Sprawdź, czy udałoby ci się zdać egzamin na prawo jazdy. Niektóre pytania są naprawdę podchwytliwe

1 / 24

Czy bezpośrednio za widocznym znakiem wolno Ci zatrzymać pojazd, jeśli nie spowoduje to utrudnienia ruchu?

2 / 24

Czy w tej sytuacji możesz spodziewać się, że zza tramwaju wyjedzie rowerzysta?

3 / 24

Czy za chwilę policjant da sygnał zakazu wjazdu?

4 / 24

Zamierzasz zjechać z autostrady. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić jadącą prawym pasem ciężarówkę?

5 / 24

Czy widoczne na prawym pasie ruchu znaki poziome wyznaczają początek wyjazdu z autostrady?

6 / 24

Który z pokazanych wskaźników kontrolnych, po zapaleniu, sygnalizuje brak ładowania akumulatora?

7 / 24

Czy w przedstawionej sytuacji odległość od znaku ostrzegawczego do miejsca niebezpiecznego wynosi do 100 metrów?

8 / 24

Czy w tej sytuacji należy zrezygnować z rozpoczęcia wyprzedzania?

9 / 24

Czy na autostradzie masz obowiązek włączyć światła awaryjne unieruchomionego z powodu wypadku pojazdu którym kierujesz?

10 / 24

Czy za tym znakiem masz prawo zaparkować pojazd na 5 minut ?

11 / 24

Co nazywamy zespołem pojazdów?

12 / 24

Czy maksymalna prędkość w Polsce, z jaką możesz jechać samochodem osobowym na drodze, za tym znakiem wynosi 120 km/h?

13 / 24

Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

14 / 24

Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę na wprost dotychczasowym pasem ruchu?

15 / 24

Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno Ci kierować samochodem osobowym po drodze za tym znakiem?

16 / 24

Czy w tym miejscu wolno Ci zmienić dotychczas zajmowany pas ruchu na pas przy prawej krawędzi jezdni?

17 / 24

Czego możesz spodziewać się wjeżdżając na most oznaczony tym znakiem?

18 / 24

Kierujesz pojazdem silnikowym. Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci pojechać przez skrzyżowanie na wprost?

19 / 24

Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać na drodze za tym znakiem?

20 / 24

Czy wolno Ci wyprzedzić pojazd poruszający się obok, zanim zmienisz pas ruchu i zjedziesz z autostrady na najbliższym wyjeździe?

21 / 24

Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania?

22 / 24

Czego możesz się spodziewać podczas gwałtownego hamowania w takich warunkach drogowych?

23 / 24

Przy jakim stężeniu alkoholu we krwi zabronione jest kierowanie pojazdem samochodowym?

24 / 24

W jakiej odległości za stojącym na autostradzie uszkodzonym samochodem osobowym, masz obowiązek umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy?

Jak dobrze znasz przepisy ruchu drogowego?