Wigilijny quiz wiedzy oglnej. Sprawd si w wita

1 / 11

W ktrej krainie historycznej narodzia si tradycja choinek witecznych?

2 / 11

Pierwowzorem ktrej postaci by Ebenezer Scrooge, gwny bohater opowiadania 'Opowie wigilijna'?

3 / 11

Ktry dzie w tradycji chrzecijaskiej koczy okres adwentu?

4 / 11

Kiedy obchodzona jest wigilia w kociele greckokatolickim i prawosawnym?

5 / 11

Na ktrej mapie zaznaczone jest terytorium Laponii?

6 / 11

Jak poprawnie, wedug Rady Jzyka Polskiego, zapisa posta, ktra przynosi prezenty z okazji Boego Narodzenia?

7 / 11

Co, wedug przesdu, ma zapewni sprbowanie kadej z 12 potraw w trakcie wigilii?

8 / 11

Gloria in excelsis Deo - co oznacza?

9 / 11

Czy w Biblii wymienione s imiona Mdrcw, ktrzy odwiedzili Mari, Jzefa i Jezusa w Betlejem?

10 / 11

Karp po ydowsku to karp:

11 / 11

Co zdja z gowy Maria w synnej koldzie 'Jezus malusieki'?