Bez wiedzy z historii i geografii w tym quizie ani rusz. Pytania przygotowaliśmy dla Pani Elżbiety

1 / 15

Cesarstwo zachodniorzymskie upadło w roku:

2 / 15

Stolicą Turcji jest:

3 / 15

Które z tych państw należy do Unii Europejskiej?

4 / 15

Władysław Reymont otrzymał Nagrodę Nobla za:

5 / 15

Stolicą Australii jest:

6 / 15

Której części ciała jest pozbawiony Wielki Sfinks w Gizie?

7 / 15

Najmniejszym ptakiem na ziemi jest:

8 / 15

Andy to łańcuch górski, który znajduje się w:

9 / 15

Której dynastii przedstawicielem był Bolesław III Krzywousty?

10 / 15

Stolicą Maroka jest:

11 / 15

Które kwiaty namalował Vincent van Gogh?

12 / 15

Okrzyknięte zostało jednym z trzech zwycięskich powstań w Polsce. Mowa o:

13 / 15

Mount Everest to najwyższy szczyt Ziemi. Na granicy których państw znajduje się ten ośmiotysięcznik?

14 / 15

''Pamiętnik starego subiekta'' to fragment książki zatytułowanej:

15 / 15

Ostatni król z dynastii Jagiellonów to: