Sprawd, czy wiesz gdzie znajduj si te miejsca w Polsce

1 / 12

Taki widok zobaczymy, bdc w:

2 / 12

To zdjcie prezentuje:

3 / 12

A takie pikne krokusy zobaczymy, bdc w:

4 / 12

T luz zobaczymy, pync przez:

5 / 12

W ktrym miecie znajduje si taki rynek?

6 / 12

A ten zamek moemy podziwia, bdc na:

7 / 12

A te pikne pooniny to:

8 / 12

Ten znany pomnik przyrody moemy podziwia, odwiedzajc:

9 / 12

Te pikne wiadukty znajduj si w wojewdztwie:

10 / 12

To zwierz jest symbolem:

11 / 12

Ten szczyt moemy podziwia w:

12 / 12

A te skalne gry to: