W tym quizie poradzisz sobie tylko, jeśli jesteś dobry zarówno z historii, jak i geografii

1 / 16

Wał Hadriana, którego fragmenty możemy obecnie podziwiać w północnej Anglii, został zbudowany na granicy swojego państwa przez:

2 / 16

Pierwszymi Europejczykami, którzy trafili do Ameryki byli:

3 / 16

W którym wieku Rzeczpospolita rozciągała się "od morza do morza? (Pomorza Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim do lenna mołdawskiego nad Morzem Czarnym)?

4 / 16

Czy Aleksander Macedoński ze swoimi wojskami dotarł do rzeki Indus (dzisiejszy Pakistan)?

5 / 16

Rekonkwista miała na celu wyparcie Muzułmanów z półwyspu:

6 / 16

Konstantyn i Michał, znani lepiej jako Cyryl i Metody, pochodzili z obecnych terenów:

7 / 16

Ruś Kijowską zakładali Rurykowicze - dynastia wywodząca się od półlegendarnego kniazia Ruryka, który pochodził najprawdopodobniej z:

8 / 16

Było to największe jednorazowe powiększenie terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. W 1803 zakupili ziemię nazywane wtedy Luizianą. Od kogo?

9 / 16

Czy Imperium Karolińskie sięgało swoimi granicami obecnych granic Polski?

10 / 16

Spadkobiercą Imperium Romanum, tzw. Trzecim Rzymem, po drugim - Konstantynopolu, miało być miasto (według koncepcji historiozoficznej Filoteusza):

11 / 16

Smoleńsk w granicach Rzeczpospolitej znajdował się w wieku:

12 / 16

Czechosłowacja zniknęła z map w roku:

13 / 16

"Alea iacta est", czyli dosłownie "kostka została rzucona" powiedział Juliusz Cezar, gdy przekroczył rzekę:

14 / 16

Erwin Rommel, niemiecki oficer czasów II wojny światowej, najbardziej zasłynął jako feldmarszałek w walkach:

15 / 16

Czy Celtowie zamieszkiwali tereny obecnej Polski?

16 / 16

Księstwo Warszawskie było de facto protektoratem: