Wiesz, czym jest produkt eko? Oto zestaw trudnych słówek, które każdy powinien znać [MATERIAŁ PROMOCYJNY]

1 / 10

Pojęcia takie jak BIO, EKO, organic i organiczny:

2 / 10

Po czym poznać, że produkt jest ekologiczny?

3 / 10

Rolnictwo ekologiczne to inaczej rolnictwo konwencjonalne:

4 / 10

Podstawą płodozmianu w rolnictwie jest zmianowanie, czyli:

5 / 10

Certyfikat ekologiczny, nadawany przez niezależne jednostki certyfikujące jest ważny:

6 / 10

Produkcja ekologiczna odbywa się bez GMO, czyli:

7 / 10

Użycie pestycydów jest rekomendowane w rolnictwie ekologicznym:

8 / 10

Ważna w ekologii koegzystencja to inaczej:

9 / 10

Ekosystem to stanowiący funkcjonalną całość fragment przyrody:

10 / 10

HiPP posiada swój własny znak HiPP BIO, który: