Krótkie pytania przetestują, czy myślisz. Sprawdź, czy uda ci się je rozwiązać

1 / 10

Jeśli córka Moniki jest matką mojej córki, to kim ja jestem dla Moniki?

2 / 10

W Japonii to zadanie dla pierwszej klasy szkoły podstawowej - który numer zasłania auto?

3 / 10

(2 + 3) (5 - 6) x 3 + 2 =

4 / 10

Rodzajem broni NIE jest:

5 / 10

Która nazwa zwierzęcia jest zmyślona?

6 / 10

Która kropka jest dokładnie pośrodku?

7 / 10

Proces gentryfikacji dotyczy:

8 / 10

Ile prostych można poprowadzić przez dwa punkty?

9 / 10

9-3:1/3 +1 =

10 / 10

Na tym obrazku:

W tym quizie każde pytanie jest podchwytliwe