Jeśli masz w tym quizie 15/15, to najpewniej jesteś znawcą historii PRL-u

1 / 15

Tzw. 'Zima stulecia' miała miejsce na przełomie:

2 / 15

Epidemia której choroby wybuchła we Wrocławiu w 1963 r.?

3 / 15

Jedną z największych postaci Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 r. był:

4 / 15

W 1951 r. nastąpiła wymiana terytoriów z ZSRR. Polska odstąpiła m.in. miasto:

5 / 15

W sfałszowanych wyborach 1947 r. opozycyjne PSL zdobyło prawdopodobnie większość głosów, a władze podały, że zaledwie:

6 / 15

Pierwszym polskim powojennym kolorowym filmem była "Przygoda na...":

7 / 15

Kiedy oficjalnie zmieniono nazwę państwa z Rzeczypospolitej Polskiej na Polską Rzeczpospolitą Ludową?

8 / 15

Który z tych generałów został marszałkiem Polski?

9 / 15

Wszyscy pamiętają premierów: Cyrankiewicza czy Jaroszewicza. A wiesz, kto był premierem w latach 1945-47?

10 / 15

Miastem, w którym znajdowała się ogromna radziecka baza wojskowa była:

11 / 15

Która partia próbowała zarejestrować swoich kandydatów na posłów w 1980 r.?

12 / 15

Który przywódca PRL słynął z bardzo oszczędnego trybu życia?

13 / 15

Który kanclerz RFN podpisał z Polską słynny Traktat z 1970 r.?

14 / 15

Słowo 'półkownik' dotyczyło:

15 / 15

Która ulica w Warszawie kojarzona jest z cenzurą?

Pobijesz średnią?