Wszyscy je znamy, z mowy potocznej. Sprawdź, czy wiesz, skąd się wzięły te frazeologizmy

1 / 10

''Koń trojański'' współcześnie oznacza podstęp. Wiesz, skąd się wzięło to powiedzenie?

2 / 10

''Przekroczyć Rubikon'', pochodzenie tego zwrotu sięga starożytności. Wiesz, czym był ''Rubikon''?

3 / 10

''Jabłko niezgody'' to w mowie potocznej przyczyna poważnej kłótni. Wiesz, skąd się wzięło to wyrażenie?

4 / 10

"Dla Polaków można czasem coś dobrego zrobić, ale z Polakami nigdy" - słowa te opisywały naszą postawę w czasie:

5 / 10

''Wyjdziesz na tym jak Zabłocki na mydle''. Wiesz, skąd się wzięło to powiedzenie?

6 / 10

Wiesz, kto pierwszy "umywał ręce"?

7 / 10

''Nić Ariadny'' miała pierwotnie pomóc w:

8 / 10

''Wierna Penelopa'' znaczy tyle, co wierna żona. Wiesz, dlaczego taki przydomek został nadany Penelopie?

9 / 10

''Kości zostały rzucone'', każdy zna ten frazeologizm. Ale czy wiesz, skąd pochodzi to wyrażenie?

10 / 10

"To gorzej niż zbrodnia... to błąd" te słowa Charles'a-Maurice'a de Talleyranda dotyczyły: