Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]

Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]

 • pitek, 11 lipca 2014
 • Dzikujemy, na dzisiaj koczymy nasz relacj na ywo. Dobranoc!

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Prof. Grzegorz Koodko na antenie TVN24: A gdyby rzd dzisiaj upad? To co dalej? Co by zaproponowa ten rzd techniczny? Przecie im brak jakiejkolwiek zwartej koncepcji. Cigle mamy wybr midzy bardziej czy mniej prawicowymi partiami, ktre psuj gospodark. Polityka polega na umiejtnoci skutecznego rozwizywania gospodarczych i spoecznych problemw.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • AG

  - Dzisiejsze glosowanie byo obcione zastraszaniem posw, czy wrcz szantaem. Wnioskowaem o nie gosowanie pod presj sub i ogoszenie przerwy na dwa tygodnie. Bybym pesymist, ktry przychyla si do opinii, e to co minister Sienkiewicz mwi w nagranej rozmowie, e poszczeglne czci pastwa ze sob nie wsppracuj, nie s skoordynowane, objawio si w tej sytuacji - powiedzia na antenie Polsat News Waldemar Pawlak.

  - Mona odnie wraenie, e suby w Polsce nie s koordynowane i zadaniowane i zaczynaj dziaa w taki sposb, jakby chciay wykona to, czego w ich przekonaniu oczekuj politycy. Zawodzi zarzdzanie ludmi - doda. - Donald Tusk nie ma cierpliwoci do koordynowania rnych instytucji - podkreli Pawlak.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Waldemar Pawlak zagosowa wbrew dyscyplinie gosowania. Powinien by wyrzucony - powiedzia na antenie TVN24 pose PiS Jarosaw Sellin.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Ziobryci w sojuszu z Gowinem? Zapowiadalimy to

  Na jutrzejszej PiS-owskiej konwencji zjednoczeniowej prawicy nie pojawi si najpewniej ani przedstawiciele Solidarnej Polski, ani Polski Razem. Partie te prowadz jednak rozmowy midzy sob. - Perspektywa porozumienia jest tu duo blisza ni z PiS-em - mwi nam Jarosaw Gowin. Przyznaje, e jego czwartkowa rozmowa z Jarosawem Kaczyskim oddalia ich partie.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Waldemar Pawlak rzuci wyzwanie Januszowi Piechociskiemu przed wyborami w PSL, podsyci te wygasajce zainteresowanie afer podsuchow i "podgrillowa" Platform Obywatelsk - tak wydarzenia w Sejmie ocenia dr Norbert Maliszewski z Uniwersytetu Warszawskiego. - Waldemar Pawlak stara si udowodni ludowcom, e lepiej sobie radzi z silnym partnerem koalicyjnym, to byo take rzucenie rkawicy Januszowi Piechociskiemu przed wyborami w PSL - powiedzia Maliszewski.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Przewodniczcy SLD Leszek Miller uwaa, e gosowanie nad wnioskiem o odwoanie szefa MSW Bartomieja Sienkiewicza pokazao, i koalicja jest "spojona strachem". - Dlatego potrzebna jest lewicowa alternatywa dla rzdu - przekonywa.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Planujemy wystawienie wsplnych list samorzdowych - zapowiedzia Gowin.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • PILNE

  TVP Info

  - W Sejmie wanie powsta nowy klub parlamentarny. Bdzie si nazywa Sprawiedliwa Polska - powiedzia podczas konferencji prasowej Patryk Jaki. - To nazwa, ktra nawizuje do dorobku dwch ministrw sprawiedliwoci: Zbigniewa Ziobry i Jarosawa Gowina - doda. Przewodniczcym klubu zosta Gowin.

  - Ta koalicja rzdowa absolutnie wyczerpaa ju swj polityczny, a przede wszystkim moralny mandat do sprawowania rzdw - powiedzia Jarosaw Gowin. - Trzeba j zastpi rzdami obozu patriotycznego. Uwaamy, e jedyn szans na odsunicie Donalda Tuska jest szerokie porozumienie rodowisk prawicowych i patriotycznych - doda. Zaznaczy, e powstanie nowego klubu to element tego porozumienia.

  - Mamy do czynienia ze skompromitowanym moralnie, nieudolnym, zym rzdem. Odpowiedzi jest odesanie tego rzdu na karty historii - wtrowa Gowinowi Zbigniew Ziobro. - Rozumiemy, e w imi odpowiedzialnoci za Polsk trzeba pokaza, e jestemy gotowi wsppracowa - doda. Zaznaczy, e jest gotw wsppracowa rwnie z PiS-em.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Trzeba wyjani czy dziaania podjte przez CBA wobec Jana Burego (PSL) byy elementem nacisku w zwizku z pitkowym gosowaniem w Sejmie nad odwoaniem szefa MSW - powiedzia lider Twojego Ruchu Janusz Palikot.

  - Z dnia na dzie jakby obnia si ranga tego parlamentu, a take rzdu i koalicji. Dzi mielimy do enujcy spektakl z udziaem sub specjalnych. Tego rzeczywicie jeszcze w tej kadencji parlamentu nie byo, eby dziaania sub specjalnych decydoway o tym, czy takie czy inne gosowanie (...) bdzie miao miejsce - powiedzia Palikot dziennikarzom.

  Podkreli, e "gra subami, ktr obserwowalimy w IV RP z udziaem Jarosawa Kaczyskiego i Zbigniewa Zbiory doprowadzia wtedy do mierci Barbary Blidy". - Tu jeszcze do tego na szczcie nie doszo, ale sytuacja woa o natychmiastowe dziaania - zaznaczy lider TR.

  Jarosaw Kubalski / Agencja Gazeta

  Janusz Palikot

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Dzisiejsze wystpienie w Sejmie b. prezesa PSL Waldemara Pawlaka to pocztek jego walki o przywdztwo w partii; nie zyska on jednak poparcia posw Stronnictwa, bo zaley im na trwaniu obecnej koalicji rzdowej - uwaa politolog prof. Kazimierz Kik.

  Tu przed gosowaniem w sprawie wniosku PiS o wotum nieufnoci wobec szefa MSW Bartomieja Sienkiewicza, byy szef PSL zaproponowa, aby ogosi przerw w posiedzeniu izby do 22 lipca. Chcia, aby w tym czasie prokurator generalny i premier przedstawili Sejmowi informacj nt. przeszuka, jakich prokuratura i

  CBA dokonay w biurach posa ludowcw Jan Burego. Wniosek ten nie zyska aprobaty posw, zosta odrzucony w gosowaniu.

  Wedug politologa z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. Kazimierza Kika s dwa warianty interpretacji tego, co si zdarzyo.

  - Jedna z nich to gra PSL, czyli rozpisanie narracji na gosy: szefa partii i byego szefa - z jednej strony Janusz Piechociski obiecuje, e wszystko gra, cho nie moe on gwarantowa za swoich i ma trudn sytuacj, z drugiej strony Pawlak podbija cen za gosowanie nad utrzymaniem Sienkiewicza. To take pokazanie wyborcom, e PSL ma autonomiczne, samodzielne stanowisko - powiedzia prof. Kik. Jego zdaniem taka interpretacja jest raczej bdna.

  - Drugi wariant, ktry wydaje mi si bardziej prawdopodobny, pokazuje, e w PSL nie ma jednoci. Wiemy, e Pawlak czuje si upokorzony i czeka na sposobny moment, by osabi swojego konkurenta, ktry chwilowo gruje i skci go z Donaldem Tuskiem, wykaza, e Piechociski nie panuje nad caym PSL - zauway profesor.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • twitter.com

  "Refleks i opanowanie Pani Marszaek Ewy Kopacz - i koalicja znw dziaa jak naley" - tak komentuje dzisiejsze wydarzenia w Sejmie premier Donald Tusk.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Opozycja nie zdaa egzaminu nie odwoujc rzdu Donalda Tuska, a pitkowe wydarzenia w Sejmie pokazuj, e w Polsce zamiast z "demokracj na argumenty" mamy do czynienia z "demokracj na suby i prokuratur - uwaaj politycy PiS.

  Dzi Sejm odrzuci wniosek PiS o wotum nieufnoci wobec rzdu Donalda Tuska. Kluby lewicowe - Twj Ruch i SLD - wstrzymay si od gosu.

  - Taki wynik gosowania wiadczy o tym, e cz opozycji nazywa si opozycj, a w rzeczywistoci wcale nie chce odwoa Donalda Tuska. To by taki sprawdzian - powiedzia dziennikarzom po przegranym przez PiS gosowaniu szef klubu PiS Mariusz Baszczak.

  Oceni, e PSL, gosujc za rzdem, pokazao, i dotychczasowe "zawirowania i sowa" to tylko gra pozorw ze strony ludowcw. - Oni tkwi w sitwie. Taki wybr zosta dokonany; my bdziemy o tym przypomina w kampanii wyborczej - zapowiedzia Baszczak.

  Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

  - Ja widziaem ju kocwki rnych rzdw, pamitam take kocwk naszych rzdw i tak wyglda, pachnie i smakuje koniec. I dla tej koalicji koniec si wanie zaczyna - tak odrzucenie wniosku o odwoanie Sienkiewicza skomentowa z kolei rzecznik PiS Adam Hofman.

  Fot. Sawomir Kamiski / Agencja Gazeta

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Rzecznik prokuratury apelacyjnej w Warszawie, ktra prowadzi ledztwo we wsppracy z CBA, mwi dzi na konferencji prasowej o wczorajszych przeszukaniach, take jak to okresli, u "prominentnego dziaacza PSL".

  - Czynnoci, ktre byy wczoraj prowadzone, byy konsekwencj czynnoci z ubiegego tygodnia. 4 lipca przperowadzano przeszukania w resorcie infrastruktury i rozwoju, w tym dniu przesuchano zatrzymanych w tej sprawie dwch biznesmenw i przedstawiono im zarzuty - mwi rzecznik.

  - Przeszukania zaplanawano na wczoraj. Zostay sprawnie przeprowadzone i to jednoczenie w niemal 15 miejscach w kraju. Zarzuty kierowane pod adresem prokuartury, e dziaa w soposb nieokrelony, s nieuzasadnione - doda.

  - Przeszukano miejsca pracy i zamieszkania pewnych osb penicych funkcje publiczne, zabezpieczono dokumenty, ktre s teraz analizowane. Planowane s rne czynnoci, ale nie informujemy o nich opinii publicznej. Jeeli ledztwo bdzie nabierao coraz wikszego zasigu, pewnie powamy specjalny zesp, teraz nad spraw pracuj CBA i prokuratura - owiadczy rzecznik.

  Dzi w Sejmie pose PSL Waldemar Pawlak mwi o tym, e gosowanie nad odwoaniem ministra Sienkiewicza powinno odby si dopiero 22 lipca w zwizku z wczorajszym przeszukaniem biura poselskiego posam PSL Jana Burego. - Posowie nie powinni gosowa pod szantaem - mwi Pawlak.

  Sawomir Kamiski / Agencja Gazeta

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Chc z ca moc powiedzie, e w cigu 25 lat PSL nigdy si nie sprzeniewierzy, nie szuka na nikogo haka, nie wykorzysta sub przeciwko opozycji, czy obywatelom. Std brzydzimy si podgldactwem, podsuchami, jak kady zdrowy obywatel, ale rozumiemy, e w obronie wyszego interesu wiat dziennikarski ma prawo publikowa tego typu nagrania - mwi szef ludowcw.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - W Relacjach midzy parlamentem a stosownymi agendami udao nam si wypracowa rozwizania w tych gosowaniach, w ktrych zostan dotrzymane zobowizania, e stworzymy b. transparentn przestrze do wyjanienia coraz bardziej wielowtkowej sprawy. Podejmiemy oceny polityczne, kiedy bdziemy mieli wiksza pewno zjawisk i konsekwencje dotkn zarwno tych, ktrzy podsuchiwali, jak i byli podsuchiwani - mwi na konferencji prasowej w Sejmie szef ludowcw Janusz Piechociski, odnoszc si do dzisiejszych wydarze w Sejmie a take tam "Wprost".

  - Apeluj, bymy zachowali maksimum zdrowego rozsdku, potrzebne jest stonowanie emocji. Licz na to, e pani marszaek przychylia si do naszego wniosku i na najbliszym posiedzeniu sejmu bd wystpienia odpowiednich przedstawicieli organw pastwowych - mwi Piechociski.

  arosaw Kubalski / Agencja Gazeta

  Janusz Piechociski

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Prokuratura nie moe dziaa wedug kalendarza prac Sejmu; dziaamy zgodnie z wasnym kalendarzem i harmonogramem ledztwa podyktowanym dobrem tego ledztwa - powiedzia prok. Maciej Kujawski z Prokuratury Generalnej.

  Rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie Zbigniew Jasklski owiadczy, e "dziaania prokuratury w ledztwie ws. powoywania si na wpywy w resorcie infrastruktury nie maj adnego zwizku z wydarzeniami politycznymi". - aden polityk ani adna osoba penica funkcje publiczne nie jest podejrzanym w tej sprawie - doda.

  W komunikacie prasowym Jasklski podkreli, e "prokurator planujc i przeprowadzajc czynnoci procesowe nie kieruje si kalendarzem biecych wydarze politycznych kraju, a jego podstawowym zadaniem jest dbanie o dobro prowadzonego postpowania przygotowawczego, w tym o sprawne i skuteczne zabezpieczenie materiau dowodowego w danej sprawie".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Afera korupcyjna w Ministerstwie Infrastruktury: CBA wchodzi do gabinetu szefowej rzeszowskiej prokuratury

  Funkcjonariusze CBA przeszukali dzi rano gabinet Anny Habao - prokurator stojcej na czele Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie. Wedle reporterw Radia RMF FM CBA zabezpieczyo znajdujce si tam dokumenty, ktre mog mie zwizek ze spraw powoywania si na wpywy w Ministerstwie Infrastruktury. Habao zostaa zawieszona w czynnociach.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Fot. Sawomir Kamiski / Agencja Gazeta

  Gosowanie nad wnioskiem o wotum nieufnoci wobec szefa MSW Bartomieja Sienkiewicza

  Fot. Sawomir Kamiski / Agencja Gazeta

  Fot. Sawomir Kamiski / Agencja Gazeta

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Dla mnie to, co wydarzyo si w Parlamencie jest norm. Rozmawiaem w rnych okolicznociach z rnymi ludmi, ktrzy mwi: a, dzieje si. W polskiej polityce nie ma dnia ani tygodnia, eby co si nie dziao. Zobaczymy jednak, co za dwa tygodnie przyniesie kongres PSL-u - mwi w TVP Info politolog dr. Krzysztof Karolczak.;

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • PILNE

  Bartomiej Sienkiewicz zostaje na stanowisku szefa MSW! Przeciwko jego odwoaniu gosowao 235 posw, za - 213. Jako jedyny od gosu wstrzyma si Waldemar Pawlak.

  Fot. TVP Info

  Posowie podczas gosowania

  Fot. TVP Info

  Bartomiej Sienkiewicz podczas gosowania nad wnioskiem o jego odwoaniu

  Fot. TVP Info

  Wyniki gosowania

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Wniosek zosta odrzucony, obrady s kontynuowane. Za chwil posowie bd gosowa nad wnioskiem o odwoanie szefa MSZ Bartomieja Sienkiewicza.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • PILNE

  Za chwil posowie bd gosowa nad wnioskiem o przerwanie obrad Sejmu i wznowienie ich 22 lipca.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Wida, e waniejsze s stanowiska i koalicja ni ch wyjanienia tego wszystkiego co si dzieje. Tak czy inaczej przypomina to kocwk rzdw PiS-u, Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin, gdzie wszyscy si nagrywali - mwi rzecznik SLD Dariusz Joski.

  - Pytanie, czy ten rzd powinien trwa i czy ptora roku to naprawd nie jest za dugo. Nas mierzi to wszystko co widzimy i po dzisiejszym dniu rozwaamy wniosek o konstruktywne wotum nieufnoci - doda.

  Fot. Tomasz Staczak / Agencja Gazeta

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Zaskakujcy zwrot w Sejmie przed wotum nieufnoci wobec Sienkiewicza. Pawlak ostro: Gosowanie tak, ale nie pod szantaem

  Koalicja obronia rzd PO - PSL, ale ws. szefa MSW ludowcy postawili twarde warunki. Szef PSL zoy wnioski - o informacj rzdu ws. czwartkowego przeszukania CBA w biurze Jana Burego (PSL), a take ws. zwoania w trybie pilnym posiedzenia sejmowej speckomisji. Jeszcze mocniej mwi Waldemar Pawlak: Panu premierowi chyba nie zaley na tym, eby minister si utrzyma gosami posw, ktrzy s zastraszani.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • PILNE

  Szef PSL Janusz Piechociski poinformowa, e gosowanie w sprawie wniosku o dowoanie szefa MSW Bartomieja Sienkiewicza odbdzie si dzisiaj. Lider ludowcw powiedzia o tym po spotkaniu klubu PSL z premierem Donaldem Tuskiem.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Potrzebne jest wyjanienie, czy prokuratura miaa wystarczajce przesanki, by podj takie dziaanie w tym wanie czasie, czy byo ono tylko na podstawie zezna osoby oskaronej. Osoby oskarone byy zwolnione za kaucj tydzie temu i prokuratura nie podejmowaa dziaa w tym czasie - mwi o przeszukaniu przez CBA biura szefa klubu parlamentarnego ludowcw Jana Burego w Rzeszowie Waldemar Pawlak.

  - CBA mwi, e dziaao na postawie materiaw wasnych, co te wymaga wyjanienia. A wic dla powagi Sejmu i uniknicia podejrze, e posowie byli w pewien sposb przymuszani czy zastraszani, powinno pojawi si stanowisko prokuratora generalnego. Powinien powiedzie, czy s powane zarzuty pod adresem posa, czy nie, bo jeli takich zarzutw nie ma, przeszukanie mona byo zrobi w innym dniu. Wyglda na to, ze dziaania byy ze zej woli i to wymaga wyjanienia - zaznaczy byy szef ludowcw.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • PILNE

  Premier opuci ju posiedzenie klubu PSL, ale nie chcia rozmawia z dziennikarzami. - Wydaje si, e mamy wsplne zdanie. Rozmawialimy o politycznych konsekwencjach tego gosowania i chyba jestemy przekonani do wsplnej racji - powiedzia jedynie.

  Wchodzc na posiedzenie ugrupowania szef rzdu mwi, e lepiej byoby jeszcze dzi gosowa nad wnioskiem PiS ws. odwoania szefa MSW Bartomieja Sienkiewicza. Pytany przez dziennikarzy, czy gosowanie ws. odwoania Sienkiewicza odbdzie si dzi, odpar wtedy: "ustalimy to pewnie za chwil z kolegami z PSL".

  Fot. Sawomir Kamiski/ Agencja Gazeta

  Fot. Sawomir Kamiski/ Agencja Gazeta

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Prosz pastwa, bardzo niedawno temu zosta odrzucony wniosek o konstruktywne wotum nieufnoci dla rzdu. Od razu moemy zaobserwowa skutki i zobaczy, jak wyglda ten rzd - mwi dziennikarzom prezes PiS Jarosaw Kaczyski.

  - Jak kto ju napisa w internecie, moe by demokracja na argumenty, a moe by demokracja na suby i prokuratur. To wanie w tej chwili mamy. My nie bdziemy si teraz ustosunkowywa do samej sprawy, bo nie znamy jej szczegw. Chc powiedzie jedno: w przyszym tygodniu po raz kolejny zoymy pakiet demokratyczny, w ktrym znajd si m.in. propozycje zniesienia prawa urzdnikw do posiadania kart subowych - zaznaczy lider opozycji.

  Fot. TVP Info

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Fot. Sawomir Kamiski/ Agencja Gazeta

  Jarosaw Kaczyski w otoczeniu posw PiS

  Fot. Sawomir Kamiski/ Agencja Gazeta

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Podczas posiedzenia klubu Platformy Obywatelskiej nie zapady adne decyzje - wynika z informacji udzielonych nieoficjalnie przez czonka klubu partii. Po posiedzeniu premier Donald Tusk rozmawia z marszaek Sejmu Ew Kopacz.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • PILNE

  Premier wszed na posiedzenie klubu PSL. - Klincz - rzuci dziennikarzom dopytujcym si o sytuacj w Sejmie.

  Klub PSL zebra si dzi ju po raz drugi. Ludowcy spotkali si po tym, jak byy szef partii Waldemar Pawlak zaproponowa, aby ogosi przerw w posiedzeniu Sejmu do 22 lipca.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Konwent Seniorw zaproponowa, aby gosowanie nad wnioskiem o wotum nieufnoci dla Bartomieja Sienkiewicza zostanie przeoone na dzisiaj na koniec bloku gosowa. Kiedy Sejm zbliy si do tego gosowania i przegosuje wszystkie inne sprawy, marszaek Ewa Kopacz ogosi przerw a do 22 lipca, czyli do ostatniego posiedzenia Sejmu przed poselskimi wakacjami. Koncepcja zaproponowana przez Waldemara Pawlaka staje si faktem - relacjonuje reporterka TVP Info.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Mamy do czynienia z przewrotem lipcowym. Pawlak jest gotowy przej wadz w PSL. Piechociski ma sab pozycj, mocn pozycj zdoby w cigu godziny Pawlak - komentowa w TVN 24 to, co dzieje si w Sejmie Dariusz Joski z SLD.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Przypominamy: wczoraj klub PSL spotka si z Sienkiewiczem. To w trakcie tego spotkania pojawia si informacja o przeszukaniu przez CBA biura szefa klubu parlamentarnego ludowcw Jana Burego w Rzeszowie.

  W minionym tygodniu agenci CBA i prokuratorzy przeszukali w te pomieszczenia wiceministra infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza z PO. Zarzuty powoywania si na wpywy w resorcie infrastruktury, w zamian za korzy majtkow lub osobist, przedstawiono dwm biznesmenom z brany paliwowej z Leajska.

  Bury pytany wczoraj, czy zna biznesmenw z Leajska, ktrzy - wedug mediw - mieli si powoywa na wpywy w resorcie infrastruktury zaznaczy, e wie, kto to jest. - Jednego znam - powiedzia, dodajc, e jest on szefem duej firmy na Podkarpaciu. Dopytywany, czy biznesmeni mogli si powoywa na jego wpywy powiedzia: - Nie wiem. Prosz pyta prokuratur i CBA.

  Dzi prokurator generalny Andrzej Seremet zawiesi w czynnociach szefow rzeszowskiej prokuratury apelacyjnej Ann Habao. Jednoczenie rzecznik dyscyplinarny prokuratury wszcz wobec niej postpowanie wyjaniajce.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • PILNE

  W Sejmie zebra si klub Platformy Obywatelskiej. Posowie PO spotkali si po tym, jak byy szef PSL Waldemar Pawlak zaproponowa, aby ogosi przerw w posiedzeniu Sejmu do 22 lipca.

  Sekretarz generalny PO Pawe Gra w rozmowie z dziennikarzami okreli wniosek Pawlaka jako "zupenie nieuzasadniony".

  Fot. Sawomir Kamiski / Agencja Gazeta

  Dyrektor Lech Czapla, premier Donald Tusk, marszaek Ewa Kopacz i minister Pawe Gra

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Przerwa w obradach Sejmu zostaa przeduona. Potrwa ona do godziny 12:15.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Taki wynik gosowania wiadczy o tym, e cz opozycji nazywa si opozycj, a w rzeczywistoci wcale nie chce odwoa Donalda Tuska. To by taki sprawdzian - tak szef klubu PiS Mariusz Baszczak skomentowa odrzucenie przez Sejm wniosku o wotum nieufnoci wobec rzdu Donalda Tuska.

  Baszczak oceni, e take PSL pokazao, i dotychczasowe "zawirowania i sowa" to tylko gra pozorw ze strony ludowcw. - Oni tkwi w sitwie. Taki wybr zosta dokonany; my bdziemy przypomina to w kampanii wyborczej - zapowiedzia pose PiS.

  Fot. Jdrzej Wojnar / Agencja Gazeta

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - PSL bdzie gosowa przeciwko odwoaniu Sienkiewicz - napisa na Twitterze rzecznik ugrupowania Krzysztof Kosiski.

  Fot. Twitter

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Afera korupcyjna w Ministerstwie Infrastruktury: CBA wchodzi do gabinetu szefowej rzeszowskiej prokuratury

  Funkcjonariusze CBA przeszukali dzi rano gabinet Anny Habao - prokurator stojcej na czele Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie. Wedle reporterw Radia RMF FM CBA zabezpieczyo znajdujce si tam dokumenty, ktre mog mie zwizek ze spraw powoywania si na wpywy w Ministerstwie Infrastruktury. Habao zostaa zawieszona w czynnociach.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Ludzie, spokojnie, zaraz zobaczycie wynik. Mniej emocji. To, co wydarzyo si wczoraj, czy to, co dzisiaj si dzieje jest niewytumaczalne w logice tego, co w polskiej demokracji i yciu publicznym dotd byo. Nie wolno ulega emocjom, musi opa dym; trzeba to wyjani i dopa tych, ktrzy przekroczyli swoje uprawnienia - mwi w rozmowie z dziennikarzami Janusz Piechociski.

  - Jestem przekonany, e dzisiaj podejmiemy stosowne decyzje - doda.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Wincenty Elsner z Twojego Ruchu wnioskuje o przerw i zwoanie Konwentu Seniorw w celu wyjanienia przeszukania rzeszowskiego biura poselskiego Jana Burego. - Ta sprawa naley si wszystkim posom i caemu spoeczestwu teraz, przed tym gosowaniem - grzmia z mwnicy.

  W odpowiedzi na zoone wnioski Marszaek Sejmu ogosia 15 minut przerwy i zwoaa Konwent Seniorw.

  Fot. TVP Info

  Premier Donald Tusk po ogoszeniu wniosku o przerw w obradach Sejmu do 22 lipca

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Gosowanie nie moe si odbywa pod zastraszaniem ani szantaem. Proponuj przeoenie gosowania na 22 lipca - mwi Pawlak.

  Jego wniosek ma zwizek z przeszukaniem przez CBA poselskiego biura Jana Burego. Pawlak stwierdzi, e sytuacja prawna posa PSL powinna by wyjaniona, a gos w tej sprawie powinien zabra 22 lipca Prokurator Generalny.

  - Przeszukano pokj poselski, mieszkanie posa na Sejm, faktycznie oskarono polityka przed wanym gosowaniem (...). W rodowisku politykw istnieje gotowo do swoistego uboju rytualnego, bez oguszania. Nie postawiono adnych zarzutw, nie znaleziono nic, co byo we wniosku prokuratury, podane jako dowody - powiedzia Pawlak.

  Fot. TVP Info

  Fot. Sawomir Kamiski/ Agencja Gazeta

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Wczoraj i dzisiaj wok wniosku o odwoanie ministra Sienkiewicza stao si zbyt wiele i zdumiewajco zbyt wiele. Dlatego te wnioskuj, aby w porzdki obrad najbliszego posiedzenia Sejmu wprowadzi informacj premiera Rady Ministrw i Prokuratora Generalnego w tej sprawie. Wysoka Izba i opinia publiczna powinna wiedzie, co si dzieje - mwi Janusz Piechociski.

  - Wnioskujemy te i prosimy o pilne zwoanie jeszcze dzisiaj posiedzenia komisji ds. sub specjalnych i zweryfikowanie pyncych spekulacji i plotek - doda.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Zakoczyo si zebranie klubu poselskiego PSL.

  Fot. Sawomir Kamiski/ Agencja Gazeta

  Janusz Piechociski i posowie PSL przed gosowaniem nad konstruktywnym wotum nieufnoci dla rzdu

  Fot. Sawomir Kamiski/ Agencja Gazeta

  Janusz Piechociski i posowie PSL przed gosowaniem nad konstruktywnym wotum nieufnoci dla rzdu

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Przedua si przerwa, o ktr po gosowaniu nad konstruktywnym wnioskiem nieufnoci dla rzdu wnioskowa Waldemar Pawlak. Cay czas trwaj rozmowy czonkw klubu PSL

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Fot. Sawomir Kamiski/ Agencja Gazeta

  Premier Donald Tusk po gosowaniu nad konstruktywnym wotum nieufnoci dla rzdu

  Fot. Sawomir Kamiski/ Agencja Gazeta

  Premier Donald Tusk po gosowaniu nad konstruktywnym wotum nieufnoci dla rzdu

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • PILNE

  W przerwie obrad Sejmu, przed gosowaniem nad odwoaniem szefa MSW Bartomieja Sienkiewicza zebra si klub PSL. - Dzieje si wiele rzeczy nowych - powiedzia dziennikarzom szef klubu Jan Bury pytany o powody spotkania ludowcw.

  - Nowe scenariusze na posiedzeniu klubu PSL - napisa na Twitterze rzecznik PSL Krzysztof Kosiski.

  Fot. Twitter

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Dla Polski zwyciyy znowu interesy indywidualne i grupowe, a nie interes oglnospoeczny. To nie dobrze, e tak si stao, e prbuje si przykrywa tamy prawdy i fakt, e obecna ekipa rzdowa z pogarda wypowiada si o polskim spoeczestwie i przyznaje si do tego, e polskie pastwo nie funkcjonuje. To pastwo uywa niezalenych instytucji do swoich wasnych gier politycznych i jednym sowem nie chce si da odspawa od stokw - mwi w rozmowie z dziennikarzami kandydat opozycji na premiera rzdu technicznego prof. Piotr Gliski.

  - Ten skandal nie bdzie przykryty; mam nadziej, e opozycja bdzie dalej konsekwentna w prowadzeniu debaty publicznej. Uwaam, e uczestnictwo w wypenianiu konstytucyjnego narzdzia polskiej demokracji, jakim jest konstruktywne wotum nieufnoci, jest rodzajem zaszczytu dla kadego obywatela i tak traktowaem t misj - doda.

  Fot. TVP Info

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Fot. Sawomir Kamiski/ Agencja Gazeta

  Posowie podczas gosowania nad wnioskiem o wotum nieufnoci dla rzdu

  Fot. Sawomir Kamiski/ Agencja Gazeta

  Posowie podczas gosowania nad wnioskiem o wotum nieufnoci dla rzdu

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • 12-osobowe koo Solidarnej Polski zagosowao jednomylnie za odwoaniem rzdu. Kluby lewicowe -Twj Ruch i SLD wstrzymay si od gosu.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Marszaek Sejmu Ewa Kopacz ogosia p godziny przerwy - wnioskowa o to mocno zdenerwowany byy szef ludowcw Waldemar Pawlak. Wczoraj funkcjonariusze CB na polecenie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie wkroczyli do rzeszowskiego biura poselskiego szefa klubu PSL Jana Burego. Nieoficjalnie mwi si, e przeszukanie ma zwizek ze ledztwem w sprawie powoywania si na wpywy w Ministerstwie Infrastruktury.

  Potem odbd si kolejne planowe gosowania m.in. o odwoanie szefa MSW Bartomieja Sienkiewicza.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Nie ma niespodzianki, rzd zostaje! Przeciwko odwoaniu byo 236 posw, za - 155. 60 posw wstrzymao si od gosu.

