Wiesz, że w Puszczy Białowieskiej są żubry, a co jeszcze? Quiz przygotowany z BPN

1 / 11

Jak nazywa się samica łosia?

2 / 11

Jak nazywa się okres godowy jeleni?

3 / 11

Co to znaczy, że dziki buchtują?

4 / 11

Jak nazywa się odgłos wydawany przez żubry?

5 / 11

Czy borsuk jest drapieżnikiem?

6 / 11

To najmniejsza z występujących sów w BPN. Na zdjęciu jest:

7 / 11

Którego drapieżnika NIE spotkamy obecnie w Białowieskim Parku Narodowym?

8 / 11

Białogrzbiety, zielonosiwy, trójpalczasty - to gatunki:

9 / 11

Grąd to określenie związane z:

10 / 11

Najdłużej żyjącym drzewem i osiągającym największą średnicę w Puszczy Białowieskiej jest:

11 / 11

To liść: