Quiz wiedzy dla bystrych i romantycznych. Sprawdź się!

1 / 12

Serce człowieka składa się z:

2 / 12

Bogiem miłości w mitologii greckiej był:

3 / 12

'Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?' - kto jest autorem tych słów?

4 / 12

Jak zatytułowany jest ten obraz Gustava Klimta?

5 / 12

Symbolem serca oznacza się między innymi wejścia do:

6 / 12

Czy w tekście przysięgi ślubnej wypowiadanej w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego pada słowo miłość?

7 / 12

W którym mieście został założony polski zespół T.Love?

8 / 12

Która krzywa przypomina swym kształtem serce?

9 / 12

Ile kart z symbolem serca zawiera pełna talia kart do gry (nie do tarota)?

10 / 12

Strzałka miłosna jest wytwarzana przez niektóre:

11 / 12

Który apostoł był autorem 'Hymnu o Miłości'?

12 / 12

Jak nazywa się lina umocowana do serca dzwonu okrętowego?