Jak znasz Ewangelię? Sprawdź, czy dobrze pamiętasz biblijną wersję historii narodzin Jezusa

1 / 16

Jak zaczyna się poetycki prolog Ewangelii Jana? (wszystkie pytania na podstawie Biblii Tysiąclecia)

2 / 16

Król Judei, tyran, który rządzi, gdy Jezus przychodzi na świat to:

3 / 16

Który anioł przekazał Maryi informację o tym, że pocznie Syna Bożego?

4 / 16

Co na tę informację w pierwszym odruchu odpowiedziała Maryja?

5 / 16

Czy anioł zwiastujący Maryi mówił coś o imieniu Dziecka?

6 / 16

Ilu Mędrców przyszło pokłonić się Jezusowi, "królowi żydowskiemu"?

7 / 16

Skąd ci Mędrcy przybyli?

8 / 16

Czy w Biblii mały Jezus, tak jak podaje tradycja, został położony w żłobie?

9 / 16

A pasterze obecni przy Jezusie po narodzinach? Byli opisani w Biblii?

10 / 16

Gdzie urodził się Jezus?

11 / 16

Dlaczego, według Łukasza, Józef z żoną w ciąży udał się do tej miejscowości?

12 / 16

A gdzie Jezus się wychowywał?

13 / 16

Jako dziecko, według Mateusza, Jezus miał okazję podróżować za granicą do:

14 / 16

Jak według Mateusza miał na imię przybrany dziadek Jezusa? (ojciec Józefa)

15 / 16

Kto miał być posłańcem, który przygotuje drogę Jezusowi?

16 / 16

Gdzie rodzice Jezusa udali się ze swoim dzieckiem do świątyni, ''aby Je [wedle tradycji] przedstawić Panu''?