Młodzi Amerykanie średnio zdobyli 6/11 z tego testu wiedzy o świecie. Poradzisz sobie lepiej?

1 / 11

Który kanał łączy Ocean Atlantycki z Pacyfikiem?

2 / 11

Który z tych zasobów jest nieodnawialny?

3 / 11

Którym kolorem na mapie zaznaczona jest Indonezja?

4 / 11

W którym z tych państw większość populacji stanowią muzułmanie?

5 / 11

Który język, jako ojczysty, jest używany przez największą liczbę ludzi na świecie?

6 / 11

W którym kraju, spośród wymienionych, obecnie trwa wojna domowa?

7 / 11

W którym kraju, spośród wymienionych, żyje więcej ludzi?

8 / 11

Którym kolorem na mapie zaznaczony jest Iran?

9 / 11

Które zdanie dotyczące rynku jest prawdziwe:

10 / 11

Która z podanych chorób spowodowała śmierć największej liczby osób w ciągu ostatnich 5 lat? Uszereguj w kolejności od najbardziej do najmniej śmiertelnej:

11 / 11

Który kraj, spośród wymienionych, obecnie normalizuje swoje stosunki z USA?