Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony

Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony

 • pitek, 18 lipca 2014
 • Na dzi koczymy nasz relacj z wydarze zwizanych z katastrof malezyjskiego boeinga. Dzikujemy za uwag!

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Gen. Stanisaw Koziej: zestrzelenie samolotu otrzewi Zachd

  gen. Stanisaw Koziej

  - Zestrzelenie malezyjskiego samolotu nad Ukrain bdzie bodcem, ktry zmieni podejcie zachodnich sojusznikw do tego konfliktu; bdzie take argumentem za postulowanym przez Polsk wzmocnieniem wschodniej flanki NATO - oceni szef BBN Stanisaw Koziej.

  - Myl, e bdzie to dla Zachodu otrzewieniem, wyrwaniem z przekonania, e mona ten kryzys przeczeka, e moe nic wielkiego si nie stao, e nie trzeba dostosowywa NATO do wydarze na Wschodzie - doda.

  Zniszczenie cywilnej maszyny jest wedug Kozieja "rezultatem igrania z wojn, prby rozgrywania konfliktu poniej progu wojny, by osabi reakcje NATO i UE". - Pokazuje ono, e nowy typ zagroe, ktry objawia si specyficznymi dziaaniami Rosji przeciw Ukrainie - rozgrywaniem konfliktu poniej progu wojny - moe nie dramatyczne konsekwencje, nie tylko dla regionu, ale w skali globalnej.

  W wyniku 'wojny podprogowej' zgino prawie 300 osb, z wielu krajw, nie tylko z Europy - zaznaczy.

  Wedug szefa BBN zestrzelenie pasaerskiego samolotu nad Ukrain "dodatkowo wesprze nasze starania i zabiegi o strategiczne wzmocnienie wschodniej flanki NATO". - Temu tematowi bdzie te w przyszym tygodniu powicone spotkanie prezydenta Bronisawa Komorowskiego z prezydentami pastw batyckich, Grupy Wyszehradzkiej, Rumunii i Bugarii - powiedzia szef BBN.

  - Prezydenci bd omawia, w jaki sposb skoordynowa przygotowania do szczytu i dziaania na szczycie NATO, by uzyska potrzebne wzmocnienie - doda Koziej.

  Zdaniem Kozieja wydarzenia na Ukrainie bd te argumentem za cyklicznymi wiczeniami z udziaem wojsk w celu weryfikacji planw. - Prawd powiedziawszy, to dobra forma zapewnienia cigej widocznej obecnoci wojsk na wschodniej flance NATO - zauway.

  Za wane uzna take umieszczenie w krajach brzegowych NATO wysunitej logistyki i infrastruktury sojuszu - magazynw, skadw, ktre umoliwiaj szybkie przyjcie sojuszniczych wojsk w razie potrzeby.

  - Kolejne nasze zadanie to zwikszenie stopnia gotowoci do uycia si szybkiego reagowania - NRF. Chodzi o to, by byy to rzeczywicie siy szybkiego, a w czci take natychmiastowego reagowania. Widzimy, e Rosja bardzo intensywnie wiczy i przygotowuje swoje wojsko do szybkiego rozwijania, NATO musi mie siy zdolne odpowiednio reagowa - podkreli.

  Przypomnia polsk propozycj, by stacjonujce w Szczecinie dowdztwo Korpusu Pnoc Wschd, wykorzysta do roli dowdztwa si natychmiastowego reagowania.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Trudnoci personelu OBWE na miejscu katastrofy malezyjskiego samolotu

  Fot. Reuters/Maxim Zmeyev

  OBWE poinformowaa w pitek, e jej obserwatorzy, ktrzy dotarli tego dnia na miejsce czwartkowej katastrofy samolotu Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych na wschodzie Ukrainy, nie maj tam takiej swobody poruszania si, jaka jest im niezbdna.

  Obserwatorzy nie byli w stanie zabezpieczy korytarza, zapewniajcego dostp do miejsca katastrofy. Wedug OBWE podejm ponown prb w sobot. "Nie mieli dostpu, jakiego oczekiwali. Nie mieli swobody poruszania si, ktrej

  potrzebowali, by wykonywa swoj prac. Miejsce, w ktrym spad samolot nie jest odgrodzone" - powiedzia agencji Reutera przewodniczcy Staej Rady OBWE, ambasador Szwajcarii przy tej organizacji Thomas Greminger.

  Doda, e ekipa 17 obserwatorw przebywaa na miejscu katastrofy przez ok. 75 minut i wraca do Doniecka. Wczeniej w pitek rzecznik OBWE informowa, e okoo 30 osb z personelu tej organizacji przyleciao migowcem na miejsce, w ktrym poprzedniego dnia rozbi si Boeing 777 linii Malaysia Airlines.

  OBWE poinformowaa rwnie, e odbyo si spotkanie grupy kontaktowej Rosja-Ukraina-OBWE, podczas ktrego rozmawiano przez cze wideo z prorosyjskimi separatystami na wschodzie Ukrainy.

  Separatyci podkrelali w pitek, e z zadowoleniem powitaj ekspertw ukraiskich i midzynarodowych przybywajcych na miejsce katastrofy. Zaprzeczali doniesieniom wadz ukraiskich, jakoby blokowali dostp do tego miejsca.

  Samozwaczy wicepremier tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Andriej Purgin mwi wczeniej w pitek, e separatyci przeka czarne skrzynki malezyjskiego samolotu do ekspertyzy w Moskwie, "najprawdopodobniej Midzypastwowemu Komitetowi Lotniczemu" (MAK).

  MAK napisa jednak w pitek na swej stronie internetowej, e "w tak skomplikowanej sytuacji w rejonie, gdzie doszo do katastrofy samolotu Boeing 777, niezbdne jest utworzenie pod egid ICAO midzynarodowej komisji do zbadania tej katastrofy i przekazanie jej do zbadania tzw. czarnych skrzynek". ICAO to zaoona w 1947 roku oenzetowska Midzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego.

  Samolot malezyjskich linii zosta zestrzelony nad terenami, gdzie trwaj walki midzy ukraiskimi siami rzdowymi a separatystami. Zginy wszystkie osoby - 298 - znajdujce si na pokadzie maszyny.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Ekspert: Ukraina moe atwo umidzynarodowi badanie katastrofy

  Fot. Albert Zawada / Agencja Gazeta

  - Ukraina moe w stosunkowo prosty sposb umidzynarodowi badanie katastrofy malezyjskiego samolotu pasaerskiego, zapraszajc do wsppracy ekspertw z innych pastw i organizacji midzynarodowych - uwaa ekspert prawa lotniczego prof. Marek ylicz

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • "De facto jestemy w stanie wojny (...) Wiemy o planach terrorystw dowodzonych przez Rosjan. D do dalszej destabilizacji kraju i organizuj dywersj na terytorium Ukrainy. Wydaem instrukcj, aby przygotowa kraj do funkcjonowania w ramach stanu maksymalnej gotowoci" - napisa na Facebooku Arsenij Jaceniuk.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • - MAK to byby zy scenariusz wyjaniania katastrofy - tak w telewizji Superstacja mwi o katastrofie malezyjskiego samolotu na Ukrainie pukownik Edmund Klich, byy szef Pastwowej Komisji Badania Wypadkw Lotniczych, akredytowany przy MAK podczas wyjaniania katastrofy smoleskiej. Klich dodaje, e najlepszym rozwizaniem byaby komisja midzynarodowa.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Prezydent Komorowski o katastrofie boeinga: By moe niektrym spadn z oczu uski zudze

  TVP Info

  - Mona mie nadziej, e po katastrofie samolotu niektrym krgom politycznym spadn z oczu uski zudze co do rzeczywistego charakteru konfliktu na wschodzie Ukrainy - powiedzia prezydent Bronisaw Komorowski.

  "Uwaamy, e wstrzymanie ognia ma ogromny sens, ale chcielibymy, aby towarzyszyy temu dziaania po prostu powstrzymujce prby i dziaania na rzecz destrukcji pastwa ukraiskiego i tworzenia na stae rda konfliktu w tym regionie" - powiedzia prezydent w pitek na konferencji prasowej, po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem.

  Jak oceni, trzeba mie nadziej na efekt w postaci "pogbionej refleksji w wiecie zachodnim". "Mona i trzeba mie nadziej, e niektrym krgom politycznym spadn z oczu uski zudze co do rzeczywistego charakteru

  konfliktu i co do rzeczywistych, a nie hipotetycznie moliwych zagroe bezpieczestwa w tym regionie na przyszo" - przekonywa Komorowski.

  Wyrazi nadziej, e podobna refleksja moe si dokona take na Kremlu - e "kompromitacja separatystw rosyjskich na wschodniej Ukrainie jest take kompromitacj ich politycznych poplecznikw rosyjskich". "Jestem przekonany, e taka refleksja powinna oznacza gbok korekt polityki rosyjskiej w stosunku do Ukrainy i caego regionu" - podkreli prezydent.

  "Wane jest to, abymy konsekwentnie - i Polska bdzie to czynia - wskazywali na konieczno trwaego rozwizania sytuacji konfliktu na wschodniej Ukrainie poprzez likwidacj rda konfliktu, ktry zaowocowa przecie dziaaniami separatystw, a wic porednio zaowocowa rwnie zestrzeleniem samolotu malezyjskich linii lotniczych" - mwi Komorowski.

  Zdaniem prezydenta, potrzebna jest te dyskusja o przyszoci NATO, o tym, w jakiej mierze Sojusz Pnocnoatlantycki bdzie skutecznym narzdziem powstrzymywania przed agresywnymi zachowaniami Rosji oraz skutecznym narzdziem na rzecz obrony kraju flanki wschodniej.

  Komorowski przypomnia te, e 22 lipca w Warszawie odbdzie si spotkanie prezydentw pastw regionu m.in. w sprawie polityki bezpieczestwa w Europie rodkowej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  Prezydent Obama mwi o wczorajszej katastrofie malezyjskiego samolotu podczas zwoanej specjalnie konferencji prasowej. Oto zapis jego wypowiedzi:

  Dowody wskazuj, e samolot zosta zestrzelony przez pocisk ziemia-powietrze, ktry zosta wystrzelony z terytorium kontrolowanego przez separatystw wspieranych przez Rosj.

  Nie jest to pierwszy raz, kiedy samolot zosta zestrzelony na wschodniej Ukrainie. W cigu ostatnich kilku tygodni, separatyci wspierani przez Rosj zestrzelili ukraiski samolot transportowy, ukraiski migowiec oraz wzili odpowiedzialno za zestrzelenie myliwca.

  Separatyci otrzymywali stae wsparcie od Rosji. Rwnie bro cik i przeciwlotnicz

  Musi by przeprowadzone wiarygodne midzynarodowe ledztwo. Rada Bezpieczestwa ONZ popara to i wszyscy jej czonkowie, rwnie Rosja, podjli si tego.

  Rosja, separatyci i Ukraina musz stosowa si do natychmiastowego przerwania ognia. Nie mona niszczy i zanieczyszcza dowodw. ledczy potrzebuj miejsca do pracy.

  Personel FBI i suby bezpieczestwa transportu s w drodze na Ukrain (...) Prawda zostanie ujawniona.

  To straszne wydarzenia pokazuje, e nadszed czas, aby pokj i bezpieczestwo zostao przywrcone na Ukrainie.

  Chcemy by Rosja posza drog, ktra doprowadzi do pokoju na Ukrainie. Do tej pory Rosja nie podja jednak tej drogi. Rosja cay czas narusza suwerenno Ukraisk i wspiera separatystw.

  Rosja nie wykorzystaa rwnie swoich wpyww, by naciska na separatystw, by ci wstrzymali ogie. Dlatego wanie naoylimy sankcje.

  Rosja, separatyci i Ukraina - wszyscy maj zdolno do zakoczenia walk. Tymczasem USA bd stay na czele midzynarodowych wysikw, by deeskalowa konflikt i wesprze suwerenno Ukrainy i nard ukraiski, ktry bdzie dy do demokracji

  Na pokadzie samolotu byo prawie 100 badaczy i osb zaangaowanych w walk z AIDS. Byli to ludzie, ktrzy cae swoje ycie powicili pomocy innym, ktrzy koncentrowali si na budowaniu, a nie na niszczeniu.

  Nie wiemy dokadnie co si wydarzyo. Wiem jednak, e podniesienie poziomu przemocy nastpio pomimo wysiku rzdu Ukrainy.

  Separatyci s ciko uzbrojeni i przeszkoleni. To nie by wypadek. To si wydarzyo ze wzgldu na to, e Rosja udziela im wsparcia.

  Grupa separatystw nie jest w stanie zestrzeli samolotu, bez sprztu i szkolenia. A te przychodz do nich z Rosji.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • - Rakiety zostay wystrzelone z terytorium separatystw. Stany Zjednoczone nie mog wykluczy, e pomagaa im Rosja. To Rosja moe koczy t wojn. I Rosja musi skoczy t wojn - powiedziaa Samatha Power podczas posiedzenia Rady Bezpieczestwa ONZ.

  - Separatyci i ich mocodawcy maj teraz dobr przyczyn, eby zatrze lady. Dlatego bardzo wane, eby ledztwo zacz natychmiast - dodaa.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  Rozpoczo si spotkanie prezydenta z premierem ws. katastrofy samolotu

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Najnowsze zdjcia agencji Reutera z miejsca katastrofy

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Rzecznik OBWE poinformowa, e okoo 30 osb z personelu tej organizacji przyleciao dzi migowcem na miejsce, w ktrym poprzedniego dnia rozbi si Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych Malaysia Airlines z 298 osobami na pokadzie.

  Wczeniej organizacja ta informowaa, e odbyo si spotkanie grupy kontaktowej Rosja-Ukraina-OBWE, podczas ktrego rozmawiano przez cze wideo z prorosyjskimi separatystami na wschodzie Ukrainy.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • 17:00

  Katastrofa samolotu Malaysia Airlines na Ukrainie mocno odbia si na akcjach przewonika - spady o 11 proc. To kolejny cios w lini lotnicz po tym, gdy w marcu nad Azj zagin jej inny samolot. Przedsibiorstwo od lat jest w zej sytuacji finansowej.

  Malaysia Airlines obsuguj poczenia niemal z caym wiatem. Czwartkowa katastrofa mocno odbia si na cenach akcji tego przewonika - sesj na malezyjskiej giedzie spka zakoczya spadkiem o 11 proc. W pewnym momencie akcje spaday nawet o 18 proc. Katastrofa to kolejny cios dla borykajcej si z problemami finansowymi linii, ktra w marcu tego roku stracia inny samolot po tym, gdy znikn on z radarw nad

  Morzem Poudniowochiskim. Maszyny nie odnaleziono do dzisiaj.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Politycznym skutkiem rozbicia malezyjskiego samolotu bdzie wiksza presja Unii Europejskiej na Putina, ktry straci sojusznika w Holendrach, przeciwnikach nakadania sankcji na Rosj - powiedzia ekspert ds. bezpieczestwa Igor Sutyagin.

  Holandia bya dotychczas najwikszym przeciwnikiem nakadania sankcji na Moskw, poniewa jej gospodarka jest bardzo uzaleniona od handlu z Rosj - doda.

  Zdaniem Sutyagina konflikt na wschodzie Ukrainy wejdzie obecnie w faz "aktywnej dyplomacji", poniewa nie da si duej twierdzi, e kryzys we wschodniej Ukrainie ma charakter lokalny.

  Zawieszenie broni bdzie tam bardzo trudne do utrzymania, poniewa ukraiscy wojskowi chc rewanu, separatyci s poza kontrol, a Wadimirowi Putinowi nikt nie ufa - uwaa ekspert.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Ochotnik, mionik historii, agent i morderca. Kim jest Igor Striekow, czowiek, ktry mg zestrzeli lot MH17?

  - W okolicy miasta Torez zestrzelilimy An-26 - chwali si w czwartek po poudniu Igor Striekow, przywdca donieckich separatystw. Gdy wiat obiega informacja o tragedii pasaerskiego lotu MH17, Striekow swoje wpisy z Twittera i Vkontakte usun. Teraz jest gwnym podejrzanym wydania rozkazu o zestrzeleniu samolotu Malaysia Airlines.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  Rada Bezpieczestwa ONZ wzywa do przeprowadzenia midzynarodowego i niezalenego ledztwa w sprawie katastrofy malezyjskiego samolotu.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • 16:00

  Australijka stracia dwch czonkw rodziny w kolejnych katastrofach malezyjskich samolotw

  Pochodzca z Australii Kaylene Mann staa si ofiar tragicznego zbiegu okolicznoci. W marcu jej brat wsiad na pokad malezyjskiego boeinga 777, ktry zagin nad Oceanem Indyjskim. Teraz kobieta stracia pasierbic, ktra bya pasaerk samolotu zestrzelonego nad Ukrain.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  - Walnlimy teraz te samolot Su, przecie otrzymalimy ju Buk N. Wczoraj zestrzelilimy dwa samoloty Su, dzi jeszcze jeden. Dziki Bogu, dzi od rana mamy Buk N, wic jest lej - takie sowa padaj podczas rozmowy separatystw, ujawnionej przez SBU.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • 15:45

  Dzi o godz. 17 prezydent Bronisaw Komorowski spotka si z premierem Donaldem Tuskiem ws. katastrofy malezyjskiego samolotu. Prezydent ma te rozmawia z szefem BBN Stanisawem Koziejem.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Linie Malysia Airlines poinformoway, e zabiegay o pozwolenie na przelot przez przestrze powietrzn Ukrainy na wysokoci 10,7 kilometra, ale ukraiskie suby kontroli lotw poinstruoway, by wysoko ta wyniosa 10,1 km.

  "Przedstawilimy plan lotu z wnioskiem o przelot na wysokoci 35 tys. stp (10,7 km) w przestrzeni powietrznej Ukrainy. To zblione do 'optymalnej' wysokoci" - gosi owiadczenie.

  "Jednak wysoko przelotu maszyny jest ustalana przez suby kontroli lotw na ziemi" - doday malezyjskie linie, dodajc, e suby ukraiskie poleciy, by wysoko ta wyniosa 33 tys. stp (10,1 km).

  Malezyjskie linie zapewniy te, e samolot mia "w porzdku dokumentacj serwisow" i "funkcjonowa normalnie" do chwili, gdy utracono z nim kontakt.

  Ostatnia kontrola techniczna zostaa przeprowadzona 11 lipca, a maszyna lataa przez 17 lat - owiadczy z kolei Huib Gorter, wiceprezydent europejskiej gazi Malaysia Airlines w czasie konferencji na amsterdamskim lotnisku Schiphol.

  Doda, e w ramach pocztkowej pomocy linie przeka po 5 tys. dolarw za kadego pasaera bliskim, oczekujcym w hotelu w Amsterdamie na informacje. Wskaza, e linie zamierzaj umoliwi rodzinom podr na miejsce katastrofy, ale ustalaj, czy jest to wykonalne.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • 15:30

  Prokremlowska Rossiya 24 spekuluje, e pasaerowie lotu MH17 nie yli ju przed uderzeniem.

  Telewizja powouje si na relacje osb, ktre zajmoway si ciaami po katastrofie. Wedug nich wikszo ofiar nie ya od kilku dni. Podaj te, e w samolocie znaleziono du liczb lekw i surowicy krwi.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Najnowsza informacja na temat pochodzenia ofiar katastrofy

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Malezyjski samolot pasaerski, ktry rozbi si na wschodzie Ukrainy, najprawdopodobniej zosta zestrzelony przez tamtejszych prorosyjskich separatystw - informuje telewizja CNN powoujc si na wstpn analiz amerykaskich sub wywiadowczych.

  Analiza jest poufna. Informacje na ten temat przekaza CNN przedstawiciel sektora obronnego USA, zastrzegajc sobie anonimowo.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  ''Wprost'': Suba Bezpieczestwa Ukrainy poinformowaa o tym, e zatrzymaa dwch rosyjskich obywateli na granicy rosyjsko-ukraiskiej. S oni podejrzewani o obsugiwanie wyrzutni rakietowej Buk, z ktrej wystrzelona rakieta strcia samolot pasaerski Boeing 777 linii Malaysian Airlines.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  15:03

  Prezydent Rosji Wadimir Putin wezwa strony konfliktu na wschodzie Ukrainy do zawieszenia broni. Pozwoli to na rozpoczcie negocjacji pokojowych - powiedzia rosyjski przywdca w trakcie spotkania z hierarchami rosyjskiej Cerkwi prawosawnej.

  "Z wielkim niepokojem i smutkiem obserwujemy wydarzenia we wschodniej Ukrainie. To okropne, to tragedia" - cytuje sowa Putina agencja Reutera.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • 15:00
  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • 15:00

  Papie Franciszek przyj z gbokim blem wiadomo o katastrofie samolotu malezyjskich linii lotniczych na wschodzie Ukrainy, modli si za ofiary i apeluje o pokj oraz rozwizanie konfliktu ukraiskiego na drodze dialogu - poinformowa Watykan.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • 14:50

  Sikorski to polityk prowadzcy dziaania, na ktrych zdecydowanie zyskuje Rosja. Bardzo nisko ceni jego intelekt, ale nie sdz, by tak polityk uprawia niewiadomie - powiedzia Jarosaw Kaczyski w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  Jeden z liderw separatystw na wschodzie Ukrainy, Aleksandr Borodaj, wykluczy rozejm, ktrego domagay si Waszyngton i kraje europejskie. Doda jednak, e separatyci dopuszcz ledczych na miejsce katastrofy malezyjskiego boeinga.

  Doda, e utrzymuje kontakt z przedstawicielami Holandii, skd w czwartek wylecia samolot z 298 osobami na pokadzie, oraz Malezji, dokd zmierzaa maszyna.

  "Domagaj si, bymy pozostawili miejsce (katastrofy) w nienaruszonym stanie, wic teraz niczego tam nie dotykamy" - zaznaczy. Podkreli, e rozwizaniem byoby przewiezienie cia ofiar katastrofy do Charkowa, poniewa w Doniecku nie ma technicznych moliwoci, aby je przechowa. Do tej pory znaleziono ciaa 181 ofiar.

  Borodaj odrzuci odpowiedzialno separatystw za katastrof malezyjskiej maszyny. Jak tumaczy, bro, ktr oni dysponuj, umoliwia zestrzelenie samolotu leccego maksymalnie na wysokoci 4 tys. metrw, a nie 10 tys. metrw - na ktrej lecia malezyjski samolot. Przekonywa te, e separatyci nie maj na uzbrojeniu adnych zestaww rakietowych Buk, z ktrych - jak podejrzewaj wadze w Kijowie ? zosta zestrzelony samolot.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Zamknicie przestrzeni powietrznej nad czci Ukrainy, oznacza przede wszystkim du komplikacj dla linii lotniczych i dodatkowe koszty. Wedug unijnych rde ruch lotniczy m.in. nad Polsk wzrs o 10 - 15 proc.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Szef Suby Bezpieczestwa Ukrainy: Istniej dowody, i rosyjscy wojskowi mieli zwizek z katastrof malezyjskiego samolotu; tu przed ni system Buk-M wraz obsug trafi z Rosji na terytorium Ukrainy.

  Szef SBU mwi o tym na briefingu, na ktrym przedstawiono nagranie, zawierajce zapis sw dwch szefw grup separatystw. W nagraniu jest m.in. mowa o otrzymaniu 17 lipca przez ukraiski kontrwywiad danych, e "bojownikom (samozwaczej) Donieckiej Republiki Ludowej przekazano do uytku jeden z kompleksw Buk-M z zaog, ktry trafi na Ukrain z Rosji przez granic w rejonie Suchodilska".

  Naywajczenko podkreli, e nagrania dokumentuj, e system Buk przez rosyjsk granic na Ukrain trafi z Rosji tu przed aktem terrorystycznym.

  Zdaniem szefa SBU obecnie separatyci prbuj wywie z Ukrainy niewystrzelone rakiety systemu Buk, eby ukry przestpstwo.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Ukraina musi odzyska kontrol nad miejscem upadku malezyjskiego samolotu - powiedzia szef MSZ Radosaw Sikorski. Zaznaczy, e priorytetem musi by ustalenie przyczyn katastrofy i "sprawcw tej zbrodni".

  "Wszyscy uwaamy podobnie, e dochodzenie przyczyn tej tragedii, ustalenie sprawcw tej zbrodni musi mie priorytet. Wadzom ukraiskim musi by umoliwione wykonanie ich suwerennych praw na swoim terytorium" - powiedzia szef MSZ.

  "Tak si koczy dostarczanie bandytom zaawansowanej broni" - skomentowa Sikorski.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziaa, e bardzo wiele poszlak wskazuje na zestrzelenie malezyjskiego samolotu. Skrytykowaa polityk Rosji wobec Ukrainy, ale zastrzega, e nie istnieje alternatywa dla dialogu z Putinem.

  Kanclerz zaapelowaa o zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy, aby niezaleni ledczy mieli dostp do miejsca katastrofy malezyjskiego samolotu i mogli zbada jego wrak.

  "Musimy najszybciej, jak to tylko moliwe, wszcz niezalene ledztwo. Jednak aby tak si stao potrzebujemy zawieszenia broni i musimy doprowadzi do pocignicia do odpowiedzialnoci osb winnych" - powiedziaa Merkel.

  "Jest wiele przesanek, e samolot zosta zestrzelony, dlatego musimy ca spraw traktowa bardzo powanie" - dodaa.

  Jak zaznaczya, prorosyjscy separatyci na wschodzie Ukrainy s dobrze uzbrojeni i niektre rodzaje ich broni najwyraniej napywaj przez granic z Rosji. Jej zdaniem to Rosja jest odpowiedzialna za zapewnienie, by proces pokojowy na Ukrainie przebiega szybciej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Tusk: Za chwil bd rozmawia z prezydentem Ukrainy. Rozmowy i owiadczenia politykw pokazuj, ze ta tragedia nie moe pozosta bez reakcji. Powinna by ostatnim aktem tego za, ktre dzieje si na wschodzie Ukrainy.

  Bardzo wane jest, aby wnioskiem jaki pynie z tej tragedii bya bezwzgldna, twarda i konsekwentna presja na separatystw, a take na Rosj, aby zaprzesta tych dziaa i wspierania tych, ktrzy prawdopodobnie odpowiadaj za t tragedi.

  Nie potwierdzono, aby wrd ofiar byli Polacy. Nie jest to informacja ostateczna poniewa trwa identyfikacja, istnieje prawdopodobiestwo podwjnego obywatelstwa pewnej grupy ofiar, ale jak do tej pory nie ma adnego sygnau, ktry kazaby nam si niepokoi o los naszych obywateli.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Tusk: Nie byo i nie bdzie zagroenia dla polskich samolotw w zwizku z tym konfliktem.

  Konflikt na Ukrainie tworzy niebezpieczny dla wszystkich ssiadw kontekst, ale zestrzelenie samolotu malezyjskiego nie powinno prowadzi do zdarze czy konsekwencji bezporednio zagraajcych Polsce.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  Tusk: W ostatnich dniach dwa inne samoloty zostay zestrzelony nad terytorium Ukrainy. Nie ma adnego usprawiedliwienia dla zestrzeliwania samolotw pastwa nad jego terytorium.

  Chocia ta tragedia ze wzgldu na jej cywilny charakter, rozmiar, fakt, e ofiary pochodz z wielu krajw niezaangaowanych w konflikt na Ukrainie, to ta tragedia jest jednoczenie potwierdzeniem za, ktre dzieje si we wschodniej Ukrainy przez separatystw.

  Oburzenie na sprawcw tej zbrodni musi si take przekada na oburzenie tych, ktrzy wspieraj sprawcw tej zbrodni. Musimy pamita, e zawieszenie broni nie moe by sposobem na utrzymaniu status quo, na utrzymanie sytuacji, w ktrej separatyci wspierani przez obce pastwo okupuj cz terytorium Ukrainy.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Tusk: Zestrzelenie samolotu jest aktem terroru. Wszystkie dotychczasowe hipotezy, analiza informacji, kae nam sdzi, e samolot zosta zestrzelony rakiet wystrzelon z terytorium, ktre pozostaje pod kontrol separatystw.

  To wycznie hipoteza, ale dzi wydaje si najbardziej prawdopodobna.

  Mamy do czynienia z aktem terroru, nawet jeli jego sprawcy bd tumaczyli, e bya to pomyka.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • 14:10

  "W zwizku z obecnymi wydarzeniami na Ukrainie i tragedi (malezyjskiego) samolotu pasaerskiego (na Ukrainie), bdziemy mieli niektre kluczowe postacie na miejscu w Brukseli we wtorek i rod" - poinformowa wysokiej rang urzdnik unijny.

  Szef dyplomacji Ukrainy Pawo Klimkin ma we wtorek w Brukseli wzi udzia w spotkaniu Partnerstwa Wschodniego, a szef dyplomacji Malezji Anifah bin Aman - w rod w spotkaniu ministrw EU-ASEAN. Jednoczenie we wtorek spotkaj si unijni ministrowie spraw zagranicznych.

  We wtorek od rana w Brukseli obradowa bd ministrowie spraw zagranicznych krajw UE. Omwi sytuacj na Ukrainie i decyzj przywdcw ws. dodatkowych sankcji wobec Rosji. By moe wydadz owiadczenie w sprawie katastrofy samolotu Malaysia Airlines.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • 14:00

  - Jakim prawem pan posdza o to [zestrzelenie samolotu - red.] JE Wodzimierza Putina? Jak korzy miaby pan Putin z zestrzelenia tego samolotu? - pyta Janusz Korwin-Mikke prowadzcego program "Ustalmy Jedno". Zdaniem europosa Kongresu Nowej Prawicy, "najbardziej prawdopodobna hipoteza jest taka, e Ukraicy mieli zestrzeli samolot z panem Putinem". - Tylko si pomylili niestety, biedaki. Nie widz innego wyjanienia - powiedzia. - Czowiek, ktry podejrzewa o to Rosjan albo separatystw, ma nie po kolei w gowie - doda.

  fot. AG

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  awrow: Moskwa nie zamierza wykorzysta czarnych skrzynek lotu MH17

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • 13:50

  "Kady, kto kupi bilet LOT-u na trasie z i do Odessy, Lwowa i Kijowa na podr majc odby si w terminie od 18 lipca do 15 sierpnia 2014 roku, moe zmieni bezpatnie rezerwacj i wybra inny dowolny termin na przestrzeni roku" - poinformoway PLL LOT.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • 13:42
  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • 13:35

  - To zbrodnia wojenna Rosji, a my mamy do czynienia z prb obarczania odpowiedzialnoci za t katastrof Ukrainy. To klasyczne zachowanie, analogiczne do zbrodni na polskim prezydencie. Wtedy win prbowano obarczy polskich pilotw - mwi na antenie Telewizji Republika Antoni Macierewicz.

  Wiceprezes PiS mwi te, e dziaanie strony rosyjskiej wok wczorajszej katastrofy jest analogiczne z tym po katastrofie smoleskiej. - Strona rosyjska przerzuca win na najbardziej pokrzywdzonego. To co si stao w Polsce 10 kwietnia to tylko pocztek. Musimy mie wiadomo, e ci, ktrzy to zaczli, bd to kontynuowa - mwi.

  Zdaniem Macierewicza, polskie wadze nie zachowuj si waciwie. - Powinno wyciga si konsekwencje od politykw, ktrzy staj po stronie rosyjskiej. W pierwszej kolejnoci naley zacz od dymisji pana Laska - stwierdzi

  fot. AG

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • 13:28

  prezydent.pl

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Ukraina: zestrzelony samolot by poza zasigiem naszej broni

  "Nie wystrzelilimy adnych pociskw rakietowych, ktrymi dysponujemy" - powiedzia rzecznik Rady Bezpieczestwa Narodowego i Obrony Ukrainy Andrij ysenko

  Tymczasem ukraiskie ministerstwo obrony poinformowao, e zestrzelony samolot malezyjskich linii znajdowa si poza zasigiem aktywnych systemw ukraiskiej broni przeciwrakietowej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • "Terroryci wywo system Buk do Rosji" - informuje Euromajdan. W internecie kr informacj, e to wanie z tej wyrzutni zestrzelono malezyjski samolot (na filmie wida, e brakuje jednej z rakiet). Wideo opublikowano na oficjalnym kanale ukraiskiego Ministerstwa Spraw Wewntrznych.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • - Bdziemy nalega na maksymalnie obiektywne, maksymalnie otwarte, niezalene dochodzenie. Jestemy gotowi wnie swj wkad, lecz, co oczywiste, uwaamy, e inicjatyw powinny przejawi wadze kraju, na ktrego terenie zdarzya si ta tragedia ? owiadczy szef MSZ Rosji Siergiej awrow.

  Odnoszc si do zarzutw Kijowa pod adresem Moskwy po katastrofie samolotu, minister awrow powiedzia: "W ostatnich miesicach nie syszaem prawdziwych owiadcze z Kijowa".

  Minister awrow powiedzia, e "s podstawy, by sdzi, e w najbliszym czasie odbdzie si jeszcze jedna wideokonferencja, na ktrej bdzie omawiana kwestia rozejmu".

  Fot. VASILY FEDOSENKO / REUTERS

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Ukraiskie suby ratownicze odnalazy ju ciaa 181 ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu - poinformowa przedstawiciel ministerstwa spraw zagranicznych.

  Przedstawiciel resortu Andrij Sibiga powiedzia, e ciaa najpewniej zostan przewiezione do pobliskiego Charkowa, ktre jest pod kontrol wadz centralnych.

  MAXIM ZMEYEV/REUTERS

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  Rzecznik min. obrony Ukrainy: malezyjski boeing by poza zasigiem ukraiskich systemw przeciwlotniczych; nie rozmieszczono adnych pociskw rakietowych podczas operacji antyterrorystycznej na wschodzie kraju

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Rozpoczynajca si w weekend w Melbourne 20. midzynarodowa konferencja nt. epidemii AIDS odbdzie si mimo zestrzelenia na Ukrainie samolotu Malaysia Airlines. W katastrofie mogo zgin ponad stu specjalistw od HIV/AIDS, ktrzy lecieli na to spotkanie.

  "W hodzie naszym kolegom, ktrzy byli oddani walce z HIV/AIDS, spotkanie odbdzie si, tak jak planowano. Bdzie okazj do wspominania tych, ktrych stracilimy" - czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej konferencji.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • ''Po pierwsze, wiemy, e samolot lecia inn ni jeszcze kilka dni temu tras, nie starajc si nawet omin strefy dziaa wojennych. Porwnanie lotw z ostatnich dni pokazuje wyranie, e zazwyczaj lot ten odbywa si szlakiem pooonym o kilkadziesit kilometrw dalej na poudnie'' - pisze na swoim blogu Mateusz Piskorski, byy pose Samoobrony.

  Piskorski pojecha na Krym w czasie referendum jako 'niezaleny obserwator'. Jego wypowiedzi potwierdzay wtedy rosyjski wariant o demokratycznym i prawidowym przebiegu referendum.

  ''Po drugie, wiemy, e zestrzelenie mogo nastpi z ziemi - wyrzutniami S-300 lub 'Buk', albo z powietrza. Zaawansowanego sprztu siy DNR raczej nie maj, podobnie jak ludzi zdolnych do jego obsugi. Myliwce Su-25 ukraiskich si zbrojnych regularnie latay i bray udzia w dziaaniach wojennych, ostrzeliwujc Donbas nawet w ostatnich dniach.

  Po trzecie, owiadczenie prezydenta Petro Poroszenko wskazuje na prb umidzynarodowienia konfliktu w obliczu kolejnych poraek si kijowskich na froncie, m.in. zamknicia w kotle wzdu granicy rosyjskiej znaczcych oddziaw armii i Gwardii Narodowej'' - ocenia dalej Piskorski.

  ''Z tych pobienych informacji wyania si obraz pewnego scenariusza. Kijowskie wadze potrzebuj militarnego wsparcia Amerykanw i ich satelitw. Potrzebuj casus belli, argumentu, ktry pozwoli uzasadni opinii publicznej pastw NATO konieczno interwencji ldowej po stronie Ukrainy'' - czytamy na blogu.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowao, e zestrzelony w czwartek malezyjski samolot znajdowa si w zasigu dwch ukraiskich systemw

  przeciwlotniczych dalekiego zasigu C-200 i trzech baterii Buk. Istniaa moliwo koordynowania dziaa.

  Resort obrony poinformowa, e waciwoci techniczne systemu Buk pozwalaj na wymian informacji o celach powietrznych midzy bateriami jednego dywizjonu. Dlatego pocisk rakietowy mg by wystrzelony z kadej baterii rozlokowanych w okolicach Doniecka.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • W katastrofie na Ukrainie zginli naukowcy zajmujcy si AIDS. ''Druzgocce. To bdzie miao globalne konsekwencje''

  We wczorajszej katastrofie na Ukrainie zgino ponad 100 naukowcw i aktywistw udajcych si na powicon AIDS konferencj w Australii. Komentatorzy zgodnie przyznaj, e byli wrd nich liderzy walki ze mierteln chorob. - To bdzie miao globalne konsekwencje. Ich wiedza jest niezastpiona - stwierdzi prof. Richard Boyd z australijskiego Monash University.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowaa, e jej rzecznik Glenn Thomas by na pokadzie malezyjskiego samolotu.

  49-letni Brytyjczyk by w drodze do Melbourne, w Australii, gdzie mia wzi udzia w 20. midzynarodowej konferencji na temat epidemii AIDS, ktra rozpoczyna si w niedziel - powiedzia inny rzecznik WHO Gregory Hartl. Thomas, byy dziennikarz BBC, pracowa w siedzibie WHO w Genewie od ponad 10 lat.

  Hartl powiedzia, e na pokadzie maszyny, ktra w czwartek rozbia si w obwodzie donieckim, nie byo innych

  pracownikw WHO.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • O godz. 14 premier Donald Tusk wygosi owiadczenie dla mediw w zwizku z katastrof malezyjskiego samolotu.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Prorosyjscy separatyci na wschodzie Ukrainy s dobrze uzbrojeni i niektre rodzaje ich broni najwyraniej napywaj przez granic z Rosji - powiedziaa na konferencji prasowej niemiecka kanclerz Angela Merkel. Jej zdaniem to Rosja jest odpowiedzialna za zapewnienie, by proces pokojowy na Ukrainie przebiega szybciej

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • "Ta mier pjdzie na marne. Zachodni politycy intensywniej zabiegaj o posady komisarzy ni o rozwizanie problemu Ukrainy"

  - To przeraajce, ale ta mier pjdzie na marne, bo nikt nie ma woli, eby przeoy jzyk konkretu na jzyk polityki - tak skutki katastrofy malezyjskiego boeinga oceni w TOK FM prof. Andrzej Gil z Instytutu Europy rodkowo-Wschodniej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  Rosyjskie min. obrony: W dniu katastrofy samolotu odnotowalimy aktywno ukraiskiego systemu przeciwlotniczego Buk. Podkrelio take, e na terytorium Ukrainy boeing by w zasigu tych systemw

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Malezyjski minister transportu Liow Tiong Lai owiadczy, e lecc nad wschodni Ukrain linie Malaysia Airlines nie podjy nadmiernego ryzyka, gdy ONZ-owska Midzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) uznaa t tras za bezpieczn.

  - Latalimy t tras od wielu lat. Bya ona bezpieczna i dlatego j wybieralimy - powiedzia Liow, pytany przez dziennikarzy, dlaczego przewonik zdecydowa si na lot nad obszarem, nad ktrym prowadzone s dziaania wojenne.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • LOT: Nasze poczenia s bezpieczne. Ale pasaerowie leccy na Ukrain mog wymieni bilety

  "Nie ma adnego poczenia, ktre LOT realizowaby w pobliu niebezpiecznej strefy" - pisze polski przewonik w komunikacie prasowym. Zapewnia jednak, e pasaerowie leccy w najbliszym czasie do Odessy, Lwowa i Kijowa mog bezpatnie zmieni rezerwacje.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  Midzypastwowy Komitet Lotniczy (MAK) w Moskwie uwaa, e w celu zbadania przyczyn katastrofy na Ukrainie samolotu melezyjskich linii lotniczych niezbdne jest utworzenie komisji pod egid Organizacji Midzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Wedug MAK takiej komisji trzeba te przekaza rejestratory lotu, zwane popularnie czarnymi skrzynkami

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Putin zadzwoni z kondolencjami do premiera Holandii. A holenderska prasa pisze o "zbrodni"

  Ponad poowa pasaerw malezyjskiego boeinga, ktry zosta zestrzelony nad Ukrain, pochodzia z Holandii. Holenderska prasa pisze o tragedii: "zbrodnia", "szok", "atak terrorystyczny". Tymczasem do holenderskiego premiera Marka Rutte zadzwoni z kondolencjami Wadimir Putin.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  W zwizku z katastrof malezyjskiego samolotu pasaerskiego na wschodniej Ukrainie Suba Bezpieczestwa (SBU) tego kraju wszcza ledztwo z artykuu kodeksu karnego, mwicego o terroryzmie - podao biuro prasowe tej instytucji.

  "Wszczte zostao ledztwo w sprawie aktu terroru" - owiadczya SBU.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • TVP Info

  - Trzeba jak najszybciej rozpocz niezalene dochodzenie. Wymaga to zawieszenia broni. Trzeba t spraw bardzo powanie - powiedziaa Angela Merkel. - Jeszcze raz jasno wzywam prezydenta Rosji, aby przyczyni si do znalezienia politycznego rozwizania sytuacji na Ukrainie. nie ma rozsdnej alternatywy - dodaa.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Lot MH17, podrujcy z Amsterdamu do Kuala Lumpur, rozbi si na Ukrainie, okoo 60 kilometrw od rosyjskiej granicy. Na pokadzie byo 298 osb, nikt nie przey. Trwaj spekulacje na temat tego, czy maszyna zostaa zestrzelona i kto mg dokona ewentualnego ataku.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Andrew Krawczenko/REUTERS

  - Wydam odpowiednie polecenia, by cay kraj przeszed do stanu najwyszej gotowoci. Dziaania ledcze bd prowadzone na wielk skal - zapewni Arsenij Jaceniuk. Zoy take kondolencje w zwizku ze mierci osb, ktre "zginy z rki terrorystw kierowanych przez Rosj".

  - Wszystkie czerwone linie zostay ju przekroczone. Wzywamy do tego, by zrobi wszystko, co moliwe, eby zatrzyma t wojn przeciwko Ukrainie, Europie i po tym jak terroryci zestrzelili samolot wojnie przeciwko wiatu - powiedzia premier Ukrainy. Podkreli, e kady kto popiera terrorystw, w tym wadze Rosji, powinien by pocignity do odpowiedzialnoci.

  - Katastrofa samolotu malezyjskich linii lotniczych, ktry spad na wschodniej Ukrainie, to przestpstwo midzynarodowe - - powiedzia premier.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Australijskie media przypomniay, e przywdca prorosyjskich separatystw Igor Striekow krtko po katastrofie malezyjskiego samolotu na wschodzie Ukrainy przyzna si na mediach spoecznociowych do jego zestrzelenia. Niedugo po tym wpisy zostay wykasowane.

  Portal news.com.au przypomina wpis posiadajcego rosyjskie obywatelstwo Striekowa na Twitterze - "W okolicy miasta Torez zestrzelilimy An-26, ktry rozbi si w niedaleko kopalni Progress. Ostrzegalimy was - nie latajcie po naszym niebie".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  Najnowsze dane dotyczce pochodzenia pasaerw zestrzelonego boeinga. Wedug ostatnich informacji na pokadzie byo wicej obywateli Holandii, ni sdzono na pocztku. 20 osb pozostaje niezidentyfikowanych.

  Gazeta.pl

  Ukraiskie suby ratownicze s w trakcie przeszukiwania okolicy zestrzelenia malezyjskiego samolotu, ktry spad w czwartek na ziemi w okolicach miast Szachtarsk i Torez na wschodzie kraju. Przedstawiciel ukraiskiego resortu spraw zagranicznych Andrij Sibiga powiedzia, e ciaa najpewniej zostan przewiezione do pobliskiego Charkowa, ktre jest pod kontrol wadz centralnych.

  Ministerstwo przekazao wczeniej, e poszukiwania utrudniaj bojownicy prorosyjskich ugrupowa separatystycznych, ktre kontroluj rejon katastrofy i - jak podano w komunikacie - "przeszkadzaj w pracy jednostek Suby".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Biaoruskie linie lotnicze Bieawia zmieniy trasy swoich lotw nad wschodni Ukrain.

  Zmiana obowizuje - jak napisano na stronie linii - "do czasu wyjanienia przyczyn wydarzenia". Bieawia w dalszym cigu bdzie natomiast wykonywa dwa loty dziennie do Kijowa.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • O godz. 17 prezydent Bronisaw Komorowski spotka si z premierem Donaldem Tuskiem ws. katastrofy malezyjskiego samolotu.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • - Wszystkie urzdzenia lotnicze samolotu dziaay bez zarzutu - zapewni Liow Tiong Lai, minister transportu Malezji. - Nie dostalimy adnych sygnaw wzywania o pomoc z pokadu tego samolotu - podkreli.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • TVP INFO

  Trwa konferencja prasowa malezyjskiego ministra trasportu. - 62-osobywy zesp zajmie si ledztwem ws. przyczyn tej katastrofy - powiedzia Liow Tiong Lai, minister transportu Malezji. - Wci nie znamy narodowoci 41 osb - doda.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Rosyjska prasa szuka winnych katastrofy malezyjskiego samolotu. "Kto zestrzeli samolot?" - gosi tytu artykuu opublikowanego w dzienniku "Wiedomosti".

  "W bogatej historii dziaalnoci separatystw lub grup zbrojnych rebelianci nigdy nie zestrzelili samolotu pasaerskiego. Potne pociski rzadko wpadaj w ich rce" - dodaje gazeta.

  Jednoczenie "Wiedomosti" przypominaj, e wedug rosyjskich agencji 29 czerwca separatyci zajli jednostk wojskow w Doniecku, w ktrej znajdoway si zestawy przeciwlotnicze Buk, ktre mog dosign cele na wysokoci ponad 10 km.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Moliwo wzrostu napicia politycznego po katastrofie malezyjskiego samolotu na terytorium Ukrainy oraz zaostrzenie sankcji USA naoonych na Rosj studz nastroje na rynkach - oceniaj w analitycy. Indeksy na GPW ok. godz. 10 na niewielkich spadkach.

  Strach inwestorw przed konsekwencjami wzrostu napicia geopolitycznego na linii Ukraina-Rosja i Zachd-Rosja przeoy si w czwartek w godzinach popoudniowych na silne wahania na rynkach finansowych - stwierdzi dyrektor dziau analiz w Admiral Markets Marcin Kiepas. - Umocni si jen i szwajcarski frank, mocno straci rubel, wzrosy ceny zota i spady ceny akcji. Dzi strach ten wci powinien by obecny - ocenia.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • USA i ich sojusznicy nie mog pozwoli Rosji i separatystom na tuszowanie dowodw, pozwalajcych ustali, kto odpowiada za zestrzelenie w czwartek malezyjskiego samolotu. Naley te odpowiedzie - czyj broni strcono maszyn - pisze w pitek "Washington Post".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • -Najwiksze niemieckie dzienniki zaostrzyy po katastrofie samolotu krytyczny ton wobec Rosji. "FAZ" pisze o agresji Moskwy. "Sueddeutsche Zeitung" ostrzega, e jeli EU nie powstrzyma Putina, to przegra jako wsplnota wartoci. Oba chc zaostrzenia sankcji.

  "Na wschodzie Ukrainy toczy si wojna" - czytamy w pitkowym komentarzu "Agresja Moskwy" opublikowanym na amach "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Autor Reinhard Veser podkrela, e w ostatnim czasie mno si dowody na to, i Rosja bezporednio uczestniczy w tych militarnych dziaaniach.

  Zapewnienia Moskwy, e nie jest stron w tym konflikcie, byy - delikatnie mwic - od samego pocztku fikcj, a mona je nazwa te kamstwem. Strcenie samolotu jest strasznym "tragicznym nastpstwem" tej wojny. Trzeba wyjani, kto jest za to odpowiedzialny i ukara go, niezalenie od tego, po ktrej stoi stronie. "Ale kto ponosi win

  za t wojn, jest jasne ju teraz" - pisze komentator.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  Fot. Andrew Krawczenko

  - Katastrofa samolotu malezyjskich linii lotniczych, ktry spad na wschodniej Ukrainie to przestpstwo midzynarodowe - owiadczy premier tego kraju, Arsenij Jaceniuk. Szef rzdu uwaa, e winni tragedii powinni stan przed trybunaem midzynarodowym.

  - Wczorajsza straszna tragedia wnosi w nasze ycie poprawki. Rosjanie si doigrali. Jest to midzynarodowe przestpstwo, za ktre powinno si odpowiada przed trybunaem midzynarodowym w Hadze - owiadczy Jaceniuk.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Prokurator generalny Ukrainy Witalij Jarema zaprzeczy, jakoby bojownicy prorosyjscy we wschodnich obwodach jego kraju dysponowali broni przeciwlotnicz przechwycon od ukraiskiej armii.

  - Po tym, jak zestrzelony zosta malezyjski pasaerski samolot, wojskowi przekazali prezydentowi, e terroryci nie posiadaj naszych kompleksw rakietowych Buk i S-300. Taka bro nie zostaa przechwycona - powiedzia Jarema gazecie internetowej "Ukrainska Prawda".

  Wczeniej ministerstwo obrony Ukrainy owiadczyo, e siy zbrojne nie uywaj artylerii przeciwlotniczej w operacji antyterrorystycznej przeciwko siom separatystycznym. Resort zapewni take, e w czasie katastrofy malezyjskiego Boeinga 777 ukraiskie samoloty wojskowe znajdoway si na ziemi.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Gazeta.pl

  Tabelka pokazujca, skd pochodzili pasaerowie malezyjskiego boeinga

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • USA wezway Rosj, prorosyjskich separatystw i Ukrain do wsparcia rozejmu dla umoliwienia bezpiecznego i swobodnego dostpu do szcztkw malezyjskiego samolotu.

  - Jest krytycznie wane, by tak szybko jak to moliwe podjto pene, wiarygodne i nieskrpowane midzynarodowe ledztwo - gosi komunikat, jaki wyda rzecznik Biaego Domu Josh Earnest.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • "Polska stanowczo potpia zestrzelenie samolotu pasaerskiego na terenie Ukrainy wschodniej kontrolowanym przez prorosyjskich separatystw. Szczeglne oburzenie wywouje fakt uycia zaawansowanej broni przeciwlotniczej przeciwko celowi cywilnemu.

  Przekazujemy najgbsze wyrazy wspczucia rodzinom ofiar tragedii oraz pastwom, ktrych obywatele znajdowali si na pokadzie. Na chwil obecn nie ma informacji, by wrd ofiar byli obywatele polscy. Wci prowadzimy weryfikacj listy pasaerw pod ktem ich obywatelstwa. Do ostatecznego sprawdzenia pozostaje ok. 40 nazwisk" - oto fragment owiadczenia polskiego MSZ.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Prezydent Rosji Wadimir Putin podkreli w rozmowie telefonicznej z premierem Holandii Markiem Rutte konieczno obiektywnego zbadania wszystkich okolicznoci katastrofy malezyjskiego samolotu, w ktra kosztowaa ycie 298 osb, w tym 154 Holendrw.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  Separatyci prorosyjscy, ktrzy kontroluj teren katastrofy malezyjskiego boeinga, przeka jego czarne skrzynki do ekspertyzy do Moskwy - owiadczy samozwaczy wicepremier tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Andriej Purgin.

  - Bez wtpienia przekaemy je najprawdopodobniej MAK-owi (Midzypastwowy Komitet Lotniczy) w Moskwie. Pracuj tam wysoko wykwalifikowani eksperci, ktrzy bd mogli ustali przyczyny katastrofy, cho i tak s one jasne - powiedzia agencji Interfax.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Brytyjskie tabloidy ostro o katastrofie samolotu: "Rze", "Rakiety Putina"

  Tematem okadek gazet z caego wiata jest dzi katastrofa malezyjskiego samolotu na terytorium Ukrainy. Szczeglnie ostry wydwik maj nagwki brytyjskich tabloidw. Na pokadzie samolotu byo prawdopodobnie 9 Brytyjczykw.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Malaysian Airlines

  Tabelka pokazuje, z jakich pastw pochodzili pasaerowie

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • AG

  Rozpoczo si spotkanie premiera z szefami MON, MSW i MSZ ws. katastrofy samolotu

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  Ukraiskie wadze lotnicze zamkny przestrze powietrzn nad wschodni Ukrain, gdzie trwa operacja przeciwko prorosyjskim separatystom.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Holenderska prasa pisze o szoku i przeraajcej zbrodni. Prbuje znale winnych tragedii, ktra kosztowaa ycie 298 osb, w tym 154 Holendrw.

  "Szok" - wybija na pierwszej stronie popularny dziennik "Algemeen Dagblad", podczas gdy "Telegraaf" nazywa zestrzelenie maszyny "przeraajc zbrodni" i "atakiem terrorystycznym". Centrolewicowy "De Volkskrant" pisze o "fali smutku i chaosu".