  Fot. TVP Info

  Posowie tu po ogoszeniu wynikw gosowania

  Fot. Sawomir Kamiski/ Agencja Gazeta

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • PILNE

  Za chwil posowie bd gosowa nad wotum nieufnoci dla rzdu Donalda Tuska.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Fot. Sawomir Kamiski/Agencja Gazeta

  Kandydat na premiera rzdu technicznego prof. Piotr Gliski wchodzi przed gosowaniami

  Fot. Sawomir Kamiski/Agencja Gazeta

  Kandydat na premiera rzdu technicznego prof. Piotr Gliski wchodzi przed gosowaniami

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Fot. Sawomir Kamiski/ Agencja Gazeta

  Prezes PiS Jarosaw Kaczyski i posowie przed gosowaniem nad konstruktywnym wotum nieufnoci

  Premier Donald Tusk i ministrowie przed gosowaniem nad kostruktywnym wotum nieufnoci dla rzdu

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Wczoraj podczas debaty szef MSW niczym mnie nie zaskoczy, o tym, o czym mwi, mwi ju wczeniej. Miao to takie znaczenie, e Sienkiewicz odpowiada bezporednio na pytania zadawane przez posw PSL, ktrzy mieli niedosyt zewntrznych informacji. By moe nie wszystko w tych publicznych wypowiedziach Sienkiewicza zdoali wychwyci, ale sowa podczas debaty potwierdzay jego wczeniejsze wypowiedzi. Myl, e wikszo posw jest usatysfakcjonowana - mwi w programie "Polityka przy kawie" w TVP1 minister rolnictwa Marek Sawicki. W ten sposb odnis si do wczorajszej debaty nad wnioskiem o odwoanie szefa MSW Bartomieja Sienkiewicza.

  - Faktem jest, e jeeli nie bdziemy mieli tej sprawy wyjanionej z prawnego punktu widzenia, to ten niedosyt zostanie - zaznaczy pose PSL.

  Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Gazeta

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Na pewno do koca kadencji bd posem niezrzeszonym. To, co podkrelam, to to, e w obozie wadzy prezydent jest jedynym podmiotem politycznym, ktry zdiagnozowa sytuacj Polski w sposb podobny do krytykw wadzy. (...) To jest mylenie mi bliskie. A poniewa z obozem opozycji nie wi adnych nadziei, to najbliej mi do Paacu Prezydenckiego - mwi w rozmowie z dziennikiem "Polska the Times" Ludwik Dorn.

  - Jednoczcej si prawicy ycz dobrze. Z tego powodu, e jeli adaptacyjny oportunista Donald Tusk czuje, e do rzeczywistoci nie mona si dostosowa, bo ta bya przyjazna, a nagle zrobia si trudna i wroga, to jest szansa na to, e zacznie si z t rzeczywistoci mierzy. Przestanie peza, a zacznie skaka, manewrowa. e pojawi si pewien element sprawstwa politycznego, nie poprzez dostosowanie si , ale przez walk. Ale jak kto przez 7 lat y w innej rzeczywistoci, to aby zacz dziaa, musi dosta silny bodziec - dodaje.

  - Jednoczca si prawica zwiksza si bodca i moe okaza si przydatna, bo Donald Tusk i Platforma przestrasz si bardziej. A jak si przestrasz bardziej, to zwiksza si szansa, e dojdzie do korekty i modyfikacji praktyki rzdzenia obecnego i by moe przyszego obozu wadzy. Do tego, e obz wadzy na czele z premierem Tuskiem nie oderwie si od rzeczywistoci, ale przestanie si do niej klei - uwaa niezrzeszony pose.

  Fot. Sawomir Kamiski / Agencja Gazeta

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Jestem przekonany, e koalicja wygra ten pojedynek w gosowaniu i to zarwno jeli chodzi o wotum nieufnoci wobec rzdu, jak i ministra Sienkiewicza - mwi w "Sygnaach dnia" w I Programie Polskiego Radia przewodniczcy klubu PO Rafa Grupiski.

  - Moim zdaniem jak na razie PiS w ogle nie uwierzy, e moe by skuteczny. Dla najwikszej partii opozycyjnej jest to fatalny sposb postpowania - to, eby nie potrafi porozumie si z opozycj w sytuacji, kiedy prbuje si przeprowadzi konstruktywne wotum nieufnoci wobec rzdu to jest podstawowy bd w sztuce - zauway pytany, dlaczego Jarosaw Kaczyski nie szuka poparcia dla prof. Gliskiego, kandydata swojej partii na premiera technicznego.

  Fot. Tomasz Kamiski / Agencja Gazeta

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • "Rzeczpospolita": Nie bdzie zjednoczenia prawicy. Fiasko rozmw Kaczyskiego z Gowinem

  - PiS i Polska Razem nie bd ze sob wsppracowa - donosi "Rzeczpospolita". Wedug informacji gazety wczorajsze rozmowy prezesa PiS z Jarosawem Gowinem nie przyniosy efektw. O tym, dlaczego tak si stao, pisz te dziennikarze "Newsweeka".

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • - Podczas gosowania nie bdzie zaskoczenia. Powiedzmy sobie szczerze: jedyna rzecz, ktra jest dzisiaj ciekawa to to, czy szef MSW Bartomiej Sienkiewicz zostanie na stanowisku. Tu jest pewna wtpliwo: wczorajszy ruch negocjacyjny PO, czyli wejcie funkcjonariuszy CBA do biura Jana Burego pokazuje, e to byo dodatkowe zabezpieczenie, gdyby PSL chciao "fikn". Nie spodziewam si wic adnych dziwnych ruchw, a Sienkiewicz zostanie obroniony. Pytanie tylko, czy taki minister powinien by dalej ministrem - mwi w Polsat News Andrzej Dera z Solidarnej Polski.

