Jeśli jesteś osobą wykształconą, bez problemu zdobędziesz 13/13 w tym quizie z roku 1917

1 / 13

Jesteś w roku 1917. Jeden z carów rosyjskich właśnie abdykował, przekazując władzę bratu. Który to był car?

2 / 13

Pancho Villa i Emiliano Zapata - przywódcy chłopskiej rebelii, walczą o sprawę włościan w:

3 / 13

Kamerun, mimo że okupowany, to wciąż kolonia:

4 / 13

Wracajmy do nieistniejącej od 122 lat Polski. Francja pozwala tworzyć tam oddziały zwane potocznie:

5 / 13

Król Wielkiej Brytanii Jerzy V zdecydował właśnie, że zmieni nazwę dynastii z Sachsen-Coburg-Gotha na:

6 / 13

Na Korfu przedstawiciele kilku narodów podpisali deklarację o współpracy. Byli to:

7 / 13

Kto jest królem Albanii, żyjącym obecnie na wygnaniu w Cesarstwie Niemieckim?

8 / 13

Bolszewicy obalili Rząd Kiereńskiego i ustanowili Radę Komisarzy Ludowych RFSRR. Kto stoi na jej czele

9 / 13

Ignacy Jany Paderewski planuje odrodzenie państwa polskiego po Wielkiej Wojnie. Jego plan zakłada utworzenie:

10 / 13

W którym państwie leży Bagdad?

11 / 13

Najwyższym obecnie obiektem stworzonym przez człowieka jest:

12 / 13

Które państwo właśnie ogłosiło niepodległość?

13 / 13

Który z tych europejskich krajów (jako jeden z nielicznych) jest republiką, a nie monarchią?