  Zdjcia szcztkw maszyny i holenderskich paszportw porozrzucanych na miejscu katastrofy, infografiki, fotografie zabitych lub opakujcych ich bliskich zajmuj nie tylko pierwsze strony gazet, ale take strony wewntrz pitkowych numerw.

  Podczas gdy przedstawiciele amerykaskich wadz uwaaj, e malezyjski samolot zosta strcony rakiet ziemia-powietrze, "Algemeen Dagblad" zastanawia si: "Kto zestrzeli lot MH17 nad Ukrain?".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Ukraiskie suby ratownicze odnalazy ciaa 121 ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu - podaa Pastwowa Suba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.

  Resort przekaza, e poszukiwania utrudniaj bojownicy prorosyjskich ugrupowa separatystycznych, ktre kontroluj rejon katastrofy i - jak podano w komunikacie - "przeszkadzaj w pracy jednostek Suby".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Prezydent Rosji Wadimir Putin obciy Ukrain odpowiedzialnoci za wczorajsz katastrof malezyjskiego samolotu pasaerskiego na jej terytorium twierdzc, e nie doszoby do tego, gdyby Kijw nie wznowi dziaa zbrojnych przeciwko separatystom.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • - Gdyby nie poparcie polityczno-militarne Rosji, gdyby nie wszystkie zielone ludziki, gdyby nie dostarczanie broni dla rebeliantw na Ukrainie, rebeliantw, ktrzy s w czci s z ca pewnoci obywatelami rosyjskimi, funkcjonariuszami rnych rosyjskich sub, to tego by nie byo - mwi dla RMF FM Pawe Kowal, byy europose, znawca Ukrainy.

  - Na pewno bdzie w tej chwili prba wrzucenia tego ledztwa w tryby MAK-u. Sprawa jednak moe tym razem nie uda si Rosji tak atwo, jak si udaa po katastrofie w Smolesku - dodaje.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • wiat odwrci si od Moskwy? akowski: Nie liczmy na to. Rosjanie bd ciemniali, nie bdzie sprawiedliwoci

  "Dla wiata zachodniego wojna domowa wok Doniecka przestanie by abstrakcj" - pisze w "Rzeczpospolitej" Bogusaw Chrabota, komentujc katastrof malezyjskiego samolotu nad Ukrain. "Jeli okae si, e to rosyjscy separatyci zestrzelili samolot, wiat odwrci si od Moskwy" - czytamy w "Rz". - Wiemy, e si nie odwrci - stwierdzi w Poranku Radia TOK FM Jacek akowski.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Dzi po godz. 9 premier Donald Tusk ma rozmawia na temat katastrofy z szefami MON, MSW i MSZ. Resort spraw zagranicznych sprawdza, czy boeingiem 777 malezyjskich linii lecieli Polacy.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Flightradar24

  Tak wyglda w tej chwili ruch samolotowy nad Europ.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Federalny Zarzd Lotnictwa (FAA) USA zakaza cywilnym amerykaskim samolotom lotw nad wschodni Ukrain w zwizku z zestrzeleniem w czwartek malezyjskiego samolotu pasaerskiego z blisko 300 osobami na pokadzie - poinformowaa agencja Reutera.

  - Te dziaania rozszerzaj wystosowane przez FAA w kwietniu br. zakazy lotw nad Krymem i strefami nad Morzem Czarnym i Morzem Azowskim - napisano w owiadczeniu. Poinformowano take, e w czwartek w tym regionie nie znajdowa si aden amerykaski samolot pasaerski.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Dlaczego to Ukraina odpowiada za katastrof boeinga. Rosja ju to "wyjania" [5 PUNKTW]

  Wystarczyo kilka godzin od katastrofy malezyjskiego boeinga na wschodzie Ukrainy, by w rosyjskich mediach sprawa zostaa przedstawiona cakowicie jednoznacznie: win ponosz ukraiskie wadze. Pozostaje tylko zbada, czy bezporednio odpowiadaj za zestrzelenie samolotu, czy mona mwi jedynie o zaniedbaniach. Oto 5 wtkw, ktre najczciej pojawiaj si w rosyjskiej narracji.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • AG

  - Na pokadzie malezyjskiego samolotu najprawdopodobniej nie byo polskich obywateli - powiedziaa rzeczniczka rzdu Magorzata Kidawa-Boska. Zaznaczya, e nie da si wykluczy tragicznego wypadku, cho wszystko wskazuje, e samolot zosta zestrzelony.

  Kidawa-Boska zaznaczya, e naley jeszcze sprawdzi, czy na pokadzie malezyjskiego samolotu nie byo osb o podwjnym obywatelstwie.

  - Prawdopodobnie nie byo adnego polskiego obywatela na pokadzie tego samolotu (...) Ale mogo by jeszcze tak, e kto mia podwjne obywatelstwo i to trzeba jeszcze sprawdzi. Ale na dziewidziesit par procent nie byo tam polskiego obywatela" - mwia Kidawa-Boska w "Sygnaach dnia" w radiowej Jedynce.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  Ratownicy znaleli drug czarn skrzynk malezyjskiego boeinga, ktry zosta zestrzelony na wschodzie Ukrainy - poinformowa kamerzysta agencji Reutera.

  Miejsce katastrofy przeczesuj ekipy ratunkowe, policjanci i grnicy, ktrzy szukaj cia ofiar wypadku i szcztkw boeinga.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Ok. stu pasaerw samolotu Malaysia Airlines leciao na midzynarodow konferencj na temat epidemii AIDS, rozpoczynajc si w weekend w Melbourne, w Australii - poday australijskie media.

  Prawie jedn trzeci pasaerw malezyjskiego boeinga stanowili badacze, pracownicy suby zdrowia i dziaacze. Wszyscy byli specjalistami od HIV/AIDS - pisz dzienniki "The Australian" i "Sydney Morning Herald".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • DAVID GRAY/REUTERS

  Kanclerz Niemiec Angela Merkel jest zaszokowana katastrof malezyjskiego samolotu pasaerskiego na wschodzie Ukrainy - powiedzia jej rzecznik Steffen Seibert. Szefowa rzdu wezwaa do przeprowadzenia szybkiego niezalenego dochodzenia.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Domena Publiczna

  Tatjana Anodina - przewodniczca Midzypastwowego Komitetu Lotniczego (MAK)

  Rosyjski MAK uwaa, e wyjanieniem przyczyn katastrofy powinna zaj si midzynarodowa komisja, na czele ktrej stan przedstawiciele Midzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. To wanie tej komisji powinny by przekazane czarne skrzynki z boeinga.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  Prorosyjscy separatyci zgodzili si pomc w badaniu katastrofy malezyjskiego boeinga. Umoliwi te midzynarodowym ekspertom bezpieczny dostp do szcztkw samolotu - podao OBWE

  W owiadczeniu opublikowanym w internecie OBWE napisaa, e grupa kontaktowa skadajca si z przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE przeprowadzia wideokonferencj z separatystami. Podczas rozmw zapewnili oni, e bd wsppracowa z ukraiskimi wadzami podczas ledztwa w sprawie katastrofy. - Separatyci zgodzili si "zabezpieczy miejsce katastrofy, zapewni bezpieczny dostp do tego miejsca ekipom ratunkowym, krajowym i midzynarodowych ledczym oraz obserwatorom OBWE", a take "wsppracowa z waciwymi ukraiskimi wadzami w trakcie operacji ratunkowej" - czytamy w komunikacie.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • MAXIM ZMEYEV / Reuters

  CO WIEMY DO TEJ PORY? Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych rozbi si wczoraj pnym popoudniem na terytorium Ukrainy, niedaleko granicy z Rosj. Na pokadzie samolotu znajdowao si 298 osb, nikt nie przey. Suby wywiadowcze Stanw Zjednoczonych potwierdziy, e maszyna zostaa zestrzelona. Trwaj spekulacje na temat tego kto mg dokona ataku.

  Wiele kontrowersji wzbudzi wpis jednego z liderw separatystw Igora Girkina, ktry niedugo przed informacj o katastrofie chwali si w mediach spoecznociowych zestrzeleniem dwch ukraiskich samolotw. Pniej swj wpis usun, dajc pole do spekulacji, e by moe separatyci przez pomyk strcili samolot cywilny.

  W dyskusjach o tym, czy to separatyci mogli zestrzeli malezyjski samolot, szybko pojawia si wtpliwo, czy w ogle maj bro pozwalajc na strcenie maszyny leccej na tak duej wysokoci. Oni sami zaprzeczali, lecz media przypomniay informacje sprzed 3 tygodni, gdy przedstawiciele separatystw chwalili si posiadanymi przez siebie systemami rakietowymi BUK, ktre s zdolne do zestrzelenia samolotw pasaerskich.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Na razie przerywamy nasz relacj. Wrcimy, gdy tylko pojawi si nowe informacje.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Malezyjskie linie lotnicze Malaysia Airlines owiadczyy, e trasa wybrana przez ich samolot, bya zadeklarowana jako bezpieczna przez ONZ-owsk Midzynarodow Organizacj Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Rwnie Midzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Powietrznego (IATA) "stwierdzio, e przestrze powietrzna, przez ktr lecia samolot, nie podlegaa adnym restrykcjom" - zaznaczyy Malaysia Airlines.

  Poinformoway te, e w samolocie byo cznie 298 osb - 283 pasaerw, w tym troje niemowlt, i 15 czonkw zaogi. Wczeniej podaway, e maszyna przewozia 295 ludzi.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Russia Today publikuje wypowiedzi ekspertw, z ktrych wynika, e ukraiskie wadze s odpowiedzialne za to, e na terytorium ich pastwa doszo do katastrofy malezyjskiego samolotu. Jak podkrela pilot Ruben Jesajan, Ukraina nie podja wszelkich dziaa, by zapewni bezpieczestwo lotw midzynarodowych nad swoim terytorium. Jak sugeruje, zaoga boeinga nie powinna dosta pozwolenia na przelot nad niebezpiecznym terytorium.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  CNN podaje, e wedug najnowszych doniesie w katastrofie zgino 298 osb, w tym troje niemowlt. Wczeniej podawano liczb 295.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • - USA uwaaj, e malezyjski samolot, ktry rozbi si na wschodzie Ukrainy grzebic w szcztkach wszystkich 295 pasaerw i czonkw zaogi, zosta strcony rakiet ziemia-powietrze - powiedzieli agencji Reuters dwaj wysi przedstawiciele amerykaskich wadz. Jak zaznaczy jeden z nich, pochodzenie rakiety nie jest jasne. Odmwi jednoczenie dalszego komentowania tej sprawy i zastrzeg, by nie ujawniano jego tosamoci.

  Natomiast drugi z rozmwcw Reutera zadeklarowa, i Waszyngton ma silne podejrzenia, e rakiet wystrzelili wspierani przez Rosj ukraiscy separatyci. Doda, e nie ma adnych dowodw na to, by rakiet wystrzeliy ukraiskie siy rzdowe lub by zagin im jakikolwiek system rakietowy.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • - Bezwarunkowo pastwo, na ktrego terytorium to si stao, ponosi odpowiedzialno za t straszn tragedi - zadeklarowa Putin w transmitowanej przez telewizj wypowiedzi. - Do tej tragedii nie doszoby, gdyby na tej ziemi by pokj, gdyby nie wznowiono dziaa bojowych na poudniowym wschodzie Ukrainy - zaznaczy rosyjski prezydent.

  Doda jednoczenie, e poleci rosyjskim wadzom wojskowym, "by udzieliy niezbdnej pomocy w ledztwie dotyczcym tego przestpstwa".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Nagranie z miejsca katastrofy. Wida m.in. paszporty nalece do ofiar.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Wikszo spord 280 pasaerw malezyjskiego samolotu, ktry uleg wczoraj katastrofie na wschodzie Ukrainy, byo Holendrami - poinformowa w Amsterdamie Huib Gorter, meneder na Europ linii Malaysia Airlines, do ktrych naleaa rozbita maszyna.

  Wedug Gortera, na pokadzie Boeinga 777 byo co najmniej 154 Holendrw, 27 Australijczykw, 23 Malezyjczykw, 11 Indonezyjczykw, szeciu Brytyjczykw, czterech Niemcw, czterech Belgw, trzech Filipiczykw i Kanadyjczyk, za narodowo pozostaych 47 pasaerw nie jest znana. Wszystkich 15 czonkw zaogi byo Malezyjczykami.

  Wczeniej holenderski premier Mark Rutte owiadczy, i bya to "by moe najtragiczniejsza katastrofa lotnicza w dziejach Holandii".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • fot. twitter.com/Dbnmjr

  Powizany z Majdanem profil Ukraiskie Wiadomoci opublikowa na Twitterze porwnanie dwch depesz agencji Itar Tass. Pierwsza pochodzi z 29 czerwca: Bojownicy DRL przejli kontrol nad systemem obrony lotniczej z rakietowym kompleksem BUK. Druga pochodzi z 17 lipca: Suba Prasowa DRL: Bojownicy na wschodzie Ukrainy nie maj kompleksw rakietowych BUK.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • czwartek, 17 lipca 2014
 • Przed upadkiem boeinga okoliczni mieszkacy widzieli w powietrzu samolot bojowy - podaje Russia Today. Miao to by kilka minut przed katastrof malezyjskiej maszyny. - Samolot wystrzeli kilka rakiet, eksplodoway gdzie na niebie. Wkrtce potem sycha byo gony huk albo wybuch. Kilka sekund pniej zaczy na nas spada odamki - opowiedzieli wiadkowie dziennikarzom Ria Novosti.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • fot. facebook.com/Vitaliy.Klychko

  Mieszkacy Kijowa przychodz pod ambasad Holandii, przynosz kwiaty i zapalaj znicze, eby uczci pami ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu. Zdjcie zrobione przed ambasad opublikowa te mer Kijowa Witalij Kliczko.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • W serwisie VKontakte na profilu, gdzie zamieszczane s wypowiedzi i komentarze Igora Striekowa - lidera separatystw w Doniecku i byego oficera GRU - pojawio si wyjanienie dotyczce jednego z jego wpisw. Przypomnijmy, e na kilka chwil przed doniesieniami o katastrofie malezyjskiego samolotu Striekow mia poinformowa w mediach spoecznociowych, e jego ludzie zestrzelili ukraisk maszyn typu AN-26. Wkrtce potem wpis zosta usunity.

  "Informacja o zestrzelonym samolocie zostaa wzita z forum, na ktrym pisz miejscowi mieszkacy i ochotnicy (tym sowem separatyci okrelaj swoich zwolennikw i osoby biorce udzia w walkach przeciwko Ukrainie - red.). W chwili publikacji wszyscy uytkownicy myleli, e zestrzelony zosta kolejny samolot AN-26 kijowskich nazistw i wpis na ten temat, republikowany przez nas, kry ju po rnych profilach zwizanych z antymajdanem. Informacji o zestrzeleniu samolotu Igor Striekow nie potwierdza. Przypominamy, e owiadczenia Striekowa publikowane s na tym profilu z nagwkiem ?Striekow ogasza?. Wszystkie pozostae wpisy czerpiemy z otwartych rde, a take z relacji ochotnikw i naocznych wiadkw wydarze. Sam Striekow pisze tylko na jednym forum - my tylko republikujemy jego owiadczenia, zawsze poprzedzajc je specjalnym nagwkiem i banerem. Jeli baneru nie ma, to nie jest to wypowied Striekowa, tylko informacja z otwartych rde" - czytamy w owiadczeniu.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • - Wadimir Putin mwi, e nie doszoby do katastrofy malezyjskiego samolotu, gdyby Kijw nie wznowi operacji antyterrorystycznej na wschodzie Ukrainy - podaje Reuters.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  22:40

  Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowao na swojej stronie owiadczenie, e w czasie gdy doszo do katastrofy malezyjskiego samolotu w przestrzeni powietrznej nie byo myliwcw nalecych do ukraiskich si zbrojnych, a boeing 777 znajdowa si poza stref naziemnych systemw obrony przeciwlotniczej. Ukraiskie MON owiadczyo te, e podczas prowadzenia operacji antyterrorystycznej siy ukraiskie nie stosoway systemw rakietowych redniego i dalekiego zasigu i nie byo przypadku uycia przeciwlotniczego pocisku kierowanego.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Mocne owiadczenie Obamy: USA zaoferuj wszelk pomoc w ustaleniu, co dokadnie tam zaszo i dlaczego

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  W malezyjski samolot trafi pocisk ziemia-powietrze - potwierdza Intelligence Community - Wsplnota Wywiadw Stanw Zjednoczonych

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Okadka jutrzejszego "The Independent"

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Szcztki wraku malezyjskiego boeinga porozrzucane w promieniu 15 km. Nagranie z miejsca katastrofy

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • - Lot nad terytorium ukraiskim przebiega bez adnych zakce, a zaoga nie sygnalizowaa adnego problemu ? powiedzia szef ukraiskiej suby kontroli powietrznej Dmytro Babejczuk na konferencji prasowej w Kijowie

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Kolejna cz transkrypcji to rozmowa osb opisanych jako Major i Grek.

  Grek: Samolot rozpad si w powietrzu niedaleko kopalni w Pietropawowsku. Znalelimy pierwsze "dwusetki" [ zwrotem "adunek 200" okrela si ofiary miertelne - red.]. To cywile. To cywilny samolot.

  Major: Jest tam duo ludzi?

  Grek: Cholera. Czci wraku rozrzucone metry dalej.

  Major: Jakiego rodzaju to samolot?

  Grek: Jeszcze nie wiem. Nie widziaem gwnego wraku. Szukam cia. S czci samolotu, siedzenia, ciaa.

  Major: Jest bro?

  Grek: Absolutnie nie. Tylko cywilne rzeczy, produkty toaletowe, rczniki.

  Major: S dokumenty?

  Grek: Tak. Indonezyjskich studentw z Uniwersytetu Thompsona.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  - Przechwycilimy rozmow dwch funkcjonariuszy rosyjskiego GRU, ktrzy rozmawiaj na temat tego, co si wydarzyo. Pierwszy jest oficerem GRU przysanym na Ukrain z Rosji. Drugi - pukownik, wysuchuje jego relacji - mwi Andrij Deszczyca szef Ukraiskiej SBU na konferencji.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  Separatyci gotowi na tymczasowy rozejm po katastrofie samolotu - podaje agencja AFP

  RIA Novosti podaje, e chodzi o dwa-trzy dni rozejmu.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Transkrypcja rozmowy Igora Beslera, jednego z liderw separatystw, z rosyjskim pukownikiem Andrijem Geraninem rzekomo nagranej przez SBU

  Besler: Samolot wanie zosta zestrzelony przez odzia ''Grnika''. Spad niedaleko Jenakijewe

  Geranin: Gdzie s piloci?

  Besler: Poszlimy ich szuka i zrobi zdjcia samolotu. Pali si

  Geranin: Ile minut temu?

  Besler: Trzydzieci minut temu

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Ruch lotniczy nad Europ. Samoloty omijaj terytorium Ukrainy

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Dym i ogie unoszce si nad miejscem katastrofy, tu po tym jak samolot spad na ziemi. Kadry z amatorskiego nagrania.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • - Suba Bezpieczestwa Ukrainy przechwycia rozmow pomidzy separatystami, ktrzy mwi, e zestrzelili samolot - donosi Ukraiska Prawda.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Francja zadaa, by "uczyniono wszystko, aby wyjani okolicznoci" katastrofy malezyjskiego samolotu na wschodzie Ukrainy - gosi owiadczenie prezydenta Francois Hollande'a. Wedug MSZ Francji wrd ofiar jest co najmniej czterech Francuzw.

  Francuskie MSZ ogosio powoanie komrki kryzysowej w zwizku z katastrof.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • 21:00

  Separatyci blokuj dostp do szcztkw samolotu. "Czarne skrzynki przekaemy MAK?.

  - Czarne skrzynki zostan przekazane do ekspertyzy rosyjskiemu Midzypastwowego Komitetowi Lotniczemu - owiadczy Andriej Purgin, przedstawiciel Donieckiej Republiki Ludowej. Jednoczenie Moskwa wyrazia ch pomocy w ustalaniu przyczyn tragedii.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Wiceszef Orodka Studiw Wschodnich komentuje spraw uczestnictwa Rosji w badaniu katastrofy boeinga 777

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Rosja zwrcia si do Ukrainy o zgod na pomoc w operacji na miejscu katastrofy malezyjskiego samolotu pasaerskiego w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformowao rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych.

  - Rosyjskie suby wysay oficjalny wniosek do naszych ukraiskich kolegw o wspprac na miejscu rozbicia si boeinga na terytorium ukraiskim - powiedzia szef ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych Wadimir Puczkow.

  Brak informacji o ewentualnej odpowiedzi strony ukraiskiej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Premier Holandii Mark Rutte owiadczy, e jest "gboko wstrznity" z powodu katastrofy na wschodzie Ukrainy malezyjskiego samolotu, leccego z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Zaoferowa pomoc holenderskich ekspertw przy wyjanianiu przyczyn tragedii.

  Firmy turystyczne informoway holenderskie media, e rezerwoway na czwartkowy lot do Kuala Lumpur bilety dla dziesitkw Holendrw.

  Rutte przekaza take, e na temat katastrofy malezyjskiego Boeinga 777 rozmawia z ukraiskim prezydentem Petrem Poroszenk.

  Jak poinformoway suby prasowe szefa pastwa ukraiskiego, Rutte podzikowa w rozmowie telefonicznej Poroszence za szybk reakcj po katastrofie na wschodzie Ukrainy. Wyrazi rwnie gotowo wysania holenderskich specjalistw w celu wsplnego zbadania przyczyn i okolicznoci katastrofy i zapewni o wsparciu dla dziaa ukraiskiego prezydenta.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • NBC News dotar do wiadka katastrofy. - Wiecie, jak wyglda lad, ktry cignie si za samolotem? Tu byo tak samo, tylko e ten lad by po rakiecie wystrzelonej z ziemi - powiedzia cytowany przez stacj Andriej Taraszenko, grnik, ktry wanie wraca do domu z pracy, gdy doszo do tragedii. Jak wspomina, wpierw zobaczy, jak biay lad idzie od ziemi w gr, a dwie sekundy pniej usysza huk. Po kolejnych 10 sekundach zobaczy dym unoszcy si ju z ziemi. On i jego znajomy znajdowali si niecae 5 km od miejsca, w ktrym rozbi si boeing.

  Relacja wiadka na portalu NBC

  Dmitry Lovetsky / AP Photo

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Dmitry Lovetsky / AP Photo

  Dmitry Lovetsky / AP Photo

  Zdjcia z miejsca katastrofy samolotu

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  Celem ukraiskich rakiet mg by samolot Putina - podaj rda agencji Interfax. Wedug tych rde, MH17 lecia prawie t sam tras, co samolot rosyjskiego prezydenta

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Co najmniej czterech Francuzw byo na pokadzie samolotu - informuje MSZ Francji

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  Separatyci deklaruj, e znaleli czarn skrzynk samolotu

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Euromajdan podaje, e system Buk by widziany dzi w miejscowoci niene w obwodzie donieckim

  O tym, e samolot mg by zestrzelony z zestawu rakietowego Buk mwi wczeniej doradca szefa ukraiskiego MSW Anton Heraszczenko.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Samoloty LOT od duszego czasu omijaj region wschodniej Ukrainy, kontrolowany przez separatystw ? poinformowao biuro prasowe PLL LOT.

  ''Nasze ukraiskie destynacje: Kijw, Odessa i Lww s daleko od wschodniej Ukrainy, gdzie trwaj walki. Nie ma adnego poczenia, ktre LOT realizowaby w pobliu niebezpiecznej strefy'' - wyjaniono.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Boeing skada kondolencje rodzinom ofiar i deklaruje gotowo do pomocy

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • 20:00

  Trwa spotkanie Donalda Tuska z ministrem obrony narodowej w sprawie katastrofy samolotowej na Ukrainie. Jutro spotkanie z szefami MON, MSW i MSZ.

  Donald Tusk odebra w dzi wieczorem raport od ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka dotyczcy katastrofy samolotu malezyjskich linii lotniczych, ktry rozbi si w czwartek na wschodzie Ukrainy. Donald Tusk rozmawia rwnie w tej sprawie z prezydentem Bronisawem Komorowskim.

  Jutro o godz. 9 premier spotka si ponownie w tej sprawie z ministrem obrony narodowej, a take z ministrami spraw wewntrznych i spraw zagranicznych.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • 19:55

  Paszporty znalezione na miejscu wypadku

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Wadze w Doniecku: separatyci blokuj dostp do szcztkw samolotu

  - Przedstawiciele (samozwaczej) Donieckiej Republiki Ludowej nie pozwalaj na przybycie na miejsce tragedii funkcjonariuszom sub ratowniczych i milicji. Moe to powanie wpyn na przebieg ledztwa i wyjanienie prawdziwych przyczyn tej tragedii oraz jej rozmiarw - poinformowa gubernator obwodu donieckiego Serhij Taruta.

  Zaapelowa on do bojownikw si separatystycznych, by zezwoliy ukraiskim subom na dziaanie na terenie katastrofy.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • ''Zgino ponad 300 niewinnych ludzi. Wiadomo o 23 obywatelach USA'' - przekaza na swoim Facebooku Zorian Szkiriak, doradca szefa ukraiskiego MSW

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  Poroszenko: katastrofa samolotu malezyjskich linii to akt terrorystyczny

  ''Poroszenko o zestrzelonym samolocie: to nie jest incydent, nie katastrofa, lecz akt terrorystyczny'' - napisa rzecznik szefa pastwa Swiatosaw Cehoko na Twitterze.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Kolejne linie lotnicze zapowiadaj, e ich samoloty nie bd latay nad terytorium Ukrainy.

  Niemiecka Lufthansa poinformowaa, e zmienia sw tras do Azji. Samoloty tych linii bd szerokim ukiem omijay wschodni Ukrain. Rzecznik Lufthansy zwrci uwag, e przestrze powietrzna nad tym obszarem nie bya zamknita i nie zamknito jej take po katastrofie malezyjskiego samolotu. Na razie niemieckie linie zamierzaj

  kontynuowa loty do Kijowa i Odessy.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • MAXIM ZMEYEV / Reuters

  MAXIM ZMEYEV / Reuters

  MAXIM ZMEYEV / Reuters

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • ''Pojawiaj si informacje, e ukraiska policja nie moe dosta si na miejsce tragedii, bo separatyci zablokowali im drog. Separatyci twierdz, e czarne skrzynki wyl bezporednio do Rosji'' - podaje Polityka.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Reuters

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Kto lecia malezyjskim boeingiem 777? Turyci. Kolejne biura podry podaj tragiczne dane

  Holenderskie media podaj, e w samolocie, ktry rozbi si w Ukrainie lecieli pasaerowie rnych narodowoci, ale wikszo z nich stanowili Holendrzy. Polska ambasada sprawdza, czy na pokadzie byli te Polacy.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Na Twitterze pojawia si wiele zdj czci rozbitego samolotu. Nie mamy jednak pewnoci, co do ich autentycznoci.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • W tym samym miejscu mogo dzi doj do zestrzelenia samolotu transportowego An-26 - podaje RIA Novosti.

  - Okoo 16:00 nad miastem przelecia An-26. Trafiy go rakiety, nastpi wybuch i samolot spad - powiedzia jeden z mieszkacw miasta Torez. Wedug niego, samolot rozbi si w pobliu kopalni, z dala od terenw mieszkalnych.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • MAXIM ZMEYEV / Reuters

  Pojawiaj si pierwsze zdjcia agencji Reutera z miejsca wypadku

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • PILNE

  Jeden z liderw separatystw: samolot zestrzeliy siy ukraiskie

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Widoczny na nagraniu dym ma unosi si nad miejscem katastrofy boeinga 777. Nie ma jednak pewnoci czy nie jest to samolot AN26, do ktrego zestrzelenia przyznaj si separatyci

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Szef MSZ zoy na Twitterze kondolencje rodzinom ofiar katastrofy

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Barack Obama rozmawia z Wadimirem Putinem na temat katastrofy samolotu - poinformowa rzecznik Biaego Domu.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Jaceniuk: chcemy midzynarodowego ledztwa w sprawie katastrofy samolotu

  "Rzd domaga si przeprowadzenia szerokiego ledztwa midzynarodowego w sprawie zestrzelenia 14 lipca w obwodzie ugaskim samolotu An-26 si zbrojnych Ukrainy, 16 lipca samolotu Su-25 si zbrojnych Ukrainy oraz katastrofy malezyjskiego Boeinga 777 z udziaem Organizacji Midzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczestwa eglugi Powietrznej (Eurocontrol)" - gosi komunikat na stronie internetowej ukraiskiego rzdu.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Ostatnie pozycje samolotu MH17

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • "Samolot zosta zestrzelony przez separatystw z zestawu rakietowego Buk" - owiadczy Anton Geraszczenko, doradca szefa MSW Ukrainy.

  "Cynizm Putina i jego terrorystw nie zna granic. Europo, USA, Kanado, cywilizowany wiecie - otwrzcie oczy! Pomcie nam! To wojna midzy dobrem a zem" - napisa na Facebooku.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Wida poncy wrak i ciaa ofiar - podaje korespondent Reutersa z miejsca katastrofy

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Szcztki malezyjskiego samolotu spady na terenach wschodniej Ukrainy kontrolowanych przez prorosyjskich separatystw - podaa agencja Interfax-Ukraina, powoujc si na ukraisk milicj.

  Wie Hrabowo, gdzie znaleziono szcztki Boeinga, znajduje si w obwodzie donieckim przy granicy z obwodem ugaskim, 10 kilometrw na pnoc od miasta Torez.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko nie wykluczy, e samolot malezyjskich linii lotniczych mg zosta zestrzelony.

  Szef pastwa zapewni, e ukraiskie siy zbrojne nie maj nic wsplnego z t tragedi.

  Poroszenko opowiedzia si jednoczenie za powoaniem komisji midzynarodowej, ktra zbada przyczyny katastrofy malezyjskiego Boeinga 777, na pokadzie ktrego znajdowao si prawie 300 osb.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Malaysia Airlines potwierdza, e utracono kontakt z samolotem, gdy ten znajdowa si nad terytorium Ukrainy

  Twitter

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Obszar nad wschodnimi obwodami Ukrainy zosta wyczony z ruchu lotniczego

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Mapa z tras lotu malezyjskiego Boeinga z portalu Flight Radar.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Nie mamy pewnoci czy na materiale wida maszyn malezyjskich linii lotniczych. Jak podaj niektre rda, jest to samolot AN26, do ktrego zestrzelenia przyznaj si separatyci.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • - Samolot malezyjskich linii lotniczych, ktry rozbi si w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, zosta zestrzelony z zestawu rakietowego Buk - owiadczy doradca szefa ukraiskiego MSW Anton Heraszczenko.

  Wczeniej Rada Bezpieczestwa Narodowego i Obrony Ukrainy poinformowaa, e walczcy z siami rzdowymi rebelianci prorosyjscy dysponuj tak broni.

  ?Otrzymalimy przed chwil informacj, e nad miastem Torez (w obwodzie donieckim) z zestawu rakietowego Buk zestrzelono samolot pasaerski. (...) Zgino 280 pasaerw i 15 czonkw zaogi" - napisa Heraszczenko na swoim Facebooku.

  Wczeniejsze doniesienia mwiy, e samolot Malaysia Airlines spad w okolicach Szachtarska w obwodzie donieckim.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
 • Katastrofa malezyjskiego samolotu przy granicy rosyjsko-ukraiskiej. Na podkadzie byo 295 osb

  Malezyjski samolot znikn z radarw na wysokoci 10 km. Na razie nie wiadomo co byo przyczyn katastrofy. Doradca szefa MSW Ukrainy poda, e samolot zosta zestrzelony rakiet ziemia-powietrze i wszyscy jego pasaerowie zginli w katastrofie

  wiadomosci.gazeta.pl
  Katastrofa malezyjskiego samolotu na granicy rosyjsko-ukraiskiej. Prawie 300 ofiar. USA: Zosta zestrzelony
Nie znaleziono tabeli dla tego wydarzenia

Trwa wczytywanie...
Nie znaleziono terminarza dla tego wydarzenia