  Fot. Sawomir Kamiski / Agencja Gazeta

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Wniosek o konstruktywne wotum nieufnoci musi poprze wikszo ustawowej liczby posw, czyli 231. Koalicja PO-PSL ma cznie 234 posw. Aby odwoa ministra potrzeba rwnie wikszoci gosw ustawowej liczby posw.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Przypominamy: w rod odbya si debata w sprawie wnioskw PiS, ktre s pokosiem upublicznienia nielegalnych nagra rozmw politykw PO. Jarosaw Kaczyski zarzuci rzdowi Donalda Tuska, e "za nic ma prawo, konstytucj i demokracj" i nie potrafi rozwiza kwestii zwizanych m.in. z kryzysem demograficznym czy wysokim bezrobociem.

  Tusk nazwa natomiast wniosek PiS bezzasadnym, a jego uzasadnienie "zbudowanym wycznie z kamstw i niecisoci". Szef rzdu dowodzi, e sytuacja gospodarcza Polski si poprawia i jestemy najwikszym infrastrukturalnym placem budowy w Europie, wskazywa te, e mimo kryzysu udaje si zmniejsza bezrobocie.

  Sienkiewiczowi PiS zarzuci niekompetencj i kompromitacj w zwizku z ujawnion przez "Wprost" jego rozmow z prezesem NBP Markiem Belk. - Jest emerytowanym pukownikiem sub specjalnych, nadzoruje te suby i pozwala na to, eby kelnerzy przez ponad rok podsuchiwali najwaniejsze osoby w pastwie. Czy mona bardziej si omieszy? Czy taki minister daje poczucie bezpieczestwa obywatelom naszego kraju? Oczywicie, nie - przekonywa szef klubu PiS Mariusz Baszczak.

  Fot. Sawomir Kamiski/ Agencja Gazeta

  Minister spraw wewntrznych Bartomiej Sienkiewicz podczas debaty nad wnioskiem o jego odwoanie

  Fot. Sawomir Kamiski/ Agencja Gazeta

  Premier Donald Tusk po przemwieniu prezesa Jarosawa Kaczyskiego podczas debaty nad konstruktywnym wotum nieufnoci dla jego rzdu

  Fot. Sawomir Kamiski/ Agencja Gazeta

  Prezes PiS Jarosaw Kaczyski podczas debaty nad konstruktywnym wotum nieufnoci dla rzdu Donalda Tuska

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]
 • Dzi Sejm bdzie gosowa nad dwoma wnioskami PiS - o konstruktywne wotum nieufnoci oraz o odwoanie szefa MSW Bartomieja Sienkiewicza. Z sejmowej arytmetyki wynika jednak, e nie maj one szans na przyjcie. Koalicja PO-PSL deklaruje jedno w tej sprawie.

  Wniosek PiS o konstruktywne wotum nieufnoci wobec rzdu zamierza poprze - oprcz PiS - 12-osobowe koo Solidarnej Polski oraz niektrzy posowie niezrzeszeni, m.in. Jarosaw Gowin, Jacek alek i Przemysaw Wipler. Lewicowa cz opozycji (TR i SLD) zamierza wstrzyma si od gosu.

  Z kolei w gosowaniu nad wnioskiem o odwoanie Sienkiewicza PiS wespr SLD, Twj Ruch oraz reszta opozycji. Przeciw s kluby koalicji. W PSL obowizywa ma dyscyplina.

  Fot. Sawomir Kamiski / Agencja Gazeta

  Minister spraw wewnetrznych Bartomiej Sienkiewicz podczas debaty nad wnioskiem o jego odwoanie.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Sienkiewicz zostaje. Ziobro i Gowin tworz nowy klub. Gorcy dzie w Sejmie [NA YWO]

Skomentuj:

Musisz się zalogować, by dodać komentarz. Jeśli nie posiadasz konta zarejestruj się.

Komentarze (70)

 • melemoth

  0

  Waldek pan sie nie boi -"caly kraj za panem stoi" - tylko kto w to uwierzy....:).

 • Gość: Jerzy Kiwaczycki

  Oceniono 4 razy 2

  Bo PSL zaprzeda si PO [partii oszustw] to s judasze.

 • lehoo

  Oceniono 1 raz 1

  Joski, ratlerku mieszny, poszczekaj jeszcze.

 • lehoo

  Oceniono 2 razy 0

  I tak im nie pomoe. Ziobro, Gowin, ju po was ! Pojlicie ? JU PO WAS !

 • jan_sobczak1

  Oceniono 3 razy -3

  Zodziejska mentalno przydupasw rudego matoa znw wygraa.

  Poka starsze odpowiedzi (1)

 • starysweter

  Oceniono 2 razy 2

  Politolodzy to ludzie nauki a zajmuj si takimi indywiduami

 • Poka starsze odpowiedzi (1)

 • lactum

  Oceniono 2 razy 2

  To teraz juz tylko sprawiedliwa a nie prawa?

 • tergukjbvcfsyrt8y9joikl

  Oceniono 5 razy 5

  Powinno si zabroni uywania sowa "Polska" w nazwach partii politycznych.

 • Aby oceni zaloguj si lub zarejestrujX

  Nie znaleziono tabeli dla tego wydarzenia

  Trwa wczytywanie...
  Nie znaleziono terminarza dla tego wydarzenia