Mokry quiz wiedzy ogólnej. Odpowiecie poprawnie na wszystkie pytania?

1 / 16

Ktoś w gorącej wodzie kąpany:

2 / 16

Główna fala powodzi nazywanej "powodzią tysiąclecia" nawiedziła Polskę i sąsiednie kraje w 1997 roku w:

3 / 16

Tzw. woda królewska raczej nie nadaje się do kąpieli. Dlaczego?

4 / 16

O "siódmej wodzie po kisielu" mówimy, gdy:

5 / 16

Szklanka wody o temperaturze 5 stopni Celsjusza i druga z wodą o temperaturze 10 stopni: która ma większą gęstość?

6 / 16

Wszechocean - czyli wszystkie oceany i morza - pokrywa jaki procent powierzchni kuli ziemskiej?

7 / 16

Roztworem nadtlenku wodoru w wodzie NIE jest:

8 / 16

"Łowić ryby w mętnej wodzie", to znaczy:

9 / 16

Podatność pewnych substancji na wchłanianie wilgoci nazywamy:

10 / 16

Największą wyspą Bałtyku (wliczając Cieśniny Duńskie) jest:

11 / 16

Jaki procent objętości ciała dorosłego człowieka stanowi woda? W przybliżeniu ok.:

12 / 16

Wybrzeże Morza Kaspijskiego jest podzielone między wiele krajów jak Rosja, Kazachstan czy Iran. Dostępu do niego NIE ma:

13 / 16

Na co miał przyjść do państwa Krokodylów bohater wiersza Juliana Tuwima "Słoń Trąbalski" (o czym oczywiście zapomniał)?

14 / 16

Według tradycji gdzie mają się znajdować ruiny Sodomy i Gomory? Na dnie morza:

15 / 16

Największą powierzchnię w Polsce wśród sztucznych zbiorników wodnych ma:

16 / 16

Jednym z morskich przyjaciół (rybka i krab) Arielki - "Małej Syrenki" w interpretacji Disneya NIE jest:

Powodzenia!