelicie odczytywa jakie dokumenty - mwi Piotrowicz. Ostra dyskusja z posami opozycji.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • Posowie PiS nie chc sucha wypowiedzi posw. Jest wniosek o przejcie od razu do gosowania.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • Opozycja zwraca uwag, e dwch kandydatw PiS na sdziw TK to "aktywni politycy" - niedawny senator oraz obecny pose PiS.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • Roman Giertych: "Po postanowieniu TK Marszaek oraz posowie gosujcy za powoaniem nowych sdziw TK popeniaj przestpstwo z art. 231 kk. Casus Mariusza K."

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • Rozpocza si dyskusja nad wnioskami. Opozycja owiadcza, e postpowanie jest niezgodne z prawem ponownie powouje si na uchwa TK. Ogldaj nasz transmisj na ywo z posiedzenia komisji>>>

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • Przypomnijmy, e Trybuna Konstytucyjny wystpi do Sejmu, by powstrzyma si od wyboru nowych sdziw TK do czasu wydania wyrokw wobec ustawy o TK oraz jej nowelizacji. Zdaniem Cezarego Grabarczyka (PO), jeeli marszaek Kuchciski nie wstrzyma si z wyznaczaniem na rod posiedzenia Sejmu, na ktrym posowie maj dokona wyboru nowych sdziw TK, zamie prawo. - Kady, kto czyni bezskutecznymi orzeczenia sdw, podlega karze - powiedzia dziennikarzom Grabarczyk.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • Przedstawiane s kolejne kandydatury na sdziw Trybunau.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • Mimo protestw opozycji i ktni z przewodniczcym, komisja przystpia do niezwocznego procedowania.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • Robert Kropiwnicki z PO prbuje odczyta uchwa TK. Przewodniczcy Piotrowicz stara si przerwa.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • Przewodniczcy komisji Stanisaw Piotrowicz poddaje pod gosowanie wniosek o przerw w procedowaniu. Komisja nie przyja wniosku. Piotrowicz nie przyjmuje argumentacji posanki klubu Nowoczesna, e ma ta ma prawo odwoa si do prezydium Sejmu.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • Nowoczesna prbuje zoy wniosek o przesunicie posiedzenia komisji na pniejszy termin m.in. ze wzgldu na, e TK wezwa Sejm do wstrzymania si od procedowania w tej sprawie do czasu wyroku TK.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • PILNE

  Za chwil pocztek posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwoci. Ogldaj nasz transmisj na ywo na Periscope>>>

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • Trybuna Konstytucyjny wystpi do Sejmu, by powstrzyma si od wyboru nowych sdziw TK do czasu wydania wyrokw wobec ustawy o TK oraz jej nowelizacji. Wniosek o to zoy do TK pose PO Borys Budka, jeden z autorw skarg do TK w tej sprawie.

  TK uzasadni postanowienie chci zapobieenia "kryzysowi konstytucyjnemu, polegajcemu na uniemoliwieniu Trybunaowi wykonywania jego kompetencji w konstytucyjnie okrelonym skadzie 15 sdziw".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • Oficjalnie: Julia Przybska, Mariusz Muszyski, Henryk Cioch, Piotr Pszczkowski, Lech Morawski - to kandydaci zgoszeni przez klub PiS na sdziw TK, podaje PAP.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • - Dobrze, e si odbyo, moglimy wymieni swoje pogldy. Bez rozstrzygni. Liczymy, e ta refleksja, ktra bya u pana prezydenta, t refleksj wykae take klub parlamentarny PiS - powiedzia szef klubu PO Sawomir Neumann.

  Neumann: "Spotkanie u prezydenta bez rozstrzygni". Opozycja proponuje poczeka do orzecze TK

  Spotkanie u prezydenta Andrzeja Dudy ws. TK zakoczyo si bez rozstrzygni - powiedzia szef klubu PO Sawomir Neumann po wyjciu z Paacu Prezydenckiego.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • Portal 300polityka.pl donosi, e kandydaci zgoszeni przez PiS bd jednak inni. Wymienia si pi nazwisk: Julia Przybska, Henryk Cioch, Mariusz Muszyski, Lech Morawski i Piotr Pszczkowski.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • Wczeniej "GW" informowaa, e kandydatami mog zosta Krystyna Pawowicz i Stanisaw Piotrowicz.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • O 18:00 min termin zgaszania kandydatw na sdziw TK.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
 • Przypomnijmy: Sejm poprzedniej kadencji - przy sprzeciwie PiS - wybra piciu nowych sdziw TK 8 padziernika. Trzej sdziowie zostali wybrani w miejsce tych, ktrych kadencja wygasaa 6 listopada, czyli w trakcie kadencji poprzedniego Sejmu; dwaj pozostali - w miejsce sdziw, ktrych kadencja wygasa 2 i 8 grudnia, czyli w trakcie kadencji obecnego Sejmu. Wybrani w padzierniku sdziowie nie zostali dotychczas zaprzysieni przez prezydenta Andrzeja Dud, co jest konieczne, by mogli orzeka. Nowy Sejm zdecydowa o uniewanieniu wyboru piciu sdziw i chce wybra piciu nowych.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Spr o TK. Konsultacje u prezydenta, w Sejmie propozycje nowych kandydatw
Nie znaleziono tabeli dla tego wydarzenia

Trwa wczytywanie...
Nie znaleziono terminarza dla tego wydarzenia