Na te pytania z historii odpowiadali uczniowie szkół średnich. Porównaj swoje wyniki z ich wynikami

1 / 10

Polska weszła w skład Unii Europejskiej w roku: (88 proc. poprawnych odpowiedzi uczniów)

2 / 10

Ta fotografia została wykonana: (67 proc.)

3 / 10

Po zaborach Polska odzyskała niepodległość w roku: (60 proc.)

4 / 10

Jan Kazimierz powiedział: "Od 200 lat z linii macierzystej, a od 70 z ojczystej, dom mój wolnymi waszmościów głosami na tym tronie jest posadzony". Podkreśla on więc, że dynastia, do której należy, rządzi Rzecząpospolitą dzięki: (43 proc.)

5 / 10

Major Jeljaszewicz, którego nagrobek widzimy na zdjęciu, był wyznawcą: (43 proc.)

6 / 10

Na zdjęciu znajdziesz wykres liczby kolegiów jezuickich istniejących w danym roku. Widać z niego, że największy rozwój kolegiów jezuickich miał miejsce za panowania władców z dynastii: (37%)

7 / 10

"Stanisław August nie miał duszy Jana Kazimierza. Tamten [Jan Kazimierz] w najtrudniejszych okolicznościach stałością i wytrwaniem ojczyznę uratował...". Czym były te "najtrudniejsze okoliczności", z którymi musiał się zmierzyć Jan Kazimierz? (36%)

8 / 10

Wskaż szereg, w którym prawidłowo przedstawiono kolejność chronologiczną powstawania religii. (33 proc)

9 / 10

Plakat poniżej z napisem: "Matko, uważaj na swoje dzieci" jest świadectwem strachu przed: (27 proc.)

10 / 10

Z napisu na nagrobku wynika, że major Aleksander Jeljaszewicz służył w armii: (25 proc.)