13 faktów z historii opozycji z czasów PRL-u, które każdy powinien znać

1 / 13

Karol Popiel był liderem jednej z opozycyjnych partii w latach 40. Której?

2 / 13

Który dowódca AK został skazany w Procesie Szesnastu i zmarł (być może został zamordowany) w Moskwie?

3 / 13

Prawdziwe wyniki sfałszowanego referendum z 1946 r. pokazały, jak ograniczonym poparciem cieszą się komuniści. Ile wtedy ich propozycja zdobyła głosów?

4 / 13

Do którego roku zdołał ukrywać się ostatni żołnierz wyklęty Józef Franczak?

5 / 13

Jedną z ostoi opozycji w PRL był Kościół katolicki. Jeden z kardynałów sprzeciwiający się komunistom otrzymał przydomek 'Książę Niezłomny'. Był to:

6 / 13

Poznański Czerwiec 1956 r. rozpoczął się od strajku:

7 / 13

Opozycyjna grupa zwana Komandosami działała w latach:

8 / 13

Od którego roku zaczął działać Komitet Obrony Robotników?

9 / 13

Kto był liderem niepodległościowej partii Konfederacji Polski Niepodległej?

10 / 13

Ilu Polaków należało do pierwszej Solidarności?

11 / 13

Ile było słynnych postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z 1980 r.?

12 / 13

Ile osób internowano w czasie stanu wojennego?

13 / 13

Kornel Morawiecki, obecnie poseł, był przywódcą: