Mężczyzna. Quiz wiedzy ogólnej

1 / 20

Najbardziej formalnym męskim strojem wieczorowym jest:

2 / 20

Czym żywią się samce komarów?

3 / 20

Adam i Ewa mieli 3 synów: Abla, Kaina i...

4 / 20

Żigolak to inaczej:

5 / 20

Samce koników morskich są znane z tego, że:

6 / 20

Jaki stopień miał Franz Maurer, kultowa męska postać lat 90.?

7 / 20

Wskaż pierwszorzędową męską cechę płciową:

8 / 20

W której dyscyplinie na igrzyskach olimpijskich, we wszystkich konkurencjach rywalizują ze sobą kobiety i mężczyźni?

9 / 20

A w której dyscyplinie z podanych poniżej na igrzyskach olimpijskich startują mężczyźni?

10 / 20

Kobieta, upodabniająca się do mężczyzny (przerysowanym wyglądem i zachowaniem) podczas występów na scenie to:

11 / 20

W antropologii kulturowej wielomęstwo nazywamy też:

12 / 20

Męskiego odpowiednika primabaleriny nazywamy:

13 / 20

Inną nazwą prostaty NIE jest:

14 / 20

Maria to imię czasem przyjmowane jako drugie u mężczyzn. Który były prezydent Polski je nosił?

15 / 20

Podstawowym męskim hormonem płciowym jest:

16 / 20

Która marka samochodów ma w swoim logo symbol mężczyzn (Marsa):

17 / 20

Rykowisko to okres godowy, biorący swoją nazwę z głośnego nawoływania przez samce:

18 / 20

Kogo rodzi się więcej?

19 / 20

W której konkurencji mierzą się tylko mężczyźni na igrzyskach olimpijskich?

20 / 20

Najniższą pozycję w stadzie wilków ma osobnik: