Sprawdź, czy poradziłbyś sobie z maturą z historii

1 / 14

Co zagarnęli Krzyżacy w 1308 r.?

2 / 14

Do najazdu Mongołów na Polskę doszło:

3 / 14

Bezpośrednio po którym wydarzeniu powstawał Kościół anglikański?

4 / 14

Bitwa pod Chojnicami jest bitwą z okresu wojny trzynastoletniej?

5 / 14

Obiekt widoczny na fotografii nawiązuje swoją formą do kultury:

6 / 14

Widoczny na fotografii obiekt wzniesiono w Paryżu w latach 1806-1808 w celu upamiętnienia:

7 / 14

Kiedy wynaleziono nadającą się do praktycznego użycia żarówkę?

8 / 14

Kto w 1447 r. wydał w Wilnie dokument gwarantujący integralność terytorialną Litwy?

9 / 14

"Cesarz jest panem absolutnym i świętym; ceremoniał, którym się otacza, i mistyka, której jest przedmiotem, świadczą o jego potędze" - Jak nazywała się ta forma ustroju politycznego?

10 / 14

Dariusz, król królów z rodu Achemenidów panował w:

11 / 14

Dawid był królem:

12 / 14

'Skoro więc Kazimierz pożegnał się z tym światem, syn jego pierworodny, [...] mąż hojny a wojowniczy rządził królestwem polskim'. O kim mowa?

13 / 14

To pomnik, który jest poświęcony jednej z bitew stoczonych przez starożytnych Greków. Której?

14 / 14

W jakim stylu wzniesiono ten paryski łuk, budowany w latach 1806-1808?